DİNLE

Ders Kataloğu

CHEM 202 Malzeme Kinetikleri 4 SU Kredi
Gasların, sıvaların moleküler hareketi, Difuzyon Kinetiği, deneysel kimyasal kinetik, tepkime hız yasaları, zincir tepkimeler, polimerizasyon kinetiği, kataliz, Çarpışma teorisi (Reactive encounters in the Gas Phase (The Collision Theory)), Geçiş durum teorisi (aktif kompleks teoremi), moleküler çarpışma dinamiği, Katı yüzeylerin yapısı ve büyüme, adsorpsiyon, yüzeylerin katalitik aktivitesi, electrot prosesleri, elektrokimyasal süreçler, güç üretmi ve aşınma. Dersteki konularla ilgili laboratuar deneyleri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Malzeme Kinetikleri 4
Bahar 2016-2017 Malzeme Kinetikleri 4
Bahar 2015-2016 Malzeme Kinetikleri 4
Bahar 2014-2015 Malzeme Kinetikleri 4
Bahar 2013-2014 Kinetik (MAT202) 4
Bahar 2012-2013 Kinetik (MAT202) 4
Bahar 2011-2012 Kinetik (MAT202) 4
Bahar 2010-2011 Kinetik (MAT202) 4
Bahar 2009-2010 Kinetik (MAT202) 4
Bahar 2008-2009 Kinetik (MAT202) 4
Bahar 2007-2008 Kinetik (MAT202) 4
Bahar 2006-2007 Kinetik (MAT202) 4
Bahar 2005-2006 Kinetik (MAT202) 4
Bahar 2004-2005 Kinetik (MAT202) 4
Bahar 2003-2004 Kinetik (MAT202) 4
Bahar 2002-2003 Kinetik (MAT202) 4

Onkosul: __
Yankosul: CHEM 202L
ECTS Kredi: 7 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CHEM 202L Malzeme Kinetikleri Labaratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Malzeme Kinetikleri Labaratuvar 0
Bahar 2016-2017 Malzeme Kinetikleri Labaratuvar 0
Bahar 2015-2016 Malzeme Kinetikleri Labaratuvar 0
Bahar 2014-2015 Malzeme Kinetikleri Labaratuvar 0
Bahar 2013-2014 Kinetik- Laboratuvar (MAT202L) 0
Bahar 2012-2013 Kinetik- Laboratuvar (MAT202L) 0
Bahar 2011-2012 Kinetik- Laboratuvar (MAT202L) 0
Bahar 2010-2011 Kinetik- Laboratuvar (MAT202L) 0
Bahar 2009-2010 Kinetik- Laboratuvar (MAT202L) 0
Bahar 2008-2009 Kinetik- Laboratuvar (MAT202L) 0
Bahar 2007-2008 Kinetik- Laboratuvar (MAT202L) 0
Bahar 2006-2007 Kinetik- Laboratuvar (MAT202L) 0
Bahar 2005-2006 Kinetik- Laboratuvar (MAT202L) 0
Bahar 2004-2005 Kinetik- Laboratuvar (MAT202L) 0
Bahar 2003-2004 Kinetik- Laboratuvar (MAT202L) 0
Bahar 2002-2003 Kinetik- Laboratuvar (MAT202L) 0

Onkosul: __
Yankosul: CHEM 202
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CHEM 301 İnorganik Kimya 3 SU Kredi
Atomun temel parçaları, dalga mekaniğine giriş, atomic orbitaller, çok elektronlu atomlar, peryodik tablo, iyonizasyon enerjileri ve electron ilgileri, bağ modelleri, değerlik bağı teorisi, moleküler orbital teorisi, elektronegativite değerleri, moleküler şekil, metalik ve iyonik katıların yapısı ve enerjileri, kürelerin istiflenmesi, alaşımlar ve metallerarası bileşikler, metaller ve yarıiletkenlerde kimyasal bağlar, iyonik örgüler, örgü enerjisi, koordinasyon kompleksleri, d-bloku metal komplekslerinde kimyasal bağ, kristal alan teorisi, ligand alan teorisi, elektronik spektrumlar, manyetik özellikler, d-blok elementlerinin organometalik bileşikleri, homojen ve heterojen kataliz, katı hal kimyasının bazı özellikleri, yaşamdaki eser deneyleri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 İnorganik Kimya 3
Güz 2017-2018 İnorganik Kimya 3
Güz 2016-2017 İnorganik Kimya 3
Güz 2015-2016 İnorganik Kimya 3
Güz 2014-2015 İnorganik Kimya 3
Güz 2013-2014 İnorganik Kimya 3
Güz 2012-2013 İnorganik Kimya 3
Güz 2011-2012 İnorganik Kimya 3
Güz 2010-2011 İnorganik Kimya 3
Güz 2009-2010 İnorganik Kimya 3
Güz 2008-2009 İnorganik Kimya 3
Bahar 2007-2008 İnorganik Kimya 3
Güz 2006-2007 İnorganik Kimya 3
Güz 2005-2006 İnorganik Kimya 3
Güz 2004-2005 İnorganik Kimya 3
Güz 2003-2004 İnorganik Kimya 3
Güz 2002-2003 İnorganik Kimya 3

Onkosul: __
Yankosul: CHEM 301L
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CHEM 301L İnorganik Kimya - Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 İnorganik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2017-2018 İnorganik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2016-2017 İnorganik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2015-2016 İnorganik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2014-2015 İnorganik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2013-2014 İnorganik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2012-2013 İnorganik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2011-2012 İnorganik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2010-2011 İnorganik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2009-2010 İnorganik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2008-2009 İnorganik Kimya - Laboratuvar 0
Bahar 2007-2008 İnorganik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2006-2007 İnorganik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2005-2006 İnorganik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2004-2005 İnorganik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2003-2004 İnorganik Kimya - Laboratuvar 0
Güz 2002-2003 İnorganik Kimya - Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul: CHEM 301
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CHEM 302 Analitik Kimya 4 SU Kredi
Niceliklerin ve derişimlerin tanımı, kimyasal analizde hatalar, istatistiksel analiz, gravimetric yöntemler, nötralizasyon titrasyonlarının ilkeleri, asitler, bazlar, tampon çözeltilerin pH sı, elektrokimya, elektroanalitik yöntemler, gaz-sıvı kromatografisi ve yüksek performanslı sıvı kromatografisi, superkritik akışkan kromatografisi, termal yöntemler, atomic absorpsiyon, atomic floresans, moleküler lüminesans, infrared, raman, nükleer manyetik rezonans, kütle spektrometrisi yöntemleri, spektroskopi ve mikroskopi ile yüzey karakterizasyonu. Dersin konuları ile ilgili laboratuvar deneyleri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Analitik Kimya 4
Bahar 2016-2017 Analitik Kimya 4
Bahar 2015-2016 Analitik Kimya 4
Bahar 2014-2015 Analitik Kimya 4
Bahar 2013-2014 Analitik Kimya 4
Bahar 2012-2013 Analitik Kimya 4
Bahar 2011-2012 Analitik Kimya 4
Bahar 2010-2011 Analitik Kimya 4
Bahar 2009-2010 Analitik Kimya 4
Bahar 2008-2009 Analitik Kimya 4
Bahar 2007-2008 Analitik Kimya 4
Bahar 2006-2007 Analitik Kimya 4
Bahar 2005-2006 Analitik Kimya 4
Bahar 2004-2005 Analitik Kimya 4
Bahar 2003-2004 Analitik Kimya 4

Onkosul: __
Yankosul: CHEM 302L
ECTS Kredi: 8 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CHEM 302L Analitik Kimya - Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Analitik Kimya - Laboratuvar 0
Bahar 2016-2017 Analitik Kimya - Laboratuvar 0
Bahar 2015-2016 Analitik Kimya - Laboratuvar 0
Bahar 2014-2015 Analitik Kimya - Laboratuvar 0
Bahar 2013-2014 Analitik Kimya - Laboratuvar 0
Bahar 2012-2013 Analitik Kimya - Laboratuvar 0
Bahar 2011-2012 Analitik Kimya - Laboratuvar 0
Bahar 2010-2011 Analitik Kimya - Laboratuvar 0
Bahar 2009-2010 Analitik Kimya - Laboratuvar 0
Bahar 2008-2009 Analitik Kimya - Laboratuvar 0
Bahar 2007-2008 Analitik Kimya - Laboratuvar 0
Bahar 2006-2007 Analitik Kimya - Laboratuvar 0
Bahar 2005-2006 Analitik Kimya - Laboratuvar 0
Bahar 2004-2005 Analitik Kimya - Laboratuvar 0
Bahar 2003-2004 Analitik Kimya - Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul: CHEM 302
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CHEM 369 Değişime Yönelik Materyallerin Kimyası 3 SU Kredi
Bütün üretilen malzemelerin arasında, düşük performans materyallerinin çoğu genelde çevre etkenlerine mahsur kalarak bozuldukları düşünülüyor. Materyalleri bu bozluma durumuna düşüren düşük performanslar çok üretim alanlarında bir ürününün yüksek maliyette değiştirilmesine neden olmaktadır. Bu önemli gerçek inşaat sektöründen ilaç sanayisine kadar çeşitli ürünleri etkilemektedir. Daha ilginç olan, bazı materyaller dış etkenler yüzünden kısa sürede çok farklı yapılara değiştiği için araştırılıp kullanılıyor. Örneğin, şeklini geri dönüştüren biyomalzemeler bir uygulama alanını vurguluyor. Bu derste, kısa sürede değişen organik materyallerin termo-kinetik parametreleri, üretim yolları, uygulamaları ve karakterizasyon yöntemleri gündeme getirilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: NS 207 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CHEM 405 Elektrokimya 3 SU Kredi
Elektrokimyanın temelleri; elektrot potansiyeli, elektrokimyasal piller, Faraday kanunu, elektrik iletkenliği, kütle transferi. Elektrokimyada temel yöntemler: potansiyostatik, galvanostatik, dönüşümlü voltametre, elektrokimyasal empedans spektroskopi. Elektrokimyanın bazı uygulamaları: elektrokimyasal polimerleşme, iletken polimerler, bataryalar, yakıt pilleri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Elektrokimya 3
Güz 2015-2016 Elektrokimya 3
Güz 2014-2015 Elektrokimya 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CHEM 421 Temiz Kömür Teknolojisi 3 SU Kredi
Bu ders lisans öğrencilerine kömür bilimi ve temiz kömür teknolojisini öğretmek için sunulmaktadır. Dersin kapsamı içinde, kömürlerin oluşumu, yapısı, kimyasal ve fiziksel özellikleri, kömürlerin temizlenmesi ve kullanıma hazırlanması, kömürlerin temiz katı, sıvı ve gaz ürünlere dönüştürülmesi ve yakma teknolojileri incelenecektir. Küresel olarak üretilen elektriğin %42 si kömür kullanan elektrik santrallarında elde edilmektedir ancak bunlar ne yazık ki küresel karbon dioksit (CO2) salımına %28 oranında da katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle kömüre dayalı enerji üretim teknolojilerinin çok büyük bir değişiklik geçirmesi ve bunların temiz kömür teknolojileri haline dönüştürülmesi gerekmektedir. Dersin temel amaçlarından birisi, katı yakıtlardan ve yenilenebilir enerji kaynaklarından daha temiz enerji üretiminin öğretilmesidir. Bu amaç için temiz kömür teknolojileri ve karbon emisyon yönetimi konuları işlencektir. Bu derste özellikle kömürlerin kullanımı sırasında havanın, suyun ve toprağın kirletilmediği ve verimli kimyasal ve ısıl dönüşüm süreçleri anlatılacaktır. Bu bağlamda katı fosil yakıtlar ve yenilenebilir yakıtların, çevre dostu, sürdürülebilir ve yüksek verimlilikte elektrik santrallarında beraberce kullanımları konuları da anlatılacaktır.
Derste anlatılacak konular şunlardır:
? Kömürlerin oluşumu, yapısı ve petrografisi
? Kömür analizleri, kimyasal ve fiziksel özellikleri, kömürlerin sınıflandırılması
? Temiz kömür teknolojileri
? Karbonizasyon, sıvılaştırma ve gazlaştırma süreçleri
? Yanma süreçlerinde kütle ve enerji denklikleri
? Yanma süreçleri ve kömüre dayalı elektrik santraları
? Kömürlerin yenilenebilir yakıtlarla beraber yakılması
? Atmosferik kirlenme
? Karbon dioksit tutulması ve ayırılması

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :