Buradasınız

Ders Kataloğu


LAW 309 Bat Hukuku Tarihi 3 SU Kredi
Bat hukuk dncesine ve uygulamalarna rfi Hukuk ve Medeni Hukuk sistemleri egemendir; bu sistemlerin yannda Sosyalist, Dini ve Geleneksel/Kavmi gelenekler de yer bulur. Bu ders, Batl/Avrupai hukuk kltrne byk katkda bulunmu olan yasal sistemleri, kanunlar ve tarihi gelimeleri kapsamaktadr. Derste genel bir kronolojik sralama erevesinde kanunlardan, hukuki metinlerden ve hukuk sistemleri veya konuyla ilgili akademik almalardan rnekler sunularak sunulmaktadr. Antik Mezopotamya'dan klasik Yunan ve Roma'ya geilerek Bizans hukuku, Ortaa'da Bolonya'da Roma Hukuku'nun dirilii ve ortak bir Avrupa hukukunun douu ele alnmaktadr. Ders, rfi Hukuk ile Medeni Hukuk arasndaki ayrm ile son bulmaktadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2010-2011 Bat Hukuku Tarihi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
LAW 310 Karlatrmal Hukuki Dnce 3 SU Kredi
Bu dersin amac rencilerin seilmi baz hukuki konular zerinde dnp ierikli tartmalar yapabilmesine uygun zemini oluturmak ve bylece rencilerin ayn yahut benzer hukuki meseleler iin gelitirilen farkl yaklamlar kefetmelerine ve mukayese etmelerine olanak vermektir. Baz belirli hukuk sahalarndaki deiik hukuki rejimlerin kkl kavram ve kurallarna ainal arttrmann yansra, kapsanan tartma konularnn btn de rencilerin hukuki dncenin oluum srecini ve altnda yatan mant kefetmeye balama yolunda ilk admlar atmalarna imkan verecektir. Dersin amalarndan biri de anayasa hukuku, szleme hukuku, insan haklar, irketler hukuku, ceza hukuku, fikri ve snai haklar ve benzeri alanlarda soyut hukuki bilgi aktarm olmakla birlikte, dersin asl amac bu vesileyle hukuk ve mantk, gelenek, adalet, g ve ideoloji gibi kavramlar arasndaki ilikinin beraberce kefedilmesidir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2011-2012 Karlatrmal Hukuki Dnce 3
Gz 2009-2010 Karlatrmal Hukuki Dnce 3
Gz 2008-2009 Karlatrmal Hukuki Dnce 3
Gz 2006-2007 Karlatrmal Hukuki Dnce 3
Gz 2005-2006 Karlatrmal Hukuki Dnce 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
LAW 311 Uluslararas Hukuk 3 SU Kredi
Bu ders, uluslararas hukukun temel kavramlarnn net bir anlatmn vermeyi amalamaktadr. Uluslararas hukukun doasna, siyasi ve tarihsel dayanaklarna odaklanan tartmalara deindikten sonra; uluslararas hukukun kaynaklarna ve yerel hukukla arasndaki iliki ele alnacaktr. Buna mteakiben, devletler ve hkmetler, uluslararas hukukun zneleri olarak incelenecektir. Yabanc uyruklu kimselere uygulanan muameleler, yasal yetki hakk, anlamalar, devletlerin halef olmas, Denizler Hukuku, hava sahas ve d uzay gibi daha spesifik konularn yan sra; insan haklar, devletleraras anlamazlklarn barl zmleri, ve sava hukuku gibi konular bu dersin ana gndemini oluturacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Uluslararas Hukuk 3
Yaz 2012-2013 Uluslararas Hukuk 3
Yaz 2008-2009 Uluslararas Hukuk 3
Yaz 2007-2008 Uluslararas Hukuk 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
LAW 312 Karlatrmal Anayasa Hukuku 3 SU Kredi
Deiik kltrel ve hukuksal altyaps olan lkelerin anayasalar arasndaki benzerlik ve farkllklar incelenmektedir. Bu anayasalar dersi veren retim yesinin seimine bal olarak deiebilmektedir. Derste, farkl anayasal sistemler eletirel bir ekilde karlatrlmakta, zellikle yarglama, bireysel zgrlkler, gler ayrm, karar verme srelerinin merkezilii, oulculuk, ve demokratik ilkelerin korunmas gibi konu ve kavramlara odaklanlmaktadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Karlatrmal Anayasa Hukuku 3
Bahar 2014-2015 Karlatrmal Anayasa Hukuku 3
Bahar 2013-2014 Karlatrmal Anayasa Hukuku 3
Gz 2012-2013 Karlatrmal Anayasa Hukuku 3
Bahar 2011-2012 Karlatrmal Anayasa Hukuku 3
Bahar 2010-2011 Karlatrmal Anayasa Hukuku 3
Bahar 2009-2010 Karlatrmal Anayasa Hukuku 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
LAW 401 Hukuk, daresi ve Toplum 3 SU Kredi
Bu ders hukuki, toplumsal ve i idaresi dinamikleri arasndaki karmak etkileimleri incelemektedir. ok uluslu irketlerin hkmetler ve evre zerine etkilerini, emek-sermaye ilikisini ve sosyal adalet konularn ilemektedir. Ders ierii, hukuk kurallarnn toplum zerinde etkisini ve i kontratlarnn yeni hukuk dzenlemelerine yol ap amad gibi konular kapsamaktadr. zellikle, hukuki, toplumsal ve i dnyasndaki dzenlemelerin beklenmeyen sonular daha nemli olmaktadr. Byk irketler, modern bankaclk sektr, devlet-i dnyas ilikileri ve bilgi toplumu gelimeleri dersin kapsamndadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Hukuk, daresi ve Toplum 3
Bahar 2011-2012 Hukuk, daresi ve Toplum 3
Bahar 2010-2011 Hukuk, daresi ve Toplum 3
Bahar 2009-2010 Hukuk, daresi ve Toplum 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
LAW 403 Uluslararas Hukuku 3 SU Kredi
Bu ders gnmzde uluslararas ve uluslar st dzeyde faaliyet gsteren bireylerin ve kurulularn kar karya olduklar yasal mevzular ve temel kurumlar tantmaya yneliktir. Medeni hukuk, rf ve adet hukuku ile uluslar st ve uluslararas hukuk rejimlerine ksaca bakldktan sonra yabanc yatrmlar, emek ve istihdam, fikir haklar, kurumsal sosyal sorumluluk ve evre sorunlar gibi kresellemeyle birlikte daha ciddi hale gelen baz meseleler zerinde durulacaktr. Derste bir yandan ''gerek dnya''dan vakalar ve rnekler ele alnrken, sz konusu kurumlarn ve kurallarn altnda yatan varsaymlarn ve politikalarn gz nne serilmesi hedeflenmektedir

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2016-2017 Uluslararas Hukuku 3
Bahar 2013-2014 Uluslararas Hukuku 3
Bahar 2012-2013 Uluslararas Hukuku 3
Gz 2011-2012 Uluslararas Hukuku 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
LAW 404 AB'de nsan Haklar 3 SU Kredi
Bu ders, AB'nin, ye lkelerde, birlie aday lkelerde ve Birlik'in uluslararas ilikiye girdii lkelerde insan haklar zerinde olan etkisini incelemektedir. ncelikle, Avrupa Birlii'nin insan haklar politikas, insan haklar mevzuat ve ilgili organlarnn insan haklar itihad incelenmektedir. Ders ikinci olarak, Avrupa'nn drt bir yanndan gnlk tartmalarn konusunu oluturan seme insan haklar sorunlarn inceleme altna almaktadr. Son olarak, Avrupa Birlii'nin taraf olduu uluslararas anlamalardaki insan haklarna dair hkmler, Birlik'e tam yelik srecindeki insan haklar koullar ve Birlik'in gelimekte olan lkelerdeki insan haklarnn korunmas ve gelitirilmesindeki rol zerinde durulmaktadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2013-2014 AB'de nsan Haklar 3
Bahar 2008-2009 AB'de nsan Haklar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :