DİNLE

Ders Kataloğu

FIN 301 Finansal Yönetim 3 SU Kredi
Bu ders finansal yönetim ile ilgili teorik ve pratik konuları kapsar. Öğrencilere finansal piyasaları ve bu piyasalarda işlem gören finansal araçları tanıtmak, modern finans uygulamalarında kullanılan sayısal metotları göstermek, ve öğrencilerin bunları finansal kararlarda kullanma yeteneklerini geliştirmek dersin hedefleri arasındadır. Muhasebe ve finans arasındaki ilişki, finansal tablo analizine giriş, paranın zaman değeri, tahvil ve hisse senedi değerlemesi, yatırım kararı kriterleri ve sermaye bütçelemesi, proje analizi, risk-getiri ilişkisi, sermaye maliyeti ve şirket finansmanı ve finansal yapısına giriş derste işlenen konular arasındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Finansal Yönetim 3
Güz 2018-2019 Finansal Yönetim 3
Yaz 2017-2018 Finansal Yönetim 3
Bahar 2017-2018 Finansal Yönetim 3
Güz 2017-2018 Finansal Yönetim 3
Yaz 2016-2017 Finansal Yönetim 3
Bahar 2016-2017 Finansal Yönetim 3
Güz 2016-2017 Finansal Yönetim 3
Yaz 2015-2016 Finansal Yönetim 3
Bahar 2015-2016 Finansal Yönetim 3
Güz 2015-2016 Finansal Yönetim 3
Bahar 2014-2015 Finansal Yönetim 3
Güz 2014-2015 Finansal Yönetim 3
Yaz 2013-2014 Finansal Yönetim 3
Bahar 2013-2014 Finansal Yönetim 3
Güz 2013-2014 Finansal Yönetim 3
Yaz 2012-2013 Finansal Yönetim 3
Bahar 2012-2013 Finansal Yönetim 3
Güz 2012-2013 Finansal Yönetim 3
Yaz 2011-2012 Finansal Yönetim 3
Bahar 2011-2012 Finansal Yönetim 3
Bahar 2010-2011 Finansal Yönetim 3
Güz 2010-2011 Finansal Yönetim 3
Bahar 2009-2010 Finansal Yönetim 3
Güz 2009-2010 Finansal Yönetim 3
Bahar 2008-2009 Finansal Yönetim 3
Güz 2008-2009 Finansal Yönetim 3
Bahar 2007-2008 Finansal Yönetim 3
Güz 2007-2008 Finansal Yönetim 3
Bahar 2006-2007 Finansal Yönetim 3
Güz 2006-2007 Finansal Yönetim 3
Güz 2005-2006 Finansal Yönetim 3
Bahar 2003-2004 Finansa Giriş (MAN380) 3
Bahar 2002-2003 Finansa Giriş (MAN380) 3
Bahar 2001-2002 Finansa Giriş (MAN380) 3

Onkosul: __
Yankosul: FIN 301R
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
FIN 301R Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2017-2018 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Bahar 2017-2018 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Güz 2017-2018 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Yaz 2016-2017 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Bahar 2016-2017 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Güz 2016-2017 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Yaz 2015-2016 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Bahar 2015-2016 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Güz 2015-2016 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Bahar 2014-2015 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Güz 2014-2015 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Yaz 2013-2014 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Bahar 2013-2014 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Güz 2013-2014 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Yaz 2012-2013 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Bahar 2012-2013 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Güz 2012-2013 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Yaz 2011-2012 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Bahar 2011-2012 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Bahar 2010-2011 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Güz 2010-2011 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Bahar 2009-2010 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Güz 2009-2010 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Bahar 2008-2009 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Güz 2008-2009 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Bahar 2007-2008 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Güz 2007-2008 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Bahar 2006-2007 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0
Güz 2006-2007 Finansal Yönetim-Problem Çözümü 0

Onkosul: __
Yankosul: FIN 301
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
FIN 401 Şirketler Finansmanı 3 SU Kredi
Temel finansal kavramlar finansal yönetici/ girişimci perspektifi ile ele alınarak, yerel ve global ortamdaki pratik uygulamalar incelenir. FIN 301 - Finansal Yönetim dersinde tanıtılan temel kavramların şirket karar alma sürecine nasıl uyarlandığı gerçek veya sanal ortamda hazırlanmış şirket problemleri ile ilişkilendirilerek aktarılır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Şirketler Finansmanı 3
Güz 2017-2018 Şirketler Finansmanı 3
Güz 2016-2017 Şirketler Finansmanı 3
Güz 2015-2016 Şirketler Finansmanı 3
Bahar 2014-2015 Şirketler Finansmanı 3
Güz 2013-2014 Şirketler Finansmanı 3
Güz 2012-2013 Şirketler Finansmanı 3
Bahar 2011-2012 Şirketler Finansmanı 3
Güz 2010-2011 Şirketler Finansmanı 3
Güz 2009-2010 Şirketler Finansmanı 3
Güz 2008-2009 Şirketler Finansmanı 3
Güz 2007-2008 Şirketler Finansmanı 3
Güz 2006-2007 Şirketler Finansmanı 3

Onkosul: FIN 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
FIN 402 Yatırımlar 3 SU Kredi
Bu ders finansal pazarlarin yapı ve işleyişleri ile finansal kıymet - hisse senedi, tahvil, ve finansal türevler - değerlemesi konularını kapsar. Sabit-getirili yatırımlarda risk ve kazanç analizi, portföy oluşturma ve performans değerlendirmesi, yatırım fonları, fiyatlandırma modelleri, öz-sermaye değerlemesi, temel ve teknik analiz yöntemleri, finansal türevlerin risk yönetimindeki rolü ve arbitraj modelleri ile değerlerinin tahmini işlenecek konular arasındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Yatırımlar 3
Güz 2018-2019 Yatırımlar 3
Bahar 2017-2018 Yatırımlar 3
Güz 2017-2018 Yatırımlar 3
Bahar 2016-2017 Yatırımlar 3
Güz 2016-2017 Yatırımlar 3
Güz 2015-2016 Yatırımlar 3
Güz 2014-2015 Yatırımlar 3
Güz 2013-2014 Yatırımlar 3
Güz 2012-2013 Yatırımlar 3
Güz 2011-2012 Yatırımlar 3
Güz 2010-2011 Yatırımlar 3
Bahar 2009-2010 Yatırımlar 3
Güz 2008-2009 Yatırımlar 3
Bahar 2007-2008 Yatırımlar 3
Güz 2007-2008 Yatırımlar 3
Bahar 2006-2007 Yatırımlar 3
Güz 2003-2004 Yatırım ve Portfolyo Yönetimi (MAN486) 3

Onkosul: FIN 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: FIN 402R
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
FIN 402R Yatırımlar - Problem Çözümü 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Yatırımlar - Problem Çözümü 0
Güz 2017-2018 Yatırımlar - Problem Çözümü 0
Güz 2015-2016 Yatırımlar - Problem Çözümü 0
Güz 2014-2015 Yatırımlar - Problem Çözümü 0
Güz 2013-2014 Yatırımlar - Problem Çözümü 0
Güz 2012-2013 Yatırımlar - Problem Çözümü 0
Güz 2010-2011 Yatırımlar - Problem Çözümü 0
Bahar 2007-2008 Yatırımlar - Problem Çözümü 0
Güz 2007-2008 Yatırımlar - Problem Çözümü 0
Bahar 2006-2007 Yatırımlar - Problem Çözümü 0

Onkosul: __
Yankosul: FIN 402
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
FIN 403 Finansal Türevler 3 SU Kredi
Bu ders finansal türevlerin kapsamlı bir tanıtımını üstlenir. Vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyonlar, ve değişim kontratları dersin ana temasını oluşturur. Finansal türevlerin risk-dağıtıcı/azaltıcı araçlar olarak tanıtımını ve bu amaçla uygulamada nasıl kullanıldıklarını göstermeyi temel almakla birlikte, bu sözleşmelerin değerlerinin tahmini de kapsanan konular arasındadır. Risk azaltıcı işlevlerine ek olarak, opsiyonların bir arada kullanımı ile oluşturulan çeşitli yatırım stratejilerine de yer verilecektir. Finansal türevlerin fiyatlandırılmasına temel teşkil eden arbitraj modelinin ayrıntılı tanıtımını vadeli-işlem sözleşmelerinde taşıma-maliyeti-değerlemesi, opsiyonlarda ise binomial ve Black-Scholes değerlendirme modelleri, temel sayısal teknikler (örneğin Monte-Carlo simulasyonu) ve swap fiyatlandırması takip edecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Finansal Türevler 3
Bahar 2017-2018 Finansal Türevler 3
Bahar 2016-2017 Finansal Türevler 3
Bahar 2015-2016 Finansal Türevler 3
Bahar 2014-2015 Finansal Türevler 3
Güz 2013-2014 Finansal Türevler 3
Bahar 2010-2011 Finansal Türevler 3
Bahar 2008-2009 Finansal Türevler 3
Bahar 2007-2008 Finansal Türevler 3

Onkosul: FIN 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: FIN 403R
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
FIN 403R br>>Finansal Türevler - Problem Çözümü 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 br>>Finansal Türevler - Problem Çözümü 0
Bahar 2015-2016 br>>Finansal Türevler - Problem Çözümü 0

Onkosul: __
Yankosul: FIN 403
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
FIN 404 Uluslarası Şirketler Finansmanı 3 SU Kredi
Bu ders Finansal Yönetim dersinde tanıtılan temel kavramların uluslararası platformdaki uygulamalarına yer verir. Döviz kurunu belirleyen faktörler, denge modelleri ve kur tahminleri, kur riski ve yönetimi, ve siyasal ve ülke risk analizi gibi geleneksel temaların işlendiği bu derste daha güncel konulara da yer verilecektir. Bunlar uluslararası yatırım ve portföy yönetimi, uluslararası proje ve yatırım değerlemesi, fiyatlandırma, uluslararası performans değerlendirmesi, şirket değerlemesi ve sermaye yapılandırılması, ve uluslararası şirket satın alma ve evlilikleri olarak sıralanabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: FIN 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
FIN 405 Şirket Birleşme ve Devralmaları 3 SU Kredi
Dersin amacı öğrencilere şirket birleşme ve devralmaları alanındaki temel kavramları öğretmek ve birleşme sürecinde kullanılan finansal yöntemleri aktarmaktır. Dersin ilk kısmında şirket değerleme modelleri detaylı bir biçimde incelenecektir. İkinci kısımda ise, birleşme sırasında taraflar arasında gündeme gelen pazarlık konuları, anlaşmanın yapılandırılması, bu süreçte ortaya çıkan riskleri yönetmek için kullanılan teknikler ve gerek uluslararası gerek yerel pazarda birleşme ekseninde gündeme gelebilecek güncel konular tartışılmaktadır. Özel sermaye fonlarının ve stratejik alıcıların devralma sürecindeki rolleri, devralma sürecinde alıcılar arasında yaşanabilecek rekabet ve teklif savaşları ve devralma sürecinin ekonomik ve hukusal boyutları da ders içinde değinilen konular arasındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Şirket Birleşme ve Devralmaları 3
Güz 2017-2018 Şirket Birleşme ve Devralmaları 3
Güz 2016-2017 Şirket Birleşme ve Devralmaları 3
Güz 2015-2016 Şirket Birleşme ve Devralmaları 3
Güz 2014-2015 Şirket Birleşme ve Devralmaları 3

Onkosul: FIN 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
FIN 450 Finansa İlişkin Seçme Konular I 3 SU Kredi
Bu dersin konuları ders açıldığında belirtilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2016-2017 Finansa İlişkin Seçme Konular I 3
Yaz 2010-2011 Finansa İlişkin Seçme Konular I 3
Güz 2006-2007 Finansa İlişkin Seçme Konular I 3

Onkosul: FIN 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
FIN 451 Finansa İlişkin Seçme Konular II 3 SU Kredi
Bu dersin konuları ders açıldığında belirtilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Finansa İlişkin Seçme Konular II 3
Bahar 2012-2013 Finansa İlişkin Seçme Konular II 3
Bahar 2011-2012 Finansa İlişkin Seçme Konular II 3
Bahar 2010-2011 Finansa İlişkin Seçme Konular II 3
Bahar 2008-2009 Finansa İlişkin Seçme Konular II 3
Bahar 2006-2007 Finansa İlişkin Seçme Konular II 3

Onkosul: FIN 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
FIN 499 Servet Yönetimi 3 SU Kredi
Ders, finansal portföy yönetiminin uygulamaya yönelik niteliklerini ön plana çıkarmaktadır. Derste tanıtılan kavramlara paralel olarak, öğrencilerin ders boyunca gerçek yaşam problemleri hakkında düşünerek bir portföy yönetimi nosyonu geliştirmesi beklenmektedir. Derste değinilecek temel konular: Yatırım karar süreci ve yatırım politikası beyanı, bireysel ve kurumsal portföy yönetimi, sermaye piyasası beklentileri ve varlık dağılımı, geleneksel varlık sınıflarında ve alternatif yatırımlarda portföy yönetimi faaliyetinin teknik ve uygulama esasları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Servet Yönetimi 3
Güz 2018-2019 Servet Yönetimi 3
Bahar 2017-2018 Servet Yönetimi 3
Güz 2017-2018 Servet Yönetimi 3
Bahar 2016-2017 Servet Yönetimi 3
Bahar 2015-2016 Servet Yönetimi 3

Onkosul: FIN 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :