Buradasınız

Ders Kataloğu


PERS 110 Temel Dzeyde Farsa I 3 SU Kredi
Bu dersin amac rencilere temel dzeydeki yazl ve szl metinlerin anlalmasna dayal genel iletiim yeterliliinin kazandrlmasdr. Dersin yaklam gnlk hayatta kullanlabilecek ilevsel bir Farsa bilgisi gelitirilmesi esas zerine kurulmutur. Ayrca temel dilbilgisi, szck bilgisi ve ses bilgisi kazandrlmas amalanr. Kurs sonunda renciler geni bir Farsa kelime hazinesini oluturduklar yan sra, Farsann Trke ve dier Bat dilleriyle olan ilikilerini de anlam olacaklardr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Temel Dzeyde Farsa I 3
Gz 2016-2017 Temel Dzeyde Farsa I 3
Gz 2014-2015 Temel Dzeyde Farsa I 3
Gz 2013-2014 Temel Dzeyde Farsa 4
Bahar 2012-2013 Balang Farsas I (PERS301) 4
Gz 2012-2013 Balang Farsas I (PERS301) 4
Yaz 2011-2012 Balang Farsas I (PERS301) 4
Bahar 2011-2012 Balang Farsas I (PERS301) 4
Gz 2011-2012 Balang Farsas I (PERS301) 4
Bahar 2010-2011 Balang Farsas I (PERS301) 4

Onkosul: __
Yankosul: PERS 110D
ECTS Kredi: 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PERS 110D Temel Dzeyde Farsa I Tartma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Temel Dzeyde Farsa I Tartma 0
Gz 2016-2017 Temel Dzeyde Farsa I Tartma 0
Gz 2014-2015 Temel Dzeyde Farsa I Tartma 0
Gz 2013-2014 Temel Dzeyde Farsa Tartma 0
Bahar 2012-2013 Balang Farsas I Uygulama (PERS301D) 0
Gz 2012-2013 Balang Farsas I Uygulama (PERS301D) 0
Yaz 2011-2012 Balang Farsas I Uygulama (PERS301D) 0

Onkosul: __
Yankosul: PERS 110
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PERS 120 Temel Dzeyde Farsa II 3 SU Kredi
Bu ders PERS 110' un devam niteliinde olup rencilerin Balang dzeyinde etkin iletiim iin gerekli olan dil ve becerileri edinerek iletiim kurma sreleri konusunda bilgi sahibi olmalarn hedefler. Bu seviyeye devam eden renciler tercihler, gnlk faaliyet ve programlar, i hayat, spor, alveri, sosyal faaliyetler, kutlamalar ve kiisel ilikiler gibi konularda rendikleri gramer ve szck bilgisi erevesinde kendilerini ifade etmeyi renirler. Bunun yan sra karlatrma yapmay ve i dnyalar, duygu, dnce, deneyim ve gelecekteki planlar hakknda basit tmce yaplarn kullanarak kendilerini ifade ederler. Buna ilave olarak, renciler ranl bilim adamlar hakknda, ayrca Iran kltr ile Trk ve dier Bat kltrleri arasndaki etkileim hakknda da bilgi sahibi olacaklardr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Temel Dzeyde Farsa II 3
Bahar 2012-2013 Balang Farsas II (PERS302) 4
Gz 2012-2013 Balang Farsas II (PERS302) 4
Yaz 2011-2012 Balang Farsas II (PERS302) 4
Bahar 2011-2012 Balang Farsas II (PERS302) 4
Gz 2011-2012 Balang Farsas II (PERS302) 4

Onkosul: PERS 110 - Lisans - En Az D
veya PERS 301 - Lisans - En AzD
Yankosul: PERS 120D
ECTS Kredi: 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PERS 120D Temel Dzeyde Farsa II Tartma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Temel Dzeyde Farsa II Tartma 0
Bahar 2012-2013 Balang Farsas II Tartma (PERS302D) 0
Gz 2012-2013 Balang Farsas II Tartma (PERS302D) 0
Yaz 2011-2012 Balang Farsas II Tartma (PERS302D) 0

Onkosul: __
Yankosul: PERS 120
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PERS 130 Orta Dzeyde Farsa I 3 SU Kredi
Bu ders Orta Dzey ncesi Farsa I derslerinin devam niteliindedir. Bu ders rencilerin daha da, dil szck ve szdizimsel bilgilerin yan sra dil ve gnlk iletiim becerilerini bilgilerini gelitirmek yardmc olmay amalamaktadr. Bu dersin sonunda, renciler Farsa grameri, gnlk konuma Farsa temel bilgisinin yan sra basit sorular sormay ve cevaplamay da becereceklerdir. Ayrca, renciler Farsa, Trke ve Osmanl Trkesinin arasndaki ilikileri de fark edeceklerdir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Orta Dzeyde Farsa I 3
Bahar 2012-2013 Orta Dzey Farsas I (PERS303) 4

Onkosul: PERS 120 - Lisans - En Az D
veya PERS 302 - Lisans - En AzD
Yankosul: PERS 130D
ECTS Kredi: 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PERS 130D Orta Dzeyde Farsa I Tartma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2012-2013 Pers 303 Tartma (PERS303D) 0

Onkosul: __
Yankosul: PERS 130
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PERS 140 Orta Dzeyde Farsa II 3 SU Kredi
Bu seviyede, rencilerin dil bilgisini pekitirmek ve becerilerini uygulama olanan bulurlar. Onlar gazete ve dergi makaleleri de dahil olmak zere, eitli metin trleri zerinde alrlar. Ayrca, onlar Fars Edebiyat hakknda temel bilgiye sahip olmann yan sra yan sra Firdevsi, Mevlana, Sa?di ve Hafz gibi airlerin eserlerini okuyup alamaya baladklar sz konusudur. Tartma ortam douracak ve gncel konular rencilerin kendilerini ifade etmelerine katkda bulunacak. Bu seviyede, renciler grupla paylamak iin baz Farsa kaynaklar getirerek snfta gurup halinde zerinde tarta bileceklerdir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: PERS 130 - Lisans - En Az D
veya PERS 302 - Lisans - En AzD
Yankosul: PERS 140D
ECTS Kredi: 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PERS 140D Orta Dzeyde Farsa II Tartma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: PERS 140
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PERS 150 leri Dzey Farsa I 3 SU Kredi
Bu seviyede, rencilerin dil bilgilerini pekitirmek ve eitli szlkler ve ifadeleri kullanarak dil becerilerini uygulamaya hazr durumdadrlar. Basit hikye kitaplar okuyor olmakla beraber, dergi ve gazetelerin basit makalelerini okuma keyfini de karabileceklerdir. renciler ranl bilim adamlar hakknda temel bir bilgiye de sahip olacaklardr. Onlar ayrca basit iir metinleri, dergi makalelerini de okuyabileceklerdir. Ayrca renciler basit Farsa kelimelerini kullanarak iletiimde kurabileceklerdir. Kendi duygularn rahatlkla ifade edebileceklerdir. Bilimsel program dinlerken, onlar tartma konularn anlyor olacaklardr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2013-2014 leri Dzey Farsa I 4

Onkosul: PERS 140 - Lisans - En Az D
veya PERS 303 - Lisans - En AzD
Yankosul: PERS 150D
ECTS Kredi: 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PERS 150D leri Dzey Farsa I Tartma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2013-2014 leri Dzey Farsa I Tartma 0

Onkosul: __
Yankosul: PERS 150
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PERS 160 leri Dzey Farsa II 3 SU Kredi
Bu seviyede, renciler bir izleyici olarak eitli (Farsa konuulan) konferanslara katlabilirler. Farsa olarak not almak, soru sormak, cevaplamak ve yerli ranllar ile iletiim kurabilir. renciler ktphanelerde eitli Farsa kitaplar okumalar mmkn olacak. Onlar yalnzca Farsa kullanarak ran'da seyahat edebilirler. Bu aamada, ran tarihi ve kltr ile ilgili seilmi kaynaklar zerinde alacaktr. renciler kendi aralarnda serbest tartma derslerimiz olacaktr. rencilerin eitli konular zerinde Farsa olarak mmkn olacaktr. renciler Farsadan ngilizceye veya kendi dillerine eitli metinleri tercme edebileceklerdir. Farsa retmeni ise, sadece gerektii durumlarda rencilere yardmc olacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: PERS 150 - Lisans - En Az D
Yankosul: PERS 160D
ECTS Kredi: 4 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PERS 160D leri Dzey Farsa II Tartma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: PERS 160
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :