DİNLE

Ders Kataloğu

ME 501 Sürekli Ortam Mekaniğinin Temelleri 3 SU Kredi
Bu ders sürekli ortam mekaniğinin ana ve birleştirici kavramlarını öğretmeyi hedefleyen temel bir mekatronik yüksek lisans dersidir. Dersin amacı kavramlara, fiziksel esaslara dayalı ve daha ağırlıklı olarak analitik ve teorik bir giriş yaparak öğrencileri katı ve akışkanlar mekaniğinin ileri derslerine hazırlamak, sürekli ortam mekaniği ve alakalı konularda yayınlanmış makaleleri okuyup anlayacak hale getirmektir. Başlıca konular gerilme ve şekil değiştirme, denge ve korunum kanunları, termodinamik kanunlar, doğrusal ve doğrusal olmayan bünye denklemleri, katı ve akışkanlar için alan denklemleri ve sınır koşullarıdır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: MATH 574 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 502 Plazmonik 3 SU Kredi
Bu ders, plazmonik sistemlerin ve yüzey plazmonlarının temellerini anlamaya yöneliktir. Bu derste yüzey plazmonlarının ve yerelleştirilmiş plazmonların anlaşılabilmesi ve manipüle edilebilmesi için gerekli temel bilgiler verilecektir. Bunlara ek olarak, nanoteknoloji ve nanobilim?deki ilerlemelere paralel olarak ortaya çıkan pek çok plazmonik uygulama tartışılacaktır. Tek sınırlı yüzeylerdeki ve ince katmanlı filmlerdeki yüzey plazmonları, nanoparçacıklar ve nanoantenler üzerinde yerelleştirilmiş plazmonlar tartışılacaktır. Bu dersin amaçlarından bir tanesi öğrencilere değişik uygulamalarda karşılaşılan plazmonik prensiplerini öğretmektir. Bu yüzden bu ders değişik bölümlere kayıtlı pek çok öğrencinin ilgisini çekecektir. Ödev ve sınavlara ek olarak, bu derste öğrencilere kişisel proje verilecektir. Bu proje aracılığı ile öğrencilerin yeni öğrendikleri bilgileri plazmonik sistemlerinin yeni kullanımlarına uygulayacaklardır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Plazmonik 3
Güz 2014-2015 Plazmonik 3
Güz 2013-2014 Plazmonik 3
Bahar 2012-2013 Plazmonik 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 508 Topoloji Optimizasyon Yöntemine Dayalı Tasarım 3 SU Kredi
Bu ders yapısal optimizasyon problemlerinin çözümünde kullanılan sayısal yöntemlerin teorik ve pratik yönlerini ele almaktadır. Dersin temel içeriği ayrık ve sürekli topoloji optimizasyon problemlerinin çözümüne yönelik sonlu elemanlar yöntemleri ile matematiksel programlama yaklaşımlarının temellerini kapsamaktadır. Uygulama alanları yük taşıyan hafif yapıların tasarımı, esnek mekanizmalar, ısı transferi ve enerji depolama sistemleridir. Dersin içeriği hem farklı mühendislik sistemlerin hem de malzemenin tasarımına uygundur.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 509 Biyomekaniğe Giriş 3 SU Kredi
Dersin içeriğini oluşturan konular: uzuvlar ve iskelet üzerindeki kuvvetler, kemiklerin, tendonların, ligamanların ve kıkırdak dokuların gerilme ve sünmesi, eklemlerin sürtünmesi, kırık tedavilerinin mekaniği, kemik protezlerinin etkileşim mekaniği ve tasarımıdır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 512 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş 3 SU Kredi
Sonlu elemanlar analizinin temel kavramları ve de programlama uygumaları üzerine bir derstir. İlk yarıda temel teorik kavramlar ve de sonlu elemanlara giriş yapıldıktan sonra ikinci yarıda sonlu elemanlar yonteminin uygulamaları üzerine yogunlaşılacaktır. İleri konulara öğrenci ilgisine gore yer verilecektir. Bu derste ele alınacak yöntemler, mekanik, inşaat, denizcilik, havacılık ve elektrik sektörlerinde yaygın olarak kullanılan yontemlerdir. Bu teknikler özellikle blgisayar destekli tasarımın ana öğelerindendir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş 3
Bahar 2016-2017 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş (ENS512) 3
Güz 2014-2015 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş (ENS512) 3
Güz 2011-2012 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş (ENS512) 3
Güz 2010-2011 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş (ENS512) 3
Güz 2009-2010 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş (ENS512) 3
Güz 2008-2009 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş (ENS512) 3
Güz 2007-2008 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş (ENS512) 3
Güz 2006-2007 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş (ENS512) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 514 Dinamik Sistemlerin Modellenmesi 3 SU Kredi
Bu ders, fiziksel sistemlerin modellenmesi konusunda temel kavram ve yöntemleri içermektedir. Ders tamamlandığında öğrenciler birden fazla enerji kümesi içeren fiziksel sistemlerin matematiksel modellenmesini öğrenecek, benzetime uygun bu modelleri performans değerlendirme, duyarlılık analizi, kontrol sistem tasarımı gibi alanlarda kullanabileceklerdir. Ders kapsamında mekanik sistemler, akışkanlar ve elektrik devreleri gibi farklı alanlara ait sistemlerin bütünlük içinde soyutlandığı yöntemler üzerinde durulacak ve bu yöntemler içinde özellikle Bond Graph teknikleri vurgulanacaktır. Dağılmış parametreli sistemler ve değişken yapılı sistemler de ders kapsamında tanıtılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 515 Hesaplamalı Analiz ve Benzetim 3 SU Kredi
Elastik katılar ve akışkanlar mekaniği, ısı ve kütle transferi ve elektromanyetik gibi farklı disiplinlerde kullanılan sayısal modelleme teknikleri dersin temel içeriğini oluşturmaktadır. Özelikle bu disiplinlerde kullanılan kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri üzerinde durulacaktır. Bu kapsamda kök bulma, lineer denklem sistemlerinin çözümü bayağı diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü gibi temel sayısal yöntemler, parabolik, eliptik ve hiperbolik kısmi diferansiyel denklemlerin sonlu farklar yöntemi ile çözümleri ve tek boyutlu Poisson denkleminin sonlu elemanlar yöntemi ile çözümü yapılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Hesaplamalı Analiz ve Benzetim 3
Bahar 2014-2015 Hesaplamalı Analiz ve Benzetim 3
Bahar 2013-2014 Hesaplamalı Analiz ve Benzetim 3
Bahar 2012-2013 Hesaplamalı Analiz ve Benzetim 3
Bahar 2011-2012 Hesaplamalı Analiz ve Benzetim 3
Güz 2010-2011 Hesaplamalı Analiz ve Benzetim 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 520 Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji Sistemleri 3 SU Kredi
Ders kapsamında yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji sistemleri teknolojileri incelenilip analiz edilecektir, termo-ekonomik analiz ve son yıllardaki öne çıkan araştırmalar gözden geçirilecektir. Su ve hava akımlarının gücünden, güneşten gelen ışınımdan, nükleer fisyon ve füzyondan enerji elde etme teknolojileri ve hidrojen yakıt hücreleri, küçük ve büyük ölçeklerde elektrik bataryaları ve sıkıştırılmış gaz gibi enerji saklama teknolojileri ve yenilenebilir enerji dönüşüm sistemlerinin analizleri yapılacaktır. Ayrıca elektrik dağıtım şebekelerinin yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji teknolojilerine uygun hale getirilmesi konusunda yapılan çalışmalar gözden geçirilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji Sistemleri 3
Bahar 2015-2016 Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji Sistemleri 3
Bahar 2013-2014 Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji Sistemleri 3
Bahar 2012-2013 Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji Sistemleri 3
Güz 2011-2012 Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji Sistemleri 3
Bahar 2010-2011 Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji Sistemleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 525 Otonom Mobil Robotik 3 SU Kredi
Bu ders hareket yeteneği, algılama, yer bulma, planlama ve gezinme gibi otonom mobil robotiğin temel problemlerini içermektedir. Hareket yeteneği bağlamında, bacaklı, tekerlekli, uçan ve yüzen mobil robotlar tartışılacaktır. Algılama kısmında mobil robotlarda kullanılan çeşitli algılayıcılar tanıtılacak ve birkaç algılayıcı tümleştirme algoritması sunulacaktır. Yer bulma problemleri istatistiksel bir çerçevede Markov ve Kalman filtresi teknikleri kullanılarak çözülecektir. Eşzamanlı yer bulma ve haritalandırma problemi olarak bilinen SLAM problemi ve çeşitli varyasyonları da tanıtılacak ve tartışılacaktır. Son olarak planlama ve gezinme stratejileri anlatılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Otonom Mobil Robotik 3
Bahar 2015-2016 Otonom Mobil Robotik 3
Bahar 2014-2015 Otonom Mobil Robotik 3
Bahar 2013-2014 Otonom Mobil Robotik 3
Bahar 2012-2013 Otonom Mobil Robotik 3

Onkosul: __
Yankosul: ME 525L
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 525L Otonom Mobil Robotik Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Otonom Mobil Robotik Laboratuvar 0
Bahar 2013-2014 Otonom Mobil Robotik Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul: ME 525
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 530 Mikro ve Nanoakışkan Sistemler 3 SU Kredi
Mikro ve nanoakışkan sistemlere bakış, Temel akışkanlar mekaniği ve ısı transferi, Mikro ve nano akışkan sistemlerin kaymalı akışlar için analizi ve modellenmesi, Mikro ölçekte faz değişimleri ve uygulamaları, Nanoakışkanlar ve uygulamaları, Elektrokinetik akışlar ve uygulamaları, Akustofluidik ve optofluidik sistemler ve uygulamaları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Mikro ve Nanoakışkan Sistemler 3
Bahar 2014-2015 Mikro ve Nanoakışkan Sistemler 3
Bahar 2013-2014 Mikro ve Nanoakışkan Sistemler 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 535 Mühendislik Sistemelerinde Ölçekleme 3 SU Kredi
Bu ders çok ölçekli sistemler dahil farklı ölçeklerdeki mühendislik sistemleri (nano-, mikro-, veya makro-ölçekler) için ölçeklendirme yasalarını tanıtmaktadır. Sistem modelleme, tasarım ve imlat süreçlerinde ölçeklendirme ve farklı uzunluk ölçekleri ön plana çıkmaktadır. Bu ders farklı uygulama örnekleri ile ölçeklendirmenin temel özellikleri, tasarım kuramları, modelleme yöntemleri ve üretim konularını kapsamaktadır. Mühendislik sistemlerine örnek olarak mikro-/ makro-robotik, mikro-/makro-aktüatörler, MEMS, mikroakışkanlar, mikromanipülatörler (AFM, mikroenjeksiyon teknolojileri), robotik cerrahi (da Vinci robotları), biyosensörler, MR makineleri ve güneş enerjisi panelleri ele alınmaktadır. Öğrenciler problem çözme, sanayi ve tıp alanlarından uzman kişilerle yapacakları bilimsel tartışmalar, proje hazırlık ve sunumları ile hem teknik hem de sunum yeteneklerini geliştireceklerdir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Mühendislik Sistemelerinde Ölçekleme 3
Güz 2016-2017 Mühendislik Sistemelerinde Ölçekleme 3
Bahar 2015-2016 Mühendislik Sistemelerinde Ölçekleme 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 537 Biyomekatronik 3 SU Kredi
?Biyomekatroniğe giriş (Motivasyon ve biyomekatronik teknolojiler vurgulamaktadır), ?Fizyolojik sistem olarak insan, ?Biyolojik aktüatörler, ?Biyolojik sensörler, ?Biyolojik geri bildirim mekanizmaları, ?Beyin ve beyin makine ara yüzleri, ?Aktif ve pasif protez uzuvlar, ?Ortez, exoskeletons, Exomusculatures, ?Biyouyumluluk ve biyomekatronik de biyouyumlu malzemeler, ?İmplantlar, ?Cerrahi robotlar, ?Teşhis cihazları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Biyomekatronik 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 551 Lisansüstü Seminer I 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2017-2018 Lisansüstü Seminer I 0
Bahar 2016-2017 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2016-2017 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2015-2016 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2014-2015 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2013-2014 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2012-2013 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2011-2012 Lisansüstü Seminer I 0
Yaz 2010-2011 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2010-2011 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2009-2010 Lisansüstü Seminer I 0
Yaz 2008-2009 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2008-2009 Lisansüstü Seminer I 0
Güz 2007-2008 Lisansüstü Seminer I 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS / 1 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 552 Lisansüstü Seminer II 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Lisansüstü Seminer II 0
Güz 2017-2018 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2016-2017 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2015-2016 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2014-2015 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2013-2014 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2012-2013 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2011-2012 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2010-2011 Lisansüstü Seminer II 0
Güz 2010-2011 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2009-2010 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2008-2009 Lisansüstü Seminer II 0
Bahar 2007-2008 Lisansüstü Seminer II 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS / 1 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 560 İleri Mühendislik Termodinamiği 3 SU Kredi
Yüksek lisans düzeyinde mühendislik termodinamiğinin temel ve ileri konularının yer aldığı bu derste ısı makineleri, kararlı-denge durum modelleri, ısı, iş, enerji, durum denklemleri, verimlilik, enerji dönüşüm sistemleri, kimyasal denge ve yanma konuları işlenip, iş, enerji ve entropi kavramları kullanılarak enerji dönüşüm aygıtlarının analizine ağırlık verilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 561 İleri Akışkanlar Mekaniği 3 SU Kredi
Yüksek lisans düzeyinde akışkanlar mekaniğinin temel ve ileri kavramlarının ve yöntemlerinin öğretildiği bu derste, sıkıştırılamaz ağdalı akışlar, potansiyel akış, sınır tabakaları, ve Navier-Stokes denklemlerinin özel çözümleri, hidrodinamik kararlılık, türbülans ve türbülansa geçiş konuları yer almaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 İleri Akışkanlar Mekaniği 3
Bahar 2009-2010 İleri Akışkanlar Mekaniği 3
Güz 2006-2007 İleri Akışkanlar Mekaniği 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 562 Taşınım Süreçlerinin Temelleri 3 SU Kredi
Yüksek lisans düzeyinde ısı ve kütle transferinin temel ve ileri kavramlarının ve yöntemlerinin öğretildiği bu derste, kimyasal, biyolojik, mühendislik süreçlerinde süreçlerinde taşınımın incelendiği, akışkanlarda ve ve katılarda kütle ve enerji transferi, çoklu-bileşenli sistemlerde taşınım, Maxwell-Stefan denklemleri ve bazı çözümleri, taşınım süreçlerinin analizi için ileri hesaplamalı yöntemlerin uygulanması konu edilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Taşınım Süreçlerinin Temelleri 3
Bahar 2016-2017 Taşınım Süreçlerinin Temelleri 3
Bahar 2015-2016 Taşınım Süreçlerinin Temelleri 3
Bahar 2014-2015 Taşınım Süreçlerinin Temelleri 3
Bahar 2013-2014 Taşınım Süreçlerinin Temelleri 3
Bahar 2012-2013 Taşınım Süreçlerinin Temelleri 3
Bahar 2011-2012 Taşınım Süreçlerinin Temelleri 3
Bahar 2010-2011 Taşınım Süreçlerinin Temelleri 3
Bahar 2009-2010 Taşınım Süreçlerinin Temelleri 3
Bahar 2008-2009 Taşınım Süreçlerinin Temelleri 3
Bahar 2007-2008 Taşınım Süreçlerinin Temelleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 58001 Mekatronikte Özel Konular: Biyomekatronik 3 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Mekatronikte Özel Konular: Biyomekatronik 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 58002 ME'de Özel Konular: Sürekli Sistemlerin Titreşimleri 3 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 ME'de Özel Konular: Sürekli Sistemlerin Titreşimleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 58003 ME'de Özel Konular: Taşınımlı Isı Transferi 3 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 590 Yüksek Lisans Tezi 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 50 ECTS / 50 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 592 Proje 0 SU Kredi
Tezsiz yüksek lisans programını takip eden tüm öğrenciler bir proje hazırlamakla yükümlüdürler. Projenin konusu ve içeriği öğrencinin ilgi ve birikimine göre belirlenir ve proje yöneticisi öğretim üyesi tarafından onaylanır. Projenin bitiminde öğrenci proje yöneticisi tarafından onaylanan bir sonuç raporu sunmakla yükümlüdür.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2011-2012 Proje 0
Güz 2010-2011 Proje 0
Güz 2009-2010 Proje 0
Güz 2008-2009 Proje 0
Güz 2007-2008 Proje 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 20 ECTS / 20 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 601 Optimal Kontrol 3 SU Kredi
Statik optimizasyon problemleri ve nümerik çözüm yöntemlerinin tekrar edilmesinin ardından, eniyileştirme ilkesi ve Hamilton-Jacobi-Bellman denklemleri dinamik programlama bakış açısıyla işlenecektir. Eniyi çözüm için gerekli ve yeterli kosullar vurgulanarak değişim hesapları detalı bir şekilde ele alınacaktır. Kısıtlı problemler ve Pontryagin's maximum ilkesi tartışılıp performans ölçütleri ve optimal kontrol problemlerinin formülasyonu ele alınacaktır. Doğrusal ikinci dereceden düzenleme ve takip problemlerine, en kisa süre ve en az kontrol çabası problemlerine vurgu yapılacaktır. Son olarak dogrudan ve dolaylı nümerik yöntemlerle optimal kontrolörler sentezlenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2011-2012 Optimal Kontrol 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 609 Nanomekaniğe Giriş 3 SU Kredi
Bu dersin içeriğindeki konular şunlardır: elektrik çevrim uygulamaları, temel ve ani gürültü kaynakları ve mekanik rezonatörler üzerindeki etkisi, doğrusal olmayan mekanik sistemler, üretim tekniklerine giriş, optik ve elektron demet baskı teknikleri, karbon nanotüpler moleküler montaj.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 68000 ME' de Özel Konular: Tasinimli Isı Transferi 3 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 68001 ME?de Özel Konular: Gaz ve Buhar Türbinleri 3 SU Kredi
Bu ders gaz ve buhar türbinlerinin tasarım ve çalışmasına yönelik pratik uygulamaları öğretmeyi hedeflemektedir. Şu konular işlenecektir: gaz ve buhar türbinlerinin genel çalışma prensipleri; gaz türbinlerinin tarihsel gelişimleri teknoloji evrimleri; gaz ve buhar türbinlerinin ana modülleri; değişik türbin tipleri ve konfigürasyonları, basit ve kombine çevirim, termik santraller; endüstriyel jeneratörler; motor tipleri ve uygulamaya göre değişkenlikler; itki ve kaldırma; performans ve ömre etki eden önemli faktörler; emisyon ve etki eden ana faktörler; güç artırımı yöntemleri; türbin malzemeleri ve tarihsel gelişimleri; ateşleme sıcaklığı ve gelişmiş malzeme ve soğutma teknikleri; yanma odası ve yanma/ akustik problemleri; acil duruş şartları ve türbin üzerindeki etkileri; türbinlerde performans düşünün ana nedenleri ve önleme yöntemleri; sızdırmazlık sistemleri ve türbin/motor performansına etkileri; çalışma modları ve türbin ömrü üzerine etkileri; enerji piyasasının işleyişi; piyasa ihtiyaçlarına göre türbin ve kombinasyonları seçimi ve çalıştırma stratejileri geliştirilmesi.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 684 Kontak Mekaniği 3 SU Kredi
Kontak Mekaniği dersi uygulamalı Sürekli Ortamlar Mekaniği konusunda doktora/master düzeyinde bir derstir. Dersin içeriği şu konuları kapsar: Hertz elastik kontak; Tekrarlı yük altında elastik plastik davranış; Sürtünme teorileri; Aşınmanın tipleri ve ölçümü; malzemelerin yüzey yüklemelerine tepkisi; Elastik yarı-uzay; noktasal, çizgisel ve bölgesel yükleme, Yüzey pürüzlülüğü etkisi; Arayüzden ısı ve elekrik iletimi, Statik ve kayar kontakta ısıl etkiler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2011-2012 Kontak Mekaniği 3
Bahar 2008-2009 Kontak Mekaniği 3
Bahar 2007-2008 Kontak Mekaniği 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ME 790 Doktora Tezi 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Doktora Tezi 0
Güz 2017-2018 Doktora Tezi 0
Bahar 2016-2017 Doktora Tezi 0
Güz 2016-2017 Doktora Tezi 0
Bahar 2015-2016 Doktora Tezi 0
Güz 2015-2016 Doktora Tezi 0
Bahar 2014-2015 Doktora Tezi 0
Güz 2014-2015 Doktora Tezi 0
Bahar 2013-2014 Doktora Tezi 0
Güz 2013-2014 Doktora Tezi 0
Bahar 2012-2013 Doktora Tezi 0
Güz 2012-2013 Doktora Tezi 0
Bahar 2011-2012 Doktora Tezi 0
Güz 2011-2012 Doktora Tezi 0
Bahar 2010-2011 Doktora Tezi 0
Güz 2010-2011 Doktora Tezi 0
Bahar 2009-2010 Doktora Tezi 0
Güz 2009-2010 Doktora Tezi 0
Bahar 2008-2009 Doktora Tezi 0
Güz 2008-2009 Doktora Tezi 0
Bahar 2007-2008 Doktora Tezi 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 180 ECTS / 180 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :