Buradasınız

Ders Kataloğu


SOC 201 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri 3 SU Kredi
Toplum nedir? Toplumlar hangi gler oluturup birarada tutar? Toplumlar niin ve nasl geliip deiir ya da deiemez? Bu sosyolojiye giri dersi, 19. ve 20. yzyllar boyunca ortaya atlm belli bal toplum teorilerini gzden geiriyor: klasik teoriden balayp, Marx ve Weber'den geerek, eletirel teoriye; yorumsamacla ve yorumlayc gelenee; psikanalize, strktralizme, post-strktralizme, smrgelik-sonras teoriye, feminist ve post-modernist teorilere kadar. Modernite sonras toplumun incelenmesiyle ilgili baz kilit sorunlar da yle sralanyor: bilgi ile iktidar ve "gsterme" arasndaki iliki; tketim, metalama ve elektronik mbadele biimleri; yeni enformasyon teknolojilerinin etkisi; ulus-tesilik, kresel kentler ve melez kimlikler; yerellik bilgisi ve gnlk hayatn metin ve performans olarak yorumlanmas. Son yirmi ylda "byk teori" ve makro- anlatlarn gzden dmesi, displinleraraslk vurgusunu besledi. Ama disiplinleraraslk asndan da, toplumsal teori temeli ok salam tutulmak zorunda.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri 3
Gz 2016-2017 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri 3
Gz 2015-2016 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri 3
Gz 2014-2015 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri 3
Gz 2013-2014 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri 3
Gz 2012-2013 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri 3
Gz 2011-2012 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri 3
Gz 2010-2011 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri 3
Gz 2009-2010 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri 3
Gz 2008-2009 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri 3
Gz 2007-2008 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri 3
Gz 2006-2007 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri 3
Gz 2005-2006 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri 3
Gz 2004-2005 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri 3
Gz 2003-2004 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri 3
Gz 2002-2003 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri 3
Gz 2001-2002 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri 3
Bahar 2000-2001   3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: SOC 201D
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
SOC 201D Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri- Tartma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri- Tartma 0
Gz 2016-2017 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri- Tartma 0
Gz 2015-2016 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri- Tartma 0
Gz 2014-2015 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri- Tartma 0
Gz 2013-2014 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri- Tartma 0
Gz 2012-2013 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri- Tartma 0
Gz 2011-2012 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri- Tartma 0
Gz 2010-2011 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri- Tartma 0
Gz 2009-2010 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri- Tartma 0
Gz 2008-2009 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri- Tartma 0
Gz 2007-2008 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri- Tartma 0
Gz 2006-2007 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri- Tartma 0
Gz 2005-2006 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri- Tartma 0
Gz 2004-2005 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri- Tartma 0
Gz 2003-2004 Toplum ve Toplumsal Gelime Teorileri- Tartma 0

Onkosul: __
Yankosul: SOC 201
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
SOC 203 Hukuk ve Toplum Calismalari 3 SU Kredi
Bu dersin ana hedefi hukuk ve toplum ilikileri zerine eletirel ve ok boyutlu bir ekilde dnebilme becerisi salamaktr. Antropoloji, Sosyoloji, Tarih, Siyaset Bilimi, Ekonomi, Felsefe ve Edebiyat gibi bir cok disiplinin snrlar dahilinde hukuk ve toplum arasindaki iliskileri irdeleyen calismalar okunacak, Hukuk ve Toplum almalarnn son otuz ylda ilgilendii bir takim ana temalar tarttlacaktr. ncelenecek temalardan bazlar farkl hukuk gelenekleri ve kanun yapma ekilleri, hukuk ve sosyo-ekonomik yaplar arasndaki ilikiler, hukuk ile politik alan arasndaki ilikiler, yazl hukuk ile pratik hukuk arasindaki iliskiler olarak sralanabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2007-2008 Hukuk ve Toplum Calismalari 3
Gz 2005-2006 Hukuk ve Toplum Calismalari 3
Gz 2004-2005 Hukuk ve Toplum Calismalari 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
SOC 300 Bilim Sosyolojisi 3 SU Kredi
Bu ders bilimin toplumsal bir alan ve pratik olarak incelenmesine bir giri nitelii tamaktadr. Derste kurumsal zmleme, toplumsal inaclk, laboratuvar almalar, aktr-a kuram, toplumsal dnyalar yaklam, snr almas ve alan kuram gibi bilim sosyolojisindeki temel yaklamlar incelenmektedir. Tartlacak konular arasnda modern bilimin ykselii, bilimsel bilgi ve pratiklerin evrimi, teknoloji ve toplumsal dnm, bilimde toplumsal cinsiyet, bilimin medyada temsil biimleri, bilim politikalar, ve bilimsel aratrmann ticarilemesi bulunmaktadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Bilim Sosyolojisi 3
Gz 2016-2017 Bilim Sosyolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
SOC 301 Siyaset Sosyolojisi 3 SU Kredi
Bu ders iktidar, siyaset ve devletin sosyolojik adan incelenmesine bir giri nitelii tamaktadr. lenecek konular arasnda sosyoloji kuramlarnda iktidar ve modern devlet, siyasal rejimlerin toplumsal kkenleri, devrim ve toplumsal hareketlerde toplu eylem, snf koalisyonlar ve refah devleti, toplumsal blnmeleri bulunmaktadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Siyaset Sosyolojisi 3
Bahar 2012-2013 Siyaset Sosyolojisi 3
Bahar 2011-2012 Siyaset Sosyolojisi 3
Gz 2010-2011 Siyaset Sosyolojisi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
SOC 305 irketlerde Ynetiim ve Sosyal Sorumluluk 3 SU Kredi
Getiimiz yllarda genelde tm irketlerin zel olaraksa ok-uluslu irketlerin sosyal sorumluluklarna olan ilgide byk bir art yaand. Gnmz kresel dnyasnda irketlerin kullanmndaki g ve kaynaklarn ulus devletlerin kullanmndaki g ve kaynaklarn ok nne getii dncesinden hareketle eitli sosyal gler piyasa, devlet ve sivil toplumun tekrar datm sorumluluk ve kabiliyetlerini yeniden belirlemek iin almaktalar. Bu ders, sosyoloji, siyaset bilimi, iletme teorisi ve hukuk gibi eitli alanlardan toplanan teorik ve ampirik materyalleri kullanarak bu konuya derinlemesine bir giri yapmay istemektedir. Dersin amac rencileri oka sorgulanan bir kavram olan "sosyal sorumluluk" kavramyla ve bu kavram evresinde oluan canl etkinlik alanyla tantrmaktr. Daha zelde ise dersin amac rencileri irket vatandal, "triple bottom line reporting", sosyal performans ynetimi sistemleri, sosyal sorumluluk standartlar (r. SA8000), uyum ve denetleme aralar gibi kavram ve modeller hakknda bilgilendirmek ve rencilerin bu kavram ve modelleri evrilmekte olan gncel ynetiim ve denetim teorileriyle badatrmalarn salamaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2004-2005 irketlerde Ynetiim ve Sosyal Sorumluluk 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
SOC 308 Din Sosyolojisi 3 SU Kredi
Bu ders dine toplumsal bir kurum olarak yaklaan almalar incelemektedir. Troeltsch, Durkheim, Weber, ve Geertz?in temel metinleri ele alnacak, Avrupa, Amerika Birleik Devletleri, Trkiye, ve Hindistan?dan rnek olaylar incelenerek u sorularn cevaplar aratrlacaktr: Neden farkl toplumlarda deiik derecelerde seklerleme gzlenmektedir? Din-devlet ilikileri ve sekler ideolojiler lkeden lkeye nasl farkllklar gstermektedir? Seklarizm din benzeri bir oluum olarak nitelendirilebilir mi? Sivil din nedir? Dinin toplumsal hareketlerde, refah devletinde ve sivil toplumda rol nedir?

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Din Sosyolojisi 3
Bahar 2011-2012 Din Sosyolojisi 3
Bahar 2010-2011 Din Sosyolojisi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
SOC 313 Trk Toplumsal Dncesi 3 SU Kredi
Derste erken ve ge cumhuriyet dneminde ortaya km olan temel toplumsal ve siyasal dnceler ele alnacaktr. Dersin ilk blmnde dou-bat, ielericilik- gericilik trnden atmac dncelerin nda oluturulmu toplum ve hukuk modelleri stnde durulacaktr. Ikinci blmdeyse 1960 sonras ortaya km, Mavi Anadolu, Siyasal slam gibi dnce akmlar irdelenecek, yeni toplumsal ve siyasal dnce kalplar etrafnda modernite, postmodernite, laiklik, Avrupa, Batclk, kreselleme, feminizm gibi kavramlarn nasl anlald sorgulanacaktr. Her akm ne km yazar ve dnrlerin zgn metinleriyle zmlenecek, o arada Trk edebiyatnn sorunlar nasl kavrayp yanstt stnde de durulacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 Trk Toplumsal Dncesi 3
Bahar 2008-2009 Trk Toplumsal Dncesi 3
Bahar 2007-2008 Trk Toplumsal Dncesi 3
Bahar 2006-2007 Trk Toplumsal Dncesi 3
Bahar 2004-2005 Trk Toplumsal Dncesi 3
Bahar 2003-2004 Trk Toplumsal Dncesi 3
Gz 2002-2003 Trk Toplumsal Dncesi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
SOC 318 Nitel Aratrma Yntemleri 3 SU Kredi
Bu ders sosyal bilimlerde kullanm giderek yaygnlaan nitel aratrma yntemlerine giri olarak tasarlanmtr. Dersde nitel aratrma metodlarnn teorik zemini, nemli data toplama ve analiz yntemleri ele alnacaktr. Derse paralel olarak srdrlecek alan almas projeleri sayesinde renilen bilginin pratik uygulamas iin gerekli becerilerin kazanlmas da amalanmaktadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2007-2008 Nitel Aratrma Yntemleri 3
Bahar 2006-2007 Nitel Aratrma Yntemleri 3
Bahar 2004-2005 Nitel Aratrma Yntemleri 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
SOC 321 Kent Sosyolojisi 3 SU Kredi
Kentsel byme ve gelime kalplar, kentsel toplumsal rgtlenme (aile, mahalle ve topluluklar) gibi kentsel yaamn toplumsal zellikleri zerinde durulmaktadr. Bu balamda ayrca kentsel sosyal sorunlar (konut, su), kentsel politikalar ve planlama (planlamann sosyolojisi ve yurtda katlm) gibi konular ele alnmaktadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Kent Sosyolojisi 3
Yaz 2007-2008 Kent Sosyolojisi 3
Gz 2007-2008 Kent Sosyolojisi 3
Yaz 2005-2006 Kent Sosyolojisi 3
Yaz 2002-2003 Kent Sosyolojisi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
SOC 350 Bilim, Din ve Toplum 3 SU Kredi
Bu ders, din ve bilim arasndaki ilikiyi tarihsel ve karlatrmal bir bak asyla ele almaktadr. Tarihte dini otoriteler ve bilim insanlar arasndaki atmalardan rnekler; farkl dinlerin bilimsel faaliyete yaklamlar; pozitivizm, doalclk, ve materyalizmin sekler hareketler zerindeki etkileri; ve akll tasarm, kk hcresi aratrmalar, ve genetik reme teknolojileri hakkndaki gncel tartmalar gibi konular incelenmektedir. Ders, dinin akademik kurumlardaki ve bilim insanlarnn hayatndaki konumuyla ilgili bir tartmayla son bulmaktadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Bilim, Din ve Toplum 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
SOC 402 Medya ve Siyaset 3 SU Kredi
Bu seminerde medya/siyaset ilikileri, ana eksende ele alinarak incelenecektir. (1) global/yerel haber ajanslar ve medya kuruluslari arasindaki ilikiler; yeni iletiim teknolojilerinin beraberinde getirdii yapsal/kurumsal dnmler (2) medya ierii, zellikle haber retimi ve ieriini belirleyen eitli faktrler; anlat/grnt/izleyici ilikileri; son yllarda habercilikte ne kan iddet, sansasyon, magazinleme stne tartmalar/ incelemeler (3) ulusal siyasette medyanin etkileri ve rolleri ustune kuramsal yaklamlar ve tartmalar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Medya ve Siyaset 3
Gz 2014-2015 Medya ve Siyaset 3
Gz 2012-2013 Medya ve Siyaset 3
Gz 2011-2012 Medya ve Siyaset 3
Gz 2010-2011 Medya ve Siyaset 3
Gz 2009-2010 Medya ve Siyaset 3
Bahar 2005-2006 Medya ve Siyaset 3
Bahar 2004-2005 Medya ve Siyaset 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
SOC 404 Medya Aratrmalar Atlyesi 3 SU Kredi
Bu arastirma atlyesenin ana amaci, medya analizlerinde kullanilan farkl yntemleri uygulamal olarak ele almaktr. Atlyeye katlan renciler bireysel ya da ortak bir proje stnde alabilir, farkl tr metinler (grsel, yazl, digital) stnde younlaabilirler. Atlye kapsamnda rencilerin bu metinleri ''ereve analizi''; ''anlat analizi'', ''odak grup tartmas'' gibi eitli yntemler uygulayarak zmlemeleri beklenmektedir. Bu amala, hem rnek medya aratrmalar hem de farkl yntemler stnde makalelerden oluan bir okuma listesinden yararlanlacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
SOC 406 Hukukular zerine ncelemeler 3 SU Kredi
Hukukularn gc ve toplumsal dzenin bu gce bamll onlar birok gerilimle yzyze brakr. Avukatlar, savclar , katipler, polis memurlar gibi hukuk ile ilgili aktrler toplumsal dzeni korurken ve eitlik datrken hiyerarik yaplar iinde alrlar. Dier aktrler rnein Anayasa mahkemesi hakimleri 'oyunun' (demokratik rejim vb.) kurallar zerine kafa yorarlar ve karar verirler. Hukukularn eylemlerinin hukuksal dzenlemelere uygun olmas beklenir. Fakat gerek yaam koullar, rnein yetersiz kaynaklar bunu zorlatrr. Kimi zaman kiisel ahlaki eilimleriyle yasal aktrler olarak stlerine den grevler atr. Bu ders, toplumsal yaamda hukukularn roln belirleyen bu ve benzeri gerilimler zerinde durmakta, hukukuluu bir lens olarak kullanarak, toplumsal, ekonomik ve siyasi gerekliklerin oluumunu anlamaya almaktadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2005-2006 Hukukular zerine ncelemeler 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
SOC 408 Din ve Siyaset 3 SU Kredi
Bu ders dini ve siyasi otoritelerin, sylemlerin ve kurumlarn birbirleriyle etkileimini tarihsel, karlatrmal ve normatif alardan incelemektedir. Derse, dinin modern siyasi kurumlarn ve kimliklerin - modern devlet, uzun mesafeli ve ulusal kimlikler - oluumundaki roln irdeleyerek balayacaz. Ardndan dini siyasetin deiik boyutlarn, zellikle dini hareketler ve iddet, dini partilerin ykselii ve dnm, siyasi bir ideoloji ve hareket olarak seklarizm, ve dinsel siyasetin demokrasiyle ilikisi konularna odaklanarak inceleyeceiz. Siyaset kuramnda dinin kamusal yaamdaki ve siyaset alanndaki meru yeri zerine yakn zamanda yaplan tartmalar gzden geirerek dersi noktalayacaz. Dnem boyunca Avrupa, A.B.D., Ortadou ve Gneydou Asya'dan rnek olaylar incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Din ve Siyaset 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
SOC 420 Hareketlilikler Sosyolojisi 3 SU Kredi
Bu ders, insanlarn, fikirlerin, rnlerin, sermayenin ve imgelerin hareketliliklerine, bu hareketlilik sistemlerinin ve mekanlarnn toplumsal, kltrel, siyasi boyutlarna ve hareketliliin uygarln, modernitenin ve kresellemenin ayrlmaz bir paras olarak tarihsel oluumuna bir giri nitelii tamaktadr. lenen konular arasnda Hareketlilikler Kuram, seyahat ve turizmin arayz ve mekanlar olarak kentler, hareketlilikler ekseninde eitsizlikler, ulam sistemlerinin tarihi, havalimanlar demiryollar ve konteyner limanlar, ulam sistemlerinin ve merkezlerinin mekan ve toplumsallk biimleri zerindeki kltrel ve ekonomik tesirleri bulunmaktadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Hareketlilikler Sosyolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
SOC 432 Cinsellikler, Toplumsallklar 3 SU Kredi
Biz kimiz? Her toplumsal grup, kltrler ve tarihsel dnemler arasndaki ciddi farkllklarla da olsa bu soruyu cevaplandrmaya alyor. Btn toplumsal gruplar ayn zamanda yelerinin cinsel aktiviteleri hakknda kurallar belirlemeye ve uygulamaya da alyorlar. Sosyolojik ve antropolojik almalar gsteriyor ki toplumsal gruplarn cinsellik hakkndaki kurallar belirleyi ekilleri, kendilerini tanmlayan snrlar ve muhafaza ettikleri toplumsal alanlar ile ilikileniyor. Bu derste bu sorunsal etrafndaki teorik tartma ve aratrmalar inceleyeceiz. Tartma temalar yldan yla deise de ecinsellik, namus cinayetleri ve barts gibi konular etrafnda oluacak

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Cinsellikler, Toplumsallklar 3
Bahar 2008-2009 Cinsellikler, Toplumsallklar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
SOC 444 Yeni Toplumsal Hareketler 3 SU Kredi
Bu dersin ana amac rencilere yeni toplumsal hareketlerin oluumu ve etkileri konusunda gelitirilen eitli kuramsal yaklamlar tantmaktr. Yeni toplumsal hareketlerin kimlik siyaseti ve kreselleme sreleri ile olan karlkl ilikisi zel olarak vurgulanacaktr. eitli kuramsal yaklamlar incelerken toplu eylem, kaynak hareketlendirilmesi, Fordism-sonras, evrensellik, ok kltrllk, zgnlk, melezlik ve kreselleme gibi kavramlar zerine younlalacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :