Buradasınız

Ders Kataloğu


IR 201 Uluslararas likiler Teorisi 3 SU Kredi
Bu ders uluslararas ilikiler kavram ve srelerinin incelemektedir. Bu balamda realizm liberalizm ve radikal yaklamlar gibi uluslararas ilikilerin temel teorik ereveleri ve souk sava sonras kavramsal tartmalar ele alnmaktadr. Bu teorilerin yan sra d politika analizi, uyumazlk analizi ve zm ve gvenlik almalar dersin konular arasndadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Uluslararas likiler Teorisi 3
Gz 2016-2017 Uluslararas likiler Teorisi 3
Gz 2015-2016 Uluslararas likiler Teorisi 3
Bahar 2014-2015 Uluslararas likiler Teorisi 3
Gz 2014-2015 Uluslararas likiler Teorisi 3
Bahar 2013-2014 Uluslararas likiler Teorisi 3
Gz 2013-2014 Uluslararas likiler Teorisi 3
Bahar 2012-2013 Uluslararas likiler Teorisi 3
Gz 2012-2013 Uluslararas likiler Teorisi 3
Gz 2011-2012 Uluslararas likiler Teorisi 3
Gz 2010-2011 Uluslararas likiler Teorisi 3
Gz 2009-2010 Uluslararas likiler Teorisi 3
Gz 2008-2009 Uluslararas likiler Teorisi 3
Gz 2007-2008 Uluslararas likiler Teorisi 3
Gz 2006-2007 Uluslararas likiler Teorisi 3
Gz 2005-2006 Uluslararas likilerin Kavramsal Temelleri 3
Gz 2004-2005 Uluslararas likilerin Kavramsal Temelleri 3
Gz 2003-2004 Uluslararas likilerin Kavramsal Temelleri 3
Gz 2002-2003 Uluslararas likilerin Kavramsal Temelleri 3
Gz 2001-2002 Uluslararas likilerin Kavramsal Temelleri 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: IR 201D
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
IR 201D Uluslararas likiler Teorisi-Tartma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Uluslararas likiler Teorisi-Tartma 0
Gz 2016-2017 Uluslararas likiler Teorisi-Tartma 0
Gz 2015-2016 Uluslararas likiler Teorisi-Tartma 0
Bahar 2014-2015 Uluslararas likiler Teorisi-Tartma 0
Gz 2014-2015 Uluslararas likiler Teorisi-Tartma 0
Bahar 2013-2014 Uluslararas likiler Teorisi-Tartma 0
Gz 2013-2014 Uluslararas likiler Teorisi-Tartma 0
Bahar 2012-2013 Uluslararas likiler Teorisi-Tartma 0
Gz 2012-2013 Uluslararas likiler Teorisi-Tartma 0
Gz 2011-2012 Uluslararas likiler Teorisi-Tartma 0
Gz 2010-2011 Uluslararas likiler Teorisi-Tartma 0
Gz 2009-2010 Uluslararas likiler Teorisi-Tartma 0
Gz 2008-2009 Uluslararas likiler Teorisi-Tartma 0
Gz 2007-2008 Uluslararas likiler Teorisi-Tartma 0
Gz 2006-2007 Uluslararas likiler Teorisi-Tartma 0
Gz 2005-2006 Uluslararas likilerin Kavramsal Temelleri- Tartma 0

Onkosul: __
Yankosul: IR 201
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
IR 301 Kreselleme ve Uluslararas likiler 3 SU Kredi
Bu ders, kreselleme sreleri iinde uluslararas ilikilerin deien doasyla, Souk Sava bitiminden sonra ortaya kan bir dizi nemli gelimeleri ve sorunlar alarak ilgilenir. Bunu yaparken, ders rencilerin uluslararas ilikileri, kuramsal ve ampirik dzeylerde, anlama kapasitelerini gelitirmeyi amalar, ve, bu balamda da, (a) kresellemenin siyasi ve ekonomik boyutlarn, (b) kresel deiimlerle devlet iktidar arasndaki ilikileri, (c) yoksulluk, gvenlik, kresel ynetim, terrizm gibi ciddi sorunlar, ve (d) Amerikan hegemonyas, Avrupa Birlii, ve Kresel ekonomik kriz gibi nemli rnekleri tartr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Kreselleme ve Uluslararas likiler 3
Gz 2016-2017 Kreselleme ve Uluslararas likiler 3
Gz 2015-2016 Kreselleme ve Uluslararas likiler 3
Gz 2014-2015 Kreselleme ve Uluslararas likiler 3
Gz 2013-2014 Kreselleme ve Uluslararas likiler 3
Gz 2012-2013 Kreselleme ve Uluslararas likiler 3
Gz 2011-2012 Kreselleme ve Uluslararas likiler 3
Yaz 2010-2011 Kreselleme ve Uluslararas likiler 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve IR 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
IR 312 Kresel Sorumluluklar ve Haklar 3 SU Kredi
Karlkl bamlln gittike art bir dnyada yayoruz. Amerika'daki finansal mhendislik Bursa'da ve dnyann birok baka yerindeki istihdam ve bymeyi belirleyebiliyor. in'in CO2 salmlar Konya'daki tarmsal retimi etkileyebiliyor. Vietnam'daki bir salgn ya da Japonya'daki bir nkleer kaak tm dnyann halk saln tehdit edebiliyor. Bylesine karlkl baml bir dnyada birbirimize kar sorumluklarmz ve haklarmz ne olmal? Bu ders, dnyann durumunu gzden geirip, bizi birbirimize yaklatran -iklim deiiklii, nkleer silahlar, yoksulluk, kresel halk sal gibi- dinamikleri analiz ederek, hepimizin sorumluluklarn tartacaktr. Ayrca, bu sorulara cevap sunan eitli deer sistemlerini ve teknokratik ereveyi de snayacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2011-2012 Kresel Sorumluluklar ve Haklar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
IR 341 Kresel dare 3 SU Kredi
Kresel siyaseti dzenleyen fikirleri, kurumlar ve uygulamalari inceleyen bu dersin amac var: 1)Gnmzn kresel idare yapsn ve dinamiklerini gzden geirmek, 2)Kresel dzende gc ve adalet konularna eilmek ve 3)Kresellemenin dnya dzenine etkilerini incelemek. Bu derste devletler, uluslararas kuruluslar ve uluslararas sivil toplum rgtleri arasndaki ilikileri uluslararas ticaret, gvenlik, bar koruma, insan haklar, kalknma ve evre konular balamnda inceleyecegiz. Bu derste yapacamz okuma ve tartmalarda asadakiler gibi bir ok soruya yant arayacaz:Kreselleme kresel idare asndan ne anlam ifade ediyor? Insan haklarnda universal standartlara ulalabilinir mi ya da ulalmal m? Dnya rgt (DTO) daha adil bir uluslaras ekonomik dzen oluturabilir mi?

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2011-2012 Kresel dare 3
Yaz 2008-2009 Kresel dare 3
Gz 2003-2004 Kresel dare 3
Gz 2002-2003 Kresel dare 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
IR 342 Trk D Politikas 3 SU Kredi
Gnmz Trk d politikasnn deien dnya deerleri ve ilikileri erevesinde incelenmesi.Trk d politikasnda eitli eilimler, taraflar, karar verme sreleri ve sorunlar; Yunanistan ve Kbrs sorunu; Rusya ve Bulgaristan ile ilikiler; Suriye, Irak ve srail; Ermenistan ve Azerbeycan ilikileri; Avrupa Birlii, Birlemi Milletler ve NATO.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Trk D Politikas 3
Bahar 2016-2017 Trk D Politikas 3
Bahar 2015-2016 Trk D Politikas 3
Bahar 2014-2015 Trk D Politikas 3
Bahar 2011-2012 Trk D Politikas 3
Gz 2010-2011 Trk D Politikas 3
Gz 2009-2010 Trk D Politikas 3
Gz 2008-2009 Trk D Politikas 3
Gz 2007-2008 Trk D Politikas 3
Gz 2006-2007 Trk D Politikas 3
Bahar 2004-2005 Trk D Politikas (IR292) 3
Bahar 2003-2004 Trk D Politikas (IR292) 3
Bahar 2002-2003 Trk D Politikas (IR292) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
IR 389 nsan Haklar ve Dnya Dzeni 3 SU Kredi
Bu ders grencilere insan haklar teorisi ve pratii hakknda temelleri tantmay hedeflemektedir. Ders insan haklari kavram kapsamna nelerin dahil oldugunu (siyasi, ekonomik, sosyal ve kltrel haklar) analiz etme ve dnyann eitli blgelerinde yaanan insan haklar ihlallerini inceleme frsat sunar. Ders ayn zamanda uluslarasi kurulularn, devletlerin, bireylerin, sivil toplum kurulularnn ve medyanin roln inceleyerek, uluslaras insan haklar ilkeleri ve standartlar ve bunlarin yaptrm hakknda eletirel bir analiz sunar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 nsan Haklar ve Dnya Dzeni 3
Bahar 2016-2017 nsan Haklar ve Dnya Dzeni 3
Bahar 2015-2016 nsan Haklar ve Dnya Dzeni 3
Bahar 2014-2015 nsan Haklar ve Dnya Dzeni 3
Bahar 2013-2014 nsan Haklar ve Dnya Dzeni 3
Bahar 2012-2013 nsan Haklar ve Dnya Dzeni 3
Yaz 2011-2012 nsan Haklar ve Dnya Dzeni 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
IR 391 Uluslararas Ekonomi Politikas 3 SU Kredi
Bu ders uluslararas dzeyde siyaset ve ekonomi arasndaki ilikiyi incelemektedir. Uluslararas ekonomi politik (UEP) piyasalarla siyasetin kesiiminde yer alr. Kresel dzeyde ekonomik ve siyasi balantlarn yapsnn analiz edildii bu derste, devletler, okuluslu ve yerel kurum ve organizasyonlarla sivil aktrlerin UEPnin nde gelen srelerinin ekillenmesinde oynadiklari roller ele alnacaktr. Dersin temel amac rencileri gnmzdeki UEP almalar balamndaki kuramsal yaklamlar tartmalar ve ampirik konularla tantrmaktr. Bu ama dorultusunda, nce UEP alanndaki kuramsal yaklamlar tartlacaktr. Daha sonra, bu kuramsal yaklam ve tartmalarn altnda gncel ampirik konular ele alnacaktr. Uluslararas para ilikileri, ticaret ve sermaye hareketleri, kreselleme ve blgeselleme sreleri incelenecek konular arasndadr. Genel olarak, bu ders rencilerin UEP alannda kuramsal bilgi ve analitik becerilerinin gelimesine katkda bulunmay hedeflemektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Uluslararas Ekonomi Politikas 3
Gz 2016-2017 Uluslararas Ekonomi Politikas 3
Gz 2015-2016 Uluslararas Ekonomi Politikas 3
Yaz 2014-2015 Uluslararas Ekonomi Politikas 3
Gz 2014-2015 Uluslararas Ekonomi Politikas 3
Gz 2013-2014 Uluslararas Ekonomi Politikas 3
Bahar 2012-2013 Uluslararas Ekonomi Politikas 3
Gz 2011-2012 Uluslararas Ekonomi Politikas 3
Gz 2010-2011 Uluslararas Ekonomi Politikas 3
Gz 2009-2010 Uluslararas Ekonomi Politikas 3
Gz 2008-2009 Uluslararas Ekonomi Politikas 3
Gz 2007-2008 Uluslararas Ekonomi Politikas 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve ECON 202 - Lisans - En AzD
ve IR 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
IR 392 D Politika Analizi 3 SU Kredi
Bu derste kuramsal ve uygulama dzeyinde d politika yapma ve uygulama arlkl younlalr: d ve gvenlik politikalar, olay analizleri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 D Politika Analizi 3
Bahar 2016-2017 D Politika Analizi 3
Bahar 2015-2016 D Politika Analizi 3
Bahar 2014-2015 D Politika Analizi 3
Bahar 2013-2014 D Politika Analizi 3
Gz 2012-2013 D Politika Analizi 3
Gz 2010-2011 D Politika Analizi 3
Yaz 2009-2010 D Politika Analizi 3
Bahar 2005-2006 D Politika Analizi 3
Bahar 2001-2002 D Politika Analizi 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
IR 394 Dnya Politikalar 3 SU Kredi
Bu ders devletleri etkileyen d faktrleri multi disipliner bir adan incelemektedir. renciler, uluslararas ilikilerde yaanan gelimeleri Uluslararas likiler Teorisi derslerinde edindikleri kuramsal ereve ile deerlendireceklerdir. Dersin bir zellii rencilere i politikalar d etmenler ile ilikilendirme kapasitesi vermesidir. Bu ilikilendirme, zellikle i politikalarn d politikalara etkisini anlamakta ve d politikalarn i politikadaki gelimeler zerindeki roln kavramakta n plana kmaktadr. Bu dersin kuramsal erevesi Uluslararas likiler kuramlarndan liberal kurumsallama okuluna dayanmaktadr. Ders, uluslararas krizlerin i politikalara etkisini, uluslararas ilikilerde turblans ve deiim, ve dnya politikalarnda kltr ve kimlik kavramlar zerinde durmaktadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Dnya Politikalar 3
Yaz 2009-2010 Dnya Politikalar 3
Bahar 2007-2008 Dnya Politikalar 3
Bahar 2006-2007 Dnya Politikalar 3
Gz 2005-2006 Dnya Politikalar 3
Yaz 2004-2005 Dnya Politikalar 3
Bahar 2003-2004 Dnya Politikalar 3
Bahar 2001-2002 Dnya Politikalar 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
veya SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
IR 400 Uluslararas atma ve Bar 3 SU Kredi
Bu ders uluslararas atma ve bar alannda alan akademisyen ve uygulayclarn sunduu deiik tanmlar, bak alar, aktrler ve aralar inceleyerek bar almalar ve uyumazlk zm alanlarna genel bir bak sunar. Ders uluslararas atma ve barn nedenleri ve koullarn inceleyen teorik ve ampirik literatrnn bir incelemesidir. atma ve bara farkl hatta bazen birbiriyle atan farkl bak alarn, bunlarn tarihsel geliimini, ana varsaymlarn, yntemlerini ve bunlarn mevcut durumdaki atmalara uygulanmasn inceler. Bu derste ayrca barn elde edilmesi iin kullanlan ''zorlayc g'', ''iddetsiz mcadele'', ''dnya dzeni yoluyla bar'', ''kiisel ve toplumsal dnm? kavramlar incelenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Uluslararas atma ve Bar 3
Bahar 2011-2012 Uluslararas atma ve Bar 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
IR 401 Trkiye ve Orta Dou 3 SU Kredi
Doaldr ki; uzun bir sre, Trkiye'nin Orta Dou politikalar ve Orta Dou'yla ilikileri, Avrupa'daki nemli lkelerle veya Amerika Birleik Devletleri'yle olan ilikilerine nazaran, ikincil ve daha az nemli olarak ele alnmtr. Ancak bu politikalar ve ilikiler, getiimiz son yirmi ylda nemlerini ve zerkliklerini arttrmay baarmtr. Dorusu; imdilerde rahatlkla, Trkiye'nin Orta Dou komularyla ilikileri Trk d politikalarnn aktif olarak urat eitli sahalardan en tehlikeli olma potansiyeline sahip olanlarndan ve en sorunlularndan biridir, denebilir. Bu ders, Trkiye'nin bu blgeyle ilgili politikalarn, Trkiye'nin daha geni d politika menfaatleri ve hedefleri erevesinde, 1920'lerden balayarak ardl tarihsel dnemler araclyla inceler. Ders blme ayrlr: (i) 1918'den 1990'lara, blgenin tamamna ynelik Trk politikalarnn evrimi; (ii) Trkiye iin belirli bir nem tayan drt Orta Dou'lu oyuncuya ynelik Trk politikalar; (iii) Yakn dnem Trk politikalar: 2003 Krfez Sava'nn ncesi ve sonras

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2008-2009 Trkiye ve Orta Dou 3
Bahar 2007-2008 Trkiye ve Orta Dou 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve IR 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
IR 402 Avrupa'da Trkiye 3 SU Kredi
Bu ders Trkiye'nin Avrupa?daki yerini uluslar aras ilikiler teorisi asndan incelemektedir. Trkiye'nin tarihsel ve corafi olarak Avrupa dzeninde kendine has bir konumu vardr. Bu konum zellikler 1945 sonras uluslar aras dinamiklere gre ekillenmitir. Dersin ierii Trkiye'nin Souk Sava srasnda ve Souk Sava sonrasnda Avrupa sistemindekini yerini incelemek zere dzenlemitir. Ayrca, Trkiye'nin Avrupa Birlii ile ilikileri ve Trkiye'nin AB yelii dersin ana konular arasndadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Avrupa'da Trkiye 3
Gz 2008-2009 Avrupa'da Trkiye 3

Onkosul: SPS 102 - Lisans - En Az D
ve SPS 101 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
IR 403 Souk Sava Sonras Siyasi iddet 3 SU Kredi
Souk Sava sonrasi siyasi iddet olaylarn inceleyen bu ders terorizm, i sava, etnik atma ve kitlesel imha silahlar gibi evrensel sorunlara odaklanmtr. Dersin amac ncelikle bu sorunlarn tanmlanmas, iddeti yaratan nedenlerin incelenmesi ve literatrde nerilen zmlerin incelenmesidir. Bu amalar gerekletirirken din, milliyetilik ve etnik kimlik gibi nemli baz kavramlarn da siyasi iddetle olan ilikileri gncel rnekler zerinden tartmaya almaktadr. iddetin zm balamnda ise hem i politika yaklamlar hem de uluslararas mdahaleler deerlendirilmekte ve bu noktada uluslararas kurumlara den roller tartlmaktadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Souk Sava Sonras Siyasi iddet 3
Bahar 2015-2016 Souk Sava Sonras Siyasi iddet 3
Bahar 2014-2015 Souk Sava Sonras Siyasi iddet 3
Bahar 2013-2014 Souk Sava Sonras Siyasi iddet 3
Gz 2012-2013 Souk Sava Sonras Siyasi iddet 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
IR 404 Enerji Politikalar 3 SU Kredi
Enerji gnmzde bireysel ve toplumsal yaam her alanda nemli lde etkilemektedir. Ekonomik byme sonucu artan enerji ihtiyac, gerek gelimekte olan lkeler gerekse gelimi lkelerde enerji gvenliini n plana kartmaktadr. te yandan, enerji reten lkeler ihra pazarlarn korumak iin enerji talep gvenliine odaklanmaktadrlar. Enerji jeopolitikas kavramndan yola karak bu ders enerji pazarlarndaki gelimelerin siyasal, ekonomik ve stratejik ynleri zerinde odaklanr, ayrca enerji ve evre arasndaki iliki ve alternatif enerji kaynaklar konularn da AB enerji politikalar ve Trkiye piyasas balamnda irdeler

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Enerji Politikalar 3
Bahar 2016-2017 Enerji Politikalar 3
Bahar 2015-2016 Enerji Politikalar 3
Bahar 2014-2015 Enerji Politikalar 3
Bahar 2013-2014 Enerji Politikalar 3
Gz 2012-2013 Enerji Politikalar 3
Bahar 2011-2012 Enerji Politikalar 3
Bahar 2010-2011 Enerji Politikalar 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
IR 405 Avrupa D Politikas 3 SU Kredi
Bu ders, rencileri Avrupa Birlii'nin d politikasndaki temel kavramlar tantmak zere tasarlanmtr. rencilerin Avrupa Birlii'nin uluslararas bir aktr olarak performansn deerlendirebilecekleri kuramsal ve analitik bir temel sunmay amalar. Ders, Avrupa D Politikas'ndaki temel aktrleri, aralar, kurumlar, amalar ve konular kapsamaktadr. Dnya siyasetindeki gncel sorunlara AB'nin verdii cevaplar da tartlacak konular arasndadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2012-2013 Avrupa D Politikas 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
IR 406 Trkiye ve Gney Kafkasya 3 SU Kredi
Bu dersin temel amac rencileri Souk Sava sonras Trkiye?nin Gney Kafkasya?ya ynelik d politikasnn temel dinamikleriyle tantrmaktr. Bu ama dorultusunda, Trkiye?nin Gney Kafkasya lkeleri olan Ermenistan, Azerbaycan ve Grcistan ile ilikileri incelenecektir. Trkiye iin stratejik adan nem arz eden bir blge olan Gney Kafkasya ile ilikiler uzun sredir devam eden anlamazlklar ve enerji politikalar asndan analiz edilecektir. Ders ayrca Sovyetler Birlii?nin knden sonra Gney Kafkasya lkelerinde gerekleen sosyal, siyasi ve ekonomik gelimeleri ele alacak; blge dinamiklerinin Rusya, AB ve ABD gibi byk glerin karlar dorultusunda nasl etkilendiini tartacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2013-2014 Trkiye ve Gney Kafkasya 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
IR 407 Uluslararas likilerin Yerel Kkenleri 3 SU Kredi
Bir lkenin askeri tehditlerini etkili klan nedir? lkeler askeri ittifak veya ticari antlamalar yapacaklar dier lkeleri nasil seerler? Uluslararas mzakerelerde hangi lkeler daha avantajldr? Uluslararas likiler uzmanlar bunlar ve benzeri birok nemli sorunun cevabn ararken lkelerin i siyasetini incelemenin son derece faydal olduunu grmlerdir. Bu derste grenciler i ve d siyaset arasindaki baglantlar inceleyecek, ne kan teoriler ve bu teorileri snayan eldeki veriler hakkinda bilgi edineceklerdir. Hem uluslararas atmalar hem de uluslararas ibirlii konular ele alnacaktr. Dersin nihai amac rencilerin d politikada etkili yerel aktrler ve bu aktrlerin oynadiklar roller hakknda bilgi edinmeleri ve bunu degiik durumlara uygulama yetisini kazanmalaridir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2013-2014 Uluslararas likilerin Yerel Kkenleri 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
IR 410 Uluslararas Gvenlik 3 SU Kredi
Bu ders uluslararas gvenlik kavramlarn deiik kuramsal ve temasal alardan ele alr. Uluslararas gvenlik genel olarak tehdit ve g kullanm ile ilgili olduu iin, '' Savalar neden kar? Siyasal rejimlerin ve yaplarn bar ile ilikisi ne ldedir? Nkleer silahlanmann uluslararas istikrara tehdit oluturur mu? Trkiye'nin nkleer silahlar edinmesi kendisine ve blgeye daha ok gven getirir mi? Terrizm nedir ve devletler iin ne kadar bir tehdit oluturur?'' gibi sorular ortaya kmaktadr. Bu sorulardan yola karak, rencilerin gnmzn uluslararas gvenlik sorunlarna hem farkl kuramsal alardan hem de tarihsel bir perspektiften yaklamalar salanacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Uluslararas Gvenlik 3
Gz 2016-2017 Uluslararas Gvenlik 3
Gz 2015-2016 Uluslararas Gvenlik 3
Bahar 2011-2012 Uluslararas Gvenlik 3
Bahar 2010-2011 Uluslararas Gvenlik 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve IR 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
IR 493 Uluslararas Mzakere 3 SU Kredi
atmalarn younlukta olduu bir dnyada mzakere sreci ve sonucu savaa gitmek veya bar yapmak arasndaki seimlerin belirleyicisidir. Barl ortamlarda ise mzakere atmalarn barl zm iin, yeni ilikilerin altyaplarnn oluturulmas ve gven tazelemesi iin kullanlan nemli bir aratr. Bu ders mzakere sanat ve biliminin ana hatlarn irdelemek zere tasarlanmtr ve iki bolmden olumaktadr. Birinci blm mzakerenin kavramsal ve yapsal zellikleri zerinde younlamaktadr. Bu bolmde, mzakereye hazrlk, mzakerede g, taktik strateji, kltrel farklar, cinsiyet ve ok tarafl mzakereler incelenecektir. kinci blm mzakere becerileri zerine younlaacaktr. Bu blmde renciler eitli oyunlar oynayarak kavramsal bilgilerini uygulama frsat bulacaklardr. Dersin pedagojik yapsn klasik ders anlatm ynteminin yan sra, katlmc tartmalar, mzakere simlasyonlar ve oyunlar ve de mzakere konusunda deneyim sahibi diplomatlarn sunumlar oluturacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Uluslararas Mzakere 3
Bahar 2016-2017 Uluslararas Mzakere 3
Bahar 2015-2016 Uluslararas Mzakere 3
Gz 2014-2015 Uluslararas Mzakere 3
Gz 2013-2014 Uluslararas Mzakere 3
Gz 2012-2013 Uluslararas Mzakere 3
Gz 2011-2012 Uluslararas Mzakere 3
Gz 2010-2011 Uluslararas Mzakere 3
Gz 2009-2010 Uluslararas Mzakere 3
Gz 2008-2009 Uluslararas Mzakere 3
Gz 2007-2008 Uluslararas Mzakere (IR393) 3

Onkosul: SPS 101 - Lisans - En Az D
ve SPS 102 - Lisans - En AzD
ve ECON 202 - Lisans - En AzD
ve IR 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :