DİNLE

Ders Kataloğu

TLL 001 Türkçe İletişim Becerileri 0 SU Kredi
Türkçe İletişim Becerileri Temel Geliştirme Yılı'ndaki öğrencilerin akademik düşünme ve yazma becerilerini, Türkçeye hakimiyetlerini arttırarak geliştirmeyi amaçlayan iki dönemlik bir derstir. Dersin temel hedefleri şunlardır: Eleştirel düşünme, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin birbiriyle ilişkisini göstermek bu becerilerin daha etkin kullanımına yönelik teknikleri uygulamalı olarak öğretmek; akademik iletişimin çok aşamalı doğasının (araştırma, konu geliştirme, müsvedde hazırlama, gözden geçirme, yeniden yazma) en verimli biçimde algılanma ve uygulanmasına yönelik çalışmalar aracılığıyla, öğrenciyi eleştirel ve çözümleyici dil kullanımına yönlendirmek; öğrencilere, birbirlerinin çalışmalarını değerlendirme alıştırmaları aracılığıyla, akademik iletişimin bir ortaklaşa öğrenme süreci olduğunu göstermek. Ders boyunca öğrencilerin birkaç yazma çalışması, bir sözlü sunum, bir arkadaş eleştirisi ile dinleme ve okuma düzeyini arttırıcı çalışmalar yapmaları sağlanır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2017-2018 Türkçe İletişim Becerileri 0
Bahar 2017-2018 Türkçe İletişim Becerileri 0
Güz 2017-2018 Türkçe İletişim Becerileri 0
Yaz 2016-2017 Türkçe İletişim Becerileri 0
Bahar 2016-2017 Türkçe İletişim Becerileri 0
Güz 2016-2017 Türkçe İletişim Becerileri 0
Yaz 2015-2016 Türkçe İletişim Becerileri 0
Bahar 2015-2016 Türkçe İletişim Becerileri 0
Güz 2015-2016 Türkçe İletişim Becerileri 0
Yaz 2014-2015 Türkçe İletişim Becerileri 0
Bahar 2014-2015 Türkçe İletişim Becerileri 0
Güz 2014-2015 Türkçe İletişim Becerileri 0
Yaz 2013-2014 Türkçe İletişim Becerileri 0
Bahar 2013-2014 Türkçe İletişim Becerileri 0
Güz 2013-2014 Türkçe İletişim Becerileri 0
Yaz 2012-2013 Türkçe İletişim Becerileri 0
Bahar 2012-2013 Türkçe İletişim Becerileri 0
Güz 2012-2013 Türkçe İletişim Becerileri 0
Yaz 2011-2012 Türkçe İletişim Becerileri 0
Bahar 2011-2012 Türkçe İletişim Becerileri 0
Güz 2011-2012 Türkçe İletişim Becerileri 0
Yaz 2010-2011 Türkçe İletişim Becerileri 0
Bahar 2010-2011 Türkçe İletişim Becerileri 0
Güz 2010-2011 Türkçe İletişim Becerileri 0
Yaz 2009-2010 Türkçe İletişim Becerileri 0
Bahar 2009-2010 Türkçe İletişim Becerileri 0
Güz 2009-2010 Türkçe İletişim Becerileri 0
Yaz 2008-2009 Türkçe İletişim Becerileri 0
Bahar 2008-2009 Türkçe İletişim Becerileri 0
Güz 2008-2009 Türkçe İletişim Becerileri 0
Yaz 2007-2008 Türkçe İletişim Becerileri 0
Bahar 2007-2008 Türkçe İletişim Becerileri 0
Güz 2007-2008 Türkçe İletişim Becerileri 0
Yaz 2006-2007 Türkçe İletişim Becerileri 0
Bahar 2006-2007 Türkçe İletişim Becerileri 0
Güz 2006-2007 Türkçe İletişim Becerileri 0
Yaz 2005-2006 Türkçe İletişim Becerileri 0
Bahar 2005-2006 Türkçe İletişim Becerileri 0
Güz 2005-2006 Türkçe İletişim Becerileri 0
Yaz 2004-2005 Türkçe Kompozisyon 0
Bahar 2004-2005 Türkçe Kompozisyon 0
Güz 2004-2005 Türkçe Kompozisyon 0
Yaz 2003-2004 Türkçe Kompozisyon 0
Bahar 2003-2004 Türkçe Kompozisyon 0
Güz 2003-2004 Türkçe Kompozisyon 0
Yaz 2002-2003 Türkçe Kompozisyon 0
Bahar 2002-2003 Türkçe Kompozisyon 0
Güz 2002-2003 Türkçe Kompozisyon 0
Yaz 2001-2002 Türkçe Kompozisyon 0
Bahar 2001-2002 Türkçe Kompozisyon 0
Güz 2001-2002 Türkçe Kompozisyon 0
Bahar 2000-2001 Türkçe Kompozisyon 0
Güz 2000-2001 Türkçe Kompozisyon 0
Güz 1999-2000 Türkçe Kompozisyon 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 8 ECTS / 8 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
TLL 101 Türk Dili ve Edebiyatı I 2 SU Kredi
Bu ders, birinci sınıf öğrencilerimizin almaları gereken üniversite derslerinden birisidir. HIST 191 ile aralarındaki tamamlayıcı ilişki doğrultusunda, kabaca 1870lerle 1910lar arasına rastlayan Osmanlı modernleşme tarihinin son dönemleri içerisinde ya da sonradan bu dönemle ilgili olarak yazılmış edebiyat ürünleri, bu ders dahilinde okunmakta ve yorumlanmaktadır. Dersin birbirini tamamlayıcı iki hedefi vardır: (1) Öncelikle son dönem Osmanlı modernleşme tarihinin edebiyata nasıl yansıdığını ve aynı zamanda edebiyatın bu tarihin oluşumunu nasıl etkilediğini incelemek. (2) Bu hedefle uyumlu olarak ve aynı zamanda, bir edebiyat metninin nasıl okunacağı, tartışılacağı, yazılı ya da sözlü olarak yorumlanacağı konusunda öğrencilere kuramsal ve uygulamalı beceri kazandırmak. Bu hedefler doğrultusunda, öğrencilerin her hafta iki saatlik tartışma oturumları içerisinde söz konusu edebi metinleri ve bunlarla ilgili eleştirel çalışmaları okuyup tartışmaları; bu metinlerle ilgili sözlü sunumlar ve yazılı çalışmalar hazırlamaları beklenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2017-2018 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2016-2017 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2016-2017 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2015-2016 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2015-2016 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2014-2015 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2014-2015 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2013-2014 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2013-2014 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2012-2013 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2012-2013 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2011-2012 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2011-2012 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2010-2011 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2010-2011 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2009-2010 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2009-2010 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Bahar 2008-2009 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2008-2009 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2007-2008 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2006-2007 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Yaz 2005-2006 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2005-2006 Türk Dili ve Edebiyatı I 2
Güz 2004-2005 Türkçe I 2
Güz 2003-2004 Türkçe I 2
Güz 2002-2003 Türkçe I 2
Güz 2001-2002 Türkçe I 2
Güz 2000-2001 Türkçe I 2
Bahar 1999-2000 Türkçe I 2
Güz 1999-2000 Türkçe I 2

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 4 ECTS / 3 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
TLL 102 Türk Dili ve Edebiyatı II 2 SU Kredi
Bu edebiyat dersi, TLL 101 dersinin devamı niteliğinde olup 20. yüzyılda üretilmiş ve yine bu yüzyılda gelişen modern Türkiye tarihiyle ilgili meseleleri ele alan roman, kısa öykü, tiyatro, şiir vb. edebi metinlerin incelenmesini hedefler. Dersin birbirini tamamlayıcı iki hedefi vardır: (1) Öncelikle Cumhuriyet dönemi Türkiye tarihinin edebiyata nasıl yansıdığını ve aynı zamanda edebiyatın bu tarihin oluşumunu nasıl etkilediğini incelemek. (2) Bu hedefle uyumlu olarak ve aynı zamanda, bir edebiyat metninin nasıl okunacağı, tartışılacağı, yazılı ya da sözlü olarak yorumlanacağı konusunda öğrencilere kuramsal ve uygulamalı beceri kazandırmak. Bu hedefler doğrultusunda, öğrencilerin her hafta iki saatlik tartışma oturumları içerisinde söz konusu edebi metinleri ve bunlarla ilgili eleştirel çalışmaları okuyup tartışmaları; bu metinlerle ilgili sözlü sunumlar ve yazılı çalışmalar hazırlamaları beklenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2017-2018 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2016-2017 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2016-2017 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2015-2016 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2015-2016 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2014-2015 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2014-2015 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2013-2014 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2013-2014 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2012-2013 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2012-2013 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2011-2012 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2011-2012 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2010-2011 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2010-2011 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2009-2010 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Güz 2009-2010 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2008-2009 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2007-2008 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2006-2007 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Yaz 2005-2006 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2005-2006 Türk Dili ve Edebiyatı II 2
Bahar 2004-2005 Türkçe II 2
Yaz 2003-2004 Türkçe II 2
Bahar 2003-2004 Türkçe II 2
Bahar 2002-2003 Türkçe II 2
Bahar 2001-2002 Türkçe II 2
Bahar 2000-2001 Türkçe II 2
Bahar 1999-2000 Türkçe II 2

Onkosul: TLL 101 - Lisans - En Az D
Yankosul:
ECTS Kredi: 4 ECTS / 3 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
TLL 110 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I 3 SU Kredi
Öğrencinin dil ve yazı olarak Osmanlıcaya sağlam bir Osmanlı Türkçesinin gramer özelliklerinin kavranması ile Osmanlı yazısının teknik yönlerine aşinalık kazanılması, ilk hedefler arasındadır. Bir bütün olarak bu dersin oluşturduğu sekans alışılmış Osmanlıcaya Giriş derslerinden daha yoğundur ve öğrencilerin ikinci yıllarından itibaren belirli bir tema üzerinde odaklanmış ileri paleografya bir tema üzerinde odaklanmış ileri paleografya

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I 3
Güz 2018-2019 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I 3
Güz 2014-2015 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I 3
Güz 2013-2014 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I 4
Yaz 2012-2013 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Bahar 2012-2013 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Güz 2012-2013 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Güz 2011-2012 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Yaz 2010-2011 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Güz 2010-2011 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Bahar 2009-2010 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Güz 2009-2010 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Yaz 2008-2009 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Güz 2008-2009 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Yaz 2007-2008 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Güz 2007-2008 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Yaz 2006-2007 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Güz 2006-2007 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Güz 2005-2006 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Güz 2004-2005 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Bahar 2003-2004 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Güz 2003-2004 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4
Güz 2002-2003 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL301) 4

Onkosul: __
Yankosul: TLL 110D
ECTS Kredi: 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
TLL 110D Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I Tartışma 0
Güz 2018-2019 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I Tartışma 0
Güz 2014-2015 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I Tartışma 0
Güz 2013-2014 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I Tartışma 0
Yaz 2012-2013 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I Tartışma (TLL301D) 0
Bahar 2012-2013 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I Tartışma (TLL301D) 0
Güz 2012-2013 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I Tartışma (TLL301D) 0
Güz 2011-2012 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I Tartışma (TLL301D) 0
Yaz 2010-2011 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I Tartışma (TLL301D) 0
Güz 2010-2011 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I Tartışma (TLL301D) 0
Bahar 2009-2010 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I Tartışma (TLL301D) 0
Güz 2009-2010 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I Tartışma (TLL301D) 0

Onkosul: __
Yankosul: TLL 110
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
TLL 120 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi II 3 SU Kredi
TLL 120 dersinde, TLL 110 ya da benzeri bir ders almış öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesi esastır. Burada daha çok matbu metinler üzerinde yoğunlaşılması sözkonusudur. Bunun ötesinde TLL 120, öğrenciyi gerek farklı yazı biçimleriyle, gerekse değişik tarihsel dönemlerden seçilmiş belge türleriyle tanıştırmayı da içerir. Ayrıca bu ders, en temel araç ve becerileri edinmiş bir araştırmacının, bundan sonraki aşamada (Tarih Lisansüstü Programındaki ileri paleografya derslerinde irdelenen türden) Osmanlı birincil kaynaklarını çözme ve değerlendirmeye girişebilmesini sağlayacak tarzda tasarlanmış bulunmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi II 3
Bahar 2014-2015 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi II 3
Bahar 2013-2014 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi II 3
Bahar 2012-2013 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II (TLL302) 4
Bahar 2011-2012 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II (TLL302) 4
Bahar 2010-2011 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II (TLL302) 4
Bahar 2009-2010 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II (TLL302) 4
Bahar 2008-2009 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II (TLL302) 4
Bahar 2007-2008 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II (TLL302) 4
Bahar 2006-2007 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II (TLL302) 4
Bahar 2005-2006 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II (TLL302) 4
Bahar 2004-2005 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II (TLL302) 4
Bahar 2003-2004 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II (TLL302) 4

Onkosul: TLL 110 - Lisans - En Az D
veya TLL 301 - Lisans - En AzD
Yankosul: TLL 120D
ECTS Kredi: 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
TLL 120D Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi II Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi II Tartışma 0
Bahar 2014-2015 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi II Tartışma 0
Bahar 2013-2014 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi II Tartışma 0
Bahar 2012-2013 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II Tartışma (TLL302D) 0
Bahar 2011-2012 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II Tartışma (TLL302D) 0
Bahar 2010-2011 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II Tartışma (TLL302D) 0
Bahar 2009-2010 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II Tartışma (TLL302D) 0

Onkosul: __
Yankosul: TLL 120
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
TLL 130 Orta Düzeyde Osmanlı Türkçesi I 3 SU Kredi
Bu ders, Osmanlı Türkçesinin belli başlı elyazısı tip ve türlerini daha önce görmüş olması gereken öğrencinin, yazma kaynakları okumada belirli bir akıcılık kazanmasını hedefler. Dersin büyük kısmı resmî belgeleri okumaya ayrılacak, ama düzyazı anlatı örnekleri de ele alınacaktır. Arşiv belgelerinin incelenmesi üç ana yazı tipine (rika, divani ve talik) göre organize edilecek; belge türleri olarak da 19. yüzyıl sonlarının berat ve ferman'ları, mühimme ve şeriyye kayıtları üzerinde durulacaktır. Dersin düzyazı anlatı boyutu ise öğrencilerin bu tür metinlerin yapısı (ve tabii spesifik jargonu) ile âşinâlık kesbetmenin yanı sıra, (Kâtip Çelebi'nin Mizan al-hakk'ı veya benzeri) bir eserin tamamını Osmanlıca olarak okuma yetenek ve özgüvenlerini pekiştirmeyi amaçlayacaktır

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Orta Düzeyde Osmanlı Türkçesi I 3
Yaz 2011-2012 Osmanlı Türkçesi III : İleri Osmanlıca (TLL303) 4
Güz 2010-2011 Osmanlı Türkçesi III : İleri Osmanlıca (TLL303) 4

Onkosul: TLL 120 - Lisans - En Az D
veya TLL 302 - Lisans - En AzD
Yankosul: TLL 130D
ECTS Kredi: 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
TLL 130D Orta Düzeyde Osmanlı Türkçesi I Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Orta Düzeyde Osmanlı Türkçesi I Tartışma 0
Yaz 2011-2012 Osmanlı Türkçesi III: İleri Osmanlıca Tartışma (TLL303D) 0
Güz 2010-2011 Osmanlı Türkçesi III: İleri Osmanlıca Tartışma (TLL303D) 0

Onkosul: __
Yankosul: TLL 130
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
TLL 140 Orta Düzey Osmanlı Türkçesi ll 3 SU Kredi
Bu ders genellikle, arşiv, gazete ve kronik gibi matbu ve el yazısı Osmanlı dokümanları üzerinde odaklanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin ilgi ve çalışma alanlarına uygun başka malzeme de kullanılmaktadır. Ders en bilinen el yazısı türü olan Rik?a ile başlar ve diğer yazı türlerinden olan Celi, Sülüs ve Divani metinleri de okutulmaktadır. Buna ek olarak, Eski Osmanlıca (14.-15. yüzyıl) grameri de öğretilecek ve Selçuk-name gibi bazı özel dokümanlar üzerinde çalışılmaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: TLL 130 - Lisans - En Az D
Yankosul: TLL 140D
ECTS Kredi: 4 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
TLL 140D Orta Düzey Osmanlı Türkçesi ll Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: TLL 140
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :