DİNLE

Ders Kataloğu

MFG 511 İmalat Metrolojisi 3 SU Kredi
İmalat metrolojisi dersinde ilk olarak metrolojinin (ölçüm bilim) yapı taşları olan izlenebilirlik, belirsizlik, doğruluk, kalibrasyon, metroloji sistemi ve akreditasyon gibi anahtar kavramlar hakkında detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Daha sonra, imalat metrolojisinin temelini oluşturan boyutsal ölçüm uygulamalarına yer verilecektir . Bu uygulamalar; mesafe, düzlemsellik, mastar blokların interferometrik-mekanik ölçümleri, çap, form ve yüzey pürüzlülük standartları ölçümleri, hassas skala (elektronik cetvel) ve mesafe sensor kalibrasyonları, 3 boyutlu CMM cihazları ile yapılan ölçümler, imalat hattı veya tezgah üzerinde işlem sırasında yapılan ölçümler, optik ekipmanlar ile ayarlamalar, nanometroloji (atomik boyutta ölçümler), takım tezgahları metrolojisi, açı metrolojisi ve belirsizlik hesapları konularını kapsayacaktır. Uygulama ve örneklerle hassas üretim mühendisliği anahtar kavramları, boyut ölçümlerinde ve hareket mekanizmalarındaki temel hatalar, Abbe prensibi ve doğru tasarım uygulamaları, metroloji döngüsü, hata azaltma ve ayırma yöntemleri, sıcaklık, kuvvet, titreşim gibi çevresel parametrelerin boyutsal ölçümlerdeki etkileri ve düşük ölçüm belirsizliklerine ulaşabilecek hassas üretim mühendisliği uygulamaları için önlemler anlatılacaktır. Laboratuvar/üretim ortamında; CNC takım tezgahlarının lazer interferometre ile kalibrasyonu, imalat için referans standartların efektif kullanımı, döner tablaların optik ve temassız ölçme ekipmanları kullanılarak açı eksenleri kalibrasyonu konuları uygulamalı olarak işlenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 İmalat Metrolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MFG 512 Katı Cisimler Mekaniği 3 SU Kredi
Bu derste katı cisimlerin mekanik modellemelerinin yapılabilmesi için gerekli olan temel bilgiler anlatılacaktır. Vektör, tensör özelliklerden başlayarak ileri seviye mekanik modelleme yapabilmek için gerekli olan matematiksel altyapının oluşturulması ilk aşama olacaktır. Sonrasında sürekli cisim mekaniği denklemleri büyük deformasyonlar için en genel haliyle anlatılacak ve katı cisim mekanik modellemeleri için gerekli olan hareket, enerjinin korunumu, momentum korunumu gibi tüm kanunlar anlatılacaktır. Isotropik ve Ortotropik gibi değişik tipte malzemelerin modellenmesi için gerekli olan elastik malzeme temel bağıntıları anlatılacaktır. Basit seviyede plastisite ile ilgili temel bilgiler verilecektir. Sürekli cisim denklerimlerinin sonlu eleman metodu çözümlemesinin temelleri anlatılacak ve 1d sonlu eleman örnekleri gösterilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Katı Cisimler Mekaniği 3
Bahar 2016-2017 Katı Cisimler Mekaniği 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MFG 58000 MFG?de Özel Konular: İleri Seviyede Sonlu Eleman Analizi 3 SU Kredi
İleri Seviyede Sonlu Eleman Analizi dersi yüksek lisans ve doktora öğrencilerine mekanik bakış açısı içerisinde ileri sonlu eleman metotlarını göstermeyi amaçlamaktadır. Derste ilk olarak denge denklemlerinin sonlu hale getirilmesi, isoparametrik elemanlar, lineer elastik sonlu eleman problemleri için çözüm teknikleri gibi temel sonlu eleman bilgileri tazelenecektir. Plaka ve kabuk tipi elemanlar ve bu elemanların kompozit malzeme mekaniğindeki uygulamaları gösterilecektir. Kompozit malzemelerdeki ortotropik (yönelmeli) davranışın sonlu eleman ile modelleme yöntemleri örnekler ile gösterilecektir. Sonrasında, en genel mekanik problemi olan lineer- olmayan büyük deplasman ve/veya plastisite problemleri için geliştirilen sonlu eleman yöntemleri anlatılacak ve lineer -olmayan problemlerin çözüm yöntemleri gösterilecektir. Son olarak elemansız interpolasyon yöntemlerinden bahsedilecektir. Ders boyunca yazılım olarak Matlab ortamı kullanılacaktır. Öğrencilerin hali-hazır sonlu eleman analiz ve çözüm yöntemlerini daha iyi anlayabilmeleri için ders boyunca kendi sonlu eleman yazılımlarını hazırlamaları istenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 MFG?de Özel Konular: İleri Seviyede Sonlu Eleman Analizi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MFG 5801 MFG?de Özel Konular: Çok eksenli Talaşlı İmalat Süreçlerinde Takımyolu Planlama ve Oluşturma 3 SU Kredi
MFG 5801 dersi, metal kesme ve kompozist malzemelerin işlenmesinde kullanılan ileri CAD/CAM uygulamalarıyla ilgilenmektedir. NC programlama teknikleri, takımyolu hesaplamasında teorik ve pratik modelleme ve simülasyon teknikleri incelenecektir. Ders sırasında ele alınan konular öde, laboratuar saatleri ve ders projesiyle uygulanacaktır. Analitik yüzey tanımlama ve modelleme, CAD ortamında yüzey oluşturma teknikleri, 3 eksen ve 5 eksen frezelemede takımyolu hesaplamanın teorik yönleri , mevcut CAM yazılımlarında bulunan frezeleme stratejileri ele alınacaktır. Bunlarla birlikte 3 eksen ve 5 eksen frezeleme süreçleri için "post-processing" yöntemleri de anlatılacaktır. CNC işleme merkezleri, robotik imalat sistemleri gibi imalat üniteleri dersin odağında olacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 MFG?de Özel Konular: Çok eksenli Talaşlı İmalat Süreçlerinde Takımyolu Planlama ve Oluşturma 3

Onkosul: __
Yankosul: MFG 5801L
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
MFG 5801L MFG?de Özel Konular: Çok eksenli Talaşlı İmalat Süreçlerinde Takımyolu Planlama ve Oluşturma Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 MFG?de Özel Konular: Çok eksenli Talaşlı İmalat Süreçlerinde Takımyolu Planlama ve Oluşturma Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul: MFG 5801
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :