Buradasınız

Ders Kataloğu


VIS 308 Sanat ve Ynetimi 3 SU Kredi
Bu ders, beeri ve sosyal bilimlerden eitli okumalar, sanat dnyasnn i ileyiini incelemek zere bir araya getirmektedir. Modern sanat ve sanat kavram ile yola karak, eletirel bir biimde sanat yapt ve artefakt, yaratclk ve emek, ada ve 'etnik' sanat ayrmlar ele alnmaktadr. Etnografik rneklere dayanarak, eletirmenler, kratrler, kolleksiyonerler, mesenler ve sponsorlarn, kendi alanlarini nasl tanmladklar ve sanat izleyicisine nasl yaklatklar sorgulanmakta, sanata felsefi olarak atfedilen medeniletirme fikrinin sanat dnyasnn gncel ileyiinde nasl yansd irdelenmektedir. Bu yntemle, sanat retiminin, kratrln ve sergilemenin, sanat alverii ve koleksiyonlarn olumasna, sanatn eletirilmesine ve deerlendirilmesine, sigortalanmasna ve tazminine (geri iadesine) ilikin pratiklere ve sylemlere baklmakta, ayn zamanda sanat sektrn oluturan kiisel ve kurumsal ilikiler incelenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Sanat ve Ynetimi 3
Bahar 2009-2010 Sanat ve Ynetimi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VIS 310 Yeni Medya 3 SU Kredi
Dersin odak noktas, yeni medyayla ada sanat ilikisi ve yeni teknolojilerin (web 2.0, sanal gereklik ortamlar ve dijital medya) gzel sanatlar ve kratrlk alannda yolat deiimlerdir. ada sanatn 20. yzyl sonlarndan 21. yzyla uzanan tarihi gzden geirilecek, sanatlar ve estetik anlay 20. yzyln balarndaki belli bal sanat akmlaryla karlatrlacaktr. renciler hem klasik medya biimlerinde hem de dijital teknolojilerin ortaya kmasyla belirlenen ve ada teknokltrler olgusunu douran yeni medya biimlerinde grlen sanat pratikleri ve estetik deiimler konusunda derinlikli bir bak as edineceklerdir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2015-2016 Yeni Medya 3
Gz 2014-2015 Yeni Medya 3
Gz 2013-2014 Yeni Medya 3
Gz 2012-2013 Yeni Medya 3
Gz 2011-2012 Yeni Medya 3
Gz 2010-2011 Yeni Medya 3
Gz 2009-2010 Yeni Medya 3
Gz 2008-2009 Yeni Medya 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VIS 412 Mzeler ve Gncel Sanatlar 3 SU Kredi
Mzeler ve Gncel Sanatlar dersi, kltrlerarlk, yeni gncel sanatsal mdahale formlar ve nesnenin giderek artan maddesizlii gibi olgulardan dolay mzeler ile gncel sanat arasndaki ilikide ortaya kan kratrlk sorunlarna odaklanacaktr. Ders kratryel yaklamlar, sanatlarn yzletii zorluklar ve estetiklerini karlatrarak 20. yzyln sonundan 21. yzyla gncel sanat eserlerinin analitik bir tarihini sunacaktr. 20. yzyln ba ve ortasndan gelen ana sanat akmlarnn etkisi ge 20. yzyl sanatyla, gncel grsel uygulamalar ve gncel dijital kltrle karlatrlacaktr. renciler kratrlk ve sanat uygulamalarn kavramann yansra, estetik daarck ile gncel sanat ve kratrlk uygulamalarna ilikin uygulama temelli ve teorik konularla tanacaklardr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Mzeler ve Gncel Sanatlar 3
Bahar 2012-2013 Mzeler ve Gncel Sanatlar 3
Bahar 2011-2012 Mzeler ve Gncel Sanatlar 3
Bahar 2010-2011 Mzeler ve Gncel Sanatlar 3
Bahar 2009-2010 Mzeler ve Gncel Sanatlar 3
Bahar 2008-2009 Mzeler ve Gncel Sanatlar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :