DİNLE

Ders Kataloğu

BIO 501 İleri Moleküler Biyoloji 3 SU Kredi
Biyokimya, moleküler ve hücre biyolojisi çalışmalarına tümleştirici yaklaşım. Dersin içerdiği konular; biyokimya ve nükleik asit moleküler biyolojisi, DNA, RNA ve protein biyosentezi, mutasyon, genetik kod ve gen ekspresyon mekanizmaları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 İleri Moleküler Biyoloji 3
Bahar 2014-2015 İleri Moleküler Biyoloji 3
Bahar 2013-2014 İleri Moleküler Biyoloji 3
Bahar 2012-2013 İleri Moleküler Biyoloji 3
Bahar 2011-2012 İleri Moleküler Biyoloji 3
Bahar 2010-2011 İleri Moleküler Biyoloji 3
Güz 2009-2010 İleri Moleküler Biyoloji 3
Güz 2008-2009 İleri Moleküler Biyoloji 3
Güz 2007-2008 İleri Moleküler Biyoloji 3
Güz 2006-2007 İleri Moleküler Biyoloji 3
Güz 2005-2006 İleri Moleküler Biyoloji 3
Güz 2004-2005 İleri Moleküler Biyoloji 3
Güz 2003-2004 İleri Moleküler Biyoloji 3
Güz 2002-2003 İleri Moleküler Biyoloji 3
Güz 2001-2002 İleri Moleküler Biyoloji 3
Güz 2000-2001 İleri Moleküler Biyoloji 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 502 İmmünoloji 3 SU Kredi
İmmünoljinin büyük bir kısmını kapsayan bir giriş dersidir. İmmunoloji gelişmiş organizmaların enfeksiyon oluşturan faktörlerle nasıl mücadele ettigini araştırır. Bu dersin immün yanıtın oluşumundaki moleküler mekanizmaların temel düzeyde anlaşılmasını sağlayacak biçimde düzenlenmiştir. Konu başlıkları: doğal immünite, antikorların yapıları ve T hücre reseptörleri, antijen-antikor ilişkisi, MHC kompleksi, antijen sunumu, antikor çeşitliliğin ortaya çıkışı, immün sistem almaclari yoluyla sinyal iletisi, immün yanıtın moleküler temeli, immünolojik tolerans ve immün birikim şeklindedir. Dersin son haftalarında tıbbi/hastabaşı uygulamalı immünoloji başlıkları zaman elverdiğince işlenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 İmmünoloji 3
Güz 2017-2018 İmmünoloji 3
Güz 2016-2017 İmmünoloji 3
Güz 2015-2016 İmmünoloji 3
Güz 2014-2015 İmmünoloji 3
Güz 2013-2014 İmmünoloji 3
Bahar 2012-2013 İmmünoloji 3
Güz 2011-2012 İmmünoloji 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 503 Bitki Patolojisi 3 SU Kredi
Virüs, bakteriyel ve mantarsal hastalıkların simptomları ve tanısı; hastalık önleme stratejileri; hastalık etmeni-konak ilişkilerinin fizyolojisi ve genetiği; dayanıklılık mekanizmaları ve hastalık etmeni-konak interraksiyonu sırasındaki gen ekspresyonu; bitki patolojisinde genetik mühendisliğinden yaralanma olanakları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2008-2009 Bitki Patolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 504 Uygulamalı Protein ve Genetik Mühendisliği 3 SU Kredi
Bu ders moleküler biyolojide kullanılan en yeni tekniklerin öğrenilmesini amaçlamaktadır; hücre kültürü, gen klonlaması ve rekombinant proteinlerin elde edilmesi. Uygulamalı çalışmalar işlevsel genomikte kullanılan yaklaşımları içermektedir. Proteinlerin işlevleri, farklı genlerin aynı zamanda ekspresyonu ve birleştirilmiş genel hücresel işlevler çerçevesinde incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Uygulamalı Protein ve Genetik Mühendisliği 3
Bahar 2008-2009 Uygulamalı Protein ve Genetik Mühendisliği 3
Bahar 2007-2008 Uygulamalı Protein ve Genetik Mühendisliği 3
Bahar 2006-2007 Uygulamalı Protein ve Genetik Mühendisliği 3
Bahar 2005-2006 Uygulamalı Protein ve Genetik Mühendisliği 3
Bahar 2004-2005 Uygulamalı Protein ve Genetik Mühendisliği 3
Bahar 2003-2004 Uygulamalı Protein ve Genetik Mühendisliği 3
Bahar 2002-2003 Uygulamalı Protein ve Genetik Mühendisliği 3
Bahar 2001-2002 Uygulamalı Protein ve Genetik Mühendisliği 3
Bahar 2000-2001 Uygulamalı Protein ve Genetik Mühendisliği 3

Onkosul: __
Yankosul: BIO 504L
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 504L Uygul. Protein ve Genetik Müh. - Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Uygul. Protein ve Genetik Müh. - Laboratuvar 0
Bahar 2008-2009 Uygul. Protein ve Genetik Müh. - Laboratuvar 0
Bahar 2007-2008 Uygul. Protein ve Genetik Müh. - Laboratuvar 0
Bahar 2006-2007 Uygul. Protein ve Genetik Müh. - Laboratuvar 0
Bahar 2005-2006 Uygul. Protein ve Genetik Müh. - Laboratuvar 0
Bahar 2004-2005 Uygul. Protein ve Genetik Müh. - Laboratuvar 0
Bahar 2003-2004 Uygul. Protein ve Genetik Müh. - Laboratuvar 0
Bahar 2002-2003 Uygul. Protein ve Genetik Müh. - Laboratuvar 0
Bahar 2001-2002 Uygul. Protein ve Genetik Müh. - Laboratuvar 0
Bahar 2000-2001 Uygul. Protein ve Genetik Müh. - Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul: BIO 504
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 511 İleri Biyoinformatik 3 SU Kredi
Dinamik programlama, skor matriksleri (PAM, BLOSSUM) kullanılarak bölgesel ve global dizi eşleştirilmesi, çoğul dizi eşleştirme algoritmaları, veritabanı tarama algoritmaları (Blast, Fasta), uzaklık matriksleri, soyağacı yapılandırması ve motif belirleme çalışmaları.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 İleri Biyoinformatik 3
Güz 2014-2015 İleri Biyoinformatik 3
Bahar 2013-2014 İleri Biyoinformatik 3
Güz 2012-2013 İleri Biyoinformatik 3
Güz 2011-2012 İleri Biyoinformatik 3
Güz 2010-2011 İleri Biyoinformatik 3
Güz 2009-2010 İleri Biyoinformatik 3
Güz 2008-2009 İleri Biyoinformatik 3
Güz 2007-2008 İleri Biyoinformatik 3
Güz 2006-2007 İleri Biyoinformatik 3
Güz 2004-2005 İleri Biyoinformatik 3
Güz 2003-2004 İleri Biyoinformatik 3
Güz 2002-2003 İleri Biyoinformatik 3
Güz 2001-2002 İleri Biyoinformatik 3
Güz 2000-2001 İleri Biyoinformatik 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 512 İleri İşlemsel Biyoloji 3 SU Kredi
Optimize edilmiş algoritmalar, genetik algoritmalar ve dinamik programlama kullanılarak yapılan fiziksel DNA haritaları, parça bütünleme algoritmaları, gen dizilerinin yeniden yapılandırılmaları, yapı belirleme çalışmaları, Hidden Markov Modellerinin (HMM) kullanılarak gen bulunması ve bağlanma.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 İleri İşlemsel Biyoloji 3
Bahar 2007-2008 İleri İşlemsel Biyoloji 3
Yaz 2004-2005 İleri İşlemsel Biyoloji 3
Bahar 2002-2003 İleri İşlemsel Biyoloji 3
Bahar 2001-2002 İleri İşlemsel Biyoloji 3
Bahar 2000-2001 İleri İşlemsel Biyoloji 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 532 Yapısal Biyoloji 3 SU Kredi
Biyolojik makromoleküllerin ve hücre içindeki daha büyük oluşumların 3 boyutlu yapı belirlemeleri için kullanılan yöntemlerin incelenmesi. Dersin içerdiği konular: X-ışını spektroskopisi ve kristalografisi, nükleer manyetik rezonans spektroskopisi, X-ışını küçük açı saçılmasını kullanarak zamana bağlı ölçümler. Daha büyük yapılar için elektron ve floresan mikroskop teknikleri ve dolaylı görüntüleme metodları tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Yapısal Biyoloji 3
Bahar 2015-2016 Yapısal Biyoloji 3
Bahar 2013-2014 Yapısal Biyoloji 3
Güz 2012-2013 Yapısal Biyoloji 3
Güz 2011-2012 Yapısal Biyoloji 3
Güz 2010-2011 Yapısal Biyoloji 3
Güz 2009-2010 Yapısal Biyoloji 3
Güz 2008-2009 Yapısal Biyoloji 3
Güz 2007-2008 Yapısal Biyoloji 3
Güz 2006-2007 Yapısal Biyoloji 3
Güz 2005-2006 Yapısal Biyoloji 3
Güz 2004-2005 Yapısal Biyoloji 3
Güz 2003-2004 Yapısal Biyoloji 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 541 Tarım Biyoteknolojisi 3 SU Kredi
Hayvan hücre-kültürü prensipleri ve uygulamaları; yapay döllenme ve aşırı ovülasyon; transjenik hayvanlar; bitki doku kültürü prensipleri; meristem kültürü ve yapay in-vitro çoğaltım; somatik embriyojenesis ve sentetik kökler; genetik mühendisliği ve bitki ıslahı; tarım biyoteknolojisi ilgili yasal ve etik yaklaşımlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2016-2017 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2015-2016 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2014-2015 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2013-2014 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2012-2013 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2011-2012 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2009-2010 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2008-2009 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2006-2007 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2005-2006 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2004-2005 Tarım Biyoteknolojisi 3
Güz 2001-2002 Tarım Biyoteknolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 542 Biyogüvenlik Prensipleri 3 SU Kredi
Bu ders biyogüvenlik sistemlerinde kullanılan risk değerlendirme ve risk idaresi konularında öğrencileri bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Biyoteknolojik uygulamaların özeti. Biyogüvenlik sisteminin esasları. Özgün benzerlik ve ön tedbir prensibi yaklaşımlarının karşılaştırılması. Uluslararası Biyogüvenlik Protokolü ve farklı ülkelerdeki düzenleyici kurallar. Genetik olarak değiştirilmiş organizmaların gıda güvenliği ve çevre üzerindeki etkilerini değerlendiren yöntemler. Biyoteknolojinin sosyo-ekonomik ve ahlaki boyutları. Risk kavramı anlayışı ve anlatılması.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Biyogüvenlik Prensipleri 3
Bahar 2009-2010 Biyogüvenlik Prensipleri 3
Bahar 2008-2009 Biyogüvenlik Prensipleri 3
Bahar 2005-2006 Biyogüvenlik Prensipleri 3
Bahar 2004-2005 Biyogüvenlik Prensipleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 543 Bitki Stres Fizyolojisi 3 SU Kredi
Bu ders çevresel stres faktörlerine karşı bitki reaksiyonlarıyla ilgili temel bilgileri sağlamayı amaçlar. Dersin başlıkları: stres altında ürün verimliliği; stress altındaki bitkilerde gen ekspresyonu ve transjenik bitki geliştirilmesi; stres koşullarında fotosentetik aparatın adaptasyonu; kuraklık ve tuz stresi; yüksek ışık ve ısı stresi; düşük sıcaklık ve don stresi; mineral besin eksikliği ve ağır metal toksisitesi; mineral eksikliğine ve toksisitesine karşı kök reaksiyonları; fito-remidasyonu; bitkilerin patojenlere reaksiyonu; su baskını ve oksijen azalması. Stres koşulları altındaki oksidatif hücre zararlanması ve oksijen serbest radikallerinin sentezi ve detoksifikasyonuna özel bir önem verilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Bitki Stres Fizyolojisi 3
Güz 2016-2017 Bitki Stres Fizyolojisi 3
Güz 2015-2016 Bitki Stres Fizyolojisi 3
Güz 2013-2014 Bitki Stres Fizyolojisi 3
Güz 2010-2011 Bitki Stres Fizyolojisi 3
Güz 2008-2009 Bitki Stres Fizyolojisi 3
Güz 2007-2008 Bitki Stres Fizyolojisi 3
Güz 2004-2005 Bitki Stres Fizyolojisi 3
Güz 2001-2002 Bitki Stres Fizyolojisi 3
Güz 2000-2001 Bitki Stres Fizyolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: BIO 543L
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 543L Bitki Stres Fizyolojisi - Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Bitki Stres Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Güz 2015-2016 Bitki Stres Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Güz 2013-2014 Bitki Stres Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Güz 2010-2011 Bitki Stres Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Güz 2008-2009 Bitki Stres Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Güz 2007-2008 Bitki Stres Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Güz 2001-2002   0

Onkosul: __
Yankosul: BIO 543
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 545 Bitki Büyüme ve Gelişmesi 3 SU Kredi
Bu derste bitki büyümesi ve gelişmesi hücre ve organizma düzeyinde incelenecektir. Bitki hücreleri ve hücre farklılaşması; oksinler, sitokininler, gibberellinler, absisik asit ve etilen gibi bitki hormonlarının biyosentezi ve etki mekanizmaları; hormon sinyalinin alınması ve iletilmesi; sekonder haberciler; organ oluşumu; embriyo oluşumu; tohum oluşumu, dinlenmesi ve çimlenmesi; çiçek gelişmesi; potomorfogenesis gibi konular ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2009-2010 Bitki Büyüme ve Gelişmesi 3
Güz 2006-2007 Bitki Büyüme ve Gelişmesi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 550 İşlevsel Genomik ve Proteomik 3 SU Kredi
Genlerin nerede ve ne zaman aktif olduklarının incelenmesi, kodladıkları proteinlerin özelliklerinin tanımlanması ve belirlenmesi, proteinlerin biribirleriyle olan etkileşimleri ve bu etkileşimlerin normal işlev hastalıklardaki rolü.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2011-2012 İşlevsel Genomik ve Proteomik 3
Güz 2010-2011 İşlevsel Genomik ve Proteomik 3
Güz 2003-2004 İşlevsel Genomik ve Proteomik 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 551 Yüksek Lisans Seminer I 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2017-2018 Yüksek Lisans Seminer I 0
Bahar 2016-2017 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2016-2017 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2015-2016 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2014-2015 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2013-2014 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2012-2013 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2011-2012 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2010-2011 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2009-2010 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2008-2009 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2007-2008 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2006-2007 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2005-2006 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2004-2005 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2003-2004 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2002-2003 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2001-2002 Yüksek Lisans Seminer I 0
Güz 2000-2001 Yüksek Lisans Seminer I 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS / 1 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 552 Yüksek Lisans Seminer II 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Yüksek Lisans Seminer II 0
Güz 2017-2018 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2016-2017 Yüksek Lisans Seminer II 0
Güz 2016-2017 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2015-2016 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2014-2015 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2013-2014 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2012-2013 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2011-2012 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2010-2011 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2009-2010 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2008-2009 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2007-2008 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2006-2007 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2005-2006 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2004-2005 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2003-2004 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2002-2003 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2001-2002 Yüksek Lisans Seminer II 0
Bahar 2000-2001   0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS / 1 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 567 Sinyal İletisi 3 SU Kredi
Hücre büyüme ve gelişimini, davranışını, bağışıklık sistemini etkileyen temel moleküler mekanizmalar dışarıdan gelen sinyallerin hücreler tarafından algılanıp biyolojik cevaba dönüşmesi neticesinde oluşmaktadır ve konu güncel bir araştırma alanıdır. Bu derste birkaç prototip sinyal iletisi kaskad mekanizması kavramsal olarak incelenecektir. Bunun yanısıra literatürde bulunan önemli araştırmalara değinilerek deneysel yaklaşımların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Protein-protein etkileşimi, fosforilasyon ve GTP bağlanan proteinler gibi sinyal iletisi bağlamında önemli görülen konular incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Sinyal İletisi 3
Bahar 2016-2017 Sinyal İletisi 3
Bahar 2015-2016 Sinyal İletisi 3
Bahar 2014-2015 Sinyal İletisi 3
Bahar 2013-2014 Sinyal İletisi 3
Bahar 2010-2011 Sinyal İletisi 3
Bahar 2009-2010 Sinyal İletisi 3
Bahar 2008-2009 Sinyal İletisi 3
Bahar 2007-2008 Sinyal İletisi 3
Bahar 2006-2007 Sinyal İletisi 3
Bahar 2005-2006 Sinyal İletisi 3
Güz 2004-2005 Sinyal İletisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 570 Kromozom Biyolojisi 3 SU Kredi
Bu ders kromozom yapı, fonksiyon ve davranışı arasındaki incelenmesini amaçlamaktadır. Bu kapsamda; kromozomların temel özellikleri, özel yapılı kromozomlar (politen ve lamba fırçası tipi kromozomlar), kromatin ve kromozom ince yapısı, bakteriyel ve ökaryotik organizmalara ait kromozomlar, sentromer, telomerlerin dinamik davranışları, genom organizasyonu ve fonksiyonu, mitoz ve mayoz bölünmedeki segregasyonun kontrolu, kromozom anormallikleri, transpozonlar, kromozom saflaştırılması, kromozom bantlama teknikleri, in situ hibritleme analizi, poliploidi, anöploidi, haploidi konuları incelenecektir. Ayrıca moleküler-sitogenetik laboratuarının temel gereksinimleri, değişik tipteki mikroskoplar, değişik tipteki kromozom data ve resimlerinin analiz edilmesi bu ders kapsamı içinde yer almaktadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Kromozom Biyolojisi 3
Bahar 2013-2014 Kromozom Biyolojisi 3
Bahar 2012-2013 Kromozom Biyolojisi 3
Bahar 2011-2012 Kromozom Biyolojisi 3
Bahar 2010-2011 Kromozom Biyolojisi 3
Bahar 2009-2010 Kromozom Biyolojisi 3
Güz 2008-2009 Kromozom Biyolojisi 3
Güz 2005-2006 Kromozom Biyolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 587 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0 SU Kredi
Bu dersin amacı, öğrencileri mezuniyet sonrası eğitime (Lisanasüstü ve doktora düzeyinde) hazırlamak ve tez aşamasına kadar olan dönemdeki laboratuvar çalışmalarını değerlendirmektir. İşlenecek konular : Bir biyoloji laboratuvarı ve biyoloji araştırma grubu nasıl çalışır? Biyoloji alanında bilimsel araştırma nasıl yapılır? Biyoloji laboratuvarı ve araştırmalarında sık kullanılan teknikler nelerdir? Laboratuvar güvenlik kuralları nelerdir? Hassas aletletleri kullanımda nelere dikkat etmek gerekir? Öğrencinin performansı, teknik bilgilerinin yanısıra görev aldığı araştırma grubundaki çalışmaları ışığında, değerlendirilecek ve notlanacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Bahar 2016-2017 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Güz 2016-2017 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Bahar 2015-2016 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Güz 2015-2016 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Bahar 2014-2015 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Güz 2014-2015 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Bahar 2013-2014 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Güz 2013-2014 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Bahar 2012-2013 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Güz 2012-2013 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Bahar 2011-2012 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Güz 2011-2012 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Bahar 2010-2011 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Güz 2010-2011 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Bahar 2009-2010 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0
Güz 2009-2010 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş I 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS / 1 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 588 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0 SU Kredi
Bu dersin amacı, öğrencileri mezuniyet sonrası eğitime (Lisanasüstü ve doktora düzeyinde) hazırlamak ve tez aşamasına kadar olan dönemdeki laboratuvar çalışmalarını değerlendirmektir. İşlenecek konular : Bir biyoloji laboratuvarı ve biyoloji araştırma grubu nasıl çalışır? Biyoloji alanında bilimsel araştırma nasıl yapılır? Biyoloji laboratuvarı ve araştırmalarında sık kullanılan teknikler nelerdir? Laboratuvar güvenlik kuralları nelerdir? Hassas aletletleri kullanımda nelere dikkat etmek gerekir? Öğrencinin performansı, , teknik bilgilerinin yanısıra görev aldığı araştırma grubundaki çalışmaları ışığında, değerlendirilecek ve notlanacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Güz 2016-2017 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Bahar 2015-2016 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Güz 2015-2016 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Bahar 2014-2015 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Güz 2014-2015 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Bahar 2013-2014 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Güz 2013-2014 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Bahar 2012-2013 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Güz 2012-2013 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Bahar 2011-2012 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Güz 2011-2012 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Bahar 2010-2011 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Güz 2010-2011 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Bahar 2009-2010 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Güz 2009-2010 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0
Bahar 2008-2009 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş II 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS / 1 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 589 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0 SU Kredi
Bu dersin amacı, öğrencileri mezuniyet sonrası eğitime (Lisanasüstü ve doktora düzeyinde) hazırlamak ve tez aşamasına kadar olan dönemdeki laboratuvar çalışmalarını değerlendirmektir. İşlenecek konular : Bir biyoloji laboratuvarı ve biyoloji araştırma grubu nasıl çalışır? Biyoloji alanında bilimsel araştırma nasıl yapılır? Biyoloji laboratuvarı ve araştırmalarında sık kullanılan teknikler nelerdir? Laboratuvar güvenlik kuralları nelerdir? Hassas aletletleri kullanımda nelere dikkat etmek gerekir? Öğrencinin performansı, teknik bilgilerinin yanısıra görev aldığı araştırma grubundaki çalışmaları ışığında, değerlendirilecek ve notlanacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Bahar 2016-2017 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Güz 2016-2017 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Bahar 2015-2016 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Güz 2015-2016 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Bahar 2014-2015 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Güz 2014-2015 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Bahar 2013-2014 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Güz 2013-2014 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Bahar 2012-2013 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Güz 2012-2013 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Bahar 2011-2012 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Güz 2011-2012 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Bahar 2010-2011 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Güz 2010-2011 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Bahar 2009-2010 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0
Güz 2009-2010 Bilimsel Araştırma Asistanlığına Giriş III 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS / 1 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 590 Yüksek Lisans Tezi 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2017-2018 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2016-2017 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2015-2016 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2014-2015 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2013-2014 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2012-2013 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2011-2012 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2010-2011 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2009-2010 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2008-2009 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2007-2008 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2006-2007 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2006-2007 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2005-2006 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2005-2006 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2004-2005 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2004-2005 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2003-2004 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2003-2004 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2002-2003 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2002-2003 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2001-2002 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2001-2002 Yüksek Lisans Tezi 0
Bahar 2000-2001 Yüksek Lisans Tezi 0
Güz 2000-2001 Yüksek Lisans Tezi 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 50 ECTS / 50 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 592 Proje Dersi 0 SU Kredi
Tezsiz yüksek lisans programını takip eden tüm öğrenciler bir proje hazırlamakla yükümlüdürler. Projenin konusu ve içeriği öğrencinin ilgi ve birikimine göre belirlenir ve proje yöneticisi öğretim üyesi tarafından onaylanır. Projenin bitiminde öğrenci proje yöneticisi tarafından onaylanan bir sonuç raporu sunmakla yükümlüdür.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 20 ECTS / 20 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 601 Biyolojik Sistemlerdeki Serbest Radikaller 3 SU Kredi
Normal metabolik fonksiyonlar ya da stres şartları sonucu üretilen serbest radikal reaksiyonlarının incelenmesi. Serbest radikallerin yaşam süreçleri, hücre sinyallemesi ve gen ekspresyonu üzerine etkileri.Oksidant ve antioksidant ilişkileri de çalışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2011-2012 Biyolojik Sistemlerdeki Serbest Radikaller 3
Bahar 2009-2010 Biyolojik Sistemlerdeki Serbest Radikaller 3
Bahar 2007-2008 Biyolojik Sistemlerdeki Serbest Radikaller 3
Bahar 2005-2006 Biyolojik Sistemlerdeki Serbest Radikaller 3
Bahar 2003-2004 Biyolojik Sistemlerdeki Serbest Radikaller 3
Bahar 2001-2002 Biyolojik Sistemlerdeki Serbest Radikaller 3
Bahar 2000-2001 Biyolojik Sistemlerdeki Serbest Radikaller 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 602 Genler ve Davranis 3 SU Kredi
Davranış bir bitki veya hayvanın yaşamı boyunca bir olaya veya çevresindeki bir değişikliğe verdiği yanıttır. Bu dersin ana hedefi bir canlının davranış özellikleri ve genleri arasındaki olası ilişkileri incelemektir. "Kalıtsal-Etkisel" tartışmasının tarihsel gelişimi, davranış nasıl ölçülür ve değerlendirilir, saldırganlık, cinsel tercih gibi davranışların genetik kökenleri bu dersin ana konuları arasındadır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 606 İleri İmmunoloji 3 SU Kredi
Bağışılık sisteminin yabancı molekülleri tanıyabilmesi için gerekli olan genetik rekombinasyonların analizi. VDJ rekombinasyonu, imunoglobulin tip değişmesi ve somatik hipermutasyon moleküler olaylarını moleküler düzeyde incelenecek, detaylı bir şekilde tartışılacak. Ögrenciler hücresel ve gelişimsel moleküler reaksiyonların mekanizmalarına anlayacaklar. Memeli bağışıklık sistemi, bitkilerin bağışılık sistemi ve yüksek okaryotelarda koku alma sistemlerinin arasındaki benzerlikler ve farklılıklar tartışılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 İleri İmmunoloji 3
Güz 2010-2011 İleri İmmunoloji 3
Güz 2008-2009 İleri İmmunoloji 3
Bahar 2006-2007 İleri İmmunoloji 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 610 İşlemsel Genom Analizi 3 SU Kredi
Hidden Markov Modellerinin (HMM) uygulamaları, gen bulunması ve gen düzenlemeleri için algoritma geliştirilmesi, DNA dizi eşleştirmeleri, bilinen dizileri kullanarak gen tanımlamaları yapılması bu dersin içeriğini oluşturur.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 İşlemsel Genom Analizi 3
Bahar 2014-2015 İşlemsel Genom Analizi 3
Bahar 2013-2014 İşlemsel Genom Analizi 3
Bahar 2011-2012 İşlemsel Genom Analizi 3
Bahar 2010-2011 İşlemsel Genom Analizi 3
Bahar 2008-2009 İşlemsel Genom Analizi 3
Bahar 2007-2008 İşlemsel Genom Analizi 3
Bahar 2006-2007 İşlemsel Genom Analizi 3
Bahar 2004-2005 İşlemsel Genom Analizi 3
Bahar 2003-2004 İşlemsel Genom Analizi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 631 Biyolojik Sistemlerin Dinamikleri 3 SU Kredi
Hücrelerin çevreleri ile olan etkileşimlerinin etkileşimlerinin mekanizmasını anlamak için verilen bir ileri yüksek lisans dersidir. Hücrelerin yüzeylerindeki reseptörler ligandları tarafından nasıl bağlanır, hücre içinde sitoplasmik sinyaller nasıl iletilir, yeni gen transkripsiyonu nasıl başlar, organ spesifik spesifik gen transkripsiyonu nasıl belirlenir, ve ve hücre olumunun moleküler mekanizmaları mekanizmaları irdelenecektir. Bu ders, gelişim, hastalık ve stres durumlarında rol oynayan sinyal iletilerinin moleküler mekanizmaları hakkında detaylı bilgiler öğretmek için hazırlanmıştır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2006-2007 Biyolojik Sistemlerin Dinamikleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 633 Programlı Hücre Ölümü Mekanizmaları 3 SU Kredi
Hucrelerin programli olum mekanizmalarinin (apoptoz ve apoptoz disi alternatif mekanizmalar) kavranmasini saglamak icin verilen bir ileri yuksek lisans dersidir. Hucre ici ve disindan gelen sinyallerin hucre olumunu nasil baslattigi, hangi hucre ici sinyallerin bu olayda rol oynadigi ve hucrelerin sonunda nasil yok edildigi irdelenecektir. Bu ders, fizyolojik ve hastalikla ilgili hucre olumu mekanizmalarinin, maya, bitki ve insan vs. gibi canlilarda nasil isledigi hakkinda ileri duzey bir eğitim vermek amaciyla hazirlanmistir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Programlı Hücre Ölümü Mekanizmaları 3
Bahar 2014-2015 Programlı Hücre Ölümü Mekanizmaları 3
Bahar 2012-2013 Programlı Hücre Ölümü Mekanizmaları 3
Güz 2011-2012 Programlı Hücre Ölümü Mekanizmaları 3
Güz 2009-2010 Programlı Hücre Ölümü Mekanizmaları 3
Güz 2007-2008 Programlı Hücre Ölümü Mekanizmaları 3
Güz 2006-2007 Programlı Hücre Ölümü Mekanizmaları 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 634 Moleküler Tıp 3 SU Kredi
Bu mezuniyet sonrası ders, hastalık moleküler mekanizmalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Kanser, Alzheimer, Parkinson, Huntington hastalıkları, önemli enfeksiyon hastalıkları ve genetik hastalıkların oluşum mekanizmaları ve hastalığa neden olan moleküler değişiklikler incelenecektir. Ders, temel bilgiler yanında mezuniyet sonrası ders olarak en son gelişmelerin makaleler ışığında tartışılması şeklinde yürütülecektir. Öğrencilerin derse aktif katılımı beklenmektedir. Derste, kanserin genetik ve çevresel nedenleri, kanser türleri, kansere neden olan moleküler değişiklikler, metastaz, kanser tedavisi, Alzheimer, Parkinson ve Huntington hastalıklarının genetik ve moleküler mekanizmaları, enfeksiyon hastalıklarının nedenleri virüs, bakteri ve parazitler, AIDS, hepatit ve yaygın bakteri enfeksiyonlarının moleküler mekanizmaları, kalıtsal hastalıkların genetik temelleri, yaygın kalıtsal hastalıklar ve moleküler mekanizmaları işlenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2014-2015 Moleküler Tıp 3
Bahar 2011-2012 Moleküler Tıp 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 635 Nanotoksikoloji 3 SU Kredi
Nano teknoloji kullanılarak üretilen malzemeler ve araçların sayısı hızla artmaktadır. Bu alandaki son gelişmelerle birlikte, nano malzemeler ve nano parçacıklar yaşamın her alanında kullanılmaya başlamıştır. Nano parçacık ve malzemeler genel kullanıma sunulmadan önce canlılar ve hücreler üzerindeki etkileri hakkında yeterince bilgi edinilmesi, ileride ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi açısından önem taşımaktadır. Nanotoksikoloji dersinde, nano parçacık ve malzemelerin insan sağlığına etkileri, organizmanın ve hücrelerin bu maddelere verdikleri stres, hastalık ve ölüm yanıtları, moleküler biyoloji perspektifinden incelenecek ve tartışılacaktır. Derste, endüstriel ve çevresel nanoparçacık ve materyaller, nanotoksikoloji araştırma yöntemleri, nano parçacıklara organizmal yanıtlar, nano parçacıkların hücrelere girişleri-alınmaları, hücre içindeki dağılımları ve bunlara verilen hücresel ve moleküler stres ve ölüm yanıtları işlenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2012-2013 Nanotoksikoloji 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 636 Kanser Biyolojisi 3 SU Kredi
Bu ders, kanserin moleküler mekanizmalarını incelemeyi amaçlamaktadır. Derste, kanserin genetik ve çevresel nedenleri, kanser türleri, kansere eden olan moleküler değişiklikler, anjiogenez, metastaz, hücresel stress mekanizması olan otofajisinin kanserdeki rolü ve kanserin tedavisi işlenecektir. Ders, temel bilgiler yanında en son gelişmelerin makaleler ışığında tartışılması şeklinde yürütülecektir. Öğrencilerin derse aktif katılımı beklenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Kanser Biyolojisi 3
Bahar 2013-2014 Kanser Biyolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 641 Biyolojide Sinyal İletimi 3 SU Kredi
Hücresel mekanizmaları etkileyen sinyal iletim yollarının moleküler analizi. Dersin başlıkları: büyüme hormonları, G- proteinleri, ikinci haberciler ve iyon kanalları. Bu konular ilgili makaleler kullanılarak işlenecektir..

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Biyolojide Sinyal İletimi 3
Güz 2007-2008 Biyolojide Sinyal İletimi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 642 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3 SU Kredi
Bu kurs iki seksiyona bölünmüstür. Birinci seksiyonda, bitki yapısal ve fonksiyonel genom organizasyonu ve genleri bulmak ve işaretlemek için çeşitli yöntemler gösterilecektir. Rekombinasyonun genetik ve moleküler mekanizması, çeşitli marker sistemleri, gen haritalama popülasyonları, gen dagılımı ve tipleri işlenecektir. İkinci seksiyonda, sitoplasmik kalıtım, gen suskunluğu ve epigenetik, biyokimyasal yolakların bölünmesi, mitokondiriyal gen ekspresyonu; virüs genom ekspresyonu; bitki model sistemleri ve önemi modern genomik aletleri ve sistem biyolojisi işlenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Güz 2014-2015 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Güz 2013-2014 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Güz 2012-2013 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Güz 2011-2012 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Güz 2010-2011 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Bahar 2009-2010 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Bahar 2008-2009 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Bahar 2007-2008 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Bahar 2006-2007 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Bahar 2005-2006 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3
Bahar 2004-2005 Bitki Moleküler Biyoloji ve Genetiği 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 643 Olumsuz Toprak Koşullarına Bitki Adaptasyon Mekanizmaları 3 SU Kredi
Asidik, tuzlu, alkali ve su altındaki toprakların küresel dağılımı; olumsuz toprak koşulları altında bitki büyümesi ve verimi; asidik koşullara bitki reaksiyonu ve genotipsel farklılıklar; aluminyum toksisitesi ve aluminyum toleransı; alkalin topraklar; bitkilerin mineral besin eksikliğine (fosfor,demir, çinko vb.) karşı fizyolojik ve morfolojik adaptasyon mekanizmaları; tuz stresinin bitki büyümesine olumsuz etkileri; tuzlu topraklara adaptasyonda genotipsel farklılıklar; ağır metallerin bitkilerce alınımı ve taşınımı metal kontaminasyonu; fito-remidasyonu ve metal hiperakümülatörler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2001-2002 Olumsuz Toprak Koşullarına Bitki Adapt.Mekanizma. 3
Bahar 2000-2001 Olumsuz Toprak Koşullarına Bitki Adapt.Mekanizma. 3

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 643L Olumsuz Toprak Koşull.Bitki Adaptas.Mekaniz.-Lab 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2001-2002 Olumsuz Toprak Koşull.Bitki Adaptas.Mekaniz.-Lab 0
Bahar 2000-2001   0

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 644 Bitki Genomu 3 SU Kredi
Bu dersin amacı bitki genom analizlerini anlamak ve bitki işlevsel genomundaki temel prensipleri (ileri ve geri genetik, trasnposan yerleştirilmesi, RNA etkileşimi ve small RNA etkisi, mutagenesis ve genlerin fonksiyon kazanması, TILLING ve yapısal analizler (Değişim taraması, GAL4 ile fazla expresyoni vd) ve cDNA ve oligo microarrays ve RAGE ve SAGE gibi gen tanımlama yöntemleri detaylı bir sekilde işlenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Bitki Genomu 3
Güz 2014-2015 Bitki Genomu 3
Güz 2012-2013 Bitki Genomu 3
Güz 2009-2010 Bitki Genomu 3
Güz 2007-2008 Bitki Genomu 3
Güz 2005-2006 Bitki Genomu 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 645 Bitki Doku Kültürü Teknikleri 3 SU Kredi
Bu ders bitki doku kültürü tekniklerinin esaslarını ve uygulamalarını vermektedir. Bitki doku kültürü laboratuvarı koşulları ve organizasyonu; bitki hücre, doku ve organ kültürünün esasları; doku kültürü ortamlarındaki organik ve inorganik bileşenler; in vitro bitkilerin fizyolojisi ve dış koşullara alıştırılması; meristem kültürü; hücre süspansiyon kültürü; somatik emriyogenesis; organogenesis; adventif sürgün ve kök oluşumu; ticari uygulamalar gibi konular ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Bitki Doku Kültürü Teknikleri 3
Güz 2017-2018 Bitki Doku Kültürü Teknikleri 3
Güz 2016-2017 Bitki Doku Kültürü Teknikleri 3
Güz 2015-2016 Bitki Doku Kültürü Teknikleri 3
Güz 2009-2010 Bitki Doku Kültürü Teknikleri 3

Onkosul: __
Yankosul: BIO 645L
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 645L Bitki Doku Kültürü Teknikleri-Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Bitki Doku Kültürü Teknikleri-Laboratuvar 0
Güz 2017-2018 Bitki Doku Kültürü Teknikleri-Laboratuvar 0
Güz 2016-2017 Bitki Doku Kültürü Teknikleri-Laboratuvar 0
Güz 2015-2016 Bitki Doku Kültürü Teknikleri-Laboratuvar 0
Güz 2009-2010 Bitki Doku Kültürü Teknikleri-Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul: BIO 645
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 676 Bitki Sistemlerinde Metal Homeostazi 3 SU Kredi
Metal homeostazı bitkiler de dahil olmak üzere yaşamın tüm alemlerinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu ders bitki sistemlerinde metallere genel bir bakış ve metal homeostazının moleküler ve hücresel mekanizmasına dair kavramlara bir giriş ile başlayacaktır. Dersin ilk kısmının bundan sonraki odak noktasını, bitkiler için esansiyel metalik besin maddelerinin fizyolojik ve biyokimyasal işlevleri ile bu besin maddelerinin eksikliklerine karşı bitkilerin yanıtları ve tolerans mekanizmaları oluşturacaktır. Dersin ikinci kısmında Al ve ağır metallerin (Cd, Fe, Mn, Cu, Ni vb.) toksisiteleri ele alınacak, ilgili tolerans ve detoksifikasyon mekanizmaları tartışılacaktır. Bitki sistemlerinde yarı metaller (metaloidler), metal homeostazını etkileyen çevresel parametreler, metal hipekakümülasyonu ve fitoremediasyon konularının da işleneceği dersin son bölümünde ise, ürün bitkilerinin mikroelementler (Zn, Fe, Se vb.) ile biyofortifikasyonu ve bitkilerde metal homeostazı ile insan beslenmesi arasındaki bağlantılar ele alınacaktır.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Bitki Sistemlerinde Metal Homeostazi 3
Bahar 2009-2010 Memeli ve Bitki Sistemlerinde Metal Homeostazı 3
Bahar 2006-2007 Memeli ve Bitki Sistemlerinde Metal Homeostazı 3
Bahar 2005-2006 Memeli ve Bitki Sistemlerinde Metal Homeostazı 3
Bahar 2004-2005 Memeli ve Bitki Sistemlerinde Metal Homeostazı 3
Bahar 2003-2004 Memeli ve Bitki Sistemlerinde Metal Homeostazı 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS / 10 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 751 Seminer I 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Seminer I 0
Güz 2017-2018 Seminer I 0
Bahar 2016-2017 Seminer I 0
Güz 2016-2017 Seminer I 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS / 1 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 752 Seminer II 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Seminer II 0
Güz 2017-2018 Seminer II 0
Bahar 2016-2017 Seminer II 0

Onkosul: BIO 751 - Doktora - En Az D
veya BIO 751 - Yüksek Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 1 ECTS / 1 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 790 Doktora Tezi 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Doktora Tezi 0
Güz 2017-2018 Doktora Tezi 0
Bahar 2016-2017 Doktora Tezi 0
Güz 2016-2017 Doktora Tezi 0
Bahar 2015-2016 Doktora Tezi 0
Güz 2015-2016 Doktora Tezi 0
Bahar 2014-2015 Doktora Tezi 0
Güz 2014-2015 Doktora Tezi 0
Bahar 2013-2014 Doktora Tezi 0
Güz 2013-2014 Doktora Tezi 0
Bahar 2012-2013 Doktora Tezi 0
Güz 2012-2013 Doktora Tezi 0
Bahar 2011-2012 Doktora Tezi 0
Güz 2011-2012 Doktora Tezi 0
Bahar 2010-2011 Doktora Tezi 0
Güz 2010-2011 Doktora Tezi 0
Bahar 2009-2010 Doktora Tezi 0
Güz 2009-2010 Doktora Tezi 0
Bahar 2008-2009 Doktora Tezi 0
Güz 2008-2009 Doktora Tezi 0
Bahar 2007-2008 Doktora Tezi 0
Güz 2007-2008 Doktora Tezi 0
Bahar 2006-2007 Doktora Tezi 0
Güz 2006-2007 Doktora Tezi 0
Bahar 2005-2006 Doktora Tezi 0
Güz 2005-2006 Doktora Tezi 0
Bahar 2004-2005 Doktora Tezi 0
Güz 2004-2005 Doktora Tezi 0
Bahar 2003-2004 Doktora Tezi 0
Güz 2003-2004 Doktora Tezi 0
Bahar 2002-2003 Doktora Tezi 0
Güz 2002-2003 Doktora Tezi 0
Bahar 2001-2002 Doktora Tezi 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 180 ECTS / 180 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :