Buradasınız

Ders Kataloğu


RUS 110 Temel Dzeyde Rusa I 3 SU Kredi
Bu dersin amac rencilere temel dzeydeki yazl ve szl metinlerin anlalmasna dayal genel iletiim yeterliliinin kazandrlmasdr. Dersin yaklam gnlk hayatta kullanlabilecek ilevsel bir dil bilgisi gelitirilmesi esas zerine kurulmutur. Ayrca temel gramer, szck bilgisi ve ses bilgisi kazandrlmas amalanr. Bunun yan sra bu ders rencilerin Balang dzeyinde etkin iletiim iin gerekli olan dil ve becerileri edinerek iletiim kurma sreleri konusunda bilgi sahibi olmalarn hedefler. Bu seviyeye devam eden renciler tercihler, gnlk faaliyet ve programlar, i hayat, spor, alveri, sosyal faaliyetler, kutlamalar, ve kiisel ilikiler gibi konularda rendikleri gramer ve szck bilgisi erevesinde kendilerini ifade etmeyi renirler. Bunun yan sra karlatrma yapmay ve i dnyalar, duygu, dnce, deneyim ve gelecekteki planlar hakknda tmce yaplarn kullanarak kendilerini ifade ederler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Temel Dzeyde Rusa I 3
Gz 2017-2018 Temel Dzeyde Rusa I 3
Gz 2016-2017 Temel Dzeyde Rusa I 3
Gz 2015-2016 Temel Dzeyde Rusa I 3
Gz 2014-2015 Temel Dzeyde Rusa I 3
Gz 2013-2014 Temel Dzeyde Rusa 4
Bahar 2012-2013 Temel Dzeyde Rusa II (RUS102) 3
Bahar 2011-2012 Temel Dzeyde Rusa II (RUS102) 3
Bahar 2010-2011 Temel Dzeyde Rusa II (RUS102) 3
Bahar 2009-2010 Temel Dzeyde Rusa II (RUS102) 3
Bahar 2008-2009 Temel Dzeyde Rusa II (RUS102) 3

Onkosul: __
Yankosul: RUS 110D
ECTS Kredi: 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
RUS 110D Temel Dzeyde Rusa I Tartma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Temel Dzeyde Rusa I Tartma 0
Gz 2017-2018 Temel Dzeyde Rusa I Tartma 0
Gz 2016-2017 Temel Dzeyde Rusa I Tartma 0
Gz 2015-2016 Temel Dzeyde Rusa I Tartma 0
Gz 2014-2015 Temel Dzeyde Rusa I Tartma 0
Gz 2013-2014 Temel Dzeyde Rusa Tartma 0

Onkosul: __
Yankosul: RUS 110
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
RUS 120 Temel Dzeyde Rusa II 3 SU Kredi
Bu ders Temel Dzey Rusa I dersinin devam niteliindedir. Ders, rencilerin dilbilgisi, szck bilgisi ve cmle yaplar asndan temel dzey sonras bilgi ve gnlk iletiim becerilerini kazanmalarn hedefler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Temel Dzeyde Rusa II 3
Bahar 2015-2016 Temel Dzeyde Rusa II 3
Bahar 2014-2015 Temel Dzeyde Rusa II 3
Bahar 2013-2014 Orta Dzey ncesi Rusa 3
Gz 2013-2014 Orta Dzey ncesi Rusa 4
Gz 2012-2013 Orta Dzey ncesi Rusa I (RUS201) 3
Gz 2011-2012 Orta Dzey ncesi Rusa I (RUS201) 3
Gz 2010-2011 Orta Dzey ncesi Rusa I (RUS201) 3
Gz 2009-2010 Orta Dzey ncesi Rusa I (RUS201) 3

Onkosul: RUS 110 - Lisans - En Az D
veya RUS 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: RUS 120D
ECTS Kredi: 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
RUS 120D Temel Dzeyde Rusa II Tartma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Temel Dzeyde Rusa II Tartma 0
Bahar 2015-2016 Temel Dzeyde Rusa II Tartma 0
Bahar 2014-2015 Temel Dzeyde Rusa II Tartma 0
Bahar 2013-2014 Orta Dzey ncesi Rusa Tartma 0
Gz 2013-2014 Orta Dzey ncesi Rusa Tartma 0

Onkosul: __
Yankosul: RUS 120
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
RUS 130 Orta Dzeyde Rusa I 3 SU Kredi
Bu ders RUS 120' in devam niteliinde olup rencilerin orta dzeyde etkin iletiim iin gerekli olan dil ve becerileri edinerek iletiim kurma sreleri konusunda bilgi sahibi olmalarn hedefler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Orta Dzeyde Rusa I 3
Gz 2012-2013 Orta Dzeyde Rusa (RUS301) 3
Gz 2011-2012 Orta Dzeyde Rusa (RUS301) 3
Gz 2010-2011 Orta Dzeyde Rusa (RUS301) 3

Onkosul: RUS 120 - Lisans - En Az D
veya RUS 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: RUS 130D
ECTS Kredi: 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
RUS 130D Orta Dzeyde Rusa I Tartma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Orta Dzeyde Rusa I Tartma 0

Onkosul: __
Yankosul: RUS 130
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
RUS 140 Orta Dzeyde Rusa II 3 SU Kredi
Bu seviyede renciler dil yetilerini pratik olarak deneme olana bulurlar. Gazete ve dergi makaleleri gibi deiik trde metinler zerinde alrlar. Ders malzemesi ierik olarak, etkin tartma ortam douracak ve rencilerin kendilerini ifade etmelerine katkda bulunacak gncel konular ierir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: RUS 140D
ECTS Kredi: 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
RUS 140D Orta Dzeyde Rusa II Tartma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: RUS 140
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :