Buradasınız

Ders Kataloğu


PSY 201 Zihin ve Davran 3 SU Kredi
Bu derste insan davranlarnn eitli zihinsel sreler tarafndan nasl ekillendii tartlacaktr. Bu kapsamda tartlacak konularn bazlar grsel bilgilerin nasl algland ve hatrland, insanlarn bellek sreleri, duygular ve duygularn biliel srelere etkileri, ve davranlar zerindeki bilind etkilerdir. Dersin bir ikinci amac da bu konulardaki psikolojik bulgularn ne tr (teknolojik ve gncel) uygulamalarda kullanld ve kullanabileceinin tartlmasdr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Zihin ve Davran 3
Gz 2017-2018 Zihin ve Davran 3
Yaz 2016-2017 Zihin ve Davran 3
Bahar 2016-2017 Zihin ve Davran 3
Gz 2016-2017 Zihin ve Davran 3
Bahar 2015-2016 Zihin ve Davran 3
Gz 2015-2016 Zihin ve Davran 3
Bahar 2014-2015 Zihin ve Davran 3
Gz 2014-2015 Zihin ve Davran 3
Gz 2013-2014 Zihin ve Davran (PSY301) 3
Gz 2012-2013 Zihin ve Davran (PSY301) 3
Yaz 2011-2012 Zihin ve Davran (PSY301) 3
Gz 2011-2012 Zihin ve Davran (PSY301) 3
Gz 2007-2008 Zihin ve Davran (PSY301) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 303 Aratrma Yntemleri 3 SU Kredi
rencilerin psikoloji ve daha genel anlamda davran bilimleri alannda aratrma almalar yrtmeleri iin gereken eitli seviyelerdeki becerileri kazandrr. Bu ders rencilerin aratrma projeleri hazrlamak ve tamamlamak konusunda bireysel deneyim edinmelerini, rehberlik almalarn ve deneysel almalar deerlendirebilmek iin eletirel bir bak as kazanmalarn salar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Aratrma Yntemleri 3
Gz 2017-2018 Aratrma Yntemleri 3
Yaz 2016-2017 Aratrma Yntemleri 3
Bahar 2016-2017 Aratrma Yntemleri 3
Gz 2016-2017 Aratrma Yntemleri 3
Bahar 2015-2016 Aratrma Yntemleri 3
Gz 2015-2016 Aratrma Yntemleri 3
Bahar 2014-2015 Aratrma Yntemleri 3
Gz 2014-2015 Aratrma Yntemleri 3
Bahar 2013-2014 Deneysel Aratrma 3
Gz 2013-2014 Deneysel Aratrma 3
Gz 2012-2013 Deneysel Aratrma 3

Onkosul: __
Yankosul: PSY 303L
ECTS Kredi: 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 303L Aratrma Yntemleri - Laboratuvar 0 SU Kredi
Bu laboratuvar dersi rencilerin, bir istatistik yazlm program yardm ile veri analizi yeteneklerini gelitirmelerini hedefler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Aratrma Yntemleri - Laboratuvar 0
Gz 2017-2018 Aratrma Yntemleri - Laboratuvar 0
Yaz 2016-2017 Aratrma Yntemleri - Laboratuvar 0
Bahar 2016-2017 Aratrma Yntemleri - Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul: PSY 303
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 310 Bilisel Sreler 3 SU Kredi
Bilisel psikolojinin temel kavramlarna giri niteliindeki bu derste alg, dikkat, hafza ve lisan ile dnce gibi alanlar ele alnr. Bu alanlara ilikin deneysel davran bulgular biyoloji ve nropsikoloji dallarnda son zamanlarda ne kan yaklamlar ve bulgular ile desteklenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Bilisel Sreler 3
Gz 2017-2018 Bilisel Sreler 3
Bahar 2016-2017 Bilisel Sreler 3
Gz 2016-2017 Bilisel Sreler 3
Gz 2015-2016 Bilisel Sreler 3
Bahar 2014-2015 Bilisel Sreler 3
Gz 2014-2015 Bilisel Sreler 3
Bahar 2013-2014 Bilisel Sreler 3
Bahar 2012-2013 Bilisel Sreler 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 315 Bellek 3 SU Kredi
Bu ders, insan bellei ile ilgili bilimsel almalara genel bir bak salamaktadr. lenecek konular, bellek sistemleri, kuramlar, sreleri, bellek bozulmaslar ve geliimsel yaklamlar gibi geni bir yelpazeyi ierir. Ayn zamanda, bilimsel bulgularn gnlk hayata uygulamalar da incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Bellek 3
Bahar 2016-2017 Bellek 3
Bahar 2015-2016 Bellek 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 317 renme 3 SU Kredi
Bu ders, 20. Yzyl icerisinde ogrenme kavramiyla ilgili arastirmalarin oda olan temel renme esaslarna kapsaml bir giri niteligi tamaktadir. renciler, bu derste, ?alma, klasik koullanma, enstrmental koullanma, uyarc kontrol, caydrc kontrol vb. ieren ?renme? kavramlarn ve bu kavramlarn bili konusundaki uygulamalarn renir. Bu temel bilgilerin yanisira, bu konularda yapilan hayvan deneyleri bulgularnin, insan renme ve davrani ile ilgili bilgilere nasil katk sagladigini kapsanacak, ve nrofizyoloji alanna deinerek renme srelerinin nral alt yapisi ve beyin-ogrenme ilikisinin temel bilgilerini de ierir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 renme 3
Gz 2016-2017 renme 3
Gz 2015-2016 renme 3
Gz 2014-2015 renme 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 320 Geliim Psikolojisi 3 SU Kredi
Psikoloji alannda karlalan dnme, hafza, benlik gibi temel meseleleri geliim (yaa gre meydana gelen deiimler) asndan inceleyen geliimsel bilime kapsaml bir bak. zellikle geliimin sreklilii ve kesintililii ile geliimin doa-evre balantl kaynaklar zerinde durulacaktr. Aratrmalar zerine yaplacak tartmalar bu alanda klasik olmu almalarn yan sra son almalara da yer verecektir. Hem biyolojik hem de kltrel unsurlarn geliim zerindeki etkileri de ele alnacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2016-2017 Geliim Psikolojisi 3
Gz 2015-2016 Geliim Psikolojisi 3
Bahar 2014-2015 Geliim Psikolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 325 Bebeklikte Geliim 3 SU Kredi
Bu dersin amac, yaamn ilk iki ylndaki nemli geliimsel admlar incelemektedir. Bunlarn arasnda alg, dil, miza, kiilik geliimi; bilisel, sosyal ve duygusal geliim saylabilir. Ders, alandaki gncel tartmalar ve aratrmalar kapsamaktadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: SPS 102 - Lisans - En Az D
ve (PSY 320 - Lisans - En AzD
veya PSY 201 - Lisans - En AzD
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 330 Bireysel Farkllklar 3 SU Kredi
Bu ders psikolojinin temel alanlarna kiisel farkllklar asndan bakmak zere tasarlanmtr. Ele alacamz sorulardan bazlar: nsanlar birbirlerinden nasl ve neden farkldr? Kiilik zamanla deiir mi? Kiilikler ve zekalar ne gibi fiziksel, zihinsel ve toplumsal sonular dourur? Bireysel farkllklardan (kltrel, sosyoekonomik, renme biimi, beceri dzeyi, toplumsal cinsiyet) oluan geni bir yelpaze incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Bireysel Farkllklar 3
Gz 2016-2017 Bireysel Farkllklar 3
Gz 2015-2016 Bireysel Farkllklar 3
Gz 2014-2015 Bireysel Farkllklar 3
Gz 2013-2014 Bireysel Farkllklar: Kiilik ve Zeka 3
Gz 2012-2013 Bireysel Farkllklar: Kiilik ve Zeka 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 340 Sosyal Psikoloji 3 SU Kredi
Bu ders insan etkileiminin incelenmesi olan sosyal psikolojiye balangtr. Sosyal psikolojinin ilgi alan, sosyal evre ile insanlarn kendilerine ve bakalarna olan tutum ve davranlarnn birbirlerine karlkl etkisidir. Ders bir inceleme dersi olacaktr ve sosyal psikoloji alann oluturan sosyal etkiler, prososyal davran, grup sreleri, cinsiyet, yetki, uyum, tavr oluumu, saldrganlk, ikna ve propoganda, ekim gc, stereotipler ve zgven gibi nemli konularn gzden geirilmesini ierecektir. Vurgu, sosyal balamda insan davranyla ilgili temel teorileri renmekte ve bu sistem ve aratrmalar politika, eitim, hukuk, salk gibi gerek hayat ortamlarna uygulamakta olacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Sosyal Psikoloji 3
Bahar 2016-2017 Sosyal Psikoloji 3
Gz 2016-2017 Sosyal Psikoloji 3
Bahar 2015-2016 Sosyal Psikoloji 3
Bahar 2013-2014 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3
Bahar 2012-2013 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3
Bahar 2011-2012 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3
Gz 2010-2011 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3
Bahar 2009-2010 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3
Gz 2008-2009 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3
Bahar 2007-2008 Sosyal Psikoloji (PSY302) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 343 Kiileraras likiler Aratrmalar 3 SU Kredi
Bu dersin amac kiileraras ilikiler ve aile almalar alanndaki kuramlar ile aratrmalarn genel bir deerlendirme ve gzden geirmesini yapmaktr. Dersin konular arasnda kiileraras ekim, balanma, ilikilerin srdrlmesi, aile ii iddet, ilikilerin sona ermesi ve boanma yer almaktadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: SPS 102 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 350 Nrobilime Giri 3 SU Kredi
Bu ders insan davrannn biyolojik temellerini odak alacaktr. Sinir ileyileri (hcre zar potansiyelleri, iyon kanallar, nrotransmiterler, sinapslar vb), beyindeki organizasyonun temelleri (korteks, ekirdek, aksonal yollar vb.), ana sinirsel devreler (duyusal yollar, motor sistem, limbik sistem, otonom sinir sistemi vs.) gibi konular kapsayacaktr. Ayrca, bu elektriksel, kimyasal ve anatomik kavramlarn davran ile olan ilikilerinin zerinde durulacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Nrobilime Giri 3
Gz 2017-2018 Nrobilime Giri 3
Bahar 2016-2017 Nrobilime Giri 3
Gz 2016-2017 Nrobilime Giri 3
Yaz 2015-2016 Davrann Biyolojik Temelleri 3
Gz 2015-2016 Davrann Biyolojik Temelleri 3
Gz 2014-2015 Davrann Biyolojik Temelleri 3
Gz 2013-2014 Davrann Biyolojik Temelleri 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya (PSY 301 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 360 Anormal Davranlar 3 SU Kredi
Psikopatolojiyi ve anormal davranlarn dzeltilmesi ile nlenmesini anlamay salayacak kuramlar ve yaklamlar. Gnmz toplumunda klinik psikolojinin rol ile birlikte bu konuda ne kan yeni kuramlar, aratrmalar ve meseleler zerinde durulacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Anormal Davranlar 3
Bahar 2016-2017 Anormal Davranlar 3
Gz 2015-2016 Anormal Davranlar 3
Gz 2013-2014 Anormal Davranlar (PSY308) 3
Bahar 2012-2013 Anormal Davranlar (PSY308) 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 362 Psikolojide Klinik Yaklamlar 3 SU Kredi
Bu ders psikolojinin klinik uygulamalar hakkndadr. Dersin ieriinde klinik deerlendirme, klinik mdahelerler, psikolojik testler, psikoterapi modelleri (psikodinamik, humanistik davran, bilisel, grup, aile vs.) ve klinik mdaheler zerine yaplan aratrmalar zerine younlalacaktr. Ders srasnda incelenecek birok klinik vaka rnei ve bunlarn yan sra ilgili film ve edebiyat eserleri, klinik psikolojinin ileyiini gstermek iin kullanlacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Psikolojide Klinik Yaklamlar 3
Gz 2017-2018 Psikolojide Klinik Yaklamlar 3
Bahar 2016-2017 Psikolojide Klinik Yaklamlar 3
Bahar 2015-2016 Psikolojide Klinik Yaklamlar 3
Bahar 2014-2015 Psikolojide Klinik Yaklamlar 3
Bahar 2013-2014 Psikolojide Klinik Yaklamlar (PSY430) 3

Onkosul: PSY 301 - Lisans - En Az D
veya PSY 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 370 Duygusal Sreler 3 SU Kredi
Bu ders rencileri hzla gelien bir aratrma alan olan duygu bilimi ile tantrmay amalamaktadr. renciler, duygularn biyolojik grevleri, nrolojisi ve fizyolojisi ve duygular snflandrma ve lme stratejileri hakknda bilgi sahibi olacaklardr. Ders, ayrca, duygusal ve bilisel sreler arasndaki etkileimi de inceleyecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Duygusal Sreler 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 380 lme ve Deerlendirme 3 SU Kredi
Bu ders, psikolojideki kavramlar lmeyi ve lm sonularn yorumlamay, lekler oluturmay, bunlarn standardizasyon almalarn, geerlik ve gvenirliini belirleme yntemlerini kapsar. Bunun yannda faktr analizi gibi veri analizi yntemlerini ve alanda kullanlmakta olan standart zeka testleri gibi bir ok testin uygulanmasn ve skorlanmasn retmeyi amalar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 lme ve Deerlendirme 3
Bahar 2016-2017 lme ve Deerlendirme 3
Bahar 2015-2016 lme ve Deerlendirme 3
Bahar 2014-2015 lme ve Deerlendirme 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 382 Kiilik 3 SU Kredi
Bu ders rencileri balca kiilik yaklamlar ile tantrmay amalamaktadr. Psikanalitik, bilisel, sosyal renme, ve karakter gibi yaklamlarn varsaymlar hakknda bilgi sahibi olmay ve bunlar deerlendirme ve eletirme becerisi kazandrmay hedeflemektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2016-2017 Kiilik 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 398 Serbest alma I 3 SU Kredi
Bu ders rencilerin u anda katalogda nerilen derslerde tmyle kapsanmayan bir bilimsel ilgi alann kefetmelerini salar. rencilerden, bir retim yesi gzetmenliinde, bir okuma listesi hazrlandktan sonra, aratrma becerilerini gelitirmeleri ve bir aratrma projesinde uygulamal deneyim kazanmalar beklenir. renciler, kayt ncesi bir danman retim yesinin onayn almak zorundadrlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Serbest alma I 3
Gz 2016-2017 Serbest alma I 3
Gz 2015-2016 Serbest alma I 3
Gz 2014-2015 Serbest alma I 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 399 Serbest alma II 3 SU Kredi
Bu ders rencilerin u anda katalogda nerilen derslerde tmyle kapsanmayan bir bilimsel ilgi alann kefetmelerini salar. rencilerden, bir retim yesi gzetmenliinde, bir okuma listesi hazrlandktan sonra, aratrma becerilerini gelitirmeleri ve bir aratrma projesinde uygulamal deneyim kazanmalar beklenir. renciler, kayt ncesi bir danman retim yesinin onayn almak zorundadrlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Serbest alma II 3
Bahar 2016-2017 Serbest alma II 3
Bahar 2015-2016 Serbest alma II 3
Bahar 2013-2014 Serbest alma 3
Gz 2013-2014 Serbest alma 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 403 Psikolijide leri Dzey Aratrma 3 SU Kredi
Bu dersin amac literatr taramas, data analizi, ve yazm konularndaki bilgi ve becerileri gelitirmektir. Dersin konular arasnda hipotez gelitirme, bilimsel makalelerin yaps, yntemlerin tanmlanmas, ve bilimsel aratrma yazlarnn yazlmas yer almaktadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Psikolijide leri Dzey Aratrma 3
Gz 2016-2017 Psikolijide leri Dzey Aratrma 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve PSY 303 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 405 Kltr ve Bilisel Sreler 3 SU Kredi
Bu ders bilisel srelerle ilgilenen rencilerin, dnmenin sosyal ve kltrel boyutlarn incelemelerine olanak vermektedir. Dil ve dnce ilikisi, anlat-yorum, bireysel ve toplumsal bellek, duygu, ahlak, kltrel bilginin iletimi, kavramlar ve rtl bili gibi konulara psikolojik bir mercekten bakar. Sosyal psikoloji, bilisel psikoloji, dilbilim ve kltrleraras psikoloji gibi alanlar teorik ve emprik temelinden faydalanrken; bunlarn felsefe, antropoloji, edebiyat, yapay zeka ve siyaset gibi alanlarla olan etkileimlerini tartr. Bu ders, ayrca, kltrel perspektiflerin psikoloji alan ile buluturulmasndaki metodolojik ve teorik glkleri de ele alr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Kltr ve Bilisel Sreler 3
Bahar 2015-2016 Kltr ve Bilisel Sreler 3
Gz 2014-2015 Kltr ve Bilisel Sreler 3
Bahar 2011-2012 Kltr ve Bilisel Sreler 3

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 410 Sosyal&Bilisel Psikolojide Eletirel Yaklamlar 3 SU Kredi
Her iki alann da daha iyi anlalabilmesi iin sosyal psikoloji ve bilisel psikoloji erevesinde alan zel ierikli konular ele alnr. Dersin oda dersin ald her dnemde deiiklik gsterebilir. zerinde durulacak konular arasnda ahlak psikolojisi, duygular, hafza sreleri, mekansal ve uzaysal alg gibi eitli konular saylabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Sosyal&Bilisel Psikolojide Eletirel Yaklamlar 3

Onkosul: PSY 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 414 Dil Psikolojisi 3 SU Kredi
Bu ileri seviye dersin ierdii konular dilin biyolojik, bilisel, sosyal ve kltrel boyutlar, dil ilemleme kuramlar ve dil kazanm, geliimi ile dilsel bozukluklardan olumaktadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 415 Bellek ve Bilisel Srelerde Seme Konular 3 SU Kredi
Bu ders, biliselpsikoloji ile ilgilenen rencilere, alann nemli bir ka konusunu derinlemesine inceleme imkan vermektedir. Bilisel psikoloji ve bellek alannn, yntemsel ve kuramsal olarak karlat glkler de tartlacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Bellek ve Bilisel Srelerde Seme Konular 3
Bahar 2015-2016 Bellek ve Bilisel Srelerde Seme Konular 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve PSY 310 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 421 Bilisel Geliim 3 SU Kredi
Bu ders bilisel geliim ile ilgili aratrmalar ve kuramsal konular gzden geirecektir. lenecek aratrma alanlar arasnda; zihin teorisi, birleik dikkat, dil, hafza, rakamsal kavray, sosyal kavray ve tipik olmayan geliimsel durumlarn salad bilgiler vardr. lgili yerlerde sosyal ve duygusal geliim ile gsterdii paralellikler de incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Bilisel Geliim 3
Gz 2016-2017 Bilisel Geliim 3

Onkosul: SPS 102 - Lisans - En Az D
ve (PSY 201 - Lisans - En AzD
veya PSY 301 - Lisans - En AzD
veya PSY 320 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 422 Sosyal Geliim 3 SU Kredi
Bu ders, ocuklarn sosyal dnyada nasl hareket ettikleri ve dndkleri hakknda kapsaml bir bak sunar. erdii konular arasnda, sosyal bilgi edinimi, ahlaki geliim, sosyal bili geliimi, zihin teorisi, saldrganlk, kimlik geliimi, sosyal kategorizasyon ve nyarg ve akranlarn, ailenin ve kltrn geliim zerine etkisi bulunmaktadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Sosyal Geliim 3
Bahar 2016-2017 Sosyal Geliim 3

Onkosul: SPS 102 - Lisans - En Az D
ve (PSY 201 - Lisans - En AzD
veya PSY 301 - Lisans - En AzD
veya PSY 320 - Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 440 Kamu Yararna Psikoloji 3 SU Kredi
Psikoloji biliminden elde edilen bilgilerin uygulan ekilleri ve ksa vadeli karmlar. Dersin oda dersin ald her dnemde deiiklik gsterebilir. zerinde durulacak konular arasnda eitim psikolojisi, salk psikolojisi, endstriyel ve rgtsel psikoloji ile eitimsel ve hukuksal meselelerde politikaya etkileri saylabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Kamu Yararna Psikoloji 3
Gz 2017-2018 Kamu Yararna Psikoloji 3
Yaz 2016-2017 Kamu Yararna Psikoloji 3
Bahar 2015-2016 Kamu Yararna Psikoloji 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 445 Sosyal Psikolojide Seilmi Konular 3 SU Kredi
Bu ders, sosyal psikoloji ile ilgilenen rencilere, alann nemli bir ka konusunu derinlemesine inceleme imkan vermektedir. Sosyal psikoloji alannn, yntemsel ve kuramsal olarak karlat glkler de tartlacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Sosyal Psikolojide Seilmi Konular 3
Bahar 2016-2017 Sosyal Psikolojide Seilmi Konular 3

Onkosul: (PSY 201 - Lisans - En Az D
veya PSY 301 - Lisans - En AzD)
ve PSY 340 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PSY 450 Bilisel Nrobilim 3 SU Kredi
Bu ders beyinde bir arada ilev gsteren davranlar ile sinirsel ve kimyasal sistemler arasndaki ilikiyi ele alr. Dersin oda dersin ald her dnemde deiiklik gsterebilir. zerinde durulacak konular arasnda beynin temel anatomisi ve ileyii, etrafmzdaki dnyay alglay biimimiz, duygulanma ve renme gibi karmak davranlarn altnda yatan beyin dzeni ve ilevi saylabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Bilisel Nrobilim 3
Gz 2016-2017 Bilisel Nrobilim 3
Bahar 2015-2016 Beyin, Biyoloji ve Davran 3
Bahar 2013-2014 Beyin, Biyoloji ve Davran 3

Onkosul: PSY 301 - Lisans - En Az D
veya PSY 201 - Lisans - En AzD
veya PSY 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :