Buradasınız

Ders Kataloğu


PHIL 201 Bat Felsefesinin Temel Metinleri 3 SU Kredi
Bu ders Plato, Aristo, Descartes, Locke, Hume, Kant ve Nietzsche gibi Bat felsefe geleneinin ne kan felsefecilerinin bilgi kuram, etik, ve zihin felsefesi metinlerini inceleyecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Bat Felsefesinin Temel Metinleri 3
Bahar 2016-2017 Bat Felsefesinin Temel Metinleri 3
Bahar 2015-2016 Bat Felsefesinin Temel Metinleri 3
Bahar 2014-2015 Bat Felsefesinin Temel Metinleri 3
Bahar 2013-2014 Bat Felsefesinin Temel Metinleri 3
Bahar 2012-2013 Bat Felsefesinin Temel Metinleri 3
Bahar 2010-2011 Bat Felsefesinin Temel Metinleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHIL 202 Felsefenin Problemleri 3 SU Kredi
Bu ders bilginin temelleri, ahlakn kayna, zihin-beden ilikisi, zgr irade problemi gibi temel felsefi mesele ve konular hakkndaki gncel tartmalara giri nitelii tamaktadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Felsefenin Problemleri 3
Gz 2016-2017 Felsefenin Problemleri 3
Gz 2015-2016 Felsefenin Problemleri 3
Gz 2014-2015 Felsefenin Problemleri 3
Gz 2013-2014 Felsefenin Problemleri 3
Gz 2012-2013 Felsefenin Problemleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHIL 224 Felsefe ve Film 3 SU Kredi
Bu dersin amac eitli filmler hakknda tartarak ve seilmi baz felsefe metinleri okuyarak kimi sorulara yant aramaktr: Felsefi sorunlar sinema filmlerinde nasl ele alnr? Felsefe, grsel anlatlarn eitli kavramsal katmanlarn anlamak ve yorumlamak konusunda bize nasl yardmc olabilir?

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2010-2011 Felsefe ve Film 3
Yaz 2009-2010 Felsefe ve Film 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHIL 240 Ahlak Felsefesi: Teori ve Uygulama 3 SU Kredi
Bu ders rencileri ahlak felsefesi ve ahlak felsefesinin insan hayatnn farkl alanlarna uygulamalaryla tantrmay hedeflemektedir. Dersin ilk blm faydaclk, deontoloji, erdem etii gibi temel ahlaki kuramlar inceleyecektir. kinci blmyse hayat ve lme ilikin kararlar, yoksul ve gszlere grevlerimiz, hayvanlarn ahlaki stats, hayatn anlam ve iyi hayat nedir gibi konulara eilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Ahlak Felsefesi: Teori ve Uygulama 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHIL 300 Bilim Felsefesi 3 SU Kredi
Bu ders bilim felsefesindeki ana yaklamlara ve konulara giri mahiyetindedir. Bilimin douu, doas ve amalar; snr ve tmevarm problemi; bilimsel aklamann nitelii; bilimin rasyonalitesi ve bilimsel nesnellik; bilimsel yntem ve bilimsel kuramlarn snanmas; bilimsel devrimler; realizm/anti-realizm tartmas; bilim ve deerler bu konular arasndadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Bilim Felsefesi 3
Gz 2016-2017 Bilim Felsefesi 3
Gz 2015-2016 Bilim Felsefesi 3
Gz 2014-2015 Bilim Felsefesi 3
Gz 2013-2014 Bilim Felsefesi 3
Gz 2012-2013 Bilim Felsefesi 3
Bahar 2010-2011 Bilim Felsefesi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHIL 301 Sosyal Bilimler Felsefesi 3 SU Kredi
Bu ders, yntem meselesini ne karan, sosyal bilimler felsefesinin ana konularna ve yaklamlarna bir giri niteliindedir. Toplum bilimlerinin ynteminin doa bilimlerinin yntemiyle ayn olup olmad; sebeplere dayanan aklamalarn nedenlere dayanan aklamalardan farkl olup olmad; sosyal gerekliin doas; birey-sosyal yap ilikisi; yntemsel bireycilik-yntemsel btnclk tartmas; sosyal bilimlerin deerlerden bamsz olup olmad ve nesnellik problemi bunlar arasndadr. Derste tartlacak genel yaklamlar ise pozitivizm, gerekilik, yorumsamaclk ve eletirel okuldur. Bu yaklamlar ve sorunlar eitli sosyal bilim disiplinleri balamnda rneklendirilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2016-2017 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2015-2016 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2014-2015 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2013-2014 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Bahar 2012-2013 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Gz 2011-2012 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Gz 2010-2011 Sosyal Bilimler Felsefesi 3
Gz 2009-2010 Sosyal Bilimler Felsefesi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHIL 310 Zihin Felsefesi 3 SU Kredi
Bu ders zihin ve bili felsefesinin geleneksel ve modern konularna bir giri nitelii tamaktadr. Dersin ilk blmnde zihin-beden sorunu ve bu soruna verilen ikicilik, zdelik teorisi ve ilevselcilik gibi tepkiler incelenecektir. kinci blmde ise zihnin karakteristik zellikleri olan ynelmilik ve bilin kavramlar ele alnacak; bu kavramlara ynelik, temsilcilik ve zihnin bilgisayar modeli, balantclk ve sinir alar, zihinsel ierik teorileri ve fenomenal bilin teorileri tartlacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Zihin Felsefesi 3
Bahar 2016-2017 Zihin Felsefesi 3
Bahar 2015-2016 Zihin Felsefesi 3
Bahar 2013-2014 Zihin Felsefesi 3
Bahar 2012-2013 Zihin Felsefesi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHIL 313 Duygu ve Akl 3 SU Kredi
Bu derste, akl ve duygu arasndaki iliki ahlaki bili ve genel olarak bili balamnda, baz byk felsefecilerin yaptlar ile ada psikoloji ve bilisel sinirbilimin bulgularna bakarak incelemektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2011-2012 Duygu ve Akl 3
Yaz 2010-2011 Duygu ve Akl 3
Yaz 2009-2010 Duygu ve Akl 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHIL 321 Sembolik Mantk 3 SU Kredi
Bu ders nermeler mant ve yklem mantna giri nitelii tamaktadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Sembolik Mantk 3
Gz 2016-2017 Sembolik Mantk 3
Gz 2015-2016 Sembolik Mantk 3
Gz 2014-2015 Sembolik Mantk 3
Gz 2013-2014 Sembolik Mantk 3
Gz 2012-2013 Sembolik Mantk 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHIL 322 Sanat Felsefesi 3 SU Kredi
Bu ders sanat felsefesi yaklamlarn tantarak ve sanat oluturan olgular nelerdir sanat nedir trnden sorulara yant arayarak sanat felsefeletirme srelerini irdelemeyi ngrmektedir. Bununla birlikte, gerek, deer, anlama gibi temel felsefe kavramlar, sanat yaptlarnn ve onlara dnk farkl alglama ve deerlendirme abalarnn nda ele alnacaktr. Sanatn amac ve sonular bu balamda tartlacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHIL 323 Hayal Gc ve Oyun 3 SU Kredi
Bu ders, hayal gcnn felsefe ve psikoloji dallar iin ifade ettii bir takm sorunlar ve bilmeceleri irdeler. ocuklarn 2 ya sonras evcilik oynamalar, veya bir treni taklit etmeleri zihinsel geliimleri asndan ne anlama geliyor? Bir film seyrederken alamak duygu kuram asndan ne gibi bir kavramsal soruna iaret ediyor? Bir hikaye bize kz bebeklerin ldrlmelerinin doru olduunu varsayn dediinde, bunu tasavvur etmekte niin zorlanyoruz? Ya da, nasl oluyor da baz zihin felsefecileri, bilinci olmayan ama fiziksel adan bizden fark olmayan bir yarat sadece tasavvur etmenin materyalizmin yanlln ispat ettiini ne sryorlar? Bunlar arasnda, ocuklarn geree alternatif senaryolar ierisinde veya farkl roller stlenerek oynadklar oyunlar zerine zellikle durulur: ocuklarn fantazilerinde rasyonel snrlar var mdr? ocuklar geree alternatif oluturduklarnn farkndalar m? Otistik ocuklarda ne gibi farkllklar gzlenmektedir? ocuklarn bu oyunlardaki zihinsel durumlar ile yetikinlerin, kendilerini bakasnn yerine koyduklarndaki zihinsel durumlar nasl benzemektedir?

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2012-2013 ocuklarn Dnyalarndan Felsefecilerin Dnyalarna Hayal Gcnn Bilmeceleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHIL 330 Dil Felsefesi 3 SU Kredi
Bu ders dil felsefesinin temel mesele ve yaklamlarn blmde incelemektedir. analitik dil felsefesi, pragmatik, ve dilbilim felsefesi. Birinci blm anlam, imlem ve dorulua ilikin Frege'den Kripke'ye uzanan ana kuramlar kapsamaktadr. kinci blm Searle, Austin, Grice gibi kuramclarn dil edimleri, ima ve benzeri konulardaki grlerini ele almaktadr. Son blm ise dilsel grececilii, Saussure'un yapsalcln ve Chomsky'nin retici dilbilgisini kapsamaktadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Dil Felsefesi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHIL 340 Biyoetik 3 SU Kredi
Bu ders rencileri tp ve ilgili alanlardaki etik sorunlar ve bu sorunlar hakkndaki felsefi dnceyle tantrmay hedeflemektedir. lenecek konular arasnda faydaclk, deontoloji, erdem etii, tenazi, klonlama ve genetik zenginletirmeyle ilgili ahlaki meseleler, tp aratrmalarnda etik, salk servislerinin dalmnda adalet, kresel adalet, biyoteknoloji aratrmalarnn sosyal ve siyasi erevesi ve insan doas bulunmaktadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2013-2014 Biyoetik 3
Gz 2012-2013 Biyoetik 3
Gz 2011-2012 Biyoetik 3
Gz 2010-2011 Biyoetik 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHIL 342 Biyoloji Felsefesi 3 SU Kredi
Bu ders biyoloji felsefesindeki temel konulara giri dersidir. Bilimsel sorgulama, snrlandrma problemi, bilim ve deerler, biyolojinin bilimler iindeki yeri gibi temel bilim felsefesi konularndan bazlarn ksaca aklayarak ve yaamn ne olduu sorusunu inceleyerek balar; ardndan evrim, seilimin birimleri, genotip ve fenotip, evre, doutan olma, epigenetik, geliim biyolojisi, genomiks, fenomiks, indirgemecilik, kompleksite, biyoloji yasalar, sosyobiyoloji, biyoloji ve etik gibi biyolojinin temel felsefi konularn tantr. Dersin amac rencilerin bu konular zerinde tartmalarn tevik etmekle birlikte bir bilim dal olarak biyolojinin temel zelliklerini anlamalarn ve metotlarndan ve sosyal konularla yakn ilikilerinden kaynaklanan felsefi problemleriyle tanmalarn salamaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHIL 399 Serbest alma 3 SU Kredi
Yan Dal Lisans programnda dzenli sunulan derslerin kapsamad bilimsel konularda aratrma yapmak zere tasarlanm bir derstir. rencilerden, bir retim yesinin danmanlnda okuma listesi oluturarak ve deerlendirme biimleri gelitirerek kendi aratrmalarnn sorumluluunu almalar beklenir. renciler, kayt ncesi danman retim yesinin onayn almak zorundadrlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Serbest alma 3
Bahar 2016-2017 Serbest alma 3
Bahar 2015-2016 Serbest alma 3
Bahar 2014-2015 Serbest alma 3
Gz 2013-2014 Serbest alma 3
Bahar 2012-2013 Serbest alma 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHIL 401 Epistemoloji 3 SU Kredi
Bu derste bilginin tanm, olanakll, kapsam ve temellerine ilikin belli bal problem ve yaklamlar ele alnacaktr. Bilginin geleneksel tanm, phecilik, temelselcilik, tutarllk kuram, Gettier problemi ve zm nerileri bunlar arasndadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2016-2017 Epistemoloji 3
Bahar 2013-2014 Epistemoloji 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHIL 421 `Kii'lik ve Kiisel Kimlik 3 SU Kredi
Bu ders, kiisel kimlik ve `kii' olma zerine gnmze dek gelitirilmi baz temel kuramlarn nda, `kii' olmann anlamnn ve kiisel kimlik koullarnn felsefi adan incelenmesini hedeflemektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHIL 425 Avrupa Hmanizmi ve Sonras 3 SU Kredi
Bu dersin amac, Avrupa'daki hmanizm geleneini (Vico, 19. yzyl tarihselcilii, 20. yzyl filolojisi), zellikle bu gelenein arkiyatlk ncesi ve sonrasnda Edward Said tarafndan tekrar aktive ediliine odaklanarak irdelemektir. Bu yolla 20. yzylda hmanist felsefenin konumu ve anti-hmanist dnce (rn. Nietzsche, Foucault, Derrida) zerine gzlemlerde bulunma frsat doacak, getiimiz iki yzyla ait filoloji projesinin genel bir eletirisinin gereklilii vurgulanacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2013-2014 Avrupa Hmanizmi ve Sonras 3
Bahar 2009-2010 Avrupa Hmanizmi ve Sonras 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHIL 450 Bilim ve Toplum 3 SU Kredi
Bu dersin amac bilim ile toplum arasndaki karlkl etkileimi incelemektir. Bir yandan bilimin ve bilim tarafndan ynlendirilen teknolojinin toplumu, dier yandan da toplumsal faktrlerin bilim ve teknolojiyi nasl etkilediini aratrma amacn tamaktadr. Derste u konular zerinde durulacaktr: bilimsel aratrmann deien doas, demokratik toplumlarda bilim politikalarnn oluturulmasna ilikin zorluklar, bilimsel aratrmalarn ticarilemesi, kamuyu ilgilendiren konularda bilimsel ihtilaflarn zm, ve tm bunlarn yolat normatif sorularn tartlmas

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2014-2015 Bilim ve Toplum 3
Bahar 2011-2012 Bilim ve Toplum 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :