Buradasınız

Ders Kataloğu


CULT 201 Kltrel Ettlerde Kuram ve Uygulama 3 SU Kredi
Bu ders, rencilere 19. ve 20. yzylda Kltrel Etdler alanndaki en nemli kuramsal gelimeleri tantacaktr. Derste kltr kavram ile yapsalclk, postyapsalclk, marksizm, feminizm, postmodernizm gibi kuramlar ilenecektir. Kltr alanndaki farkl kuramlar tantmak dnda, bu derste tv dizilerinden popler mzie, polisiye romanlardan karikatrlere bir dizi kltrel rn incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2013-2014 Kltrel Ettlerde Kuram ve Uygulama 3
Gz 2012-2013 Kltrel Ettlerde Kuram ve Uygulama 3
Gz 2011-2012 Kltrel Ettlerde Kuram ve Uygulama 3
Gz 2010-2011 Kltrel Ettlerde Kuram ve Uygulama 3
Gz 2009-2010 Kltrel Ettlerde Kuram ve Uygulama 3
Gz 2008-2009 Kltrel Ettlerde Kuram ve Uygulama 3
Gz 2007-2008 Kltrel Ettlerde Kuram ve Uygulama 3
Gz 2006-2007 Kltrel Ettlerde Kuram ve Uygulama 3
Gz 2005-2006 Kltrel Ettlerde Kuram ve Uygulama 3
Gz 2004-2005 Kltrel Ettlerde Kuram ve Uygulama 3
Gz 2003-2004 Kltrel Ettlerde Kuram ve Uygulama 3
Gz 2002-2003 Kltrel Ettlerde Kuram ve Uygulama 3
Gz 2001-2002 Kltrel Ettlerde Kuram ve Uygulama 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 222 Popler Kltr ve Gnlk Yaam 3 SU Kredi
Bu ders kitle iletiim aralarnn gelimesiyle balantl olarak ortaya kan popler kltr kavramnn geliim srecini inceleyecek. "Yksek" ve "alt" kltr kavramlarn sorgularken, deiik kltrel rnleri popler kltr alanndaki gncel tartmalar rneklemek iin kullanacak.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2009-2010 Popler Kltr ve Gnlk Yaam 3
Bahar 2003-2004 Popler Kltr ve Gnlk Yaam 3
Bahar 2002-2003 Popler Kltr ve Gnlk Yaam 3
Bahar 2000-2001 Popler Kltr ve Gnlk Yaam 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 223 Tketim, Yemek ve Kltr 3 SU Kredi
Bu dersin temel amac, yeme-ime pratikleri ile kltrel sreler arasndaki karmak ve ok ynl ilikileri incelemektir. Bu derste zellikle, farkl toplumsal ve tarihsel koullar ierisinde ortaya kan gda tketim rntlerinin nasl ekillendii, yeme-ime pratiklerinin farkl toplumsal ve kltrel anlamlar kazanarak, zamansal, mekansal ve hiyerarik olarak ne tr dnmler/deiimler geirdii zerinde durulacaktr. Bu amalar dorultusunda, ders iki ana eksen zerinde kurulmutur: (i) kuresel ve tarihsel deimelere parallel olarak yeme-ime ve piirme pratiklerinin yaylmas ve dnmesi ve (ii) gda tketim rntleriyle toplumsal hiyerariler arasndaki ilikiler. Bu derste ele alnacak belli bal konular arasnda unlar saylabilir: darda yeme-imenin toplumsal ve kltrel nemi, yemek pratikleriyle toplumsal cinsiyet ilikileri arasndaki etkileim, "ulusal" ve "etnik" mutfaklarn tarihsel geliimi ve dnm, eker, kahve ve kola gibi eitli yiyecek ve iecek maddelerinin kltrel ve toplumsal tarihi, yemekle ilgili ritellerin ve kurallarn tarihsel geliimi, yemek pratikleri ve globalleme.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2010-2011 Tketim, Yemek ve Kltr 3
Gz 2003-2004 Tketim, Yemek ve Kltr 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 225 Reklam ve Kltr 3 SU Kredi
Kltr, reklamclk alannda ok nemli bir deiken olarak karmza kar. Ayn ekilde, reklamclk da gnmz dnyasnda kltr ve ekonominin ekillenmesinde nemli bir rol oynamaktadr. Bu derste bir yandan reklamcln tarihi ve gnmzdeki konumu incelenecek, bir yandan da reklamlardaki "kltr" esi ele alnacaktr. Reklamlarda sosyal snf, toplumsal cinsiyet, cinsellik, etnik ve ulusal kimlikler, din, ve rk gibi kategorilerin ne ekilde temsil edildikleri gerek Trkiye'de kullanlan reklamlar, gerekse dnyann baka yerlerinden rneklerle tartlacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2006-2007 Reklam ve Kltr 3
Bahar 2005-2006 Reklam ve Kltr 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 230 Medya almalarna Giri 3 SU Kredi
Giri dzeyindeki bu ders, gnmz medyasnn ileyiini ve gndelik hayatmzdaki yerini, toplumsal, kltrel ve ekonomik boyutlaryla ele almaktadr. Medya, tarihsel geliim sreci iinde hem retim hem tketim sreleri asndan deerlendirilerek, medya almalarnn temel sorun ve yaklamlar gncel rnekler zerinden tartlacaktr. Habercilik, reklam ve tketim kltrnn yan sra sahiplik yaps gibi konulara da yer verilecektir. Dersin temel amac rencilerin medya okuryazarln arttrmak, gnmz medyas ile kurduklar ilikiye dair daha bilinli ve eletirel bir bak as gelitirmelerini salamaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2009-2010 Medya almalarna Giri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 299 Trkiye'de Kltrel almalara likin Konular 3 SU Kredi
Bu giri dersi Trkiye'de Kltrel almalara ilikin gncel konular ele alr. Dersin konusu aldnda belirtilecektir. Konular, antropoloji, tarih, edebiyat, sosyoloji, ve grsel almalar gibi alanlardan seilerek belirlenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2006-2007 Trkiye'de Kltrel almalara likin Konular 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 322 Genlik Kltrleri 3 SU Kredi
Bu ders genlik kltrlerine ya ve kuak kavramlar erevesinden bakmay amalamaktadr. Derste sorulacak sorular arasnda, genlik ve genlik kltrlerinin tarihsel olarak nasl tanmlanm ve kavramlatrlm olduu bulunmaktadr. Bir baka soru da global dnyada genlik kltrlerinin nasl allmas gerektiidir. Derste genlik kltrlerinin (ve kuak kimliinin) Trkiye'de nasl alld zerinde de durulacaktr. Derste rencilerin Istanbul'da genlik kltr ve/veya kuak kimlii zerine alan aratrmas yapacaklar bir blm bulunmaktadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2016-2017 Genlik Kltrleri 3
Gz 2015-2016 Genlik Kltrleri 3
Bahar 2012-2013 Genlik Kltrleri 3
Bahar 2009-2010 Genlik Kltrleri 3
Yaz 2004-2005 Genlik Kltrleri 3
Gz 2004-2005 Genlik Kltrleri 3
Gz 2002-2003 Genlik Kltrleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 324 nsanlar ve Klonlar 3 SU Kredi
Bu derste insan tanmlayan ve/veya sorunsallatran baz felsefi ve edebi metinlerle filmleri inceleyerek 'insan sorunu'nu aratracaz. 'nsan sorunu'nun tarihin hangi dnemlerinde nem kazandn ve insann hangi koullarda lm ilannn verildiini, yararsz ve nemsiz olarak nitelendiini, veya yceltilip kutsandn grmeye alacaz

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2007-2008 nsanlar ve Klonlar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 325 Medya Dnyalar 3 SU Kredi
Bu derste, dnya leinde ekillenen ve yaygnlaan medya piyasalarnn beraberinde getirdii kltrel/siyasal dnmleri ele alacaz. Cevaplarn arayacamz eitli sorulardan bazlar unlar: 'Global' medya anda, ulusal ve yerel kltrler nasl deiiyor? Hegemonik medya metinleri (reklamlar, televizyon dizileri, web-siteleri vb. ) farkl sosyal ve kltrel ortamlarda yaayan insanlarn gnlk yaamlar ile nasl kesiiyor? Ne tr yeni anlam haritalar, sahiplenme ve direni mekanlar olutuyor? Ders iinde bu ve benzeri sorular ana balk altnda inceleyeceiz: a) uluslaras medya piyasalarnda yeni merkez/evre ilikileri b) medya retimi ve kltr retimi c) hegemonya, kltr ve siyaset

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2011-2012 Medya Dnyalar 3
Yaz 2009-2010 Medya Dnyalar 3
Bahar 2007-2008 Medya Dnyalar 3
Gz 2005-2006 Medya Dnyalar 3
Bahar 2003-2004 Medya Dnyalar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 327 Post-Koloniyal Teori ve Sorunlar 3 SU Kredi
Post-koloniyal teori smrgecilik dalgalarnn ve tiplerinin arka planlarn ve gnmzdeki etkilerini irdeler. Bu derste renciler bu akademik akmn varsaymlar, merkezi soru ve sorunlar ile tantrlacaklar. Ayrca postkoloniyalizmin feminist ve yapsalclk sonras teori ile ilgileri de aratrlacak. Ders, rencilerin bu farkl empirik ve teorik bak alarna kendi dnce ve tecrbeleri altnda yaklaabilmelerini kolaylatracak ekilde tasarlanmtr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2006-2007 Post-Koloniyal Teori ve Sorunlar 3
Gz 2004-2005 Post-Koloniyal Teori ve Sorunlari 3

Onkosul: CULT 201 - Lisans - En Az D
veya SOC 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 341 Cinsiyet Mitleri: Kadnlar ve Erkekler zerine Kltrel Kuramlar 3 SU Kredi
Kadnlk ve erkeklik hakkndaki fikirlerimizi nereden ediniriz? Bu fikirler tarihsel olarak ve farkl toplumlar arasnda ne tr deiiklikler gsterirler? Bu dersin amac, bu ve buna benzer sorular araclyla Trkiye'de ve dnyann baka yerlerinde toplumsal cinsiyet ve cinselliin siyasi, iktisadi, bilimsel ve kltrel pratik ve sylemlerle ilikisini incelemektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Cinsiyet Mitleri: Kadnlar ve Erkekler zerine Kltrel Kuramlar 3
Bahar 2016-2017 Cinsiyet Mitleri: Kadnlar ve Erkekler zerine Kltrel Kuramlar 3
Gz 2015-2016 Cinsiyet Mitleri: Kadnlar ve Erkekler zerine Kltrel Kuramlar 3
Gz 2014-2015 Cinsiyet Mitleri: Kadnlar ve Erkekler zerine Kltrel Kuramlar (CULT242) 3
Gz 2012-2013 Cinsiyet Mitleri: Kadnlar ve Erkekler zerine Kltrel Kuramlar (CULT242) 3
Bahar 2005-2006 Cinsiyet Mitleri: Kadnlar ve Erkekler zerine Kltrel Kuramlar (CULT242) 3
Bahar 2003-2004 Cinsiyet Mitleri: Kadnlar ve Erkekler zerine Kltrel Kuramlar (CULT242) 3
Gz 2001-2002 Cinsiyet Mitleri: Kadnlar ve Erkekler zerine Kltrel Kuramlar (CULT242) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 342 Toplumsal Cinsiyet ve Milliyetilik 3 SU Kredi
20. yzyl, milliyetiliin ve scak/souk savalarn yzyl oldu diyebiliriz. Aratrmaclarn zellikle son on ylda yaptklar almalar gsteriyor ki milliyetilii ve savalar daha iyi anlayabilmek iin toplumsal cinsiyet ilikilerine bakmak, kadnlk ve erkeklii daha iyi anlayabilmek iin de milliyetilie ve savalara bakmak gerekiyor. Bu ders, kitaplar, makaleler ve filmlerden yola karak geen yzyl boyunca dnyann eitli yerlerinde toplumsal cinsiyet, milliyetilik ve militarizm arasndaki etkileimin nasl ekillendiini inceler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2010-2011 Toplumsal Cinsiyet ve Milliyetilik 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 343 Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik almalar: Seilmi Konular 3 SU Kredi
Bu ders toplumsal cinsiyet ve cinsellik almalarna dair tarihsel ve gncel konular ele alr. Dersin ierii ald her dnem ayrca duyurulur. Derste ilenecek konular ve yaklamlar, antropoloji, kltrel almalar, toplumsal cinsiyet ve cinsellik almalar, tarih, edebiyat, performans almalar, sosyoloji ve grsel almalar gibi farkl alanlar kapsayacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2011-2012 Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik almalar: Seilmi Konular 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 355 Kent Mekanlar ve Kltrleri 3 SU Kredi
Dnya corafyasnn farkl kelerinde yer alan - Kahire'den New York'a, stanbul'dan Singapur'a - byk kentler arasndaki farklar, benzerlikleri, ilikileri nasl anlayp, yorumlayabiliriz? Bu derste byk kentlerin iinde barndrd farkl yaam biimlerini, kltrel elikileri, snfsal gerilim ve yarlmalar ele alp, eitli kavramlarn merceinden grnenleri tartlacaktr. stnde durulacak konulardan bazlar: koloni kentlerinin iktidar corafyalar, ulusal devletlerin modernizasyon projeleri, 'post-modern' tketim saraylar ve ak hava mzeleri, 'kresel' kentlerde i gc piyasalar, 'yeni' g akmlar, zenginlik ve yoksulluk mekanlar olacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2013-2014 Kent Mekanlar ve Kltrleri 3
Yaz 2010-2011 Kent Mekanlar ve Kltrleri 3
Gz 2010-2011 Kent Mekanlar ve Kltrleri 3
Gz 2009-2010 Kent Mekanlar ve Kltrleri 3
Gz 2008-2009 Kent Mekanlar ve Kltrleri 3
Gz 2005-2006 Kent Mekanlar ve Kltrleri Arasnda Yolculuklar 3
Gz 2004-2005 Kent Mekanlar ve Kltrleri Arasnda Yolculuklar 3
Gz 2003-2004 Kent Mekanlar ve Kltrleri Arasnda Yolculuklar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 360 Tketim Toplumu ve Kltrleri 3 SU Kredi
Bu dersin ana amac, ada tketim toplumlarn anlamak, elikilerini tartmak olacak. Tketim pratiklerini, sembolik, sosyal ve siyasi alardan ele alan antropoloji ve sosyoloji teorilerini greceiz. Gnmzde kresel lekte yaygnlaan tketim alar ve eitsizlikler, ne zaman ekillenmeye balad? Nasl dnmler geirdi? Bu sorulara cevap ararken, gnlk yaamda neyin, ne zaman, kim tarafndan tketildii ile, iktidar, eitsizlik, dlama gibi makro-sosyal sreler arasndaki balantlar stnde duracaz. Bu amala, kuma- giyim-moda konusundan, alveri-yaam tarz temsillerine kadar geni bir yelpaze iinde yaplm aratrmalardan yararlanacaz.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Tketim Toplumu ve Kltrleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 361 Szl Tarih 3 SU Kredi
Bu ders szl tarih almalarna giri dersidir. Szl tarih, anlarn szl tarihi tarafndan grlen kiiyle bir diyalog sonucu kaydedilmesini ierir. Szl tarih almalar, yazl belgelere dayal tarihin kaydetmedii olay ve yaantlarn aratrlmasn olduu kadar, olay ve yaanmlklarn bugnn gzyle anlamlandrlma srecini incelemeyi de kapsar. Bu derste renciler, szl tarih tekniklerini renirken seilmi szl tarih aratrmalar okuyacak ve kendi szl tarih projelerini gerekletireceklerdir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2016-2017 Szl Tarih 3
Gz 2015-2016 Szl Tarih 3
Gz 2014-2015 Szl Tarih 3
Gz 2013-2014 Szl Tarih 3
Gz 2011-2012 Szl Tarih 3
Gz 2010-2011 Szl Tarih 3
Gz 2009-2010 Szl Tarih 3
Bahar 2008-2009 Szl Tarih 3
Gz 2007-2008 Szl Tarih (CULT250) 3
Gz 2006-2007 Szl Tarih (CULT250) 3
Gz 2005-2006 Szl Tarih (CULT250) 3
Bahar 2004-2005 Szl Tarih (CULT250) 3
Bahar 2003-2004 Szl Tarih (CULT250) 3
Gz 2002-2003 Szl Tarih (CULT250) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 362 Bellek almalar 3 SU Kredi
Bellek konusu son yllarda sosyal bilimlerde en ok tartlan konulardan biri olmutur. Modernite gelecee odaklanmken, postmodern dnemde gemie ynelik ilgi nasl aklanabilir? Bu ders bu soruya cevaplar arayacaktr. Ders, bellein nasl alt konusuna deindikten sonra, psikoloji, sosyoloji ve tarih alanlarnda bellek zerine yaplan tartmalar irdeleyecektir. Derste zerinde durulacak temalar arasnda bellek ve mekan ilikisi, kimlik, travma, anlat, kutlama, medya ve beden bulunmaktadr. Bellek konusunda yaplan almalardan rnekler sunulacak derste, Trkiye'deki bellek almalar zerinde de durulacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Bellek almalar 3
Bahar 2016-2017 Bellek almalar 3
Bahar 2015-2016 Bellek almalar 3
Gz 2014-2015 Bellek almalar 3
Bahar 2013-2014 Bellek almalar 3
Bahar 2011-2012 Bellek almalar 3
Bahar 2010-2011 Bellek almalar 3
Bahar 2009-2010 Bellek almalar 3
Bahar 2007-2008 Bellek almalar 3
Bahar 2006-2007 Bellek almalar 3
Bahar 2005-2006 Bellek almalar 3
Gz 2004-2005 Bellek ve Ulusal Kimlik 3
Bahar 2002-2003 Bellek ve Ulusal Kimlik 3
Bahar 2001-2002 Bellek ve Ulusal Kimlik 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 364 Hafza almalar: Seilmi Konular 3 SU Kredi
Bu ders gn getike yaygnlamakta olan hafza almalarna odaklanr. Dersin ierii ald her dnem ayrca duyurulur. Derste ilenecek konular ve yaklamlar, antropoloji, kltrel almalar, toplumsal cinsiyet almalar, tarih, edebiyat, hafza almalar, sosyoloji ve grsel almalar gibi farkl alanlar kapsayacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2011-2012 Hafza almalar: Seilmi Konular 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 384 Politik Ekoloji ve Toplum 3 SU Kredi
Dersin genel amac doa ve toplum arasndaki ilikiyi ele alan kuramlara ve evre sorunlarna dair nansl bir bak as gelitirmektir. Bu ama erevesinde: 1) evre sorunlar ve siyaseti daha genel sosyal, politik ve ekonomik dinamikler balamnda ele alnacaktr; 2) yaygn olan insan-merkezci dnce biimine kar gelitirilen alternatif varolu ve bilgilenme kuram ve pratikleri aratrlacaktr; ve 3) kresel ve yerel evre sorunlar, siyasetleri ve hareketlerinin politik ekolojik boyutu tartlacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 391 Trkiye'de Kltr: Eletirel Yaklamlar 3 SU Kredi
"Trk Kltr" nedir? Kimi ve neyi kapsar veya dlar? Bu tanmlamay kim(ler) yapmtr/yapmaktadr? Kltr(ler) ve ulusal kimlik arasndaki iliki nedir? Bu ders, sosyoloji antropoloji, tarih, siyaset ve edebiyat metinlerine dayanarak, Osmanl'nn son dnemlerinden bugne Trkiye'deki kltr tartmalarn ele alr ve "Trk Kltr"ne atfedilen anlamlarn zaman ierisinde nasl deitiini (veya deimediini) inceler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Trkiye'de Kltr: Eletirel Yaklamlar 3
Bahar 2016-2017 Trkiye'de Kltr: Eletirel Yaklamlar 3
Gz 2015-2016 Trkiye'de Kltr: Eletirel Yaklamlar 3
Gz 2014-2015 Trkiye'de Kltr: Eletirel Yaklamlar 3
Bahar 2013-2014 Trkiye'de Kltr: Eletirel Yaklamlar 3
Gz 2012-2013 Trkiye'de Kltr: Eletirel Yaklamlar 3
Bahar 2010-2011 Trkiye'de Kltr: Eletirel Yaklamlar 3
Gz 2010-2011 Trkiye'de Kltr: Eletirel Yaklamlar 3
Bahar 2009-2010 Trkiye'de Kltr: Eletirel Yaklamlar 3
Bahar 2008-2009 Trkiye'de Kltr: Eletirel Yaklamlar 3
Gz 2008-2009 Trkiye'de Kltr: Eletirel Yaklamlar 3
Bahar 2007-2008 Trkiye'de Kltr: Eletirel Yaklamlar 3
Gz 2006-2007 Trkiye'de Kltr: Eletirel Yaklamlar 3
Bahar 2005-2006 Trkiye'de Kltr: Eletirel Yaklamlar 3
Gz 2005-2006 Trkiye'de Kltr: Eletirel Yaklamlar 3
Bahar 2004-2005 Trkiye'de Kltr: Eletirel Yaklamlar 3
Gz 2004-2005 Trkiye'de Kltr: Eletirel Yaklamlar (CULT291) 3
Bahar 2003-2004 Trkiye'de Kltr: Eletirel Yaklamlar (CULT291) 3
Bahar 2002-2003 Trkiye'de Kltr: Eletirel Yaklamlar (CULT291) 3
Bahar 2001-2002 Trkiye'de Kltr: Eletirel Yaklamlar (CULT291) 3
Gz 2001-2002 Trkiye'de Kltr: Eletirel Yaklamlar (CULT291) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 399 Serbest alma 3 SU Kredi
Lisans programnda dzenli sunulan derslerin kapsamad bilimsel konularda aratrma yapmak zere tasarlanm bir derstir. rencilerden, bir retim yesinin danmanlnda okuma listesi oluturarak ve deerlendirme biimleri gelitirerek kendi aratrmalarnn sorumluluunu almalar beklenir. renciler, kayt ncesi danman retim yesinin onayn almak zorundadrlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Serbest alma 3
Bahar 2016-2017 Serbest alma 3
Gz 2011-2012 Serbest alma 3
Bahar 2009-2010 Serbest alma 3
Gz 2009-2010 Serbest alma 3
Bahar 2008-2009 Serbest alma 3
Bahar 2007-2008 Serbest alma 3
Gz 2007-2008 Serbest alma 3
Bahar 2006-2007 Serbest alma 3
Gz 2005-2006 Serbest alma 3
Bahar 2003-2004 Serbest alma 3
Gz 2003-2004 Serbest alma 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 401 Onur Projesi 3 SU Kredi
Kltrel Etdler alann semi olan renciler, drdnc ylda bir dnem boyunca kendi younlatklar konuda zgn bir proje tasarlama ve uygulama olana bulacaklardr. rencinin ilgi alanna gre ierii deiebilecek olan bu proje, metinsel, etnografik veya grsel kuramlar ve yntemler kullanlarak hazrlanacaktr. Tm projeler rencinin danman tarafndan onaylanmaldr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Onur Projesi 3
Bahar 2016-2017 Onur Projesi 3
Bahar 2014-2015 Onur Projesi 3
Bahar 2011-2012 Onur Projesi 3
Bahar 2009-2010 Onur Projesi 3
Bahar 2008-2009 Onur Projesi 3
Bahar 2007-2008 Onur Projesi 3
Bahar 2006-2007 Onur Projesi 3
Bahar 2005-2006 Onur Projesi 3
Bahar 2003-2004 Drdnc Yl Projesi 3
Bahar 2002-2003 Drdnc Yl Projesi 3

Onkosul: __
CULT 401>Pre-requiste
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
Course or Test: CULT 201 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.

and
000 - 9999 arasi.
En Az Not : D
Ayni anda alinamaz.
 
CULT 420 Bilim, Teknoloji ve Kltr 3 SU Kredi
Bu ders sosyal ve insani bilimlerden treyen perspektif ve metodlar kullanarak, bilim ve teknolojinin sosyal, kltrel ve kurumsal balamlarn inceler. Ders, bilim ve teknolojinin tarafszl ve zerklii hakkndaki varsaymlar; doal ve yapay arasndaki fark; bilginin, uzmanlk ve otoritenin sosyal yaplanmasn ve insani deerler ile, bilim ve teknoloji arasndaki ilikileri sorgular. Gerek, bilim ve teknoloji ile zaman ve mekann organizasyonu arasndaki balantlar, gerekse birey hakkndaki deien kavramsal yaplar, modernitenin ve postmodernitenin can alc boyutlar olarak tartlr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2008-2009 Bilim, Teknoloji ve Kltr 3
Gz 2006-2007 Teknoloji ve Kltr 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 421 Dijital Beeri BilimlerI 3 SU Kredi
Dijital Beeri Bilimler 1960'lardan beri sayl niversite ve aratrma merkezinde bilgisayar teknolojileri ve beeri bilimler iin zel olarak hazrlanan programlarn yardmyla yaplan pek ok aratrma yntemine n ayak olmu yeni bir paradigmadir. Dijital Beeri Bilimler, otomatik metin analizi ve madencilii, ariv ve ktphane kataloglarnn saysallatrlmas, veritaban ynetimi, grselletirme, ve sosyal alar gibi aratrmalar iermektedir. Ders, bu konulardan rnekleri inceleyip, her konuda beeri bilimcilerin kullanabilecei programlar tantacaktr. renciler, kendi projeleri iin hangi teknoloji/programlara ihtiya duyuluyorlarsa ona gre projelerini nasl ekillendirmeleri gerektii, verilerini nasl toplamalar, temizlemeleri ve analiz etmeleri gerektii konularnda eitim alacaklardr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 432 Modernizm/Postmodernizm 3 SU Kredi
Modernizm ve postmodernizm edebiyattan grsel kltre kadar birok alanda 20. yzyla damgasn vurmu eilimlerdir. Bu ders, her iki dnce alann da kuramsal metinler yannda bu alanlar oluturmu fikirlere dayal veya bizzat bu fikirlerin oluumunu etkilemi almalara da bakarak tartmay amalar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2016-2017 Modernizm/Postmodernizm 3
Gz 2014-2015 Modernizm/Postmodernizm 3
Bahar 2012-2013 Modernizm/Postmodernizm 3
Bahar 2010-2011 Modernizm/Postmodernizm 3
Gz 2007-2008 Modernizm/Postmodernizm 3

Onkosul: HUM 201 - Lisans - En Az D
veya CULT 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 434 Kltr Kuramlar 3 SU Kredi
Bu derste yirminci yzyln balca dnrlerinden bazlarnn yaptlar okunarak, farkl kltr tanmlar, bir disiplin olarak kltrel aratrmalar hakkndaki tartmalar kltrel zmlemelerde kullanlan ada kuramsal ereveler incelenecektir. rencilere Marksizm, yapsalclk, yapsalclk sonras, feminizm ve psikanaliz gibi kuramsal yaklamlara genel bir giriin yansra W. Benjamin, T. Adorno, J. Derrida, M. Foucault, L. Irigaray, J. Butler, S. Zizek gibi baz nemli kltr kuramclarnn dncelerini eletirel bir yaklamla irdeleme frsat sunulacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2014-2015 Kltr Kuramlar 3
Gz 2013-2014 Kltr Kuramlar 3
Gz 2012-2013 Kltr Kuramlar 3
Gz 2011-2012 Kltr Kuramlar 3
Gz 2010-2011 Kltr Kuramlar 3
Bahar 2009-2010 Kltr Kuramlar 3
Gz 2008-2009 Kltr Kuramlar 3
Gz 2007-2008 Kltr Kuramlar 3
Gz 2006-2007 Kltr Kuramlar 3
Gz 2005-2006 Kltr Kuramlar 3

Onkosul: CULT 201 - Lisans - En Az D
veya SOC 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 435 iddet Temsilleri 3 SU Kredi
iddet, son yllarda ok ilgi gren bir aratrma konusu olmaya balamtr. Yaratc almalar iddeti belgelemeye ve sebeplerini anlamaya alrken, iddetin doru tasvir ve temsil edilmesinin iyileme srelerinde ve ileride oluabilecek iddetin nlenmesinde nemli olduu zerinde durulmutur. Ancak iddet tasvir ve temsillerine yaplan bu vurgu, metin veya grntde yeni bir iddet biimi yaratmaya da sebep olabilmektedir. rnein, eitli gruplara ynelik nefret ieren konumalarn veya iddet ieren pornografinin analiz ve eletirileri, ayn zamanda bu iddet biimlerinin yeniden retilmelerine de yol aabilmektedir. Insanlarn sava ve benzeri iddet biimlerini anlamalarn salamak kendi iinde bir sanat olarak alglanmaktadr. iddetin metin veya grntye yansmalar ne kadar net olursa, insanlar iddetin etkisini o kadar iyi hissedebildikleri dnlr. Bu tr abalar iddeti estetize ederken, hangi noktada onu yeniden retmi oluyorlar? Belki daha da nemlisi, bu almalarn ayn zamanda iddete bir zm nerdiklerini dnebilir miyiz? Bu ders, kuramsal almalarn yan sra iddetin metinsel ve grsel temsillerini de kullanarak bu sorulara yant arayacaktr.Bu ders, rencilerin snf ii sunum ve tartmalara aktif olarak katlmalarn gerektiren bir aratrma semineridir. Yksek lisans rencilerinin, dersin normal ykmllklerine ek olarak dnem sonu makalesi olarak orijinal bir aratrma sunmalar beklenmektedir. Bu durum gz nnde bulundurularak CULT 535, yksek lisans dersi olarak alnabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2007-2008 iddet Temsilleri 3
Bahar 2005-2006 iddet Temsilleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 441 Orta Dou'da Toplumsal Cinsiyet 3 SU Kredi
Bu ders Orta Dou?da toplumsal cinsiyet almalarnn temel mesele ve tartmalarna bir giri niteliindedir. Blgede sre gelen sylem, ideoloji ve toplumsal hareketlerin toplumsal cinsiyet balamnda bir analizini sunmay ve rencilere ge 19. yzyldan bugne toplumsal cinsiyet kimliklerinin sosyal, siyasal ve kltrel srelerle ilikili olarak geirdii dnm anlama beceri ve yntemlerini kazandrmay amalamaktadr. Ders, toplumsal cinsiyet balamndaki tarihsel soru ve meseleleri Orta Dou?da kadnlk ve erkeklikler zerine gncel tartma ve sylemlere balamay hedeflemektedir. zerinde durulacak ana konular arasnda feminizm ve milliyetilik ilikisi, rtnme zerine tartmalar, kadnlarn znellii, slami feminizm, erkeklikler ve Arap Bahar ve sonrasnda cinsellik politikalar bulunmaktadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Orta Dou'da Toplumsal Cinsiyet 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 442 Sava, Hafza ve Toplumsal Cinsiyet 3 SU Kredi
20.yzyl ''kresel ve yerel, scak ve souk savalarn yzylyd'' (Catherine Lutz). Bu ders, bu yzyl boyunca yaanm olan sava ve siyasal iddet deneyimlerinin nasl hatrlandn toplumsal cinsiyet ekseninde ele alacaktr. Dersin ele alaca temel sorulardan bazlar yledir: Sava, siyasal iddet ve militarizasyonun toplumsal cinsiyet temelli etkileri neler olmutur? Savalar, soykrmlar, ve dier siyasal iddet deneyimleri nasl anlatlm, nasl temsil edilmitir? Kadnlar savalarda yaanan cinsiyetlendirilmi iddeti nasl hatrlamakta ve anlatmaktadrlar? Tanklk, hikaye anlatm, ve iyileme arasnda ne tr bir iliki vardr? Sava, soykrm ve dier siyasal iddet deneyimlerinin popler kltr, film, edebiyat ve (oto)biyografi alanlarndaki temsilleri ''kiisel'' ile ''kamusal/milli'' arasndaki ilikiyi nasl kurgulamaktadrlar? Antlar, mzeler ve dier hafza mekanlarnda savalar nasl cinsiyetlendirmekte ve hatrlamaktadr? Bu sorular dnyann farkl yerlerinden, zellikle de Macaristan, Trkiye, Almanya, Rwanda, eski Yugoslavya, ve Arjantin'den rneklerle ele alnacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Sava, Hafza ve Toplumsal Cinsiyet 3
Gz 2016-2017 Sava, Hafza ve Toplumsal Cinsiyet 3
Gz 2015-2016 Sava, Hafza ve Toplumsal Cinsiyet 3
Bahar 2012-2013 Sava, Hafza ve Toplumsal Cinsiyet 3
Bahar 2011-2012 Sava, Hafza ve Toplumsal Cinsiyet 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 443 Toplumsal Cinsiyet, Sava ve Bar 3 SU Kredi
20.yzyl scak ve souk savalarn yzylyd diyebiliriz. Bu ders, 20. yzyla damgasn vurmu olan sava, militarizm ve bar konularn toplumsal cinsiyet ekseninde ele alacaktr. Dersin ilk blm (Sava, Militarizm ve Toplumsal Cinsiyet) savalarn, ordularn ve askerliin kadnlk ve erkeklik tanmlarn/deneyimlerini nasl ekillendirmi olduunu inceleyecektir. kinci blm (Kadn ve Bar) dnyann eitli yerlerinden kadnlarn bar alannda yaptklar almalara tarihsel olarak bakacaktr. Feminizm ve Bar Siyaseti balkl nc blm ise bar ve bar siyaseti zerine gelitirilen feminist kuram tartacaktr. Dersin baz koullarla bir lisanst semineri olarak alnabilmesi konusunda, bkz CULT 643.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2007-2008 Toplumsal Cinsiyet, Sava ve Bar 3
Gz 2004-2005 Toplumsal Cinsiyet, Sava ve Bar 3
Bahar 2002-2003 Toplumsal Cinsiyet, Sava ve Bar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 444 Trkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3 SU Kredi
Bu derste, akademik, edebi ve siyasi metinler ile sinema ve belgesel filmler kullanlarak Trkiye'de toplumsal cinsiyet ve cinsellik konular ele alnacaktr. zerinde durulacak baz balklar yledir: 19.yzyldan gnmze feminist hareketin geliimi, erkeklik deneyimleri ve anlatlar, kadna ynelik iddet, bekaret tartmalar, toplumsal cinsiyet ve milliyetilik ilikisi, dini ve siyasi sylemlerde bedenin kurgulan, laiklik ve siyasi slam balamnda toplumsal cinsiyet tartmalar, bu alandaki aznlk deneyim ve rnleri, ve cinsellik politikalar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Trkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3
Bahar 2016-2017 Trkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3
Bahar 2014-2015 Trkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3
Gz 2013-2014 Trkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3
Bahar 2010-2011 Trkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3
Bahar 2009-2010 Trkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3
Bahar 2007-2008 Trkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3
Bahar 2006-2007 Trkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3
Gz 2003-2004 Trkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 446 Toplumsal Cinsiyet ve Medya 3 SU Kredi
Basl medya, internet, televizyon, mzik gibi tm biimleriyle medya dnya gerekliinin oluturulmasnda byk bir gce sahiptir. Bu derste, erkek, kadn, cinsiyetli varlk kimliklerinin ve cinsellie ilikin dncelerin medya kltrnn eitli alanlarnda nasl oluturulduu, tartld ve zlmeye uratld konu edilir. Hem retilmeleri hem de tketilmeleri sreci iinde medya metinlerinin aralarndaki karmak ilikiler irdelenir. rencilerin, eitli kuramsal perspektifleri gzden geirmenin yan sra, izgi roman, televizyon dizisi, mzik videosu, yarma programlar gibi farkl medya trlerine odaklanan grup almalarna katlarak eletirel izleme ve yap zmleme yntemleriyle alma pratii edinmeleri hedeflenir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 449 Montesquieu?den Mernissi?ye Harem Edebiyat 3 SU Kredi
Harem bir yer midir? Bir kurum mudur? Harem kavram hangi cinsellik ve toplumsal cinsiyet kavramlaryla ilikilendirilebilir veya onlar enforme edebilir? Bu ders haremin bir dizi sosyo-kltrel ve tarihsel balamda somutlanan kltrel biimleniine eilir. Hareme ilikin baz tarihsel makaleler ile balanarak oradan Avrupa metinleri, tablolar, fotoraflar filmleri ve modasnn rneklerine geilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2014-2015 Montesquieu?den Mernissi?ye Harem Edebiyat 3
Yaz 2013-2014 Montesquieu?den Mernissi?ye Harem Edebiyat 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 451 Mzelerde Ulus, Tarih ve Kltr 3 SU Kredi
Bu ders, mze - modernite ilikisini ve mzenin tarih, kltr ve ulus sylemlerinin olumasndaki roln inceler ve belli nesnelerin tarihi hatrlamada ve kltr yorumlamadaki rolne deinir. Okumalar ve mze ziyaretleri nda mzenin kltrel miras nasl temsil ettii ve toplumsal hafzann yaplanmasna katks tartlacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2014-2015 Mzelerde Ulus, Tarih ve Kltr 3
Gz 2013-2014 Mzelerde Ulus, Tarih ve Kltr 3
Gz 2012-2013 Mzelerde Ulus, Tarih ve Kltr 3
Gz 2011-2012 Mzelerde Ulus, Tarih ve Kltr 3
Gz 2010-2011 Mzelerde Ulus, Tarih ve Kltr 3

Onkosul: CULT 201 - Lisans - En Az D
veya CULT 291 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 452 Mit, Sanat ve Siyaset 3 SU Kredi
18. yzyl sonlar 'mit' ve 'mitoloji' kavramlarna yeni bir anlam yklenmitir. Mitin bu balamda ''icat edilii,'' karlatrmal mitoloji diye yeni bir alan am, Romantik ''yeni mitoloji' araylarna zemin hazrlam, 19. ve 20. yzyl sanat kuramlar ve felsefelerinin vazgeilmez referanslarndan biri olmu, son olarak, Nazi siyasetine de rehberlik etmitir. Bu ders eitli metinlerde mite ilikin sorulara farkl perspektiflerden yola karak modern mit kavramn incelemektedir. Ayrca, mitin filolojik kurgulanlnn ''etnografik'' uluslarn ve milliyetiliklerin kendilerini icat edilerine nasl rehberlik ettii de irdelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2009-2010 Mit, Sanat ve Siyaset 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 454 G Kltrleri 3 SU Kredi
Bu ders g sonucu ortaya kan kltr biimlerini incelemeyi hedefler. Kimlik, vatandalk ve toplum sorularn aratrmak zere, rap mzik, internet bloglar, kuklaclk ve ift dilli tiyatrolarn yan sra, daha geleneksel edebiyat ve iirde, gmenlerin ve gmen soyundan gelenlerin kltrel ileri nasl kullandklarna baklr. Bu ders Avrupa, Amerika, Asya veya Afrika?daki gmenlerin almalarn kapsayabilir. Ayn zamanda gmenlerin bu deiik yerler arasnda yapt uluslar tesi (transnasyonel) balantlar zerinde duracak. renciler, dnem boyunca gelitirilen kuramsal kaynaklar kullanarak, herhangi bir medyada yer alan yeni kltrel retimlerini kefetmeye ve analiz etmeye tevik edilirler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 G Kltrleri 3
Bahar 2013-2014 G Kltrleri 3
Bahar 2012-2013 G Kltrleri 3
Bahar 2010-2011 G Kltrleri 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 460 Kltrel ve Politik Alardan Hukuk Reformu 3 SU Kredi
Hukuk reformu genelde varolan 'baarl' modellerin yeni toplumsal ortamlara uyarlanmasndan ibaret olarak grlmektedir. Dersimiz modeller ve reeteler zerinden dnlen bu kalplam anlayn teorik sorgulamas ile balar. Derste hukuk reformu olgusunu bir ok aktrn farkl kltrel anlamlar reterek birbirleriyle iktidar atmalarina girdikleri bir toplumsal ortam olarak dneceiz. Tartmalarmz Trkiye, Orta Dou, Dou Avrupa ve Latin Amerika' daki farkl hukuk reformu teklif ve projelerini inceleyen calmalar zerinde younlaacak. Reform ortamnda rol oynayan toplumsal aktrleri, bu aktrlerin kar ve ilgi alanlarn, bunlar ifade etmek iin kullandklar kltrel sylemleri ve de bunlarn kesimelerinin sonularn inceleyeceiz. Bu ekilde hukuk reformu olgusuna kltrel ve siyasi sreleri iine alan dinamik bir yaklam gelitirmeye alacaz.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2005-2006 Kltrel ve Politik Alardan Hukuk Reformu 3

Onkosul: CULT 201 - Lisans - En Az D
veya SOC 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 462 Postsosyalizm 3 SU Kredi
Bu derste Dou Avrupa'da deiik balamlardaki komnizm tecrbelerinin nasl yaand, nasl hatrland, ve "gei" dnemi, Avrupa entegrasyonu gibi gncel sreleri nasl etkilediini inceleyeceiz. Ele alnacak temalar arasnda unlar olacak: kolektivizasyon ve zelletirme; milliyetilik, enternasyonalism ve aznlklar; kadnlar ve calma hayat; kalknma modelleri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2009-2010 Postsosyalizm 3
Bahar 2008-2009 Postsosyalizm 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 491 Kltrel almalarda Ileri Seme Konular I 3 SU Kredi
Bu ders kltrel almalar alannda gncel meseleleri ierir, yksek lisans seviyesindeki rencilere ve ileri seviyedeki lisans rencilerine hitap eder. Dersin hangi konuda younlaaca dnem banda aklanacaktr. Konular ve yaklamlar antropoloji, tarih, edebiyat ya da grsel almalar alanlarndan seilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Kltrel almalarda Ileri Seme Konular I 3
Gz 2012-2013 Kltrel almalarda Ileri Seme Konular I 3
Bahar 2010-2011 Kltrel almalarda Ileri Seme Konular I 3
Bahar 2008-2009 Kltrel almalarda Ileri Seme Konular I 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 492 Kltrel almalarda Ileri Seme Konular II 3 SU Kredi
Bu ders kltrel almalar alannda gncel meseleleri ierir, yksek lisans seviyesindeki rencilere ve ileri seviyedeki lisans rencilerine hitap eder. Dersin hangi konuda younlaaca dnem banda aklanacaktr. Konular ve yaklamlar antropoloji, tarih, edebiyat ya da grsel almalar alanlarndan seilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Kltrel almalarda Ileri Seme Konular II 3
Yaz 2008-2009 Kltrel almalarda Ileri Seme Konular II 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
CULT 493 Trkiye'deki Kltrel Deiimlere Tematik Yaklamlar 3 SU Kredi
Kentsel mekan okumalar, grsel ve yazl metin zmlemelerine dayanacak olan bu derste, gnmz Trkiye'sinin kltrel dinamikleri ve elikileri zerinde durulacaktr. Her dnem farkl bir tema zerinde younlalarak kltr/siyaset ekseninde dnmler incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2006-2007 Trkiye'deki Kltrel Deiimlere Tematik Yaklamlar 3
Bahar 2005-2006 Trkiye'deki Kltrel Deiimlere Tematik Yaklamlar 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :