Buradasınız

Ders Kataloğu


ITA 110 Temel Dzeyde talyanca I 3 SU Kredi
Bu dersin amac rencilere temel dzeydeki yazl ve szl metinlerin anlalmasna dayal genel iletiim yeterliliinin kazandrlmasdr. Dersin yaklam gnlk hayatta kullanlabilecek ilevsel bir dil bilgisi gelitirilmesi esas zerine kurulmutur. Ayrca temel gramer, szck bilgisi ve ses bilgisi kazandrlmas amalanr. Bunun yan sra bu ders rencilerin Balang dzeyinde etkin iletiim iin gerekli olan dil ve becerileri edinerek iletiim kurma sreleri konusunda bilgi sahibi olmalarn hedefler. Bu seviyeye devam eden renciler tercihler, gnlk faaliyet ve programlar, i hayat, spor, alveri, sosyal faaliyetler, kutlamalar, ve kiisel ilikiler gibi konularda rendikleri gramer ve szck bilgisi erevesinde kendilerini ifade etmeyi renirler. Bunun yan sra karlatrma yapmay ve i dnyalar, duygu, dnce, deneyim ve gelecekteki planlar hakknda basit tmce yaplarn kullanarak kendilerini ifade ederler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Temel Dzeyde talyanca I 3
Gz 2017-2018 Temel Dzeyde talyanca I 3
Gz 2016-2017 Temel Dzeyde talyanca I 3
Gz 2015-2016 Temel Dzeyde talyanca I 3
Gz 2014-2015 Temel Dzeyde talyanca I 3
Gz 2013-2014 Temel Dzeyde talyanca 4
Bahar 2012-2013 Temel Dzeyde talyanca II (ITA102) 3
Bahar 2011-2012 Temel Dzeyde talyanca II (ITA102) 3
Bahar 2010-2011 Temel Dzeyde talyanca II (ITA102) 3
Bahar 2009-2010 Temel Dzeyde talyanca II (ITA102) 3
Bahar 2008-2009 Temel Dzeyde talyanca II (ITA102) 3
Bahar 2007-2008 Temel Dzeyde talyanca II (ITA102) 3
Bahar 2006-2007 Temel Dzeyde talyanca II (ITA102) 3

Onkosul: __
Yankosul: ITA 110D
ECTS Kredi: 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ITA 110D Temel Dzeyde talyanca I Tartma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Temel Dzeyde talyanca I Tartma 0
Gz 2017-2018 Temel Dzeyde talyanca I Tartma 0
Gz 2016-2017 Temel Dzeyde talyanca I Tartma 0
Gz 2015-2016 Temel Dzeyde talyanca I Tartma 0
Gz 2014-2015 Temel Dzeyde talyanca I Tartma 0
Gz 2013-2014 Temel Dzeyde talyanca Tartma 0

Onkosul: __
Yankosul: ITA 110
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ITA 120 Temel Dzeyde Italyanca II 3 SU Kredi
Bu ders Temel Dzeyde ItalyancaI dersinin devam niteliindedir. Ders, rencilerin dilbilgisi, szck bilgisi ve cmle yaplar asndan temel dzey sonras bilgi ve gnlk iletiim becerilerini kazanmalarn hedefler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Temel Dzeyde Italyanca II 3
Bahar 2013-2014 Orta Dzey ncesi Italyanca 3
Gz 2013-2014 Orta Dzey ncesi Italyanca 4
Gz 2012-2013 Orta Dzey ncesi talyanca I (ITA201) 3
Gz 2011-2012 Orta Dzey ncesi talyanca I (ITA201) 3
Gz 2010-2011 Orta Dzey ncesi talyanca I (ITA201) 3
Gz 2009-2010 Orta Dzey ncesi talyanca I (ITA201) 3
Gz 2008-2009 Orta Dzey ncesi talyanca I (ITA201) 3
Gz 2007-2008 Orta Dzey ncesi talyanca I (ITA201) 3
Gz 2006-2007 Orta Dzey ncesi talyanca I (ITA201) 3

Onkosul: ITA 102 - Lisans - En Az D
veya ITA 110 - Lisans - En AzD
Yankosul: ITA 120D
ECTS Kredi: 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ITA 120D Temel Dzeyde Italyanca II Tartma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Temel Dzeyde Italyanca II Tartma 0
Bahar 2013-2014 Orta Dzey ncesi Italyanca Tartma 0
Gz 2013-2014 Orta Dzey ncesi Italyanca Tartma 0

Onkosul: __
Yankosul: ITA 120
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ITA 130 Orta Dzeyde talyanca I 3 SU Kredi
Bu ders ITA120 dersinin devam niteliindedir. Bu seviyede renciler bilgi alverii, tavsiye alma ve verme, yardm alma ve verme, istek ve seenek belirtme ve gelecee dair plan ve programlar zerine daha karmak ve gelimi bir dzeyde iletiim kurabileceklerdir. Bu da kelime daarcn gelitirme, snf ii altrma ve dil renme yntemleri zerinde srekli durularak ve gnlk durumlar zerinde daha karmak iletiimsel beceriler kurarak salanr. renciler, kararlatrlan bir konu zerinde szl sunum yaparlar. rencilerin ilgi ve istekleri dorultusunda talyan kltr zerinde de ayrca durulur.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Orta Dzeyde talyanca I 3
Gz 2009-2010 Orta Dzeyde talyanca (ITA301) 3
Gz 2008-2009 Orta Dzeyde talyanca (ITA301) 3
Gz 2007-2008 Orta Dzeyde talyanca (ITA301) 3

Onkosul: ITA 120 - Lisans - En Az D
veya ITA 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: ITA 130D
ECTS Kredi: 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ITA 130D Orta Dzeyde talyanca I Tartma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Orta Dzeyde talyanca I Tartma 0

Onkosul: __
Yankosul: ITA 130
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ITA 140 Orta Dzede talyanca II 3 SU Kredi
Bu ders ITA 120 ve ITA 130 derslerinde ilenmi olan konularn, becerilerin ve kalplarn hzl bir tekrarn ierir. renciler daha karmak yazl ve szl metinler, gazete ve dergi makaleleri, TV programlar, film ve basit edebi metinler gibi materyalleri inceleyerek ve ayn zamanda standart gnlk durumlar ile beklenmedik durumlarda gerekli olan iletiim, yorumlama ve anlama becerilerini gelitirerek orta bir dzeye getirirler. rencilerden kendilerinin seecei ve uygun grlen bir konu zerinde szl ve yazl bir sunum yapmalar beklenir. rencilerin ilgi ve gereksinimleri dorultusunda, talyan kltrnn eitli ynleri zerinde de durulur.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Orta Dzede talyanca II 3
Gz 2012-2013 leri Dzeyde talyanca (ITA401) 3
Gz 2011-2012 leri Dzeyde talyanca (ITA401) 3
Gz 2010-2011 leri Dzeyde talyanca (ITA401) 3

Onkosul: ITA 130 - Lisans - En Az D
veya ITA 202 - Lisans - En AzD
Yankosul: ITA 140D
ECTS Kredi: 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
ITA 140D Orta Dzeyde talyanca II Tartma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Orta Dzeyde talyanca II Tartma 0

Onkosul: __
Yankosul: ITA 140
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :