Buradasınız

Ders Kataloğu


PROJ 300 Proje ve Staj 0 SU Kredi
Bu ders kredisiz, semeli bir ders olup rencilerin diploma alanlarnda i deneyimleri edinmeleri amac tamaktadr. Ders rencilere aadaki olanaklar salama amacn tar: ve sosyal ortamlarn ileyilerini anlamak, yerli ve yabanc firmalarn urat konular ile ilgili bilgi edinmek, dier toplum ve kltrleri kavrama kapasitesini arttrmak, aratrma olanaklar salamak ve kresel hareketleri renmek. Bu ders bahsedilen amalar gerekletirmek iin rencilere program ykmllkleri erevesinde deneysel olanaklar salar. Bir yaz projesi veya staj bu olanaklardan biridir ve dersin ykmllkleri arasndadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2017-2018 Proje ve Staj 0
Yaz 2016-2017 Proje ve Staj 0
Yaz 2015-2016 Proje ve Staj 0
Yaz 2014-2015 Proje ve Staj 0
Gz 2014-2015 Proje ve Staj 0
Yaz 2013-2014 Proje ve Staj 0
Yaz 2012-2013 Proje ve Staj 0
Yaz 2011-2012 Proje ve Staj 0
Yaz 2010-2011 Proje ve Staj 0
Yaz 2009-2010 Proje ve Staj 0
Yaz 2008-2009 Proje ve Staj 0
Yaz 2007-2008 Proje ve Staj 0
Yaz 2006-2007 Proje ve Staj 0
Yaz 2005-2006 Proje ve Staj 0
Yaz 2004-2005 Proje ve Staj 0
Yaz 2003-2004 Proje ve Staj 0
Yaz 2002-2003 Proje ve Staj 0
Yaz 2001-2002 Proje ve Staj 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 2 ECTS / 3 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PROJ 301 Gdml Proje I 1 SU Kredi
Bu semeli ders, zellikle yukar snflardaki SSBF lisans rencilerine, genellikle nsan ve Toplum Bilimleri alanyla ilikili konu ve sorunlar zerinde ve akademik bir yolgstericilik erevesinde, belirli bir temaya odaklanm, pratie ynelik aratrma ve uygulama (rnein : kantitatif tarama; mfredat ve ders gelitirme; retmen eitimi; ilk ve orta retim; eitli biimleriyle ak retim veya elektronik retim; kltrel miras ynetimi; sergi, kaz veya gsteri tasarm) tecrbeleri kazandrmay amalamaktadr. Bu gibi konu veya temalarn, rencilerin yeni bilgi ve becerilerini hayat iinde snamalarn salayacak, somut frsat ve olanaklarn belirmesine bal olarak, bir smestirden (veya yldan) dierine deiecei kabul edilmelidir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Gdml Proje I 1
Gz 2006-2007 Gdml Proje 0

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 2 ECTS / 2 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PROJ 401 Gdml Proje II 2 SU Kredi
Bu semeli ders, zellikle yukar snflardaki SSBF lisans rencilerine, genellikle nsan ve Toplum Bilimleri alanyla ilikili konu ve sorunlar zerinde ve akademik bir yolgstericilik erevesinde, belirli bir temaya odaklanm, pratie ynelik aratrma ve uygulama (rnein : kantitatif tarama; mfredat ve ders gelitirme; retmen eitimi; ilk ve orta retim; eitli biimleriyle ak retim veya elektronik retim; kltrel miras ynetimi; sergi, kaz veya gsteri tasarm) tecrbeleri kazandrmay amalamaktadr. Bu gibi konu veya temalarn, rencilerin yeni bilgi ve becerilerini hayat iinde snamalarn salayacak, somut frsat ve olanaklarn belirmesine bal olarak, bir smestirden (veya yldan) dierine deiecei kabul edilmelidir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Gdml Proje II 2

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 4 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :