Buradasınız

Yaz Özel Öğrenci - IT, DA, ETM Tezsiz Programlar

Başvuru için Gerekli Belgeler

Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora diplomasına sahip ya da Sabancı Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı olan öğrenciler, Sabancı Üniversitesi tarafından sunulan derslere "özel öğrenci" olarak katılmak üzere başvuruda bulunabilirler. Özel öğrenci statüsünde başvuran adayların öncelikle ilgiliFakülte/Enstitünün İngilizce seviyesine ilişkin belirlediği kıstasları yerine getirmiş olması gerekir.

  • Lisansüstü seviyesinden ders almak için bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmak veya bir yükseköğretim kurumu mezunu olmak gerekir.

Özel öğrenci olarak başvurunun kabul edilmesi, herhangi bir diploma programına kabul edilmek anlamına gelmemektedir. Özel öğrenciler, Sabancı Üniversitesi öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Sabancı Üniversitesi’nden özel öğrenci olarak ders alan öğrencilere talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren transkript verilir.

  1. Başvuru Formu: 

Kişisel bilgileriniz ile almak istediğiniz ders bilgilerini belirtip fotoğrafınızın eklendiği ve başvuruda bulunduğunuz ders(ler)in ilgili öğretim üyesi tarafından onaylandığı başvuru formu.

Başvuru formunu doldurduktan ve kayıt yaptırmak istediğiniz ders bilgilerini form üzerinde belirttikten sonra derslerin öğretim üyelerine ve program koordinatörüne imzalatmanız gerekir. Lütfen imza almak için öğretim üyelerini önceden arayınız.

 Özel öğrenci başvuru formu

  1. Transkript: 

Yükseköğreniminize halen devam ediyorsanız kayıtlı bulunduğunuz yükseköğretim kurumundan, mezun olduysanız mezun olduğunuz yükseköğretim kurumundan alacağınız transkript. 

Sabancı Üniversitesi dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olup transkriptinizde mezuniyet tarihinin belirtilmemesi durumunda mezun olduğunuza dair kurumdan alacağınız bir belgeyi ya da diplomanızın noter onaylı fotokopilerini eklemeniz gereklidir.

  1. Dekont: 

Özel öğrenci başvuru ücretinin (140 TL), Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi 30727 numaralı (IBAN: TR87 0004 6007 1388 8000 0307 27) hesaba ödendiğini gösteren isminizin de belirtildiği banka dekontu.

Başvuru ücreti bir kez ödenir ve iadesi yoktur.

  1. Yabancı Dil Belgesi: 
  • Eğitim dili tamamıyla İngilizce olan kurumlardan başvuran adaylar için, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, tercihen kapalı zarf içinde, programın eğitim dilini belirtir resmi belge. Bu bilgi transkriptte belirtilmişse ayrıca belge istenmez.

(*) İngilizce muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanları

Başvuru ve Ders Kaydı Sırasında Ödenecek Ücretler

Başvuru ücreti (Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi 30727 numaralı hesaba)

140 TL

Ders kayıt ücreti (Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi 48754 numaralı hesaba)

3400 TL*

(*) Sabancı Üniversitesi'nin herhangi bir diploma programına tam veya yarı zamanlı olarak kayıtlı olmayan Sabancı Üniversitesi mezunlarına, lisans ve lisansüstü programlarında güz ve bahar dönemlerinde açılan dersler için, BT ve EMBA programlarında ise güz, bahar ve yaz dönemlerinde açılan dersler için ders başına belirlenmiş olan özel öğrenci öğrenim ücreti üzerinden %50 indirim uygulanır.Bu kapsamdaki indirimden lisans mezunları, sadece lisans dersleri için; lisansüstü mezunları ise tüm dersler için yararlanabilirler.

Mezunların ders başvuruları, dersle ilgili programın kontenjanı ve özel şartları çerçevesinde değerlendirilir.

Mezunlar zorunlu dönemlerde en fazla 2 ders, "İsteğe Bağlı Yaz Dönemi"nde ise en
fazla 1 ders alabilirler.

Ödemeler

Peşin ödeme, Abone Tahsilat Sistemi (ATS) ile yapılmaktadır. Ödeme için, herhangi bir Akbank şubesi aracılığıyla Sabancı Üniversitesi Şubesi 48754 numaralı (IBAN: TR07 0004 6007 1388 8000 0487 54) hesaba öğrenim ücreti peşin olarak ödenir. Ödeme sırasında size kolaylık sağlamak amacıyla aşağıdaki formu indirebilirsiniz:

 Ücret Ödeme Formu

Taksitli ödeme isteğinize bağlı ve 7 haftalık yaz dönemi hariç diğer dönemlerde lisans ve lisansüstü dersi alacak özel öğrenciler için geçerlidir.

 Taksitli ödeme hakkında detaylı bilgi

2016-2017 Akademik Yılı Yaz Dönemi İçin Önemli Tarihler

 

IT, DA, ETM

Son Başvuru Tarihi

18 Mayıs 2017

Ücret Ödeme Son Günü

22-23 Mayıs 2017

Kayıt Tarihleri

22-23 Mayıs 2017

Derslerin Başlaması

03 Haziran 2017

Derslerin Sona Ermesi

23 Eylül 2017

Dönem Sonu Sınavları

25-28 Eylül 2017