Buradasınız

Ders Kataloğu


LIT 212 Metin Kltr Balam zmlemeleri 3 SU Kredi
Mesleimiz ve ilgi alanmz ne olursa olsun, gndelik yaammz metinlerle evrilidir: gazeteler, reklamlar, kataloglar ve romanlar gibi. Bu ders, rencilere iyi bir metin okuyucusu olmalarn kolaylatracak becerileri vermeyi amalar. Daha ok yazl kltr ve edebiyat eletirisi zerinde durulmakla birlikte, film, video, moda ve opera gibi kltrel metinler de ele alnacaktr. Seilmi metinler yoluyla bir metnin belirli bir kltrel balamda nasl retildii, tketildii ve kullanld derinlemesine incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Metin Kltr Balam zmlemeleri 3
Bahar 2016-2017 Metin Kltr Balam zmlemeleri 3
Bahar 2015-2016 Metin Kltr Balam zmlemeleri 3
Bahar 2014-2015 Metin Kltr Balam zmlemeleri 3
Bahar 2013-2014 Metin Kltr Balam zmlemeleri 3
Bahar 2012-2013 Metin Kltr Balam zmlemeleri 3
Bahar 2011-2012 Metin Kltr Balam zmlemeleri 3
Bahar 2010-2011 Metin Kltr Balam zmlemeleri 3
Bahar 2009-2010 Metin Kltr Balam zmlemeleri 3
Bahar 2008-2009 Metin Kltr Balam zmlemeleri 3
Bahar 2007-2008 Metin Kltr Balam zmlemeleri 3
Bahar 2006-2007 Metin Kltr Balam zmlemeleri 3
Bahar 2005-2006 Metin Kltr Balam zmlemeleri 3
Bahar 2004-2005 Metin Kltr Balam zmlemeleri 3
Bahar 2003-2004 Metin Kltr Balam zmlemeleri 3
Bahar 2002-2003 Bu Snfta Bir Metin Varm?Metin-Klt.Balam Anal 3
Bahar 2001-2002 Bu Snfta Bir Metin Varm?Metin-Klt.Balam Anal 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
LIT 252 Dnya Edebiyatndan Temalar 3 SU Kredi
Bu derste dnya edebiyatndan seilmi temalar zerinde durulacaktr. renciler, seilmi metinleri belirli tarihsel ve kltrel balamlar erevesinde okuyacak ve zmleyeceklerdir. Derste okunan metinler seneden seneye deiecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2003-2004 Dnya Edebiyatndan Temalar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
LIT 290 Trk Edebiyatna Yaklamlar 3 SU Kredi
Bu ders, kurmacann Trk edebiyatnda ortaya kna odaklanan eletirel bir giri dersidir. Trk edebiyatnda roman ve ksa yknn 19. yzyldaki modernleme abalarnn etkisiyle ve Bat dillerindeki modellerin taklidiyle doduuna inanlr. lk balardaki acemice taklitler zamanla gelimitir. Bu ders, 1870-1920 aras dnemde Trke kurmacann geliimini, bu kabulleri sorgulayarak inceleyecektir. Bat etkisinin yan sra gelenekle etkileim, eviri ve uyarlamann rol, farkl kurmaca anlaylarnn atmas ve tarihsel koullarn etkisi konular edebi ve kuramsal metinlerin okunmas zerinden tartlacaktr. Dersin retim dili Trkedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2010-2011 Trk Edebiyatna Yaklamlar 3
Yaz 2009-2010 Trk Edebiyatna Yaklamlar 3
Gz 2005-2006 Osmanl-Trk Edebiyatnda Kurmaca 3
Gz 2004-2005 Osmanl-Trk Edebiyatnda Kurmaca 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
LIT 320 Popler Edebiyat 3 SU Kredi
Bu derste 19. ve 20. yzyl edebiyatlarndan, edebiyat kanonlarnn kapsam dnda kalan farkl trlerde rnekler incelenir. Popler edebiyatn anlam ve ada kltr iindeki yerinin kavranmasn salamak amalanr. Macera, ocuk edebiyat, korku, polisiye, pembe diziler ve bilim kurgu gibi eitli popler edebiyat trlerinden bir veya birka zerinde odaklanlarak, edebi deer, okur aratrmalar, trlerin yapsal zellikleri, anlat yntemleri, uyarlama gibi konular irdelenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Popler Edebiyat 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
LIT 324 Smrge Sonras Teorisi ve Edebiyat 3 SU Kredi
Bu derste, "saf" bir kltr diye bir ey olmad tezinden balayarak, bellirli bir kltre ait olmann ne demek olduunu anlamaya alacaz. Kimliin tanm edebiyatn znde ska sorgulanan konulardandr, ve "postkoloniyal" ad verilen bir grup eserler buna istisna deildir. Koloniyal ve postkoloniyal alanndan seilmi eserleri okurken, kimlik hakknda yazarlarn ve kendimizin anahtar sorulara verdii yantlar da irdeleyeceiz. Bir kltre, bir milliyete, bir etnik gruba, bir topluma veya bir aileye "ait olmak" ne demektir? Smerge glerinin mevcut balar zayflatm olduu bir durumda ne tr kimlikler mmkndr? Bu derste, roman ve ksa hikayenin yan sra ilgili teorik almalar da okuyacaz.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2008-2009 Smrge Sonras Teorisi ve Edebiyat 3
Bahar 2007-2008 Smrge Sonras Teorisi ve Edebiyat 3
Bahar 2004-2005 Smrge Sonras Teorisi ve Edebiyat 3
Gz 2002-2003 Smrge Sonras Teorisi ve Edebiyat 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
LIT 354 Edebiyat ve Gmen Kltr 3 SU Kredi
G ve gmenlik son yzyln en ok tartlan konularndandr. Gmen terimi, siyasi srgn, ekonomik nedenlerle iltica, ve i g balamnda veya birey olarak (ya da ailesiyle birlikte) yeni bir lkeye tanan insanlar iin kullanlmtr. Gmenler kendilerini barndran lkeler tarafndan ounlukla bir "sorun" olarak alglanmlardr. Bu ders, iinde yaadklar lke tarafndan "gmen" olarak snflandrlan yazarlarn yaptlarn inceleyecektir. Bu yazarlarn kulland dil, siyasi ve kltrel geler ile yazarlarn "gmen" tabirini benimseyip benimsemedikleri zerinde durulacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2005-2006 Edebiyat ve Gmen Kltr 3
Gz 2003-2004 Edebiyat ve Gmen Kltr 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
LIT 359 Edebiyat, deoloji ve Direni 3 SU Kredi
Bu ders, 20.yy'da, eletirmen ve sanat sorumluluunu yeniden tanmlayan ve edebiyatn toplumdaki politik roln ortaya koyan nemli edebi ahsiyetler zerine younlar. Bu yzylda dnyann eitli yerlerindeki rk, snf basks ve smrgecilie kar mcadelelerin verdii heyecan, sanatlar edebiyatn politik olanaklarn yeniden gzden geirmeye yneltti. Ders, bahsedilen bu mcadelelerin odak noktasnda yer alan bir grup yazarn incelenmesiyle kltrel almalar alannda eletirel bir diyalou da kapsar. Buna bal olarak, kltr, ideoloji, "rk", "etnisite", snf kavramlarnn nasl tanmlandna ve/ya temsil edildiine dair teorik tartmalar vurgulanacaktr. Dersin nemli bir renim kts, renciyi farkl edebi metinlerin politika, ideoloji ve direni asndan analiz edilmesini salayacak kavramsal gerelerle donatmaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2013-2014 Edebiyat, deoloji ve Direni 3
Bahar 2003-2004 iir, Ideoloji ve Direni 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
LIT 370 Kenti Dlemek 3 SU Kredi
Bu derste, roman, drama, otobiografi, iir gibi edebi trlerde ve filmde bir izlek olarak kent incelenecektir. Siyasi birim olarak antik polisten yirmibirinci yzyl metropolne dek edebiyatta kent, doa durumunun antitezi, modernitenin doumyeri, toplumsal dnm ve atma sahnesi, imparatorluktan ulus-devlete geiin oda, ve "Dou" ile Bat"nn buluma noktas olarak ortaya kmtr. Kapsadklar, dladklar, periferisi, altkltrleri, yeralt, kamu ile zel alanlar ve paralanmlklaryla kent, bir sembolik sistem olarak edebiyatta geni bir biimde ilenmitir. Bu ders, Balzac ya da Baudelaire'in Paris'i, Joyce'un Dublin'i, ve Mahfuz'un Kahire'si gibi kent temsillerinin yansra, dnya edebiyatndan ada, topyac ya da distopyac eserleri ierebilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2009-2010 Kenti Dlemek 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
LIT 371 Yaratc Yazm 3 SU Kredi
Bu ders, yazm tekniklerinin youn bir ekilde incelenmesi zerine kuruludur. Yaklam olarak tartma, terih ve taklit yntemleri kullanlacaktr. Her ders, snf yelerinin yazm olduu metinlerin tartlmasyla balayacaktr. kinci blm, yaymlanm bir metnin yakndan incelenmesini ierecektir; bu blmde zellikle biem, yap, szck seimi, kiisel zellikler, diyalog, toplumsal balam, kuram ve zyaamsal zellikler zerinde durulacak, yani metnin terihi yaplacaktr. Bu metinler, yazma farkl yaklamlar sergileyecek ve baz temel sorular gndeme getirecek eitlilikte olacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2008-2009 Yaratc Yazm 3
Gz 2007-2008 Yaratc Yazm 3
Gz 2005-2006 Yaratc Yazm 3
Gz 2003-2004 Yaratc Yazm 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
LIT 394 Modern Trk Edebiyat 3 SU Kredi
Sosyal ve siyasi olaylarn Trk edebiyatndaki yeri nedir? Trkiye'nin kltrel dinamizmi edebiyata nasl yansr? Bu ders modern Trkiye'yi ve edebiyatn Ahmet Hamdi Tanpnar, Ouz Atay, Adalet Aaolu ve Orhan Pamuk gibi yazarlarn eserleri vastasyla inceleyecektir. Derste "Trk ulusal edebiyat"nn ne olduu tanmlanmaya allacaktr: cinsiyet, din, kltrel ve ulusal kimlik hem Trke ve Trkiye'de yazlan eserlerde, hem de Trke dnda bir dilde (zellikle ngilizce) ve Trkiye'nin dnda yazlm ve baslm eserler yoluyla incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2013-2014 Modern Trk Edebiyat 3
Gz 2010-2011 Modern Trk Edebiyat 3
Gz 2008-2009 Modern Trk Edebiyat 3
Bahar 2006-2007 Modern Trk Edebiyat 3
Gz 2005-2006 Modern Trk Edebiyat 3
Gz 2002-2003 Modern Trk Edebiyat 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
LIT 430 Oto/biyografi 3 SU Kredi
Bu derste, otobiyografi, biyografi, oto-etnografi, otobiyografik belgesel ve otobiyografik roman gibi eitli yaam ykleri yapsal olarak incelenecektir. eitli otobiyografik metinler tarihsel, sosyal ve politik balamlarndaincelenecek, bu eserlerin edebi ve entelektel tarihe katklar analiz edilecektir. Otobiyografik metinlerdeki kii ve toplum arasndaki gerilimli ilikide, toplumsal cinsiyet, cinsellik, rk, snf ve din gibi konular zerinde durulacaktr. Okunacak eserlerden bazlar unlardr: St. Augustine, Confessions; J. J. Rousseau, Confessions; Gertrude Stein, The Autobiography of Alice B. Toklas; Halide Edib Advar, Memoirs ve The Turkish Ordeal; Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes; Brenda Maddox, Nora: A Biography of Nora Joyce (ya da: Nora: The Real Life of Molly Bloom); Latife Tekin, Gece Dersleri; ve Orhan Pamuk, Istanbul: Hatralar ve ehir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Oto/biyografi 3
Gz 2010-2011 Oto/biyografi 3
Gz 2009-2010 Oto/biyografi 3
Gz 2006-2007 Oto/biyografi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
LIT 434 Eletiri Kuram 3 SU Kredi
Bu ders yirminci yzyln ortalarndan gnmze dek uzanan modern eletiri kuramlarnn tarihsel balamlar iinde incelenmesinden olumaktadr. Yeni Eletiri, Yapsalclk ve Gstergebilim, Yapsalclk Sonras Eletiri, Psikanalitik Eletiri, Marksist ve Kltrel Eletiri, Feminist Eletiri ve Smrgecilik Sonras Eletiri akmlar zerine birincil ve ikincil yntemleri, varsaymlar, tutarllk ve verimliliklerinin deerlendirilmesinin yansra yazn metinlerine uygulanmalarna da yneliktir. rencilerin baz edebi metinleri de okuyarak, deiik kuramsal yaklamlar bu somut rnekler balamnda karlatrp deerlendirmeleri beklenecektir. Dersin amac rencilerin yalnzca eletirel okuma ve kuramsal dnme yeteneklerini gelitirmek deil, ayn zamanda ada eletiri kuramlarnn kltr aratrmalar asndan tad nemi ve bu kuramlarn antropoloji, tarih, psikoloji, hatta hukuk gibi dier alanlar nasl etkilediini anlamalarn salamaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Eletiri Kuram 3
Gz 2014-2015 Eletiri Kuram (LIT334) 3
Gz 2012-2013 Eletiri Kuram (LIT334) 3
Bahar 2004-2005 Eletiri Kuram (LIT334) 3
Bahar 2002-2003 Eletiri Kuram (LIT334) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
LIT 440 Edebiyat ve Psikanaliz 3 SU Kredi
Psikanalitik sylemlerle edebiyatn ve edebiyat eletirisinin birbirlerini nasl etkilediklerinin eletirel bir gzle deerlendirilmesi dersin odak noktasn oluturmaktadr. Psikanalitik kuram ve edebiyat eletirisinin temel kavramlar, Freud ve Lacan'n yaptlarnn yan sra, Derrida, Zizek, Deleuze ve Guattari gibi kuramclarn farkl nerilerine de deinilerek irdelenecektir. rencilerin bir dizi edebiyat ve psikanaliz metnini, arzu, imgelem, bellek, delilik ve bilind zerine farkl sylemler olarak anlayp yorumlamalar, metin zmleme becerilerini gelitirmeleri amalanmaktadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Edebiyat ve Psikanaliz 3
Bahar 2014-2015 Edebiyat ve Psikanaliz 3
Gz 2013-2014 Edebiyat ve Psikanaliz 3
Bahar 2011-2012 Edebiyat ve Psikanaliz 3
Gz 2010-2011 Edebiyat ve Psikanaliz 3
Gz 2008-2009 Edebiyat ve Psikanaliz 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
LIT 445 Edebiyatta Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3 SU Kredi
Bu derste edebiyatn toplumsal cinsiyet rollerini, kimliklerini ve cinsellii yanstma, etkileme, retme ve aydnlatma biimleri eitli dnem ve ulusal geleneklerden yk, roman, iir ve oyunlarn analizi yoluyla irdelenir. Edebiyat metinleri feminist ve 'queer' edebiyat kuramlar ve cinsellik tarihinin balca rnekleri nda incelenir. Belirli edebiyat metinleri balamnda toplumsal cinsiyetin rk, ulus, kreselleme ve toplumsal snf gibi baka kltrel konularla kesimeleri tartlr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Edebiyatta Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3
Gz 2016-2017 Edebiyatta Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (LIT345) 3
Bahar 2014-2015 Edebiyatta Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik (LIT345) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
LIT 452 Dnya Edebiyat 3 SU Kredi
Dnya Edebiyat, antik Yunan epii ve dramndan erken modern, modern ve ada edebiyata kadar eitli dnem ve trlerin rnekleri olan metinlerin yakn okumalarnn yapld bir derstir. Derste, orijinal metinlerin analizinin yansra bu metinleri farkl yaklamlarla yorumlayan eletiri metinlerine de yer verilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Dnya Edebiyat 3
Bahar 2001-2002 Dnya Edebiyat 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
LIT 492 Trkiye Edebiyatna Eletirel Yaklamlar 3 SU Kredi
Bu derste Trkiye tarihi ve kltr zerinde byk etkisi olan, ada Trkiye'nin daha iyi anlalabilmesini salayan edebi eserler incelenir. Ders malzemeleri, bu tr edebiyat metinleri ile, Trkiye zerine yaplan (rnein milliyetilik, toplumsal cinsiyet, nc dnya metinleri kuramlar, nc dnya balamnda estetik kuramlar, kanon ve ulusal kanon oluturma sreci, aznlk edebiyatlar ve hapishaneler ve hapishane edebiyat gibi) tarihi ve teorik almalarn bir bileiminden oluur. (rnein LIT 394 gibi) Trkiye Edebiyatna Giri dersleriyle karlatrldnda, LIT 492 daha kstl sayda eserin daha derinlemesine incelenmesini hedefler. Ders kapsamnda incelenecek yazarlar arasnda Ahmet Hamdi Tanpnar, Ouz Atay, Orhan Pamuk, Adalet Aaolu, Latife Tekin, Elif afak, Emine Sevgi zdamar, Mehmet Uzun ve Mgrd Margosyan saylabilir. retim dili Trkedir. Bju dersin, ayn zamanda bir lisansst semineri olarak alnabilmesi ve zellikle Tarih master veya doktora rencileri tarafndan, aratrma semineri ykmllklerine saydrlabilmesi konusunda, bkz LIT 692.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Trkiye Edebiyatna Eletirel Yaklamlar 3
Bahar 2013-2014 Trkiye Edebiyatna Eletirel Yaklamlar 3
Gz 2011-2012 Trkiye Edebiyatna Eletirel Yaklamlar 3
Bahar 2009-2010 Trkiye Edebiyatna Eletirel Yaklamlar 3
Gz 2006-2007 Trkiye Edebiyatna Eletirel Yaklamlar 3
Bahar 2003-2004 Trkiye Edebiyatna Eletirel Yaklamlar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :