DİNLE

Ders Kataloğu

PERS 110 Temel Düzeyde Farsça I 3 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrencilere temel düzeydeki yazılı ve sözlü metinlerin anlaşılmasına dayalı genel iletişim yeterliliğinin kazandırılmasıdır. Dersin yaklaşımı günlük hayatta kullanılabilecek işlevsel bir Farsça bilgisi geliştirilmesi esası üzerine kurulmuştur. Ayrıca temel dilbilgisi, sözcük bilgisi ve ses bilgisi kazandırılması amaçlanır. Kurs sonunda öğrenciler geniş bir Farsça kelime hazinesini oluşturdukları yanı sıra, Farsçanın Türkçe ve diğer Batı dilleriyle olan ilişkilerini de anlamış olacaklardır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Temel Düzeyde Farsça I 3
Güz 2016-2017 Temel Düzeyde Farsça I 3
Güz 2014-2015 Temel Düzeyde Farsça I 3
Güz 2013-2014 Temel Düzeyde Farsça 4
Bahar 2012-2013 Başlangıç Farsçası I (PERS301) 4
Güz 2012-2013 Başlangıç Farsçası I (PERS301) 4
Yaz 2011-2012 Başlangıç Farsçası I (PERS301) 4
Bahar 2011-2012 Başlangıç Farsçası I (PERS301) 4
Güz 2011-2012 Başlangıç Farsçası I (PERS301) 4
Bahar 2010-2011 Başlangıç Farsçası I (PERS301) 4

Onkosul: __
Yankosul: PERS 110D
ECTS Kredi: 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PERS 110D Temel Düzeyde Farsça I Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Temel Düzeyde Farsça I Tartışma 0
Güz 2016-2017 Temel Düzeyde Farsça I Tartışma 0
Güz 2014-2015 Temel Düzeyde Farsça I Tartışma 0
Güz 2013-2014 Temel Düzeyde Farsça Tartışma 0
Bahar 2012-2013 Başlangıç Farsçası I Uygulama (PERS301D) 0
Güz 2012-2013 Başlangıç Farsçası I Uygulama (PERS301D) 0
Yaz 2011-2012 Başlangıç Farsçası I Uygulama (PERS301D) 0

Onkosul: __
Yankosul: PERS 110
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PERS 120 Temel Düzeyde Farsça II 3 SU Kredi
Bu ders PERS 110' un devamı niteliğinde olup öğrencilerin Başlangıç düzeyinde etkin iletişim için gerekli olan dil ve becerileri edinerek iletişim kurma süreçleri konusunda bilgi sahibi olmalarını hedefler. Bu seviyeye devam eden öğrenciler tercihler, günlük faaliyet ve programlar, iş hayatı, spor, alışveriş, sosyal faaliyetler, kutlamalar ve kişisel ilişkiler gibi konularda öğrendikleri gramer ve sözcük bilgisi çerçevesinde kendilerini ifade etmeyi öğrenirler. Bunun yanı sıra karşılaştırma yapmayı ve iç dünyaları, duygu, düşünce, deneyim ve gelecekteki planları hakkında basit tümce yapılarını kullanarak kendilerini ifade ederler. Buna ilave olarak, öğrenciler İranlı bilim adamları hakkında, ayrıca Iran kültürü ile Türk ve diğer Batı kültürleri arasındaki etkileşim hakkında da bilgi sahibi olacaklardır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Temel Düzeyde Farsça II 3
Bahar 2012-2013 Başlangıç Farsçası II (PERS302) 4
Güz 2012-2013 Başlangıç Farsçası II (PERS302) 4
Yaz 2011-2012 Başlangıç Farsçası II (PERS302) 4
Bahar 2011-2012 Başlangıç Farsçası II (PERS302) 4
Güz 2011-2012 Başlangıç Farsçası II (PERS302) 4

Onkosul: PERS 110 - Lisans - En Az D
veya PERS 301 - Lisans - En AzD
Yankosul: PERS 120D
ECTS Kredi: 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PERS 120D Temel Düzeyde Farsça II Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Temel Düzeyde Farsça II Tartışma 0
Bahar 2012-2013 Başlangıç Farsçası II Tartışma (PERS302D) 0
Güz 2012-2013 Başlangıç Farsçası II Tartışma (PERS302D) 0
Yaz 2011-2012 Başlangıç Farsçası II Tartışma (PERS302D) 0

Onkosul: __
Yankosul: PERS 120
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PERS 130 Orta Düzeyde Farsça I 3 SU Kredi
Bu ders Orta Düzey Öncesi Farsça I derslerinin devamı niteliğindedir. Bu ders öğrencilerin daha da, dil sözcük ve sözdizimsel bilgilerin yanı sıra dil ve günlük iletişim becerilerini bilgilerini geliştirmek yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu dersin sonunda, öğrenciler Farsça grameri, günlük konuşma Farsça temel bilgisinin yanı sıra basit soruları sormayı ve cevaplamayı da becereceklerdir. Ayrıca, öğrenciler Farsça, Türkçe ve Osmanlı Türkçesinin arasındaki ilişkileri de fark edeceklerdir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Orta Düzeyde Farsça I 3
Bahar 2012-2013 Orta Düzey Farsçası I (PERS303) 4

Onkosul: PERS 120 - Lisans - En Az D
veya PERS 302 - Lisans - En AzD
Yankosul: PERS 130D
ECTS Kredi: 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PERS 130D Orta Düzeyde Farsça I Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Pers 303 Tartışma (PERS303D) 0

Onkosul: __
Yankosul: PERS 130
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PERS 140 Orta Düzeyde Farsça II 3 SU Kredi
Bu seviyede, öğrencilerin dil bilgisini pekiştirmek ve becerilerini uygulama olanağını bulurlar. Onlar gazete ve dergi makaleleri de dahil olmak üzere, çeşitli metin türleri üzerinde çalışırlar. Ayrıca, onlar Fars Edebiyatı hakkında temel bilgiye sahip olmanın yanı sıra yanı sıra Firdevsi, Mevlana, Sa?di ve Hafız gibi şairlerin eserlerini okuyup alamaya başladıkları söz konusudur. Tartışma ortamı doğuracak ve güncel konuları öğrencilerin kendilerini ifade etmelerine katkıda bulunacak. Bu seviyede, öğrenciler grupla paylaşmak için bazı Farsça kaynaklar getirerek sınıfta gurup halinde üzerinde tartışa bileceklerdir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: PERS 130 - Lisans - En Az D
veya PERS 302 - Lisans - En AzD
Yankosul: PERS 140D
ECTS Kredi: 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PERS 140D Orta Düzeyde Farsça II Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: PERS 140
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PERS 150 İleri Düzey Farsça I 3 SU Kredi
Bu seviyede, öğrencilerin dil bilgilerini pekiştirmek ve çeşitli sözlükler ve ifadeleri kullanarak dil becerilerini uygulamaya hazır durumdadırlar. Basit hikâye kitapları okuyor olmakla beraber, dergi ve gazetelerin basit makalelerini okuma keyfini de çıkarabileceklerdir. Öğrenciler İranlı bilim adamları hakkında temel bir bilgiye de sahip olacaklardır. Onlar ayrıca basit şiir metinleri, dergi makalelerini de okuyabileceklerdir. Ayrıca öğrenciler basit Farsça kelimelerini kullanarak iletişimde kurabileceklerdir. Kendi duygularını rahatlıkla ifade edebileceklerdir. Bilimsel programı dinlerken, onlar tartışma konularını anlıyor olacaklardır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 İleri Düzey Farsça I 4

Onkosul: PERS 140 - Lisans - En Az D
veya PERS 303 - Lisans - En AzD
Yankosul: PERS 150D
ECTS Kredi: 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PERS 150D İleri Düzey Farsça I Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 İleri Düzey Farsça I Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: PERS 150
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PERS 160 İleri Düzey Farsça II 3 SU Kredi
Bu seviyede, öğrenciler bir izleyici olarak çeşitli (Farsça konuşulan) konferanslara katılabilirler. Farsça olarak not almak, soru sormak, cevaplamak ve yerli İranlılar ile iletişim kurabilir. Öğrenciler kütüphanelerde çeşitli Farsça kitapları okumaları mümkün olacak. Onlar yalnızca Farsça kullanarak İran'da seyahat edebilirler. Bu aşamada, İran tarihi ve kültürü ile ilgili seçilmiş kaynaklar üzerinde çalışacaktır. Öğrenciler kendi aralarında serbest tartışma derslerimiz olacaktır. Öğrencilerin çeşitli konular üzerinde Farsça olarak mümkün olacaktır. Öğrenciler Farsçadan İngilizceye veya kendi dillerine çeşitli metinleri tercüme edebileceklerdir. Farsça öğretmeni ise, sadece gerektiği durumlarda öğrencilere yardımcı olacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: PERS 150 - Lisans - En Az D
Yankosul: PERS 160D
ECTS Kredi: 4 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PERS 160D İleri Düzey Farsça II Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: PERS 160
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :