DİNLE

Ders Kataloğu

KUR 510 Temel Düzeyde Kürtçe I 3 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrencilere temel düzeydeki yazılı ve sözlü metinlerin anlaşılmasına dayalı genel iletişim yeterliliğinin kazandırılmasıdır. Dersin yaklaşımı günlük hayatta kullanılabilecek işlevsel bir dil bilgisi geliştirilmesi esası üzerine kurulmuştur. Ayrıca temel gramer, sözcük bilgisi ve ses bilgisi kazandırılması amaçlanır. Bunun yanı sıra bu ders öğrencilerin Başlangıç düzeyinde etkin iletişim için gerekli olan dil ve becerileri edinerek iletişim kurma süreçleri konusunda bilgi sahibi olmalarını hedefler. Bu seviyeye devam eden öğrenciler tercihler, günlük faaliyet ve programlar, iş hayatı, spor, alışveriş, sosyal faaliyetler, kutlamalar, ve kişisel ilişkiler gibi konularda öğrendikleri gramer ve sözcük bilgisi bilgisi çerçevesinde kendilerini ifade etmeyi öğrenirler. Bunun yanı sıra karşılaştırma yapmayı ve iç dünyaları, duygu, düşünce, deneyim ve gelecekteki planları hakkında basit tümce yapılarını kullanarak kendilerini ifade ederler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Temel Düzeyde Kürtçe 4
Bahar 2012-2013 Temel Düzeyde Kürtçe II (KUR502) 3
Bahar 2011-2012 Temel Düzeyde Kürtçe II (KUR502) 3

Onkosul: __
Yankosul: KUR 510D
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
KUR 510D Temel Düzeyde Kürtçe I Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Temel Düzeyde Kürtçe Tartışma 0

Onkosul: __
Yankosul: KUR 510
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
KUR 520 Temel Düzeyde Kürtçe II 3 SU Kredi
Bu ders daha çok öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesini hedefler. Bunun için öğrencilerin ilgileri doğrultusunda kısa-kitap projesi yapmaları teşvik edilir. Ayrıca yeni kelime öğrenimine önem verilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: KUR 510 - Doktora - En Az D
veya KUR 510 - Yüksek Lisans - En AzD
veya KUR 502 - Yüksek Lisans - En AzD
veya KUR 502 - Doktora - En AzD
Yankosul: KUR 520D
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
KUR 520D Temel Düzeyde Kürtçe II Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: KUR 520
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
KUR 530 Orta Düzeyde Kürtçe I 3 SU Kredi
Bu ders, KUR 520 dersinin devamı niteliğinde olup dilin dört becerisi üzerine yoğunlaşmaya devam eder. Bu seviyede öğrenciler, daha karmaşık olan kalıpları kullanarak, günlük olayları tanıtabilir ve düşüncelerini beyan edebilirler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: KUR 520 - Doktora - En Az D
veya KUR 520 - Yüksek Lisans - En AzD
veya KUR 503 - Doktora - En AzD
veya KUR 503 - Yüksek Lisans - En AzD
Yankosul: KUR 530D
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
KUR 530D Orta Düzeyde Kürtçe I Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: KUR 530
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
KUR 540 Orta Düzeyde Kürtçe II 3 SU Kredi
Bu ders sözlü ve yazılı olarak sağlam bir Kürtçe temeli olan öğrencilere yöneliktir. Bu ders doğru ve uzun Kürtçe söylemlerin geliştirilmesinin yanı sıra, gerçek hayattan toplanmış çeşitli okuma, dinleme veya görsel materyal ile öğrencilerin çeşitli lehçelerde bilgisini arttırmaya yoğunlaşır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: KUR 530 - Doktora - En Az D
veya KUR 530 - Yüksek Lisans - En AzD
Yankosul: KUR 540D
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
KUR 540D Orta Düzeyde Kürtçe II Tartışma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: KUR 540
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :