DİNLE

Ders Kataloğu

BIO 301 Moleküler Biyolojiye Giriş 4 SU Kredi
Moleküler Biyolojiye Giriş dersi temel moleküler biyoloji ve genetik mekanizmalarının ayrıntılı olarak incelenmesini içermektedir. Derste genom bilgisi ve genom organizasyonundan başlayarak DNA yapısı, kromozomlara paketlenmesi, genetik materyalin replikasyonu ve korunması, DNA onarım ve rekombinasyon mekanizmaları tartışılacaktır. RNA yapısı, DNA?nın RNA?ya transkripsyon mekanizmaları, transkripsyon kontrol mekanizmaları ve transkripsyon faktörleri ayrıntılı olarak incelenecektir. RNA?dan proteine translasyon mekanizmaları ve ribozom yapısı tanımlanacaktır. Protein kararlılığı, protein yıkım mekanizmaları, mikro RNA?ların ve RNA kararlılığının gen ifadesindeki rolü tartışılacaktır. Programlı hücre ölüm mekanizmalarına genel bir giriş de yapılacaktır. Laboratuvar dersi ise, bakteri ve hayvan hücrelerinde rekombinant protein üretiminin temel prensipleri üzerine uygulamalı bir derstir. Laboratuar çalışmaları moleküler klonlama yötemleri kullanarak önceden seçilmiş bir gen ürününü elde etmeğe yönelik olacaktır. Tek bir gen veya birleşmiş (füzyon) protein genini içeren rekombinant plazmitler oluşturulacak, E. coli hücreleri bu plazmitlerlerle transforme edilecek ve gen ürünleri saflaştırılarak karakterize edilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Moleküler Biyolojiye Giriş 4
Bahar 2016-2017 Moleküler Biyolojiye Giriş 4
Bahar 2015-2016 Moleküler Biyolojiye Giriş 4
Bahar 2014-2015 Moleküler Biyolojiye Giriş 4
Bahar 2013-2014 Moleküler Biyolojiye Giriş 4
Bahar 2012-2013 Moleküler Biyolojiye Giriş 4
Bahar 2011-2012 Moleküler Biyolojiye Giriş 4
Bahar 2010-2011 Moleküler Biyolojiye Giriş 4
Bahar 2009-2010 Moleküler Biyolojiye Giriş 4
Bahar 2008-2009 Moleküler Biyolojiye Giriş 4
Bahar 2007-2008 Moleküler Biyolojiye Giriş 4
Bahar 2006-2007 Moleküler Biyolojiye Giriş 4
Bahar 2005-2006 Moleküler Biyolojiye Giriş 4
Bahar 2004-2005 Moleküler Biyolojiye Giriş 4
Bahar 2003-2004 Moleküler Biyolojiye Giriş 4
Güz 2002-2003 Moleküler Biyolojiye Giriş 4
Güz 2001-2002 Moleküler Biyolojiye Giriş 3

Onkosul: BIO 321 - Lisans - En Az D
BIO 321 - Lisans - En AzD
Yankosul: BIO 301L
ECTS Kredi: 8 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 301L Moleküler Biyolojiye Giriş-Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Moleküler Biyolojiye Giriş-Laboratuvar 0
Bahar 2016-2017 Moleküler Biyolojiye Giriş-Laboratuvar 0
Bahar 2015-2016 Moleküler Biyolojiye Giriş-Laboratuvar 0
Bahar 2014-2015 Moleküler Biyolojiye Giriş-Laboratuvar 0
Bahar 2013-2014 Moleküler Biyolojiye Giriş-Laboratuvar 0
Bahar 2012-2013 Moleküler Biyolojiye Giriş-Laboratuvar 0
Bahar 2011-2012 Moleküler Biyolojiye Giriş-Laboratuvar 0
Bahar 2010-2011 Moleküler Biyolojiye Giriş-Laboratuvar 0
Bahar 2009-2010 Moleküler Biyolojiye Giriş-Laboratuvar 0
Bahar 2008-2009 Moleküler Biyolojiye Giriş-Laboratuvar 0
Bahar 2007-2008 Moleküler Biyolojiye Giriş-Laboratuvar 0
Bahar 2006-2007 Moleküler Biyolojiye Giriş-Laboratuvar 0
Bahar 2005-2006 Moleküler Biyolojiye Giriş-Laboratuvar 0
Bahar 2004-2005 Moleküler Biyolojiye Giriş-Laboratuvar 0
Bahar 2003-2004 Moleküler Biyolojiye Giriş-Laboratuvar 0
Güz 2002-2003 Moleküler Biyolojiye Giriş-Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul: BIO 301
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 303 Genetik 3 SU Kredi
Bu dersin amacı, Mendel'den modern moleküler biyolojiye, moleküler ve evrimsel genetiğin temel prensiplerinin işlenmesidir. Örnekler, prokaryot ve ökaryot organizmalardan seçilecek ve konular şunları kapsayacaktır: kalıtım ve değişim prensipleri ve bunların evrim ve gelişime uygulamaları; genin fizikokimyasal doğası; rekombinasyon, gen aksiyon ve seçimleriyle ilgili problemler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Genetik 3
Bahar 2017-2018 Genetik 3
Bahar 2016-2017 Genetik 3
Bahar 2015-2016 Genetik 3
Bahar 2014-2015 Genetik 3
Güz 2013-2014 Genetik 3
Güz 2012-2013 Genetik 3
Güz 2011-2012 Genetik 3
Güz 2010-2011 Genetik 3
Güz 2009-2010 Genetik 3
Güz 2008-2009 Genetik 3
Güz 2007-2008 Genetik 3
Güz 2006-2007 Genetik 3
Güz 2005-2006 Genetik 3
Güz 2004-2005 Genetik 3
Güz 2003-2004 Genetik 3
Güz 2002-2003 Genetik 3

Onkosul: __
Yankosul: BIO 303L
ECTS Kredi: 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 303L Genetik - Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Genetik - Laboratuvar 0
Bahar 2017-2018 Genetik - Laboratuvar 0
Bahar 2016-2017 Genetik - Laboratuvar 0
Bahar 2015-2016 Genetik - Laboratuvar 0
Bahar 2014-2015 Genetik - Laboratuvar 0
Güz 2013-2014 Genetik - Laboratuvar 0
Güz 2012-2013 Genetik - Laboratuvar 0
Güz 2011-2012 Genetik - Laboratuvar 0
Güz 2010-2011 Genetik - Laboratuvar 0
Güz 2009-2010 Genetik - Laboratuvar 0
Güz 2008-2009 Genetik - Laboratuvar 0
Güz 2007-2008 Genetik - Laboratuvar 0
Güz 2006-2007 Genetik - Laboratuvar 0
Güz 2005-2006 Genetik - Laboratuvar 0
Güz 2004-2005 Genetik - Laboratuvar 0
Güz 2003-2004 Genetik - Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul: BIO 303
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 304 Biyolojik İşlev ve Yapı 3 SU Kredi
Bu ders biyolojik moleküllerin yapı ve kimyalarının çalışılarak, bu moleküllerin yapı, yapı-işlev ilişkilerinin temellerinin anlaşılmasını içermektedir. Makromoleküler oluşumlar, bu oluşumların birbirleriyle olan ilişkileri, yapısal geçişler, reaktivite, kararlılık ve işlev kazanımlar neden olan yapısal değişikliklerin analizi de dersin içerdiği konulardandır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Biyolojik İşlev ve Yapı 3
Bahar 2015-2016 Biyolojik İşlev ve Yapı 3
Bahar 2014-2015 Biyolojik İşlev ve Yapı 3
Bahar 2013-2014 Biyolojik İşlev ve Yapı 3
Bahar 2012-2013 Biyolojik İşlev ve Yapı 3
Bahar 2011-2012 Biyolojik İşlev ve Yapı 3
Bahar 2010-2011 Biyolojik İşlev ve Yapı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 306 Mikrobiyoloji 4 SU Kredi
Bu ders çevredeki mikrobik aktiviteler ve biyolojik çeşitliliğin anlaşılmasına yönelik giriş bilgilerinin verilmesini amaçlar. Bakteri çeşitliliği; mikroorganizmaları ana grupları; bakterilerin ve virüslerin yapı, büyüme ve patojeniteleri; mikroorganizmaların doğal ortamlarında ve mikrobik ekolojideki genetik ve metabolik yeterlilikleri dersin konuları arasındadır. Laboratuar deneyleri çeşitli mikroorganizmaların izolasyonu, büyütülmesi ve zenginleştirilmeleriyle ilgili olacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Mikrobiyoloji 4
Güz 2017-2018 Mikrobiyoloji 4
Güz 2016-2017 Mikrobiyoloji 4
Güz 2015-2016 Mikrobiyoloji 4
Güz 2014-2015 Mikrobiyoloji 4
Güz 2013-2014 Mikrobiyoloji 4
Güz 2012-2013 Mikrobiyoloji 4
Güz 2011-2012 Mikrobiyoloji 4
Güz 2010-2011 Mikrobiyoloji 4
Güz 2009-2010 Mikrobiyoloji 4
Bahar 2007-2008 Mikrobiyoloji 4
Bahar 2006-2007 Mikrobiyoloji 4
Bahar 2005-2006 Mikrobiyoloji 4
Bahar 2004-2005 Mikrobiyoloji 4
Güz 2003-2004 Mikrobiyoloji 4
Bahar 2002-2003 Mikrobiyoloji 4
Bahar 2001-2002 Mikrobiyoloji 4

Onkosul: NS 102 - Lisans - En Az D
ve BIO 301 - Lisans - En AzD
Yankosul: BIO 306L
ECTS Kredi: 8 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 306L Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Güz 2017-2018 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Güz 2016-2017 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Güz 2015-2016 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Güz 2014-2015 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Güz 2013-2014 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Güz 2012-2013 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Güz 2011-2012 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Güz 2010-2011 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Güz 2009-2010 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Bahar 2007-2008 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Bahar 2006-2007 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Bahar 2005-2006 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Bahar 2004-2005 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Güz 2003-2004 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Bahar 2002-2003 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Bahar 2001-2002 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul: BIO 306
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 308 Bitki Fizyolojisi 3 SU Kredi
Dersin başlıkları bitki yapısı ve hücre biyolojisi; fotosentez ve fotosentez-ilişkili oluşumlar; karanlık solunum; floem taşınması ve ürün oluşumu; büyüme ve gelişme, bitki hormonları; bitki-su ilişkisi; mineral besin elemetlerinin alınması, iletimi ve işlevleri; azot metabolizması ve bağlanması; yaprak yaşlanması ve programlı hücre ölümü; çevresel stres etmenlerine karşı bitkilerin reaksiyonları; genetik mühendisliğinin tarımdaki uygulamaları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Bitki Fizyolojisi 3
Güz 2016-2017 Bitki Fizyolojisi 3
Güz 2014-2015 Bitki Fizyolojisi 3
Bahar 2012-2013 Bitki Fizyolojisi 3
Bahar 2011-2012 Bitki Fizyolojisi 3
Bahar 2009-2010 Bitki Fizyolojisi 3
Bahar 2008-2009 Bitki Fizyolojisi 3
Bahar 2007-2008 Bitki Fizyolojisi 3
Bahar 2006-2007 Bitki Fizyolojisi 3
Bahar 2005-2006 Bitki Fizyolojisi 3
Bahar 2004-2005 Bitki Fizyolojisi 3
Bahar 2003-2004 Bitki Fizyolojisi 3
Bahar 2002-2003 Bitki Fizyolojisi 3

Onkosul: NS 102 - Lisans - En Az D
Yankosul: BIO 308L
ECTS Kredi: 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 308L Bitki Fizyolojisi - Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Bitki Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Güz 2016-2017 Bitki Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Güz 2014-2015 Bitki Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Bahar 2012-2013 Bitki Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Bahar 2011-2012 Bitki Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Bahar 2009-2010 Bitki Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Bahar 2008-2009 Bitki Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Bahar 2007-2008 Bitki Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Bahar 2006-2007 Bitki Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Bahar 2005-2006 Bitki Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Bahar 2004-2005 Bitki Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Bahar 2002-2003 Bitki Fizyolojisi - Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul: BIO 308
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 310 Biyoinformatiğe Giriş 3 SU Kredi
Protein ve gen analizleri. Gen bulma yöntemleri, dizi paternleri, Hidden Markow Modeller (HMM). İnternet üzerinden kullanılan biyoinformatik programları. Protein katlanma problemleri; Homoloji modellemesi ve ilmikleme algoritmaları. Gibbs serbest enerjisi ve etkileşim potensiyelleri. Yapıların kümelendirilmesi; yapı bilgi- bankaları; yapı genomikleri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Biyoinformatiğe Giriş 3
Bahar 2016-2017 Biyoinformatiğe Giriş 3
Bahar 2015-2016 Biyoinformatiğe Giriş 3
Güz 2013-2014 Biyoinformatiğe Giriş 3
Güz 2012-2013 Biyoinformatiğe Giriş 3
Güz 2011-2012 Biyoinformatiğe Giriş 3
Güz 2009-2010 Biyoinformatiğe Giriş 3
Güz 2008-2009 Biyoinformatiğe Giriş 3
Güz 2007-2008 Biyoinformatiğe Giriş 3
Güz 2006-2007 Biyoinformatiğe Giriş 3
Güz 2004-2005 Biyoinformatiğe Giriş 3
Güz 2003-2004 Biyoinformatiğe Giriş 3
Güz 2002-2003 Biyoinformatiğe Giriş 3

Onkosul: __
Yankosul: BIO 310R
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 310R Biyoinformatiğe Giriş-Problem Çözümü 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Biyoinformatiğe Giriş-Problem Çözümü 0
Bahar 2016-2017 Biyoinformatiğe Giriş-Problem Çözümü 0
Bahar 2015-2016 Biyoinformatiğe Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2013-2014 Biyoinformatiğe Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2012-2013 Biyoinformatiğe Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2011-2012 Biyoinformatiğe Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2009-2010 Biyoinformatiğe Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2008-2009 Biyoinformatiğe Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2007-2008 Biyoinformatiğe Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2006-2007 Biyoinformatiğe Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2004-2005 Biyoinformatiğe Giriş-Problem Çözümü 0
Güz 2003-2004 Biyoinformatiğe Giriş-Problem Çözümü 0

Onkosul: __
Yankosul: BIO 310
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 321 Biyokimya I 4 SU Kredi
Hücre içeriğinin kimyasal yapısı; enzimler ve enzimatik aktivite mekanizmaları; enerji dönüşümleri ve biyosentetik reaksiyonlar ile kontrol mekanizmalarının özellikleri. Haftalık laboratuar saatleri, modern biyolojide kullanılan belli başlı deneysel yöntemlerin tanıtılmasına hasredilmişti Bu ders aynı zamanda BIO, MAT lisans programlarının "çekirdek ders" havuzlarına dahildir

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Biyokimya I 4
Güz 2017-2018 Biyokimya I 4
Güz 2016-2017 Biyokimya I 4
Güz 2015-2016 Biyokimya I 4
Güz 2014-2015 Biyokimya I 4
Güz 2013-2014 Biyokimya I 4
Güz 2012-2013 Biyokimya I 4
Güz 2011-2012 Biyokimya I 4
Güz 2010-2011 Biyokimya I 4
Güz 2009-2010 Biyokimya I 4
Güz 2008-2009 Biyokimya I 4
Güz 2007-2008 Biyokimya I 4
Güz 2006-2007 Biyokimya I 4
Güz 2005-2006 Biyokimya I 4
Bahar 2003-2004 Biyokimya I (NS202) 4
Bahar 2002-2003 Biyokimya I (NS202) 4
Bahar 2001-2002 Biyokimya I (NS202) 4
Bahar 2000-2001 Biyokimya I (NS202) 4

Onkosul: NS 102 - Lisans - En Az D
ve MATH 101 - Lisans - En AzD
Yankosul: BIO 321L
ECTS Kredi: 8 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 321L Biyokimya I - Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Biyokimya I - Laboratuvar 0
Güz 2017-2018 Biyokimya I - Laboratuvar 0
Güz 2016-2017 Biyokimya I - Laboratuvar 0
Güz 2015-2016 Biyokimya I - Laboratuvar 0
Güz 2014-2015 Biyokimya I - Laboratuvar 0
Güz 2013-2014 Biyokimya I - Laboratuvar 0
Güz 2012-2013 Biyokimya I - Laboratuvar 0
Güz 2011-2012 Biyokimya I - Laboratuvar 0
Güz 2010-2011 Biyokimya I - Laboratuvar 0
Güz 2009-2010 Biyokimya I - Laboratuvar 0
Güz 2008-2009 Biyokimya I - Laboratuvar 0
Güz 2007-2008 Biyokimya I - Laboratuvar 0
Güz 2006-2007 Biyokimya I - Laboratuvar 0
Güz 2005-2006 Biyokimya I - Laboratuvar 0
Bahar 2003-2004 Biyokimya I - Laboratuvar (NS202L) 0
Bahar 2002-2003 Biyokimya I - Laboratuvar (NS202L) 0
Bahar 2001-2002 Biyokimya I - Laboratuvar (NS202L) 0
Bahar 2000-2001 Biyokimya I - Laboratuvar (NS202L) 0

Onkosul: __
Yankosul: BIO 321
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 322 Biyokimya II 3 SU Kredi
Biyokimyasal sistemlerde enerji üretimi ve kullanımı bu dersin üzerinde duracağı ana konudur; ayrıca biyokimyasal sistemlerin enerji ve dinamikleri de vurgulanacaktır. Metabolizmadaki kontrol mekanizmaları da bu dersin değineceği konular arasındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Biyokimya II 3
Bahar 2016-2017 Biyokimya II 3
Bahar 2015-2016 Biyokimya II 3
Bahar 2014-2015 Biyokimya II 3
Bahar 2013-2014 Biyokimya II 3
Bahar 2012-2013 Biyokimya II 3
Bahar 2011-2012 Biyokimya II 3
Bahar 2010-2011 Biyokimya II 3
Bahar 2009-2010 Biyokimya II 3
Bahar 2008-2009 Biyokimya II 3
Bahar 2007-2008 Biyokimya II 3
Bahar 2006-2007 Biyokimya II 3
Bahar 2005-2006 Biyokimya II 3
Güz 2004-2005 Biyokimya II 3
Güz 2003-2004 Biyokimya II (BIO305) 3
Güz 2002-2003 Biyokimya II (BIO305) 3
Güz 2001-2002 Biyokimya II (BIO305) 3

Onkosul: __
Yankosul: BIO 322R
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 322R Biyokimya II-Problem Çözümü 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Biyokimya II-Problem Çözümü 0
Bahar 2016-2017 Biyokimya II-Problem Çözümü 0
Bahar 2015-2016 Biyokimya II-Problem Çözümü 0
Bahar 2014-2015 Biyokimya II-Problem Çözümü 0
Bahar 2013-2014 Biyokimya II-Problem Çözümü 0
Bahar 2012-2013 Biyokimya II-Problem Çözümü 0
Bahar 2011-2012 Biyokimya II-Problem Çözümü 0
Bahar 2010-2011 Biyokimya II-Problem Çözümü 0
Bahar 2009-2010 Biyokimya II-Problem Çözümü 0
Bahar 2008-2009 Biyokimya II-Problem Çözümü 0
Bahar 2007-2008 Biyokimya II-Problem Çözümü 0
Bahar 2006-2007 Biyokimya II-Problem Çözümü 0
Bahar 2005-2006 Biyokimya II-Problem Çözümü 0
Güz 2004-2005 Biyokimya II-Problem Çözümü 0

Onkosul: __
Yankosul: BIO 322
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 330 Çevresel Bitki Biyolojisi 3 SU Kredi
Bitkilerin çevre ile olan ilişkisini ve bunun insan etkisi altında nasıl değiştiği anlatılmaktadır. Başlangıç konuları, ekosistem ölçeğinden global çevre ölçeğe kadar, biyotik ve abiyotik faktörlerin bitkisel yaşam üzerindeki etkilerini kapsamaktadır. Çevresel kirlilik etmenlerinin bitkisel yaşama etkileri, bitkisel yaşama etkileri, kirliliğin biyolojik yollarla temizlenmesi, katı atıkların biyolojik olarak degredasyonu ve bitkisel üretim amaçlı kullanımı, zararlı mücadelesi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir üretim dersin diğer ana konu başlıklarıdır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Çevresel Bitki Biyolojisi 3
Bahar 2015-2016 Çevresel Bitki Biyolojisi 3
Bahar 2014-2015 Çevresel Bitki Biyolojisi 3
Bahar 2013-2014 Çevresel Bitki Biyolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 332 Hücre Biyolojisi 3 SU Kredi
Hücredeki temel moleküler süreçlerin biyokimyasal, fizyolojik ve mikroskopik analizler yardımıyla incelenmesi. Dersin içerdiği konular: hücre metabolizmasının yerel ve zamana göre düzenlenmesi; hücre bileşenlerinin oluşumu ve işlevleri, hücre büyümesi ve bölünmesinin oluşumu ve düzenlenmesi; hücre-çevre ve hücre-hücre ilişkileri. Prokaryotik, serbest-yaşayan ökaryotik ve metazoan ökaryotik hücreli farklı organizmaların karşılaştırılması ve süreç mekanizmalarının genel-geçerliliğinin tayin edilmesi de bu dersin konuları arasındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Hücre Biyolojisi 3
Güz 2017-2018 Hücre Biyolojisi 3
Güz 2016-2017 Hücre Biyolojisi 3
Güz 2015-2016 Hücre Biyolojisi 3
Güz 2014-2015 Hücre Biyolojisi 3
Güz 2013-2014 Hücre Biyolojisi 3
Güz 2012-2013 Hücre Biyolojisi 3
Güz 2011-2012 Hücre Biyolojisi 3
Güz 2010-2011 Hücre Biyolojisi 3
Güz 2009-2010 Hücre Biyolojisi 3
Güz 2008-2009 Hücre Biyolojisi 3
Güz 2007-2008 Hücre Biyolojisi 3
Güz 2006-2007 Hücre Biyolojisi 3
Güz 2005-2006 Hücre Biyolojisi 3
Güz 2004-2005 Hücre Biyolojisi 3
Bahar 2003-2004 Hücre Biyolojisi 3
Bahar 2002-2003 Hücre Biyolojisi 3
Bahar 2001-2002 Hücre Biyolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: BIO 332L
ECTS Kredi: 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 332L Hücre Biyolojisi Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Hücre Biyolojisi Laboratuvar 0
Güz 2017-2018 Hücre Biyolojisi Laboratuvar 0
Güz 2016-2017 Hücre Biyolojisi Laboratuvar 0
Güz 2015-2016 Hücre Biyolojisi Laboratuvar 0
Güz 2014-2015 Hücre Biyolojisi Laboratuvar 0
Güz 2013-2014 Hücre Biyolojisi Laboratuvar 0
Güz 2012-2013 Hücre Biyolojisi Laboratuvar 0
Güz 2011-2012 Hücre Biyolojisi Laboratuvar 0
Güz 2010-2011 Hücre Biyolojisi Laboratuvar 0
Güz 2009-2010 Hücre Biyolojisi Laboratuvar 0
Güz 2008-2009 Hücre Biyolojisi Laboratuvar 0
Güz 2007-2008 Hücre Biyolojisi Laboratuvar 0
Güz 2006-2007 Hücre Biyolojisi Laboratuvar 0
Güz 2005-2006 Hücre Biyolojisi Laboratuvar 0
Güz 2004-2005 Hücre Biyolojisi Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul: BIO 332
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 335 Analitik Teknikler 3 SU Kredi
Biyolojik sistemlerin ve moleküllerin ayrıştırılmasında ve özelliklerinin belirlenmesinde kullanılan temel tekniklerle ilgili genel giriş bilgilerinin verilmesi bu dersin amacıdır Dersin başlıkları: mikroskop kullanma tekniği, santrifüj, likit kromatografi metodları, spektroskopi ve elektroforez. Laboratuar uygulamaları bu tekniklerin pratikte kullanılması olanağını sağlayacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Analitik Teknikler 3
Bahar 2016-2017 Analitik Teknikler 3
Bahar 2015-2016 Analitik Teknikler 3
Bahar 2014-2015 Analitik Teknikler 3
Bahar 2013-2014 Analitik Teknikler 3
Bahar 2012-2013 Analitik Teknikler 3
Bahar 2011-2012 Analitik Teknikler 3
Bahar 2010-2011 Analitik Teknikler 3
Bahar 2009-2010 Analitik Teknikler 3
Bahar 2008-2009 Analitik Teknikler 3
Bahar 2007-2008 Analitik Teknikler 3
Bahar 2006-2007 Analitik Teknikler 3
Bahar 2005-2006 Analitik Teknikler 3
Güz 2004-2005 Analitik Teknikler 3
Bahar 2002-2003 Analitik Teknikler (BIO432) 3

Onkosul: __
Yankosul: BIO 335L
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 335L Analitik Teknikler - Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Bahar 2016-2017 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Bahar 2015-2016 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Bahar 2014-2015 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Bahar 2013-2014 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Bahar 2012-2013 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Bahar 2011-2012 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Bahar 2010-2011 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Bahar 2009-2010 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Bahar 2008-2009 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Bahar 2007-2008 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Bahar 2006-2007 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Bahar 2005-2006 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Güz 2004-2005 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Bahar 2002-2003 Analitik Teknikler - Laboratuvar (BIO432L) 0

Onkosul: __
Yankosul: BIO 335
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 363 Ekoloji 3 SU Kredi
Birey, popülasyon ve komünite seviyelerinde organizmaların çevreleriyle olan ilişkilerinin temelde anlaşılmasını, popülasyon genetiğinin ve evrim teorisinin prensiplerinin öğrenilmesini hedefler. Dersin başlıkları: fiziksel ve biyolojik çevreye fizyolojik reaksiyon; fiziksel çevreye ve rekabete adaptasyon; niş, popülasyon dinamikleri, ekosistem yapısı ve kararlılığı, doğal kaynak kullanımı.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2008-2009 Ekoloji 3
Güz 2005-2006 Ekoloji 3
Bahar 2003-2004 Evrim ve Ekoloji (BIO410) 3

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 370 Memeli Hücre Kültürü 3 SU Kredi
Bu dersin amacı öğrenciye memeli hücre kültürü tekniğinin temel prensiplerini öğretmek, değişik hücre tiplerini fizyolojik ve moleküler açıdan inceleyip bilgi vermektir. Ders genelde temel bilgilerin anlatılması, demonstrasyon ve laboratuar uygulaması şeklinde yapılacaktır. Hücerelerin moleküler yapısı, besi yerleri, fiziki parametrelerin hücre büyümesi üzerine etkisi metabolizma gibi konular incelenecektir. Ayrıca gen ekspresyon regülasyonu, hücrelerin strese verdikleri cevap, enerji ve hücre canlılığı gibi konularda incelenecektir. Laboratuar deneyleri öğrencinin kendi araştırmasına yönelik tasarlandığından her öğrencinin hücre ve moleküler tekniklerde deneyim kazanması hedeflenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Memeli Hücre Kültürü 3
Güz 2011-2012 Memeli Hücre Kültürü 3
Bahar 2009-2010 Memeli Hücre Kültürü 3
Bahar 2004-2005 Memeli Hücre Kültürü 3

Onkosul: __
Yankosul: BIO 370L
ECTS Kredi: 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 370L Memeli Hücre Kültürü-Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Memeli Hücre Kültürü-Laboratuvar 0
Güz 2011-2012 Memeli Hücre Kültürü-Laboratuvar 0
Bahar 2009-2010 Memeli Hücre Kültürü-Laboratuvar 0
Bahar 2004-2005 Memeli Hücre Kültürü-Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul: BIO 370
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 403 Bitki Patolojisi 3 SU Kredi
Virüs, bakteriyel ve mantarsal hastalıkların simptomları ve tanısı; hastalık önleme stratejileri; hastalık etmeni-konak ilişkilerinin fizyolojisi ve genetiği; dayanıklılık mekanizmaları ve hastalık etmeni-konak interraksiyonu sırasındaki gen ekspresyonu; bitki patolojisinde genetik mühendisliğinden yaralanma olanakları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2008-2009 Bitki Patolojisi 3
Bahar 2004-2005 Bitki Patolojisi 3
Güz 2003-2004 Moleküler Bitki Patolojisi 3
Güz 2002-2003 Bitki Patolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 404 Bitki Biyoteknolojisi 3 SU Kredi
Bitki hücre, doku ve organ kültürlerinin prensipleri ve uygulamaları; yapay büyütülen bitkilerin fizyolojileri; hücre kültürleri ve ikincil bitki metabolizmaları; bitki filizlenmesinde kullanılan moleküler teknikler; RFLP, PZR (polimeraz zincir reaksiyonu, PCR) temelli teknikler; bitki genetik transformasyonlarındaki ilerlemeler; transgenik bitkilerdeki besin ve çevre güvenliği; düşünsel ürün hakları ve biyoteknolijisi.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2011-2012 Bitki Biyoteknolojisi 3
Bahar 2010-2011 Bitki Biyoteknolojisi 3
Bahar 2009-2010 Bitki Biyoteknolojisi 3
Bahar 2008-2009 Bitki Biyoteknolojisi 3
Bahar 2007-2008 Bitki Biyoteknolojisi 3
Güz 2004-2005 Bitki Biyoteknolojisi 3
Güz 2003-2004 Bitki Biyoteknolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 406 Protein Mühendisliği 4 SU Kredi
Rekombinant DNA teknolojisinin kullanılmasında gen ekspresyonunu etkileyen faktörlerin çalışılması amaçlı pratik bir derstir. Dersin başlıkları: gen ekspresyonunu etkileyen transkripsiyonel ve transkripsiyon sonrası olaylar rekombinant proteinlerin aşırı ekspresyonu; büyük ölçekli protein saflaştırılması, özgün protein ilişkilerinin yönlendirilmesinde farklı stratejiler; protein yapı belirlemelerinde kullanılan deneysel metodlar; bilgisayar destekli (işlemsel) ve deneysel metodların birlikte kullanılmasıyla protein tasarımı.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 8 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 407 Çokhücreli Organizasyon 3 SU Kredi
C. Elegans'dan insana çok hücreli organizmaların gelişiminin altında yatan mekanizmalar incelenecektir. Hücre farklılaşmaları ve bu farklılaşmaların genetik ve moleküler kontrolü; bitkilerin ve hayvanların döllenme, bölünme ve morfonogenezi; hücre hareketi; polarite ve pozisyon bilgisi; evrimin moleküler temelleri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Çokhücreli Organizasyon 3
Güz 2016-2017 Çokhücreli Organizasyon 3
Güz 2015-2016 Çokhücreli Organizasyon 3
Bahar 2014-2015 Çokhücreli Organizasyon 3
Bahar 2013-2014 Çokhücreli Organizasyon 3
Bahar 2009-2010 Çokhücreli Organizasyon 3
Bahar 2008-2009 Çokhücreli Organizasyon 3
Güz 2007-2008 Çokhücreli Organizasyon 3
Güz 2004-2005 Çokhücreli Organizasyon 3
Güz 2003-2004 Çokhücreli Organizasyon 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 409 Biyomoleküler Süreçlerin Simülas. ve Modellemesi: 3 SU Kredi
Dinamik biyolojik işlemlerin, özel grafik arayüzler kullanılarak bilgisayar simülasyonlarının ve modellenmelerinin gerçekleştirilmesi. Özel bilgisayar arayüzlerin kulanılması çok az matematik veya bilgisayar deneyimi gerektirmektedir. Realistik modeller, temellerin ve tekniklerin ögretilmesinde kullanılacaktır. Öğrencilere bireysel projelerle ilgili seminerler de verilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 415 Bitki Besleme 3 SU Kredi
Mineral besin elementlerinin absorpsiyonu, ksilem ve floem iletim demetlerindeki taşınımı, mineral besin elementlerin verim oluşumundaki rolü ve fizyolojik işlevleri, mineral beslenme ile bitki hastalıkları arasındaki ilişkiler, beslenme bozukluklarının tanınması, mineral beslenmede genetik varyasyon ve rizosferde besin elementlerinin yarayışlılığını etkileyen toprak ve bitki faktörleri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Bitki Besleme 3
Bahar 2016-2017 Bitki Besleme 3
Bahar 2015-2016 Bitki Besleme 3
Güz 2010-2011 Bitki Besleme 3
Güz 2009-2010 Bitki Besleme 3
Güz 2008-2009 Bitki Besleme 3
Güz 2007-2008 Bitki Besleme 3
Güz 2006-2007 Bitki Besleme 3

Onkosul: BIO 308 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 445 Bitki Doku Kültürü Teknikleri 3 SU Kredi
Bu ders bitki doku kültürü tekniklerinin esaslarını ve uygulamalarını vermektedir. Bitki doku kültürü laboratuvarı koşulları ve organizasyonu; bitki hücre, doku ve organ kültürünün esasları; doku kültürü ortamlarındaki organik ve inorganik bileşenler; in vitro bitkilerin fizyolojisi ve dış koşullara alıştırılması; meristem kültürü; hücre süspansiyon kültürü; somatik emriyogenesis; organogenesis; adventif sürgün ve kök oluşumu; ticari uygulamalar gibi konular ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Bitki Doku Kültürü Teknikleri 3
Güz 2017-2018 Bitki Doku Kültürü Teknikleri 3
Güz 2016-2017 Bitki Doku Kültürü Teknikleri 3
Güz 2015-2016 Bitki Doku Kültürü Teknikleri 3
Güz 2014-2015 Bitki Doku Kültürü Teknikleri 3
Güz 2013-2014 Bitki Doku Kültürü Teknikleri 3
Güz 2009-2010 Bitki Doku Kültürü Teknikleri 3
Güz 2007-2008 Bitki Doku Kültürü Teknikleri 3
Güz 2005-2006 Bitki Doku Kültürü Teknikleri 3

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 445L Bitki Doku Kültürü Teknikleri-Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Bitki Doku Kültürü Teknikleri-Laboratuvar 0
Güz 2017-2018 Bitki Doku Kültürü Teknikleri-Laboratuvar 0
Güz 2016-2017 Bitki Doku Kültürü Teknikleri-Laboratuvar 0
Güz 2015-2016 Bitki Doku Kültürü Teknikleri-Laboratuvar 0
Güz 2014-2015 Bitki Doku Kültürü Teknikleri-Laboratuvar 0
Güz 2013-2014 Bitki Doku Kültürü Teknikleri-Laboratuvar 0
Güz 2009-2010 Bitki Doku Kültürü Teknikleri-Laboratuvar 0
Güz 2007-2008 Bitki Doku Kültürü Teknikleri-Laboratuvar 0
Güz 2005-2006 Bitki Doku Kültürü Teknikleri-Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 447 Bitki Islahı 3 SU Kredi
Ürün bitkilerinin evrim ve ıslahı; bitki genetik kaynaklarının dağılımı ve korunması; ürün bitkilerinin tekrar üretilmesi; sitogenetik; kendi kendine ve çapraz tozlaşan ürünler için ıslah metodları; bitki hibridizasyonu; işaretleme yöntemiyle seleksiyon ; biyotik ve abiyotik stres faktörlerine karşı dayanıklı bitki ıslahı; besin değeri yüksek genotiplerin ıslahı; biyoteknolojisinin tarımsal uygulamaları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Bitki Islahı 3
Güz 2014-2015 Bitki Islahı 3
Güz 2013-2014 Bitki Islahı 3
Güz 2012-2013 Bitki Islahı 3
Bahar 2010-2011 Bitki Islahı 3
Bahar 2007-2008 Bitki Islahı 3
Bahar 2006-2007 Bitki Islahı 3

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 452 İmmünoloji 3 SU Kredi
İmmünoljinin büyük bir kısmını kapsayan bir lisans giriş dersidir. İmmunoloji gelişmiş organizmaların enfeksiyon oluşturan faktörlerle nasıl mücadele ettigini araştırır. Bu dersin immün yanıtın oluşumundaki moleküler mekanizmaların temel düzeyde anlaşılmasını sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Konu başlıkları: doğal immünite, antikorların yapıları ve T hücre reseptörleri, antijen-antikor ilişkisi, MHC kompleksi, çeşitliliğin ortaya çıkışı, antijen sunumu, immün sistem reseptörleri yoluyla sinyal iletisi, immün yanıtın moleküler temeli, immünolojik tolerans ve immün birikim şeklindedir. Dersin son haftalarında tıbbi/hastabaşı uygulamalı immünoloji başlıkları zamansal olanaklar elverdiğince işlenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 İmmünoloji 3
Güz 2017-2018 İmmünoloji 3
Güz 2016-2017 İmmünoloji 3
Güz 2015-2016 İmmünoloji 3
Güz 2014-2015 İmmünoloji 3
Güz 2013-2014 İmmünoloji 3
Bahar 2012-2013 İmmünoloji 3
Güz 2011-2012 İmmünoloji 3
Güz 2010-2011 İmmünoloji 3
Güz 2009-2010 İmmünoloji 3
Güz 2008-2009 İmmünoloji 3
Güz 2007-2008 İmmünoloji 3
Güz 2006-2007 İmmünoloji 3
Güz 2005-2006 İmmünoloji 3
Bahar 2004-2005 İmmünoloji 3
Bahar 2003-2004 İmmünoloji 3

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 466 Biyofizik: Moleküller ve Sistemler 3 SU Kredi
Hücre ve organizmaları kendi kendilerine çoğalan, organize olan ve kendi kendilerini kontrol eden sistemler olarak düşünebiliriz. Bu sistemlerin işlevlerini düzenli bir şekilde ürütebilmeleri birbirini izleyen makromolekül etkileşmelerin pürüzsüz ilerlemesine bağlıdır. Bu ders biyolojik moleküllerin davranışları ve etkileşmeleri üzerine yoğunlaşarak moleküler düzeyde geliştiren kavramların sistem seviyesine nasıl uygulanabileceğini incelemek üzere tasarlanmıştır. Konular iki ana başlık altında toplanabilir: moleküler biyofiziğe giriş ve bazı özgün canlı işlevlerine moleküler biyofizik prensiplerinin uygulanması. Moleküler biyofiziğe giriş makromoleküllerin oluşumlarında ve etkileşmelerinde rol oynayan kuvvetlerin incelenmesi, etkileşme kinetiği, moleküler taşıma süreçleri ve enerji üretimi ve korunumu konularını içerir. Moleküler düzeyde geliştirilen kavramlar canlı sistemlerde hareket ve görme işlevlerinin analizine uygulanacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Biyofizik: Moleküller ve Sistemler 3
Güz 2015-2016 Biyofizik: Moleküller ve Sistemler 3
Güz 2014-2015 Biyofizik: Moleküller ve Sistemler 3
Bahar 2012-2013 Biyofizik: Moleküller ve Sistemler 3
Güz 2011-2012 Biyofizik: Moleküller ve Sistemler 3
Bahar 2010-2011 Biyofizik: Moleküller ve Sistemler 3
Bahar 2008-2009 Biyofizik: Moleküller ve Sistemler 3
Bahar 2007-2008 Biyofizik: Moleküller ve Sistemler 3
Bahar 2005-2006 Biyofizik: Moleküller ve Sistemler 3
Bahar 2004-2005 Biyofizik: Moleküller ve Sistemler 3
Bahar 2003-2004 Biyofizik: Moleküller ve Sistemler (BIO366) 3

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 467 Sinyal İletisi 3 SU Kredi
Hücre büyüme ve gelişimini, davranışını, bağışıklık sistemini etkileyen temel moleküler mekanizmalar dışarıdan gelen sinyallerin hücreler tarafından algılanıp biyolojik cevaba dönüşmesi neticesinde oluşmaktadır ve konu güncel bir araştırma alanıdır. Bu derste birkaç prototip sinyal iletisi kaskad mekanizması kavramsal olarak incelenecektir. Bunun yanısıra literatürde bulunan önemli araştırmalara değinilerek deneysel yaklaşımların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Protein-protein etkileşimi, fosforilasyon ve GTP bağlanan proteinler gibi sinyal iletisi bağlamında önemli görülen konular incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Sinyal İletisi 3
Bahar 2016-2017 Sinyal İletisi 3
Bahar 2015-2016 Sinyal İletisi 3
Bahar 2014-2015 Sinyal İletisi 3
Bahar 2013-2014 Sinyal İletisi 3
Bahar 2010-2011 Sinyal İletisi 3
Bahar 2009-2010 Sinyal İletisi 3
Bahar 2008-2009 Sinyal İletisi 3
Bahar 2007-2008 Sinyal İletisi 3
Bahar 2006-2007 Sinyal İletisi 3
Bahar 2005-2006 Sinyal İletisi 3
Güz 2004-2005 Sinyal İletisi 3

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :