DİNLE

Ders Kataloğu

TLL 510 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I 3 SU Kredi
Öğrencinin dil ve yazı olarak Osmanlıcaya sağlam bir Osmanlı Türkçesinin gramer özelliklerinin kavranması ile Osmanlı yazısının teknik yönlerine aşinalık kazanılması, ilk hedefler arasındadır. Bir bütün olarak bu dersin oluşturduğu sekans alışılmış Osmanlıcaya Giriş derslerinden daha yoğundur ve öğrencilerin ikinci yıllarından itibaren belirli bir tema üzerinde odaklanmış ileri paleografya dersleri alabilecek duruma gelmelerini amaçlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I 3
Güz 2018-2019 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I 3
Güz 2017-2018 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I 3
Güz 2016-2017 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I 3
Güz 2015-2016 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I 3
Güz 2014-2015 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I 3
Güz 2013-2014 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I 4
Bahar 2012-2013 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL501) 4
Güz 2012-2013 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL501) 4
Güz 2011-2012 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL501) 4
Güz 2010-2011 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL501) 4
Bahar 2009-2010 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL501) 4
Güz 2009-2010 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL501) 4
Güz 2008-2009 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL501) 4
Güz 2007-2008 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL501) 4
Güz 2006-2007 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL501) 4
Güz 2005-2006 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL501) 4
Güz 2004-2005 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL501) 4
Güz 2003-2004 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL501) 4
Güz 2002-2003 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL501) 4
Güz 2001-2002 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL501) 4
Güz 2000-2001 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL501) 4
Güz 1999-2000 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I (TLL501) 4

Onkosul: __
Yankosul: TLL 510D
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
TLL 510D Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I Tartışma 0
Güz 2018-2019 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I Tartışma 0
Güz 2017-2018 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I Tartışma 0
Güz 2016-2017 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I Tartışma 0
Güz 2015-2016 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I Tartışma 0
Güz 2014-2015 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I Tartışma 0
Güz 2013-2014 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi I Tartışma 0
Bahar 2012-2013 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I Tartışma (TLL501D) 0
Güz 2012-2013 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I Tartışma (TLL501D) 0
Güz 2011-2012 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I Tartışma (TLL501D) 0
Güz 2010-2011 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I Tartışma (TLL501D) 0
Bahar 2009-2010 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I Tartışma (TLL501D) 0
Güz 2009-2010 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası I Tartışma (TLL501D) 0

Onkosul: __
Yankosul: TLL 510
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
TLL 520 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi II 3 SU Kredi
TLL 520 dersinde, TLL 510 ya da benzeri bir ders almış öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesi esastır. Burada daha çok matbu metinler üzerinde yoğunlaşılması sözkonusudur. Bunun ötesinde TLL 520, öğrenciyi gerek farklı yazı biçimleriyle, gerekse değişik tarihsel dönemlerden seçilmiş belge türleriyle tanıştırmayı da içerir. Ayrıca bu ders, en temel araç ve becerileri edinmiş bir araştırmacının, bundan sonraki aşamada (Tarih Lisansüstü Programındaki ileri paleografya derslerinde irdelenen türden) Osmanlı birincil kaynaklarını çözme ve değerlendirmeye girişebilmesini sağlayacak tarzda tasarlanmış bulunmaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi II 3
Bahar 2017-2018 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi II 3
Güz 2017-2018 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi II 3
Bahar 2016-2017 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi II 3
Bahar 2015-2016 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi II 3
Bahar 2014-2015 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi II 3
Bahar 2013-2014 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi II 3
Bahar 2012-2013 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II (TLL502) 4
Bahar 2011-2012 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II (TLL502) 4
Bahar 2010-2011 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II (TLL502) 4
Bahar 2009-2010 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II (TLL502) 4
Bahar 2008-2009 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II (TLL502) 4
Bahar 2007-2008 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II (TLL502) 4
Bahar 2006-2007 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II (TLL502) 4
Bahar 2005-2006 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II (TLL502) 4
Bahar 2004-2005 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II (TLL502) 4
Bahar 2003-2004 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II (TLL502) 4
Bahar 2002-2003 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II (TLL502) 4
Bahar 2001-2002 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II (TLL502) 4
Bahar 2000-2001 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II (TLL502) 4
Bahar 1999-2000 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II (TLL502) 4

Onkosul: (TLL 510 - Doktora - En Az D
veya TLL 510 - Yüksek Lisans - En AzD)
veya (TLL 501 - Doktora - En AzD
veya TLL 501 - Yüksek Lisans - En AzD)
Yankosul: TLL 520D
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
TLL 520D Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi II Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi II Tartışma 0
Bahar 2017-2018 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi II Tartışma 0
Güz 2017-2018 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi II Tartışma 0
Bahar 2016-2017 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi II Tartışma 0
Bahar 2015-2016 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi II Tartışma 0
Bahar 2014-2015 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi II Tartışma 0
Bahar 2013-2014 Temel Düzeyde Osmanlı Türkçesi II Tartışma 0
Bahar 2012-2013 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II Tartışma (TLL502D) 0
Bahar 2011-2012 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II Tartışma (TLL502D) 0
Bahar 2010-2011 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II Tartışma (TLL502D) 0
Bahar 2009-2010 Başlangıç ve Orta Düzey Osmanlıcası II Tartışma (TLL502D) 0

Onkosul: __
Yankosul: TLL 520
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
TLL 530 Orta Düzeyde Osmanlı Türkçesi I 3 SU Kredi
Bu ders, Osmanlı Türkçesinin belli başlı elyazısı tip ve türlerini daha önce görmüş olması gereken öğrencinin, yazma kaynakları okumada belirli bir akıcılık kazanmasını hedefler. Dersin büyük kısmı resmî belgeleri okumaya ayrılacak, ama düzyazı anlatı örnekleri de ele alınacaktır. Arşiv belgelerinin incelenmesi üç ana yazı tipine (rika, divani ve talik) göre organize edilecek; belge türleri olarak da 19. yüzyıl sonlarının berat ve ferman'ları, mühimme ve şeriyye kayıtları üzerinde durulacaktır. Dersin düzyazı anlatı boyutu ise öğrencilerin bu tür metinlerin yapısı (ve tabii spesifik jargonu) ile âşinâlık kesbetmenin yanı sıra, (Kâtip Çelebi'nin Mizan al-hakk'ı veya benzeri) bir eserin tamamını Osmanlıca olarak okuma yetenek ve özgüvenlerini pekiştirmeyi amaçlayacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Orta Düzeyde Osmanlı Türkçesi I 3
Bahar 2017-2018 Orta Düzeyde Osmanlı Türkçesi I 3
Güz 2016-2017 Orta Düzeyde Osmanlı Türkçesi I 3
Yaz 2012-2013 Osmanlı Türkçesi III : İleri Osmanlıca (TLL503) 4
Yaz 2011-2012 Osmanlı Türkçesi III : İleri Osmanlıca (TLL503) 4
Yaz 2010-2011 Osmanlı Türkçesi III : İleri Osmanlıca (TLL503) 4
Güz 2010-2011 Osmanlı Türkçesi III : İleri Osmanlıca (TLL503) 4

Onkosul: (TLL 520 - Doktora - En Az D
veya TLL 520 - Yüksek Lisans - En AzD)
veya (TLL 502 - Doktora - En AzD
veya TLL 502 - Yüksek Lisans - En AzD)
Yankosul: TLL 530D
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
TLL 530D Orta Düzeyde Osmanlı Türkçesi I Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Orta Düzeyde Osmanlı Türkçesi I Tartışma 0
Bahar 2017-2018 Orta Düzeyde Osmanlı Türkçesi I Tartışma 0
Güz 2016-2017 Orta Düzeyde Osmanlı Türkçesi I Tartışma 0
Yaz 2012-2013 Osmanlı Türkçesi III: İleri Osmanlıca Tartışma (TLL503D) 0
Yaz 2011-2012 Osmanlı Türkçesi III: İleri Osmanlıca Tartışma (TLL503D) 0
Yaz 2010-2011 Osmanlı Türkçesi III: İleri Osmanlıca Tartışma (TLL503D) 0
Güz 2010-2011 Osmanlı Türkçesi III: İleri Osmanlıca Tartışma (TLL503D) 0

Onkosul: __
Yankosul: TLL 530
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
TLL 540 Orta Düzey Osmanlı Türkçesi ll 3 SU Kredi
Bu ders genellikle, arşiv, gazete ve kronik gibi matbu ve el yazısı Osmanlı dokümanları üzerinde odaklanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin ilgi ve çalışma alanlarına uygun başka malzeme de kullanılmaktadır. Ders en bilinen el yazısı türü olan Rik?a ile başlar ve diğer yazı türlerinden olan Celi, Sülüs ve Divani metinleri de okutulmaktadır. Buna ek olarak, Eski Osmanlıca (14.-15. yüzyıl) grameri de öğretilecek ve Selçuk-name gibi bazı özel dokümanlar üzerinde çalışılmaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Orta Düzey Osmanlı Türkçesi ll 3

Onkosul: TLL 530 - Doktora - En Az D
veya TLL 530 - Yüksek Lisans - En AzD
Yankosul: TLL 540D
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
TLL 540D Orta Düzey Osmanlı Türkçesi ll Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Orta Düzey Osmanlı Türkçesi ll Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: TLL 540
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :