Buradasınız

Ders Kataloğu


VA 201 Grsel Dil I 4 SU Kredi
Dersin amac rencilere temel grme bilgi ve becerisini kazandrmaktr. Dnem boyunca renciler, yapacaklar projelerde grsel eleri farkl dzenlemeler iinde kullanarak grsel bir dil gelitirme becerisi edineceklerdir Yaratlacak tartma ortamyla, grsel dilin okunmas, alglanmas ve deerlendirilmesinin rencilere retilmesi amalanmaktadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Grsel Dil I 4
Gz 2016-2017 Grsel Dil I 4
Gz 2015-2016 Grsel Dil I 4
Gz 2014-2015 Grsel Dil I 4
Gz 2013-2014 Grsel Dil I 3
Gz 2012-2013 Grsel Dil I 3
Gz 2011-2012 Grsel Dil I 3
Gz 2010-2011 Grsel Dil I 3
Gz 2009-2010 Grsel Dil I 3
Gz 2008-2009 Grsel Dil I 3
Gz 2007-2008 Grsel Dil I 3
Gz 2006-2007 Grsel Dil I 3
Gz 2005-2006 Grsel Dil I 3
Gz 2004-2005 Grsel Dil I 3
Gz 2003-2004 Grsel Dil I 3
Gz 2002-2003 Grsel Dil I 3
Gz 2001-2002 Grsel Dil I 3
Bahar 2000-2001   3
Gz 2000-2001   3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 202 Grsel Dil II 4 SU Kredi
VA 201'in devam olan bu derste boyutlu tasarm kurallar ele alnacaktr. Bu dersin amac boyutlu nesne retiminin temel yntemlerini ve mekansal tasarm konularn analiz etmektir. Dnemin bir blmnde ise iki boyutlu tasarmdan boyuta gei aamasyla ilgili olarak temel tipografi bilgiler verilecek ve bu balamda almalar yaptrlacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Grsel Dil II 4
Bahar 2016-2017 Grsel Dil II 4
Bahar 2015-2016 Grsel Dil II 4
Bahar 2014-2015 Grsel Dil II 4
Bahar 2013-2014 Grsel Dil II 3
Bahar 2012-2013 Grsel Dil II 3
Bahar 2011-2012 Grsel Dil II 3
Bahar 2010-2011 Grsel Dil II 3
Bahar 2009-2010 Grsel Dil II 3
Bahar 2008-2009 Grsel Dil II 3
Gz 2008-2009 Grsel Dil II 3
Bahar 2007-2008 Grsel Dil II 3
Bahar 2006-2007 Grsel Dil II 3
Bahar 2005-2006 Grsel Dil II 3
Bahar 2004-2005 Grsel Dil II 3
Bahar 2003-2004 Grsel Dil II 3
Bahar 2002-2003 Grsel Dil II 3
Bahar 2001-2002 Grsel Dil II 3
Bahar 2000-2001   3

Onkosul: VA 201 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 203 izim Dili I 3 SU Kredi
Dersin amac renciye, esas olarak izgi, biim, k- glge gibi grsel alglama elerini retmektir. Dersin ikinci aamasnda, rencinin doaya, insan yapm nesnelere ve insanlara bakn pekitirmesi beklenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 izim Dili I 3
Gz 2016-2017 izim Dili I 3
Gz 2015-2016 izim Dili I 3
Gz 2014-2015 izim Dili I 3
Gz 2013-2014 izim Dili I 3
Gz 2012-2013 izim Dili I 3
Gz 2011-2012 izim Dili I 3
Gz 2010-2011 izim Dili I 3
Gz 2009-2010 izim Dili I 3
Gz 2008-2009 izim Dili I 3
Gz 2007-2008 izim Dili I 3
Gz 2006-2007 izim Dili I 3
Gz 2005-2006 izim Dili I 3
Gz 2004-2005 izim Dili I 3
Gz 2003-2004 izim Dili I 3
Gz 2002-2003 izim Dili I 3
Bahar 2001-2002 izim Dili I 3
Gz 2001-2002 izim Dili I 3
Bahar 2000-2001   3
Gz 2000-2001   3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 204 izim Dili II 3 SU Kredi
Bu ders VA203'n devamdr. Atlyede byk boyutlu yzeyler zerinde ileri dzeyde izim ve ifade biimleriyle yaptrlacak almalar ve bireysel denemelerin amac farkl alglama biimlerinin, k ve glge etkileimlerinin renk ve boya kullanmnn ve bireysel izim tekniinin bir hocann danmanlnda gelitirilmesidir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 izim Dili II 3
Bahar 2016-2017 izim Dili II 3
Bahar 2015-2016 izim Dili II 3
Bahar 2014-2015 izim Dili II 3
Bahar 2013-2014 izim Dili II 3
Bahar 2012-2013 izim Dili II 3
Bahar 2011-2012 izim Dili II 3
Bahar 2010-2011 izim Dili II 3
Bahar 2009-2010 izim Dili II 3
Bahar 2008-2009 izim Dili II 3
Bahar 2007-2008 izim Dili II 3
Bahar 2006-2007 izim Dili II 3
Bahar 2005-2006 izim Dili II 3
Bahar 2004-2005 izim Dili II 3
Bahar 2003-2004 izim Dili II 3
Bahar 2002-2003 izim Dili II 3
Gz 2002-2003 izim Dili II 3
Bahar 2001-2002 izim Dili II 3
Gz 2001-2002 izim Dili II 3
Bahar 2000-2001   3

Onkosul: VA 203 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 228 Fotorafla Giri 3 SU Kredi
Bu ders renciye fotorafln eitli ynlerini sunmay ve fotorafn imgesel boyutu hakknda okuma, aklama ve yorumlama kabiliyetini gelitirmeyi hedefler. Ders fotorafln tarihinden 20. Yzyl ve ada fotorafla uzana konular kapsamaktadr. Haftalk fotoraf projeleri portre, fotoraf gazetecilii, manzara, ykleme ve kuramsal fotoraflk konularn iermektedir. Bunun yannda, pozlama sresi, diyafram aral, ereveleme ve kompozisyon teknikleri, doal ve beyaz k dengelerinden oluan etkiler ana odak noktalar olacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2014-2015 Fotorafla Giri 3
Yaz 2013-2014 Fotorafla Giri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 234 Tipografik Tasarm 3 SU Kredi
Bu derste etkin iletiimin salanmas ve doru mesajn verilmesi amacyla harf seimi, tipografi, grnt ve kavram ilikilerinin irdelenmesi hedeflenmektedir. Tipografi dili, yaz karakterinin zellikleri, fontlarn veya font ailelerinin irdelenmesi, harf byklnn seimi, metin dzenlemesi, espas kullanm, yaz karakterleri araclyla iletiim, kelime ve renklerle alma gibi konular aratrma konusu olacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Tipografik Tasarm 3
Bahar 2016-2017 Tipografik Tasarm 3
Bahar 2015-2016 Tipografik Tasarm 3
Bahar 2014-2015 Tipografik Tasarm 3
Bahar 2013-2014 Tipografik Tasarm 3
Bahar 2012-2013 Tipografik Tasarm 3
Bahar 2011-2012 Tipografik Tasarm 3
Bahar 2010-2011 Tipografik Tasarm 3
Bahar 2009-2010 Tipografik Tasarm 3
Bahar 2008-2009 Tipografik Tasarm 3
Bahar 2007-2008 Tipografik Tasarm 3
Bahar 2006-2007 Tipografik Tasarm 3
Bahar 2005-2006 Tipografik Tasarm (VA334) 3
Bahar 2004-2005 Tipografik Tasarm (VA334) 3
Bahar 2003-2004 Tipografik Tasarm (VA334) 3
Gz 2001-2002 Tipografik Tasarm (VA334) 3

Onkosul: VA 201 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 301 Proje Atlyesi I 3 SU Kredi
VA: Resim, heykel ve sanatsal retimdeki temel kurallara giri dersidir. Grsel sanatlarda birok farkl bak as ve ifade yolunun stdyo almalaryla pratie geirilmesini amalar. VCD: Bu ders, grafik tasarmn tipografi, sayfa dzeni, grnt yaratma ve retim sreci gibi temel kavramlar ile bunlarn birbirleriyle balantlarn retmeyi hedeflemektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Proje Atlyesi I 3
Gz 2016-2017 Proje Atlyesi I 3
Gz 2015-2016 Proje Atlyesi I 3
Gz 2014-2015 Proje Atlyesi I 3
Gz 2013-2014 Proje Atlyesi I 3
Gz 2012-2013 Proje Atlyesi I 3
Gz 2011-2012 Proje Atlyesi I 3
Gz 2010-2011 Proje Atlyesi I 3
Gz 2009-2010 Proje Atlyesi I 3
Gz 2008-2009 Proje Atlyesi I 3
Gz 2007-2008 Proje Atlyesi I 3
Gz 2006-2007 Proje Atlyesi I 3
Gz 2005-2006 Proje Atlyesi I 3
Gz 2004-2005 Proje Atlyesi I 3
Gz 2003-2004 Proje Atlyesi I 3
Gz 2002-2003 Proje Atlyesi I 3
Gz 2001-2002 Proje Atlyesi I 3

Onkosul: VA 202 - Lisans - En Az D
ve VA 204 - Lisans - En AzD
ve VA 234 - Lisans - En AzD
ve VA 234 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 302 Proje Atlyesi II 3 SU Kredi
VA: Sanat eserinin gerek hacmi ve mekan zerine giri. Bu ders, sanat eserinin yaratlmasndaki kavramsal yaklamlar ve sanat zerine dnmeyi geni bir perspektifte ele almay amalamaktadr. renciler retim yeleriyle birlikte enstalasyon, kinetik, elektronik ortam ve birok ada ve kark teknikte ifade biimleri zerinde alacaklardr. VCD: Tasarm kavram ierisindeki farkl eleri tanmay ve sorgulamay amalayan bu derste, multimedya ve web tasarmna ynelik pratiklere geni yer verilecek, tasarm almalar zerinde durulacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Proje Atlyesi II 3
Bahar 2016-2017 Proje Atlyesi II 3
Bahar 2015-2016 Proje Atlyesi II 3
Bahar 2014-2015 Proje Atlyesi II 3
Bahar 2013-2014 Proje Atlyesi II 3
Bahar 2012-2013 Proje Atlyesi II 3
Bahar 2011-2012 Proje Atlyesi II 3
Bahar 2010-2011 Proje Atlyesi II 3
Bahar 2009-2010 Proje Atlyesi II 3
Bahar 2008-2009 Proje Atlyesi II 3
Bahar 2007-2008 Proje Atlyesi II 3
Bahar 2006-2007 Proje Atlyesi II 3
Bahar 2005-2006 Proje Atlyesi II 3
Bahar 2004-2005 Proje Atlyesi II 3
Bahar 2003-2004 Proje Atlyesi II 3
Bahar 2002-2003 Proje Atlyesi II 3
Bahar 2001-2002 Proje Atlyesi II 3

Onkosul: VA 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 310 Mltimedyaya Giri 3 SU Kredi
Bu derste, dnyaca nl MIT Medya Laboratuarnn bir zamanlar direktrln yapm Nicholas Negroponte?nin yapt mltimedya tanm erevesinde bir ierik dnlmektedir. "Mltimedya;TV-radyo yayn ve elence dnyasnn iitsel-grsel zenginlii, yaym dnyasnn btnleik bir paras olan bilgi birikimi ve bilgisayarlarn etkileim kapasitesinin bir araya gelerek kuvvetli bir alg sistemi yaratmas olarak kabul edilmektedir." Ders boyunca mltimedya retim srecinin temel admlar konu edilecektir. Zamanmzda iletiimin ekli deimitir. letiimin grsel boyutunun tasarm gn getike nem kazanan bir meslek haline gelmektedir. Giri niteliindeki bu ders, insann evresi ile daha rahat bir iliki kurabilmesi yolunda iletiim aralarnn tasarlanmas zerine odaklanmaktadr. Genel olarak; bilgisayar donanmlar ve evre birimleri, mltimedyada ska kullanlan dosya formatlar, znrlk, renk, fotograf, grafik tasarm, konsept gelitirme, ak emas planlamas, grselletirme teknikleri, sunum formatlar, kullanc arayz tasarm ve masast yaynclk gibi konular ieriin temel maddelerini oluturmaktadr. nceden edinilmi bilgisayar tecrbesi gerekmemektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Mltimedyaya Giri 3
Bahar 2016-2017 Mltimedyaya Giri 3
Bahar 2015-2016 Mltimedyaya Giri 3
Bahar 2014-2015 Mltimedyaya Giri (VA210) 3
Bahar 2013-2014 Mltimedyaya Giri (VA210) 3
Bahar 2012-2013 Mltimedyaya Giri (VA210) 3
Bahar 2011-2012 Mltimedyaya Giri (VA210) 3
Bahar 2010-2011 Mltimedyaya Giri (VA210) 3
Bahar 2009-2010 Mltimedyaya Giri (VA210) 3
Bahar 2008-2009 Mltimedyaya Giri (VA210) 3
Bahar 2007-2008 Mltimedyaya Giri (VA210) 3
Bahar 2006-2007 Mltimedyaya Giri (VA210) 3
Bahar 2005-2006 Mltimedyaya Giri (VA210) 3
Bahar 2004-2005 Mltimedyaya Giri (VA210) 3
Bahar 2003-2004 Mltimedyaya Giri (VA210) 3
Bahar 2002-2003 Mltimedyaya Giri (VA210) 3
Yaz 2001-2002 Mltimedyaya Giri (VA210) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 312 Grsel letiim Tarihi 3 SU Kredi
Dersin amac rencileri kronolojik dorultuda slaytlarla desteklenmi grsel iletiim tasarm ve iletiim tarihinde bilgilendirmektir. Maara duvarlarna yaplan resimlerle balayan ve gnmz saysal yayn ortamlarna kadar uzanan tasarm tarihinde yaptlar ve yaratclar, dnemsel sosyal ve ekonomik deiimler erevesinde incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2013-2014 Grsel letiim Tarihi 3
Gz 2012-2013 Grsel letiim Tarihi 3
Gz 2011-2012 Grsel letiim Tarihi 3
Gz 2010-2011 Grsel letiim Tarihi 3
Gz 2009-2010 Grsel letiim Tarihi 3
Bahar 2008-2009 Grsel letiim Tarihi 3
Gz 2007-2008 Grsel letiim Tarihi 3
Gz 2006-2007 Grsel letiim Tarihi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 315 Grsel Kltr 3 SU Kredi
Bu ders, rencilere grsel kltr alann tantmay amalamaktadr. Derste, farkl biimlerde retilmi grsel nesneler incelenecektir. Bunlar arasnda eitli sanat eserlerinden fotorafa, film, tv ve dijital medyaya, video ve performanstan modaya geni bir yelpaze bulunmaktadr. Bu ders grsel kltrn farkl biimlerde yorumlanarak nasl deerlendirildiini irdeleyecektir. Bu balamda, estetik kuram ve grsel iletiim hakknda yaplm dier incelemeler ele alnacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2015-2016 Grsel Kltr 3
Gz 2014-2015 Grsel Kltr 3
Bahar 2013-2014 Grsel Kltr 3
Gz 2013-2014 Grsel Kltr 3
Bahar 2012-2013 Grsel Kltr (VA215) 3
Gz 2012-2013 Grsel Kltr (VA215) 3
Bahar 2011-2012 Grsel Kltr (VA215) 3
Gz 2011-2012 Grsel Kltr (VA215) 3
Gz 2010-2011 Grsel Kltr (VA215) 3
Yaz 2009-2010 Grsel Kltr (VA215) 3
Bahar 2009-2010 Grsel Kltr (VA215) 3
Gz 2009-2010 Grsel Kltr (VA215) 3
Bahar 2008-2009 Grsel Kltr (VA215) 3
Gz 2008-2009 Grsel Kltr (VA215) 3
Bahar 2007-2008 Grsel Kltr (VA215) 3
Gz 2006-2007 Grsel Kltr (VA215) 3
Gz 2005-2006 Grsel Kltr (VA215) 3
Gz 2004-2005 Grsel Kltr (VA215) 3
Gz 2003-2004 Grsel Kltr (VA215) 3
Gz 2002-2003 Grsel Kltr (VA215) 3
Gz 2001-2002 Grsel Kltr (VA215) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 321 Grsel Sanatlarda Uygulama 3 SU Kredi
rencilerin etkin, uygulamal katlmyla gerekleecek olan bu stdyo ders, farkl sanat alanlarndan projeleri gerekletirmekte rencilerin yaratclk becerilerini arttrmalarna olanak salamay amalamaktadr. Ders grsel sanatlarn eitli ve farkl alanlarnda var olan uygulamalardaki ortak paydalara ynelik olarak yrtlecektir. Sanatsal dncenin ortaya k, sanatsal grntler, nesneler ve fikirlerin retim ve kayt srelerine ynelik bamsz grsel aratrmalar yapma metodlar, yaratc srecin doasnda varolan kaynaklara ve atflara ulam bu dersin temel konularn oluturmaktadr. eitli fikirlere ve tekniklere ynelik yaratc zgn ve kiisel yaklamlar gelitirebilmeleri amacyla rencilerden yaryl boyunca kat ya da saysal bir gnlk tutmalar talep edilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Grsel Sanatlarda Uygulama 3
Bahar 2016-2017 Grsel Sanatlarda Uygulama 3
Bahar 2015-2016 Grsel Sanatlarda Uygulama 3
Bahar 2013-2014 Grsel Sanatlarda Uygulama 3
Bahar 2012-2013 Grsel Sanatlarda Uygulama 3
Bahar 2011-2012 Grsel Sanatlarda Uygulama 3
Gz 2009-2010 Grsel Sanatlarda Uygulama 3

Onkosul: VA 201 - Lisans - En Az D
ve VA 202 - Lisans - En AzD
ve VA 203 - Lisans - En AzD
ve VA 204 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 322 Grsel Sanatlarda Saysal Uygulama 3 SU Kredi
Bu derste grsel sanatlarn ortak ynleri saysal sanat pratii odakl olarak incelenecektir. grencilerden grsel aratrmalara ynelmeleri ve basl, ya da uygun dier saysal ortamlarda gelitirdikleri fikirleri denemeleri ve grselletirilmi rnlerini yaynlamalar beklenecektir. Bu vesileyle yerleik ve yeni iletiim aralar arasndaki muhtemel karlkl ilikiler incelenecektir. Bu ders boyunca renciler tarafndan yaplacak projelerde zgr dnce retiminin yansra, yaratclk, ifade ve teknik beceri arasnda salam bir bileimin ortaya konmas talep edilecektir. Srekli dnm halindeki saysal sanat alanna ynelik eletirel ve kuramsal bir erevenin gelitirilmesi de bu ders sresince zerinde durulacak bir konu olacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2015-2016 Grsel Sanatlarda Saysal Uygulama 3

Onkosul: VA 201 - Lisans - En Az D
ve VA 202 - Lisans - En AzD
ve VA 203 - Lisans - En AzD
ve VA 204 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 323 Modelden izim 3 SU Kredi
leri seviyedeki izim dersinde hareket halindeki veya hareketsiz canl modellerin gzlemlenmesi yntemiyle oran, orant, anatomik zellikler dikkate alnarak desen tekniinin ilerletilmesi amalanmaktadr. Hareketsiz nesneler ve fotorafik malzeme-renkli saydam ve video grntlerinin yanstld modellerin izimi zerinde almalar yaplacaktr. Deiik izim malzemeleri ve bilgisayar gibi tekniklerin de rencinin kendi ifade biimini bulmas amacyla kullanlmas hedeflenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Modelden izim 3
Gz 2016-2017 Modelden izim 3
Gz 2015-2016 Modelden izim 3
Gz 2014-2015 Modelden izim 3
Gz 2013-2014 Modelden izim 3
Gz 2012-2013 Modelden izim 3
Gz 2011-2012 Modelden izim 3
Gz 2010-2011 Modelden izim 3
Gz 2009-2010 Modelden izim 3
Gz 2008-2009 Modelden izim 3
Gz 2007-2008 Modelden izim 3
Gz 2006-2007 Modelden izim 3
Gz 2005-2006 Modelden izim 3
Gz 2004-2005 Modelden izim 3
Gz 2003-2004 Modelden izim 3
Gz 2002-2003 Modelden izim 3
Gz 2001-2002 Modelden izim 3

Onkosul: VA 201 - Lisans - En Az D
ve VA 202 - Lisans - En AzD
ve VA 203 - Lisans - En AzD
ve VA 204 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 324 leri izim Ettleri 3 SU Kredi
Derste, rencinin kendi rettikleri malzemelerle veya boya ve aralarla, birbirinden farkl birok izim tekniini kullanmas hedef alnmtr. Bu almann amac rencilerin kendi rettii malzemelerle stilini oluturmas ve profesyonel tekniini gelitirmesini salamaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 leri izim Ettleri 3
Bahar 2016-2017 leri izim Ettleri 3
Bahar 2015-2016 leri izim Ettleri 3
Bahar 2014-2015 leri izim Ettleri 3
Bahar 2013-2014 leri izim Ettleri 3
Bahar 2012-2013 leri izim Ettleri 3
Bahar 2011-2012 leri izim Ettleri 3
Bahar 2010-2011 leri izim Ettleri 3
Bahar 2009-2010 leri izim Ettleri 3
Bahar 2008-2009 leri izim Ettleri 3
Bahar 2007-2008 leri izim Ettleri 3
Bahar 2006-2007 leri izim Ettleri 3
Bahar 2005-2006 leri izim Ettleri 3
Bahar 2004-2005 leri izim Ettleri 3
Bahar 2003-2004 leri izim Ettleri 3
Bahar 2002-2003 leri izim Ettleri 3
Bahar 2001-2002 leri izim Ettleri 3

Onkosul: VA 201 - Lisans - En Az D
ve VA 202 - Lisans - En AzD
ve VA 203 - Lisans - En AzD
ve VA 204 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 325 Arayz Tasarm 3 SU Kredi
Bu, genel olarak arayz kavram ve tasarmna giri niteliinde olan bir derstir. Arayzler insanlarn etkileim biimlerini temsil ederler ve aktarmak istediiniz ile hedef kitle arasnda durduklar iin iletiimin baarl olmasnda nemli rol oynarlar. Derste ama, rencilerin nsan-Bilgisayar Etkileimi ilkelerini yararl, kullanl ve etkin kullanc arayzlerine uygulayarak bir tasarm yaratmalarn salamaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Arayz Tasarm 3
Gz 2016-2017 Arayz Tasarm 3
Gz 2015-2016 Arayz Tasarm 3
Gz 2014-2015 Arayz Tasarm 3
Gz 2013-2014 Arayz Tasarm 3
Gz 2011-2012 Arayz Tasarm 3
Gz 2010-2011 Arayz Tasarm 3
Gz 2009-2010 Arayz Tasarm 3
Gz 2008-2009 Arayz Tasarm 3
Gz 2007-2008 Arayz Tasarm 3
Gz 2006-2007 Arayz Tasarm 3
Gz 2005-2006 Arayz Tasarm 3
Gz 2004-2005 Arayz Tasarm 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 327 Stdyo Fotorafl ve Ik Teknikleri 3 SU Kredi
Bu ders rencinin dijital fotoraflkta kullanlan stdyo klar, kamera kullanm ve grnt ilemeyi gelitirmeyi hedeflemektedir. Ders, temel kamera kullanm teknikleri, pozlama, beyaz ayar, ISO, enstantane, alan derinlii, eitli k kullanmlar ve difzor ve reflektr kullanmlar zerinde younlar. Ayn zamanda kendine zg grsel efektleri oluturmak iin zel kamera ii ve alan klarna da deinilir. Ek olarak bu ders grnt ilemeyi kapsayan renk dzenlemesi, keskinlik ve eitli medyalara uygulama tekniklerini de gsterecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2015-2016 Stdyo Fotorafl ve Ik Teknikleri 3
Gz 2014-2015 Stdyo Fotorafl ve Ik Teknikleri 3
Gz 2013-2014 Stdyo Fotorafl ve Ik Teknikleri 3
Gz 2012-2013 Stdyo Fotorafl ve Ik Teknikleri 3
Bahar 2011-2012 Stdyo Fotorafl ve Ik Teknikleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 328 Saysal ve Fotografik Grntleme 3 SU Kredi
Ders rencinin saysal ve fotografik grntleme tekniklerini ve teknolojilerini stdyo ortamnda uygulamal olarak renmesine yneliktir. renci, gerek yazlm uygulamalar gerek daha geleneksel yntemler ile yaplan retim sonras sreci de kapsayan bu teknik ve tekonolojileri kullanmas ve kendi zgn ve sanatsal slup ve tekniini gelitirmesi iin ynlendirilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Saysal ve Fotografik Grntleme 3
Gz 2016-2017 Saysal ve Fotografik Grntleme 3
Gz 2015-2016 Saysal ve Fotografik Grntleme 3
Gz 2014-2015 Saysal ve Fotografik Grntleme 3
Gz 2013-2014 Saysal ve Fotografik Grntleme 3
Gz 2012-2013 Saysal ve Fotografik Grntleme 3
Gz 2011-2012 Saysal ve Fotografik Grntleme 3
Gz 2010-2011 Saysal ve Fotografik Grntleme 3
Gz 2009-2010 Saysal ve Fotografik Grntleme 3
Gz 2008-2009 Saysal ve Fotografik Grntleme (VA332) 3
Gz 2007-2008 Saysal ve Fotografik Grntleme (VA332) 3
Gz 2006-2007 Saysal ve Fotografik Grntleme (VA332) 3
Gz 2005-2006 Saysal ve Fotografik Grntleme (VA332) 3
Gz 2004-2005 Saysal ve Fotografik Grntleme (VA332) 3
Gz 2003-2004 Saysal ve Fotografik Grntleme (VA332) 3
Gz 2002-2003 Saysal ve Fotografik Grntleme (VA332) 3
Bahar 2001-2002 Saysal ve Fotografik Grntleme (VA332) 3

Onkosul: VA 201 - Lisans - En Az D
ve VA 202 - Lisans - En AzD
ve VA 203 - Lisans - En AzD
ve VA 204 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 329 Fotoraf ve Anlatm 3 SU Kredi
Grsel ifade, iletiim ve mltimedya tasarmnn temel talarndan birini oluturur.. Fotograflk ise, bu etkileim srecinin en nemli bileenlerinden biridir. Bu ders fotoraf aracl ile rencilerin kendi tasarm fikirlerini ifade etmenin yollarn kefetmelerine ve tecrbe etmelerine yardmc olur. Dersin amac, hikayesi olan ya da bir insan hali belirten fotoraflar retmektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Fotoraf ve Anlatm 3
Bahar 2016-2017 Fotoraf ve Anlatm 3
Bahar 2015-2016 Fotoraf ve Anlatm 3
Bahar 2014-2015 Fotoraf ve Anlatm 3
Bahar 2013-2014 Fotoraf ve Anlatm 3
Bahar 2012-2013 Fotoraf ve Anlatm 3
Bahar 2011-2012 Fotoraf ve Anlatm 3
Bahar 2010-2011 Fotoraf ve Anlatm 3
Bahar 2009-2010 Fotoraf ve Anlatm 3
Bahar 2008-2009 Fotoraf ve Anlatm 3
Bahar 2007-2008 Fotoraf ve Anlatm 3
Bahar 2006-2007 Fotoraf ve Anlatm 3
Bahar 2005-2006 Fotoraf ve Anlatm 3
Bahar 2004-2005 Fotoraf ve Anlatm 3
Bahar 2003-2004 Fotoraf ve Anlatm 3
Bahar 2002-2003 Fotoraf ve Anlatm 3

Onkosul: VA 332 - Lisans - En Az D
veya VA 328 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 331 letiim llstrasyonu 3 SU Kredi
letiim tasarmn destekleyen illstrasyonun ve yaznn bir arada kullanma metodlarn iine alan, bu ilikileri sorgulayan projeler retmeye ynelik bir stdyo dersidir. Dersin amac, rencilerin tasarm aamasndan bitmi rn aamasna kadar, deiik uygulamalar ve illstrasyon teknikleri zerine younlamalarn salamaktr. Bu almalar saysal imkanlarn yan sra, geleneksel yntemlerle de yrtlecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 letiim llstrasyonu 3
Gz 2016-2017 letiim llstrasyonu 3
Gz 2015-2016 letiim llstrasyonu 3
Gz 2014-2015 letiim llstrasyonu 3
Gz 2013-2014 letiim llstrasyonu 3
Bahar 2012-2013 letiim llstrasyonu 3
Gz 2011-2012 letiim llstrasyonu 3
Gz 2010-2011 letiim llstrasyonu 3
Gz 2009-2010 letiim llstrasyonu 3
Gz 2008-2009 letiim llstrasyonu 3
Gz 2007-2008 letiim llstrasyonu 3
Bahar 2006-2007 letiim llstrasyonu 3
Gz 2006-2007 letiim llstrasyonu 3
Bahar 2005-2006 letiim llstrasyonu 3
Gz 2005-2006 letiim llstrasyonu 3
Bahar 2004-2005 letiim llstrasyonu 3
Gz 2004-2005 letiim llstrasyonu 3
Gz 2003-2004 letiim llstrasyonu 3
Gz 2002-2003 letiim llstrasyonu 3
Gz 2001-2002 letiim llstrasyonu 3

Onkosul: VA 201 - Lisans - En Az D
ve VA 202 - Lisans - En AzD
ve VA 203 - Lisans - En AzD
ve VA 204 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 333 Web Tasarm 3 SU Kredi
Bu derste, A Tasrm kavramnn, 'interface', 'tasram', 'navigation', grsel elemanlarn kullanm, tipografi ve a canlandrm gibi grsel temelleri ele alnacaktr. Bu amala, Macromedia Dreamweaver 4 ve Macromedia Flash 5 yazlmlar kullanlacaktr. Temel Grafik Tasarm ve tipografi bilgisinin mevcudiyeti aranacaksa da bu ders iin bir nkoul oluturmamaktadr. Bu nedenle tasarmc gemii olmayan renciler de dersi alabilecekleridir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Web Tasarm 3
Bahar 2016-2017 Web Tasarm 3
Bahar 2015-2016 Web Tasarm 3
Bahar 2014-2015 Web Tasarm 3
Bahar 2013-2014 Web Tasarm 3
Gz 2013-2014 Web Tasarm 3
Bahar 2012-2013 Web Tasarm 3
Gz 2012-2013 Web Tasarm 3
Bahar 2011-2012 Web Tasarm 3
Bahar 2010-2011 Web Tasarm 3
Gz 2010-2011 Web Tasarm 3
Bahar 2009-2010 Web Tasarm 3
Gz 2009-2010 Web Tasarm 3
Bahar 2008-2009 Web Tasarm 3
Gz 2008-2009 Web Tasarm 3
Bahar 2007-2008 Web Tasarm 3
Gz 2007-2008 Web Tasarm 3
Bahar 2006-2007 Web Tasarm 3
Gz 2006-2007 Web Tasarm 3
Yaz 2005-2006 Web Tasarm 3
Bahar 2005-2006 Web Tasarm 3
Gz 2005-2006 Web Tasarm 3
Yaz 2004-2005 Web Tasarm 3
Bahar 2004-2005 Web Tasarm 3
Gz 2004-2005 Web Tasarm 3
Gz 2003-2004 Web Tasarm 3
Gz 2002-2003 Web Tasarm 3
Bahar 2001-2002 Web Tasarm 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 335 Ses ve mge 3 SU Kredi
Bu derste, sanat ve tasrmnn sesle olan ilikisi ele alnacak, sesin enstelasyon, performans, video/film, WWW gibi grsel ve CD gibi iitsel alanlarda nasl kullanlabielecei stnde durulacaktr. Ders sanat ve tasarm rencilerini hedef almakla birlikte multimedya alannda alan ve ses ve akustikle ilgilenen herkesi kapsayacaktr. Gerekli olmamakla birlikte belli bir tasarm deneyimi yararl olacaktr. Uygun kayt yntemleri, zel olaylarn kayda geirilmesi ve bunlarn ezamanl yayn ve benzeri olgular dersin kapsamn meydana getirecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2016-2017 Ses ve mge 3
Gz 2015-2016 Ses ve mge 3
Gz 2014-2015 Ses ve mge 3
Gz 2013-2014 Ses ve mge 3
Gz 2012-2013 Ses ve mge 3
Gz 2011-2012 Ses ve mge 3
Gz 2010-2011 Ses ve mge 3
Yaz 2009-2010 Ses ve mge 3
Gz 2009-2010 Ses ve mge 3
Gz 2008-2009 Ses ve mge 3
Bahar 2007-2008 Ses ve mge 3
Gz 2007-2008 Ses ve mge 3
Yaz 2006-2007 Ses ve mge 3
Bahar 2006-2007 Ses ve mge 3
Gz 2006-2007 Ses ve mge 3
Bahar 2005-2006 Ses ve mge 3
Gz 2005-2006 Ses ve mge 3
Yaz 2004-2005 Ses ve mge 3
Yaz 2003-2004 Ses ve mge 3
Gz 2003-2004 Ses ve mge 3
Gz 2002-2003 Ses ve mge 3
Bahar 2001-2002 Ses ve mge 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 336 Ses Projeleri 3 SU Kredi
Bu ders VA 335 dersinin devam niteliindedir. Ses projeleri dersinde dijital ses teknolojisi kullanlarak, haftalk laboratuar almalar ile rencilerin yrttkleri projelere midi teknolojisi, ses stdyosu teknikleri gibi eitli retiler eklenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Ses Projeleri 3
Bahar 2013-2014 Ses Projeleri 3
Bahar 2006-2007 Ses Projeleri 3
Bahar 2005-2006 Ses Projeleri 3
Bahar 2003-2004 Ses Projeleri 3
Bahar 2002-2003 Ses Projeleri 3

Onkosul: VA 335 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 337 evrimii Tasarm Stratejileri 3 SU Kredi
Bu ders, ileri dzey tasarm rencilerinin profesyonel kariyerleri iin sorun zme yeteneklerini gelitirmeyi amalamaktadr. Dnem boyunca bir kurumun evrimii varlnn sreklilii salanacak, bu srete karlalacak sorunlara yaratc zmler retme amacyla hareket edilecektir. renciler, devaml mterilerle alrken ani deiikliklere de cevap verebilme disiplini kazanmaya balayacaklardr

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: VA 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 345 Yaratc Kodlama 3 SU Kredi
Bu ders kodlamay bir kavram olarak benimseyerek bilgisayar ile hesaplamay yaratclkta bir ara olarak kullanabilmeyi hedeflemektedir. Ders kapsamnda kendinden reyen ses ve grsel yaplar, hesaplamal sanatlar ve bilinen uygulamalara destek salayan kodlama sistemleri ilenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Yaratc Kodlama 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 399 Serbest alma 3 SU Kredi
Lisans programnda dzenli sunulan derslerin kapsamad bilimsel konularda aratrma yapmak zere tasarlanm bir derstir. rencilerden, bir retim yesinin danmanlnda okuma listesi oluturarak ve deerlendirme biimleri gelitirerek kendi aratrmalarnn sorumluluunu almalar beklenir. renciler, kayt ncesi danman retim yesinin onayn almak zorundadrlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Serbest alma 3
Bahar 2016-2017 Serbest alma 3
Bahar 2015-2016 Serbest alma 3
Bahar 2014-2015 Serbest alma 3
Bahar 2013-2014 Serbest alma 3
Bahar 2010-2011 Serbest alma 3
Bahar 2008-2009 Serbest alma 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 401 Proje Atlyesi III 3 SU Kredi
VA: nc yldaki youn eklektik programdan sonra, bu aamada rencilerin kendi ifade biimlerini oluturmaya balamalarn salamas amalanmaktadr. Kendi kimliklerini kazanma aamasnda hocalarn rehberliiyle, iler sorgulanacak ve tartlacaktr. VCD: Bu ders ierisinde, multimedya tasarm elemanlar (ses, interaktivite, animasyon) ile bunlarn grafiksel sunumuna ynelik allmalar yaplacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Proje Atlyesi III 3
Gz 2016-2017 Proje Atlyesi III 3
Gz 2015-2016 Proje Atlyesi III 3
Gz 2014-2015 Proje Atlyesi III 3
Gz 2013-2014 Proje Atlyesi III 3
Gz 2012-2013 Proje Atlyesi III 3
Gz 2011-2012 Proje Atlyesi III 3
Gz 2010-2011 Proje Atlyesi III 3
Bahar 2009-2010 Proje Atlyesi III 3
Gz 2009-2010 Proje Atlyesi III 3
Gz 2008-2009 Proje Atlyesi III 3
Gz 2007-2008 Proje Atlyesi III 3
Bahar 2006-2007 Proje Atlyesi III 3
Gz 2006-2007 Proje Atlyesi III 3
Gz 2005-2006 Proje Atlyesi III 3
Gz 2004-2005 Proje Atlyesi III 3
Gz 2003-2004 Proje Atlyesi III 3
Gz 2002-2003 Proje Atlyesi III 3

Onkosul: VA 302 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 402 Proje Atlyesi IV 4 SU Kredi
VA: Bu dnemde, renciden tamamen kendi yaratsn ortaya koymas beklenmektedir. Dnem boyunca bireysel ve toplu olarak atlye ierisinde iler tartlacak, profesyonel alma, retim ve sunu yntemleri aratrlacak ve sorgulanacaktr. VCD: Web tasarm, saysal video veya daha geleneksel tasarm projelerinin tasarm elemanlarnn ayrtrlmas ve birletirilmesine ynelik almalar yaplmas amalanmtr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Proje Atlyesi IV 4
Gz 2017-2018 Proje Atlyesi IV 4
Bahar 2016-2017 Proje Atlyesi IV 4
Bahar 2015-2016 Proje Atlyesi IV 4
Bahar 2014-2015 Proje Atlyesi IV 4
Bahar 2013-2014 Proje Atlyesi IV 3
Bahar 2012-2013 Proje Atlyesi IV 3
Bahar 2011-2012 Proje Atlyesi IV 3
Bahar 2010-2011 Proje Atlyesi IV 3
Bahar 2009-2010 Proje Atlyesi IV 3
Bahar 2008-2009 Proje Atlyesi IV 3
Bahar 2007-2008 Proje Atlyesi IV 3
Gz 2007-2008 Proje Atlyesi IV 3
Bahar 2006-2007 Proje Atlyesi IV 3
Bahar 2005-2006 Proje Atlyesi IV 3
Bahar 2004-2005 Proje Atlyesi IV 3
Bahar 2003-2004 Proje Atlyesi IV 3
Bahar 2002-2003 Proje Atlyesi IV 3

Onkosul: VA 401 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 416 Elektronik ve Dijital Sanatlar Tarihi 3 SU Kredi
Bu ders, elektronik ve dijital sanatlarn ortaya ktklar 20. yzyln balarndan itibaren tarihsel geliimlerini, teknik ve bilimsel temel ve yansmalarn, gnmz kuramsal ve estetik kavramlaryla incelemektedir. Sanatlarn 20. yzyl bilim ve teknolojisindeki evrimsel deiikliklere verdikleri tepkiler, ortaya kan disiplinleraras yaklamlarn bilim-sanat iletiimine olan etkilerinin yannda 21. yzyl sanatyla ilgili bilimsel dnce alanlarna getirdikleri yeni tanm ve kavramlar allacaktr. nteraktif sanat, sibernetik ve yapay zekadan dijital yerletirmeye uzanan geni bir yeni medya alan kapsanacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 420 ada Sanatta Kavramlar ve Tartmalar 3 SU Kredi
Sanat tarihinde, anlam, deeri, amac ve varolu koullar hakknda modernite kadar tartlm ikinci bir olgu daha bulmak sz konusu deildir. Bu ders o tartmalar, aralarndaki ilikileri, sonularn ele alacak, bunlarn kaygan ve deiken sanat zemininde nasl temellendirildiini sorgulayacaktr. Bu tartmalarn gndeme getirdii farkl modernite tanmlar, seenek ve nermeleri ayrca ele alnarak irdelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 ada Sanatta Kavramlar ve Tartmalar 3
Yaz 2013-2014 ada Sanatta Kavramlar ve Tartmalar 3
Bahar 2012-2013 ada Sanatta Kavramlar ve Tartmalar 3
Gz 2011-2012 ada Sanatta Kavramlar ve Tartmalar 3
Yaz 2008-2009 ada Sanatta Kavramlar ve Tartmalar 3
Bahar 2007-2008 ada Sanatta Kavramlar ve Tartmalar 3
Gz 2006-2007 ada Sanatta Kavramlar ve Tartmalar 3
Bahar 2005-2006 ada Sanatta Kavramlar ve Tartmalar 3
Bahar 2004-2005 ada Sanatta Kavramlar ve Tartmalar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 424 Tipografi'de ileri Dzey Konular 3 SU Kredi
Bu ders ileri dzeyde bir tipografi teknigi gelistirmeyi amacliyor. Derste harflerin bicimleri; metnin sayfada olusturdugu ton; ve tipografik stilin geleri inceleniyor. Ogrenciler kurumsal iletisim; kamu bilgilendirme; yazin ve dsn alanlarindan olusan genis bir konu yelpazesi ile tasarimlar yapacaklar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Tipografi'de ileri Dzey Konular 3
Gz 2016-2017 Tipografi'de ileri Dzey Konular 3
Gz 2015-2016 Tipografi'de ileri Dzey Konular 3
Gz 2013-2014 Tipografi'de ileri Dzey Konular 3
Gz 2011-2012 Tipografi'de ileri Dzey Konular 3
Gz 2010-2011 Tipografi'de ileri Dzey Konular 3
Yaz 2008-2009 Tipografi'de ileri Dzey Konular 3

Onkosul: VA 234 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 428 nedelii Fotorafl 3 SU Kredi
Bu atlye dersi eitli merceksiz kamera kurma teknikleri ve ine delii kamera estetikleri hakknda bilgi sunmaktadr. Merceksiz fotoraflk'n kullanm tarihsel ve kuramsal balamda incelenip tartlr. nedelii fotoraf ayn zamanda da bir ada sanat biimi olarak incelenir. Atyle almas, basit bir kibrit kutusu kameras ile balayp sonrasnda daha ileri dzeyde telefoto, geni a, panaromik ve dijital kameralar ile devam eder.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2011-2012 nedelii Fotorafl 3
Yaz 2010-2011 nedelii Fotorafl 3

Onkosul: VA 328 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 430 Sanat zmlemeleri: Kuram ve Eletiri 3 SU Kredi
Bu dersin amac rencilere estetiin temelleri ve gnmzde estetie bak as konusunda bilgi vermektir. almalar sadece estetik zerine kalmayp, 1945 sonras dnemde ortaya kan yapsalclk, yapsalclk sonras ve feminist sanat akmlarn da kapsamaktadr. zellikle ayn dnemler ierisindeki sanat ve teori ilikisi zerinde durulacaktr. rencilerden sanat yaptlarn sorgulayan yazlar retmeleri beklenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2014-2015 Sanat zmlemeleri: Kuram ve Eletiri 3
Gz 2013-2014 Sanat zmlemeleri: Kuram ve Eletiri 3
Gz 2012-2013 Sanat zmlemeleri: Kuram ve Eletiri 3
Gz 2011-2012 Sanat zmlemeleri: Kuram ve Eletiri 3
Gz 2010-2011 Sanat zmlemeleri: Kuram ve Eletiri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 431 Video Tekniklerine Giri 3 SU Kredi
Bu ders renciyi saysal video teknikleri ile tantrr. Stdyo ve gerek hayat ortamlarnda ekilen videolarn saysal ortamda capture edilip, monte edilmesi ve deitirimi dersin temel ura alandr. Ham video yannda photoshop belgeleri, ses ve tipografi ve vektrlerin de youn olarak kullanlaca avilerin oluturulmas dersin hedefidir. Kullanlacak yazlmlar Adobe After Effects ve Adobe Premiere?dir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Video Tekniklerine Giri 3
Gz 2016-2017 Video Tekniklerine Giri 3
Gz 2015-2016 Video Tekniklerine Giri 3
Gz 2014-2015 Video Tekniklerine Giri 3
Gz 2013-2014 Video Tekniklerine Giri 3
Gz 2012-2013 Video Tekniklerine Giri 3
Gz 2011-2012 Video Tekniklerine Giri 3
Gz 2010-2011 Video Tekniklerine Giri 3
Gz 2009-2010 Video Tekniklerine Giri 3
Gz 2008-2009 Video Tekniklerine Giri 3
Gz 2007-2008 Video Tekniklerine Giri 3
Gz 2006-2007 Video Tekniklerine Giri 3
Yaz 2005-2006 Video Tekniklerine Giri 3
Gz 2005-2006 Video Tekniklerine Giri 3
Gz 2004-2005 Video Tekniklerine Giri 3
Bahar 2003-2004 Video Tekniklerine Giri 3
Gz 2002-2003 Video Tekniklerine Giri 3

Onkosul: VA 201 - Lisans - En Az D
ve VA 202 - Lisans - En AzD
ve VA 203 - Lisans - En AzD
ve VA 204 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 433 3D Modelleme 3 SU Kredi
Bu ders renciyi 3D modelleme ve grnt yaratma teknikleri ile tantrr. Derste, gncel yazlmlarn yardm ile multimedya tasarm projelerinde 3 boyutlu model ve grntlerin kullanm ilenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 3D Modelleme 3
Gz 2016-2017 3D Modelleme 3
Gz 2015-2016 3D Modelleme 3
Gz 2014-2015 3D Modelleme 3
Gz 2013-2014 3D Modelleme 3
Gz 2012-2013 3D Modelleme 3
Gz 2011-2012 3D Modelleme 3
Gz 2010-2011 3D Modelleme 3
Gz 2009-2010 3D Modelleme 3
Gz 2008-2009 3D Modelleme 3
Gz 2007-2008 3D Modelleme 3
Gz 2006-2007 3D Modelleme 3
Yaz 2005-2006 3D Tasarm 3
Gz 2005-2006 3D Tasarm 3
Gz 2004-2005 3D Tasarm 3
Bahar 2003-2004 3D Tasarm 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 434 3D Animasyon 3 SU Kredi
Bu ders renciyi 3D modelleme ve grnt yaratma teknikleri ile tantrmay hedefler. Derste kullanlacak yazlmlar 3D Studio Max ve Maya olup bu yazlmlarn yardm ile multimedia projelerinde 3 boyutlu model ve grntlerin kullanmn da iler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 3D Animasyon 3
Bahar 2015-2016 3D Animasyon 3
Bahar 2014-2015 3D Animasyon 3
Bahar 2013-2014 3D Animasyon 3
Bahar 2012-2013 3D Animasyon 3
Bahar 2010-2011 3D Animasyon 3
Bahar 2009-2010 3D Animasyon 3
Bahar 2008-2009 3D Animasyon 3
Bahar 2007-2008 3D Animasyon 3
Bahar 2006-2007 3D Animasyon 3
Bahar 2005-2006 3D Modelleme 3
Bahar 2004-2005 3D Modelleme 3
Bahar 2003-2004 3D Modelleme 3
Gz 2003-2004 3D Modelleme 3
Bahar 2002-2003 3D Modelleme 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 437 Deneysel Film ve Video 3 SU Kredi
Film/video gsterimleri, metin okumalar, tartmalar ve yaratc uygulamalar aracl ile deneysel film ve video olarak adlandrlan alann kapsaml incelemesi ile ders deneysel ve avant garde film ve videonun tarihi ve kuramlarn eletirel bir adan ele alr, ayrca yeni teknolojilerin etkileri ve gncel uygulamalar da konu eder. renciler ksa deneysel video almalar ile kendilerini yeni ekillerde ifade etmeyi deneyimler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Deneysel Film ve Video 3
Bahar 2011-2012 Deneysel Film ve Video 3
Bahar 2010-2011 Deneysel Film ve Video 3
Bahar 2006-2007 Deneysel Film ve Video 3

Onkosul: VA 431 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 439 Bilgiyi Grselletirmek 3 SU Kredi
Bu ders bilginin niteliklerini (sayisal, uzamsal, kategorik), bilgi tasariminin geleneklerini (cizelge, harita, katalog, yn/yol gstergeleri, arayz tasarimi) ve ilkelerini (baginti kurmak, ayristirmak, siraya koymak) ogrencilere sunuyor. Ogrenciler derste temel tasarim gerecleri olan cizgi, renk ve tipografiyi bu kez bilgiyi gorsellestirmek icin kullanacaklar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Bilgiyi Grselletirmek 3
Bahar 2016-2017 Bilgiyi Grselletirmek 3
Bahar 2015-2016 Bilgiyi Grselletirmek 3
Gz 2009-2010 Bilgiyi Grselletirmek 3
Gz 2008-2009 Bilgiyi Grselletirmek 3

Onkosul: VA 202 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 440 Video Grafii ve Sanat 3 SU Kredi
VA431'in devam niteliindeki bu ders, zellikle boyutlu ortamda, dijital videonun ileri dzey grntleme ve kurgu tekniklerini ele alr. Tipografik animasyon ve zel efektler dersin temel konulardr. renci gerek stdyo gerekse gerek ortamlarda video ekerek, kamera, k kullanm gibi konular ile tanr. Tasarm rencilerine gerek hayatda karlaacaklar projeleri artracak nitelikte projeler verilecektir. Sanat rencilerinin ise bu ortam kendi zgn yaratc almalar dorultusunda kullanmalar salanacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Video Grafii ve Sanat 3
Bahar 2016-2017 Video Grafii ve Sanat 3
Bahar 2015-2016 Video Grafii ve Sanat 3
Bahar 2014-2015 Video Grafii ve Sanat 3
Bahar 2013-2014 Video Grafii ve Sanat 3
Bahar 2012-2013 Video Grafii ve Sanat 3
Bahar 2010-2011 Video Grafii ve Sanat 3
Bahar 2009-2010 Video Grafii ve Sanat 3
Bahar 2008-2009 Video Grafii ve Sanat 3
Bahar 2007-2008 Video Grafii ve Sanat 3
Bahar 2006-2007 Video Grafii ve Sanat 3
Bahar 2005-2006 Video yaratm 3
Bahar 2004-2005 Video yaratm 3
Gz 2003-2004 Video yaratm 3
Bahar 2002-2003 Video yaratm 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 441 Davetli Sanat Atlyesi 3 SU Kredi
Bu ders Sabanc niversitesi'ne davet edilen sanatlar tarafndan verilecektir. Sabanc niversitesi VA/VCD program erevesinde atlye dersi vermek zere eitli sanatlar davet etmeyi ngrmektedir. Dersin ierii ve konular davetli sanat tarafndan saptanacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2010-2011 Davetli Sanat Atlyesi 3
Yaz 2009-2010 Davetli Sanat Atlyesi 3
Gz 2009-2010 Davetli Sanat Atlyesi 3
Yaz 2008-2009 Davetli Sanat Atlyesi 3
Gz 2008-2009 Davetli Sanat Atlyesi 3
Gz 2007-2008 Davetli Sanat Atlyesi 3
Gz 2006-2007 Davetli Sanat Atlyesi 3
Bahar 2003-2004 Davetli Sanat Atlyesi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 442 Davetli Tasarmc Atlyesi 3 SU Kredi
Bu ders Sabanc niversitesi'ne davet edilen tasarmclar tarafndan verilecektir. Sabanc niversitesi VA/VCD program erevesinde atlye dersi vermek zere eitli tasarmclar davet etmeyi ngrmektedir. Dersin ierii ve konular davetli tasarmc tarafndan saptanacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2014-2015 Davetli Tasarmc Atlyesi 3
Bahar 2012-2013 Davetli Tasarmc Atlyesi 3
Bahar 2011-2012 Davetli Tasarmc Atlyesi 3
Bahar 2009-2010 Davetli Tasarmc Atlyesi 3
Bahar 2008-2009 Davetli Tasarmc Atlyesi 3
Bahar 2007-2008 Davetli Tasarmc Atlyesi 3
Bahar 2006-2007 Davetli Tasarmc Atlyesi 3
Bahar 2005-2006 Davetli Tasarmc Atlyesi 3
Bahar 2004-2005 Davetli Tasarmc Atlyesi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 444 Etkileim Tasarm 3 SU Kredi
Bu ders etkileimli tasarm konularn ierir. Ders boyunca renciler eitli etkileim aralarn ve uygulamalarn renirken bir yandan da proje retimi olarak bir takm tasarm uygulamalar gelitireceklerdir. Ders, eitli yazlm dillerinde ileri programlama tekniklerini kapsar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2016-2017 Etkileim Tasarm 3
Gz 2015-2016 Etkileim Tasarm 3
Gz 2014-2015 Etkileim Tasarm 3
Gz 2013-2014 Etkileim Tasarm 3
Gz 2012-2013 Etkileim Tasarm 3
Bahar 2011-2012 Etkileim Tasarm 3
Gz 2011-2012 Etkileim Tasarm 3
Bahar 2010-2011 Etkileim Tasarm 3
Bahar 2009-2010 Etkileim Tasarm 3
Yaz 2005-2006 nternet'de Animasyon (VA344) 3
Gz 2005-2006 nternet'de Animasyon (VA344) 3
Yaz 2004-2005 nternet'de Animasyon (VA344) 3
Bahar 2003-2004 nternet'de Animasyon (VA344) 3
Yaz 2002-2003 nternet'de Animasyon (VA344) 3
Bahar 2002-2003 nternet'de Animasyon (VA344) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 445 ada Sanatta Performans Sanat ve Kavram 3 SU Kredi
Hangi konular performans sanatnn pratiini ve analizini kapsar ve bu konularn bu sanat formunun geliimine katks nedir? Birbirinden cok da bamsz olarak deil ancak farkli ekilderde hem Avrupa'da hem Kuzey Amerika'da gelien performans (sanat) birbirini tutumayan tarihsel anlatlara sahiptir. Tarihsel adan bu formun nerede gelitii performansn gelisimine katk da bulunmamakla birlikte performans sanatina tarihsel bir boyut kazandirm ancak sanatsn ve ozellikle de izleyicisinin gr asn nemli lde snrlandrmtr. Amacm, performansn sregelmi egemen anlatsnn zellikle de tarilsel boyutunu incelemek; performansn acl sanattaki yerini tartmak, alanda nemli olan sanatlarn unutulmaz performanslar kadar, performans katmanlarnn aralarnda kp kalm seslerinde duyulabildii bir seminer hazrlamak ve sunmak.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2005-2006 ada Sanatta Performans Sanat ve Kavram 3
Yaz 2004-2005 ada Sanatta Performans Sanat ve Kavram 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 446 Elektroakustik Mzik Tarihi ve Estetii 3 SU Kredi
1940'larda ortaya kan ilk kompozisyon rnekleri ile birlikte elektroakustik mzik 20. ve 21. Yzyl mzik tarihinin yaptalarndan birini oluturmutur. Ders, elektroakustik mziin estetik, ideolojik ve teknik evrimim tarihsel balamda inceler. Ses ileme tekniklerinin aktif olarak incelenebilmesi ve elektroakustik mziin temel artlarndan olan analitik ve eletirel dinleme yetisinin gelitirilebilmesi hedeflenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2012-2013 Elektroakustik Mzik Tarihi ve Estetii 3
Yaz 2011-2012 Elektroakustik Mzik Tarihi ve Estetii 3
Yaz 2010-2011 Elektroakustik Mzik Tarihi ve Estetii 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 453 Tasarm Dnmek 3 SU Kredi
Gnmzde tasarm; kltr, toplum, evre, teknoloji ve i dnyasnn kesitii noktada bulunuyor. ehirlerden kamusal alanlara, evlerden iyerlerine, kltr kurumlarndan elence mekanlarna kadar giderek artan bir grsel tasarlanmlk ve farkndalk iinde yayoruz. Nesneler, aletler, reklamlar, internet siteleri, sosyal medya ortamlar, basl malzemeler, dergiler, moda trendleri, yemekler, mzikler, sa stilleri, dvmeler? artk "tasarm" her yerde, gndelik olarak kullandmz bir kelime. Ancak bu sradanlktan tr (ve belki de dolaysyla), tasarm yaratanlar ve tketenler olarak zaman zaman yeterince sorgulamay, anlamay, yapc eletiride bulunmay ve grdklerimizden anlam kartmay ihmal ediyoruz. Bu derste renciler gzlemler, ilgili okumalar, egzersiz ve gsterimler araclyla bu dorultuda dnmeye tevik ediliyor. renciler kendi grlerini ifade etme, tartma ve ierie katkda bulunma yoluyla tasarm dnmeye davet ediliyor.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Tasarm Dnmek 3
Gz 2016-2017 Tasarm Dnmek 3
Bahar 2010-2011 Cisimler ve Tasarmsal Yansmalar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 455 Fiziksel Etkileim 3 SU Kredi
Ders, eitli ilemsel alglama metotlarnn uygulanmas ve sanatsal ve tasarmsal proje retimi zerine odaklanr. Uygulama bilgisi yan sra konu ile ilgili teorik zemin oluturacak gncel kaynaklara da deinilecektir. Basit anlamda elektronik devre yaps ve bilgisayar ile mikroilemciler arasnda iletiim kurmay salayan programlama bilgisi anlatlacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Fiziksel Etkileim 3
Bahar 2016-2017 Fiziksel Etkileim 3
Bahar 2014-2015 Fiziksel Etkileim 3
Gz 2013-2014 Fiziksel Etkileim 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 456 Tasarm Kltrnn znm 3 SU Kredi
Bu ders, genel olarak 'kltr (gelenek)' olarak adlandrdmz tm kavramlarn znm iin elzem olan tasarm ve tasarm elerinin tarihsel sre iindeki devinimleri ve birikimleri stnde younlar. Tm kltrel (gelenekesel) hareketlerin doasn belirleyen tasarm kavram, ada sanat teorisinin analizi ve kritii nda incelenecektir. Derste u sorulara cevap aranacaktr: Tasarm faaliyetleri ile sanat faaliyetleri arasnda nasl bir ba vardr?, Tasarm ve teknoloji arasnda birbirini besleyen eler nelerdir?, Sz konusu balar, corafyaya bal alkanlklar ve kltrel normlar ile nasl ilikilendirilebilir?, Tasarm rnlerinin hayata geme srecindeki farkllklardan ve/veya benzerliklerden yola karak bir kltrel tarihenin okumasn yapmak mmkn mdr?, Tasarm/Sanat rnnn kendinde barndrd belli bal spesifik eler, bize kltrel etkileimler hakknda nasl yol gsterebilir?

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2011-2012   3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 461 leri lstrasyon 3 SU Kredi
Genel olarak ilstrasyondan, belirli bir konunun, izim, resim veya fotoraf yoluyla grselletirilmesi anlalr. Bu derste ise ilstrasyon daha ok, belirli tavr veya ruh hallerinin sz konusu yntemlerle grselletirilmesi zerine odaklanacak. renciler deiik ilstrasyon tekniklerini renirken kendi stillerini yaratmak ve snamak imknn da bulacak. eitli projeler sz konusu olabilir, ama posterler iin metin illstrasyonu ile bir masal kitabndaki yer alabilecek eitli karakterlerinin gelitirilmesi, bunlar arasnda mutlaka yer alacak. Dnem sonunda renciler hem portfolyolarn geniletmi, hem de gelecekteki grsel projelerinde ilstrasyon kullanabilme becerisi ve zgvenini kazanm olacak.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2013-2014 leri lstrasyon 3
Bahar 2011-2012 leri lstrasyon 3
Yaz 2009-2010 leri lstrasyon 3

Onkosul: VA 202 - Lisans - En Az D
ve VA 204 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 481 Yaz Projesi I 2 SU Kredi
Youn ve ksa sreli olarak gerekleecek olan bu proje dersi yaratc alanlarn pratii veya kuramna ilikin, uzmanlam bir konu zerine odaklanacaktr. Bu konular dersi yrtecek olan eitmenin kendi uzmanlama alan dorultusunda belirlenecektir ve dersin kts bu uzmanlama alan dahilinde gerekletirilmi olan bir sanat eseri/tasarm rn ya da kuramsal bir alma olacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS / 3 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 482 Yaz Projesi II 2 SU Kredi
Youn ve ksa sreli olarak gerekleecek olan bu proje dersi yaratc alanlarn pratii veya kuramna ilikin, uzmanlam bir konu zerine odaklanacaktr. Bu konular dersi yrtecek olan eitmenin kendi uzmanlama alan dorultusunda belirlenecektir ve dersin kts bu uzmanlama alan dahilinde gerekletirilmi olan bir sanat eseri/tasarm rn ya da kuramsal bir alma olacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 3 ECTS / 3 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
VA 490 Tasarmc olarak Meslek Pratii 3 SU Kredi
''Tasarmc olarak Meslek Pratii'' dersinin amac rencileri i hayatna hazrlayabilmektir. Tasarmn irket baars zerindeki etkilerini gstermenin yan sra tasarmcnn sahip olmas gereken zgven, farkl alma ortamlarna uyum salama, kendini doru tantabilme gibi zellikler de gelitirilmektedir. Bunun yannda, kiisel tantmn bir paras olarak portfolyo hazrlama, yaratc fikir bulma ve sunma, temel pazarlama tekniklere odaklanlmakta, rencilerin brief hazrlamann nem ve yntemini kendi projeleri zerinden kavramalar salanmaktadr. Pratie ynelik bir yap ile derste rencilerin uygulama ve sunum yapmalar tevik edilirken, misafir katlmclar ve geziler aracl ile tasarm sektrne dair ilk elden bilgi almalar hedeflenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Tasarmc olarak Meslek Pratii 3
Gz 2013-2014 Tasarmc olarak Meslek Pratii 3
Gz 2012-2013 Tasarmc olarak Meslek Pratii 3
Gz 2011-2012 Tasarmc olarak Meslek Pratii 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :