Buradasınız

Ders Kataloğu


FIN 301 Finansal Ynetim 3 SU Kredi
Bu ders finansal ynetim ile ilgili teorik ve pratik konular kapsar. rencilere finansal piyasalar ve bu piyasalarda ilem gren finansal aralar tantmak, modern finans uygulamalarnda kullanlan saysal metotlar gstermek, ve rencilerin bunlar finansal kararlarda kullanma yeteneklerini gelitirmek dersin hedefleri arasndadr. Muhasebe ve finans arasndaki iliki, finansal tablo analizine giri, parann zaman deeri, tahvil ve hisse senedi deerlemesi, yatrm karar kriterleri ve sermaye btelemesi, proje analizi, risk-getiri ilikisi, sermaye maliyeti ve irket finansman ve finansal yapsna giri derste ilenen konular arasndadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Finansal Ynetim 3
Gz 2017-2018 Finansal Ynetim 3
Yaz 2016-2017 Finansal Ynetim 3
Bahar 2016-2017 Finansal Ynetim 3
Gz 2016-2017 Finansal Ynetim 3
Yaz 2015-2016 Finansal Ynetim 3
Bahar 2015-2016 Finansal Ynetim 3
Gz 2015-2016 Finansal Ynetim 3
Bahar 2014-2015 Finansal Ynetim 3
Gz 2014-2015 Finansal Ynetim 3
Yaz 2013-2014 Finansal Ynetim 3
Bahar 2013-2014 Finansal Ynetim 3
Gz 2013-2014 Finansal Ynetim 3
Yaz 2012-2013 Finansal Ynetim 3
Bahar 2012-2013 Finansal Ynetim 3
Gz 2012-2013 Finansal Ynetim 3
Yaz 2011-2012 Finansal Ynetim 3
Bahar 2011-2012 Finansal Ynetim 3
Bahar 2010-2011 Finansal Ynetim 3
Gz 2010-2011 Finansal Ynetim 3
Bahar 2009-2010 Finansal Ynetim 3
Gz 2009-2010 Finansal Ynetim 3
Bahar 2008-2009 Finansal Ynetim 3
Gz 2008-2009 Finansal Ynetim 3
Bahar 2007-2008 Finansal Ynetim 3
Gz 2007-2008 Finansal Ynetim 3
Bahar 2006-2007 Finansal Ynetim 3
Gz 2006-2007 Finansal Ynetim 3
Gz 2005-2006 Finansal Ynetim 3
Bahar 2003-2004 Finansa Giri (MAN380) 3
Bahar 2002-2003 Finansa Giri (MAN380) 3
Bahar 2001-2002 Finansa Giri (MAN380) 3

Onkosul: __
Yankosul: FIN 301R
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
FIN 301R Finansal Ynetim-Problem zm 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Finansal Ynetim-Problem zm 0
Gz 2017-2018 Finansal Ynetim-Problem zm 0
Yaz 2016-2017 Finansal Ynetim-Problem zm 0
Bahar 2016-2017 Finansal Ynetim-Problem zm 0
Gz 2016-2017 Finansal Ynetim-Problem zm 0
Yaz 2015-2016 Finansal Ynetim-Problem zm 0
Bahar 2015-2016 Finansal Ynetim-Problem zm 0
Gz 2015-2016 Finansal Ynetim-Problem zm 0
Bahar 2014-2015 Finansal Ynetim-Problem zm 0
Gz 2014-2015 Finansal Ynetim-Problem zm 0
Yaz 2013-2014 Finansal Ynetim-Problem zm 0
Bahar 2013-2014 Finansal Ynetim-Problem zm 0
Gz 2013-2014 Finansal Ynetim-Problem zm 0
Yaz 2012-2013 Finansal Ynetim-Problem zm 0
Bahar 2012-2013 Finansal Ynetim-Problem zm 0
Gz 2012-2013 Finansal Ynetim-Problem zm 0
Yaz 2011-2012 Finansal Ynetim-Problem zm 0
Bahar 2011-2012 Finansal Ynetim-Problem zm 0
Bahar 2010-2011 Finansal Ynetim-Problem zm 0
Gz 2010-2011 Finansal Ynetim-Problem zm 0
Bahar 2009-2010 Finansal Ynetim-Problem zm 0
Gz 2009-2010 Finansal Ynetim-Problem zm 0
Bahar 2008-2009 Finansal Ynetim-Problem zm 0
Gz 2008-2009 Finansal Ynetim-Problem zm 0
Bahar 2007-2008 Finansal Ynetim-Problem zm 0
Gz 2007-2008 Finansal Ynetim-Problem zm 0
Bahar 2006-2007 Finansal Ynetim-Problem zm 0
Gz 2006-2007 Finansal Ynetim-Problem zm 0

Onkosul: __
Yankosul: FIN 301
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
FIN 401 irketler Finansman 3 SU Kredi
Temel finansal kavramlar finansal ynetici/ giriimci perspektifi ile ele alnarak, yerel ve global ortamdaki pratik uygulamalar incelenir. FIN 301 - Finansal Ynetim dersinde tantlan temel kavramlarn irket karar alma srecine nasl uyarland gerek veya sanal ortamda hazrlanm irket problemleri ile ilikilendirilerek aktarlr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 irketler Finansman 3
Gz 2016-2017 irketler Finansman 3
Gz 2015-2016 irketler Finansman 3
Bahar 2014-2015 irketler Finansman 3
Gz 2013-2014 irketler Finansman 3
Gz 2012-2013 irketler Finansman 3
Bahar 2011-2012 irketler Finansman 3
Gz 2010-2011 irketler Finansman 3
Gz 2009-2010 irketler Finansman 3
Gz 2008-2009 irketler Finansman 3
Gz 2007-2008 irketler Finansman 3
Gz 2006-2007 irketler Finansman 3

Onkosul: FIN 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
FIN 402 Yatrmlar 3 SU Kredi
Bu ders finansal pazarlarin yap ve ileyileri ile finansal kymet - hisse senedi, tahvil, ve finansal trevler - deerlemesi konularn kapsar. Sabit-getirili yatrmlarda risk ve kazan analizi, portfy oluturma ve performans deerlendirmesi, yatrm fonlar, fiyatlandrma modelleri, z-sermaye deerlemesi, temel ve teknik analiz yntemleri, finansal trevlerin risk ynetimindeki rol ve arbitraj modelleri ile deerlerinin tahmini ilenecek konular arasndadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Yatrmlar 3
Gz 2017-2018 Yatrmlar 3
Bahar 2016-2017 Yatrmlar 3
Gz 2016-2017 Yatrmlar 3
Gz 2015-2016 Yatrmlar 3
Gz 2014-2015 Yatrmlar 3
Gz 2013-2014 Yatrmlar 3
Gz 2012-2013 Yatrmlar 3
Gz 2011-2012 Yatrmlar 3
Gz 2010-2011 Yatrmlar 3
Bahar 2009-2010 Yatrmlar 3
Gz 2008-2009 Yatrmlar 3
Bahar 2007-2008 Yatrmlar 3
Gz 2007-2008 Yatrmlar 3
Bahar 2006-2007 Yatrmlar 3
Gz 2003-2004 Yatrm ve Portfolyo Ynetimi (MAN486) 3

Onkosul: FIN 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: FIN 402R
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
FIN 402R Yatrmlar - Problem zm 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Yatrmlar - Problem zm 0
Gz 2017-2018 Yatrmlar - Problem zm 0
Gz 2015-2016 Yatrmlar - Problem zm 0
Gz 2014-2015 Yatrmlar - Problem zm 0
Gz 2013-2014 Yatrmlar - Problem zm 0
Gz 2012-2013 Yatrmlar - Problem zm 0
Gz 2010-2011 Yatrmlar - Problem zm 0
Bahar 2007-2008 Yatrmlar - Problem zm 0
Gz 2007-2008 Yatrmlar - Problem zm 0
Bahar 2006-2007 Yatrmlar - Problem zm 0

Onkosul: __
Yankosul: FIN 402
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
FIN 403 Finansal Trevler 3 SU Kredi
Bu ders finansal trevlerin kapsaml bir tantmn stlenir. Vadeli ilem szlemeleri, opsiyonlar, ve deiim kontratlar dersin ana temasn oluturur. Finansal trevlerin risk-datc/azaltc aralar olarak tantmn ve bu amala uygulamada nasl kullanldklarn gstermeyi temel almakla birlikte, bu szlemelerin deerlerinin tahmini de kapsanan konular arasndadr. Risk azaltc ilevlerine ek olarak, opsiyonlarn bir arada kullanm ile oluturulan eitli yatrm stratejilerine de yer verilecektir. Finansal trevlerin fiyatlandrlmasna temel tekil eden arbitraj modelinin ayrntl tantmn vadeli-ilem szlemelerinde tama-maliyeti-deerlemesi, opsiyonlarda ise binomial ve Black-Scholes deerlendirme modelleri, temel saysal teknikler (rnein Monte-Carlo simulasyonu) ve swap fiyatlandrmas takip edecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Finansal Trevler 3
Bahar 2016-2017 Finansal Trevler 3
Bahar 2015-2016 Finansal Trevler 3
Bahar 2014-2015 Finansal Trevler 3
Gz 2013-2014 Finansal Trevler 3
Bahar 2010-2011 Finansal Trevler 3
Bahar 2008-2009 Finansal Trevler 3
Bahar 2007-2008 Finansal Trevler 3

Onkosul: FIN 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: FIN 403R
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
FIN 403R br>>Finansal Trevler - Problem zm 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 br>>Finansal Trevler - Problem zm 0
Bahar 2015-2016 br>>Finansal Trevler - Problem zm 0

Onkosul: __
Yankosul: FIN 403
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
FIN 404 Uluslaras irketler Finansman 3 SU Kredi
Bu ders Finansal Ynetim dersinde tantlan temel kavramlarn uluslararas platformdaki uygulamalarna yer verir. Dviz kurunu belirleyen faktrler, denge modelleri ve kur tahminleri, kur riski ve ynetimi, ve siyasal ve lke risk analizi gibi geleneksel temalarn ilendii bu derste daha gncel konulara da yer verilecektir. Bunlar uluslararas yatrm ve portfy ynetimi, uluslararas proje ve yatrm deerlemesi, fiyatlandrma, uluslararas performans deerlendirmesi, irket deerlemesi ve sermaye yaplandrlmas, ve uluslararas irket satn alma ve evlilikleri olarak sralanabilir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: FIN 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
FIN 405 irket Birleme ve Devralmalar 3 SU Kredi
Dersin amac rencilere irket birleme ve devralmalar alanndaki temel kavramlar retmek ve birleme srecinde kullanlan finansal yntemleri aktarmaktr. Dersin ilk ksmnda irket deerleme modelleri detayl bir biimde incelenecektir. kinci ksmda ise, birleme srasnda taraflar arasnda gndeme gelen pazarlk konular, anlamann yaplandrlmas, bu srete ortaya kan riskleri ynetmek iin kullanlan teknikler ve gerek uluslararas gerek yerel pazarda birleme ekseninde gndeme gelebilecek gncel konular tartlmaktadr. zel sermaye fonlarnn ve stratejik alclarn devralma srecindeki rolleri, devralma srecinde alclar arasnda yaanabilecek rekabet ve teklif savalar ve devralma srecinin ekonomik ve hukusal boyutlar da ders iinde deinilen konular arasndadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 irket Birleme ve Devralmalar 3
Gz 2016-2017 irket Birleme ve Devralmalar 3
Gz 2015-2016 irket Birleme ve Devralmalar 3
Gz 2014-2015 irket Birleme ve Devralmalar 3

Onkosul: FIN 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
FIN 450 Finansa likin Seme Konular I 3 SU Kredi
Bu dersin konular ders aldnda belirtilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Yaz 2016-2017 Finansa likin Seme Konular I 3
Yaz 2010-2011 Finansa likin Seme Konular I 3
Gz 2006-2007 Finansa likin Seme Konular I 3

Onkosul: FIN 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
FIN 451 Finansa likin Seme Konular II 3 SU Kredi
Bu dersin konular ders aldnda belirtilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Finansa likin Seme Konular II 3
Bahar 2012-2013 Finansa likin Seme Konular II 3
Bahar 2011-2012 Finansa likin Seme Konular II 3
Bahar 2010-2011 Finansa likin Seme Konular II 3
Bahar 2008-2009 Finansa likin Seme Konular II 3
Bahar 2006-2007 Finansa likin Seme Konular II 3

Onkosul: FIN 301 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
FIN 499 Servet Ynetimi 3 SU Kredi
Ders, finansal portfy ynetiminin uygulamaya ynelik niteliklerini n plana karmaktadr. Derste tantlan kavramlara paralel olarak, rencilerin ders boyunca gerek yaam problemleri hakknda dnerek bir portfy ynetimi nosyonu gelitirmesi beklenmektedir. Derste deinilecek temel konular: Yatrm karar sreci ve yatrm politikas beyan, bireysel ve kurumsal portfy ynetimi, sermaye piyasas beklentileri ve varlk dalm, geleneksel varlk snflarnda ve alternatif yatrmlarda portfy ynetimi faaliyetinin teknik ve uygulama esaslar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Servet Ynetimi 3
Bahar 2016-2017 Servet Ynetimi 3
Bahar 2015-2016 Servet Ynetimi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :