DİNLE

Ders Kataloğu

PROJ 102 Proje Dersi 3 SU Kredi
PROJ 102 dersi öğrenciye proje prosesini tanıtmak, öğrencinin yaratıcı ve entelektüel özelliklerini ortaya çıkarmak ve takım çalışması yapmasına fırsat tanımak için tasarlanmıştır. Bu derste öğrenci bir projenin planlanıp uygulanmasıyla ilgili ilk elden tecrübe edinir. Burada amaç gerekli çıktıları zamanında müşteriye ulaştırmaktır. Projeyle ilgili aktivitelerin zamanlaması ve bütçenin aktivitelere verimli bir biçimde aktarılması takım elemanlarının önemli görevleri arasındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Proje Dersi 3
Güz 2017-2018 Proje Dersi 3
Bahar 2016-2017 Proje Dersi 3
Güz 2016-2017 Proje Dersi 3
Bahar 2015-2016 Proje Dersi 3
Güz 2015-2016 Proje Dersi 3
Bahar 2014-2015 Proje Dersi 3
Güz 2014-2015 Proje Dersi 3
Bahar 2013-2014 Proje Dersi 3
Güz 2013-2014 Proje Dersi 3
Bahar 2012-2013 Proje Dersi 3
Güz 2012-2013 Proje Dersi 3
Bahar 2011-2012 Proje Dersi 3
Güz 2011-2012 Proje Dersi 3
Bahar 2010-2011 Proje Dersi 3
Güz 2010-2011 Proje Dersi 3
Bahar 2009-2010 Proje Dersi 3
Güz 2009-2010 Proje Dersi 3
Bahar 2008-2009 Proje Dersi 3
Güz 2008-2009 Proje Dersi 3
Bahar 2007-2008 Proje Dersi 3
Güz 2007-2008 Proje Dersi 3
Bahar 2006-2007 Proje Dersi 3
Güz 2006-2007 Proje Dersi 3
Bahar 2005-2006 Proje Dersi 3
Güz 2005-2006 Proje Dersi 3
Bahar 2004-2005 Proje Dersi 3
Güz 2004-2005 Proje Dersi 3
Bahar 2003-2004 Proje Dersi 3
Bahar 2002-2003 Proje Dersi 3
Bahar 2001-2002 Proje Dersi 3
Bahar 2000-2001   3
Bahar 1999-2000   3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 2 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PROJ 201 Lisans Proje Dersi 1 SU Kredi
Proj 201 dersinde, öğrencilerin farklı fakültelerden öğretim üyeleriyle çalışarak bir araştırma ortamına girmeleri ve araştırma yöntemleriyle tanışmaları hedeflenmektedir. Bu süreçte takım çalışması ve sunum becerileri de kazanacaklardır. Bu ders için öğrenciler küçük gruplar oluşturarak seçtikleri bir projeye kayıt olurlar ve bu projenin gerektirdiği işlemleri proje danışmanıyla yakından çalışarak bir dönemde tamamlarlar. Projenin çıktıları; bir öneri raporu ve bir grup sunumu veya posteridir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Lisans Proje Dersi 1
Güz 2017-2018 Lisans Proje Dersi 1

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS / 1 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PROJ 302 Yaz Projesi 0 SU Kredi
MDBF öğrencileri lisans derecelerini alabilmek için, 3.sınıf sonunda PROJ 302 kodlu Yaz Stajını minimum 8 hafta süre ile yapmak ve 'S' notu almak zorundadırlar. Yaz Projesinin amacı, öğrencilerin sanayi ortamında deneyim kazanmasına, teknik ve iletişim becerilerini geliştirmelerine ve aynı ortamda mühendis ve teknisyenlerle etkileşime girmelerine olanak sağlamaktır. Aynı zamanda yaz projeleri öğrencilerinin mesleki gelişimlerine de katkıda bulunmaktadır. Öğrenciler staj yapacakları kurumu ilgi alanlarına ve öğrenim gördükleri programlara göre belirlemektedir. Proje bitiminde öğrenciler proje raporlarını hazırlamak ve sunumunu yapmakla yükümlüdürler. PROJ 302 dersinin alınabilmesi için, öğrencinin MDBF programlarından birine yerleştirilmiş olması gerekmektedir. Detaylı bilgi için PROJ 302 yönergesine bakılmalıdır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2017-2018 Yaz Projesi 0
Yaz 2016-2017 Yaz Projesi 0
Yaz 2015-2016 Yaz Projesi 0
Yaz 2014-2015 Yaz Projesi 0
Yaz 2013-2014 Yaz Projesi 0
Yaz 2012-2013 Yaz Projesi 0
Yaz 2011-2012 Yaz Projesi 0
Yaz 2010-2011 Yaz Projesi 0
Yaz 2009-2010 Yaz Projesi 0
Yaz 2008-2009 Yaz Projesi 0
Yaz 2007-2008 Yaz Projesi 0
Yaz 2006-2007 Yaz Projesi 0
Yaz 2005-2006 Yaz Projesi 0
Yaz 2004-2005 Yaz Projesi 0
Yaz 2003-2004 Yaz Projesi 0
Yaz 2002-2003 Yaz Projesi 0
Yaz 2001-2002 Yaz Projesi 0

Onkosul: (PROJ 102 - Lisans - En Az D)
veya (PROJ 201 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 2 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :