Buradasınız

Ders Kataloğu


GER 110 Temel Dzeyde Almanca I 3 SU Kredi
Bu dersin amac rencilere temel dzeydeki yazl ve szl metinlerin anlalmasna dayal genel iletiim yeterliliinin kazandrlmasdr. Dersin yaklam gnlk hayatta kullanlabilecek ilevsel bir dil bilgisi gelitirilmesi esas zerine kurulmutur. Ayrca temel gramer, szck bilgisi ve ses bilgisi kazandrlmas amalanr. Bunun yan sra bu ders rencilerin Balang dzeyinde etkin iletiim iin gerekli olan dil ve becerileri edinerek iletiim kurma sreleri konusunda bilgi sahibi olmalarn hedefler. Bu seviyeye devam eden renciler tercihler, gnlk faaliyet ve programlar, i hayat, spor, alveri, sosyal faaliyetler, kutlamalar, ve kiisel ilikiler gibi konularda rendikleri gramer ve szck bilgisi erevesinde kendilerini ifade etmeyi renirler. Bunun yan sra karlatrma yapmay ve i dnyalar, duygu, dnce, deneyim ve gelecekteki planlar hakknda basit tmce yaplarn kullanarak kendilerini ifade ederler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Temel Dzeyde Almanca I 3
Gz 2017-2018 Temel Dzeyde Almanca I 3
Gz 2016-2017 Temel Dzeyde Almanca I 3
Gz 2015-2016 Temel Dzeyde Almanca I 3
Gz 2014-2015 Temel Dzeyde Almanca I 3
Yaz 2013-2014 Temel Dzeyde Almanca I 3
Gz 2013-2014 Temel Dzeyde Almanca 4
Bahar 2012-2013 Temel Dzeyde Almanca II (GER102) 3
Bahar 2011-2012 Temel Dzeyde Almanca II (GER102) 3
Bahar 2010-2011 Temel Dzeyde Almanca II (GER102) 3
Bahar 2009-2010 Temel Dzeyde Almanca II (GER102) 3
Bahar 2008-2009 Temel Dzeyde Almanca II (GER102) 3
Bahar 2007-2008 Temel Dzeyde Almanca II (GER102) 3
Bahar 2006-2007 Temel Dzeyde Almanca II (GER102) 3
Bahar 2005-2006 Temel Dzeyde Almanca II (GER102) 3
Bahar 2004-2005 Temel Dzeyde Almanca II (GER102) 3
Bahar 2003-2004 Temel Dzeyde Almanca II (GER102) 3
Bahar 2002-2003 Temel Dzeyde Almanca II (GER102) 3
Bahar 2001-2002 Temel Dzeyde Almanca II (GER102) 3
Bahar 2000-2001 Temel Dzeyde Almanca II (GER102) 3

Onkosul: __
Yankosul: GER 110D
ECTS Kredi: 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
GER 110D Temel Dzeyde Almanca I Tartma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Temel Dzeyde Almanca I Tartma 0
Gz 2017-2018 Temel Dzeyde Almanca I Tartma 0
Gz 2016-2017 Temel Dzeyde Almanca I Tartma 0
Gz 2015-2016 Temel Dzeyde Almanca I Tartma 0
Gz 2014-2015 Temel Dzeyde Almanca I Tartma 0
Yaz 2013-2014 Temel Dzeyde Almanca I Tartma 0
Gz 2013-2014 Temel Dzeyde Almanca Tartma 0

Onkosul: __
Yankosul: GER 110
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
GER 120 Temel Dzeyde Almanca II 3 SU Kredi
Bu ders, Alman dilindeki temel cmle yaps ve dier yaplar zerinde younlar ve ngilizce dili ile olan farkllklar vurgulanr. Bu seviyede, renciler ayn zamanda gemi zamandaki olaylar ifade etmek amac ile, Perfekt kullanmn renirler. Dativ ve Genetiv yaplar da sistemli ve kapsaml bir ekilde uygulamal olarak grlr. Buna ilaveten, konuma becerileri dnem boyunca vurgulanr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Temel Dzeyde Almanca II 3
Bahar 2016-2017 Temel Dzeyde Almanca II 3
Bahar 2015-2016 Temel Dzeyde Almanca II 3
Bahar 2014-2015 Temel Dzeyde Almanca II 3
Bahar 2013-2014 Orta Dzey ncesi Almanca 3
Gz 2013-2014 Orta Dzey ncesi Almanca 4
Gz 2012-2013 Orta Dzey ncesi Almanca I (GER201) 3
Gz 2011-2012 Orta Dzey ncesi Almanca I (GER201) 3
Gz 2010-2011 Orta Dzey ncesi Almanca I (GER201) 3
Gz 2009-2010 Orta Dzey ncesi Almanca I (GER201) 3
Gz 2008-2009 Orta Dzey ncesi Almanca I (GER201) 3
Gz 2007-2008 Orta Dzey ncesi Almanca I (GER201) 3
Gz 2006-2007 Orta Dzey ncesi Almanca I (GER201) 3
Gz 2005-2006 Orta Dzey ncesi Almanca I (GER201) 3
Gz 2004-2005 Orta Dzey ncesi Almanca I (GER201) 3
Gz 2003-2004 Orta Dzey ncesi Almanca I (GER201) 3
Gz 2002-2003 Orta Dzey ncesi Almanca I (GER201) 3
Gz 2001-2002 Orta Dzey ncesi Almanca I (GER201) 3
Gz 2000-2001 Orta Dzey ncesi Almanca I (GER201) 3

Onkosul: GER 110 - Lisans - En Az D
veya GER 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: GER 120D
ECTS Kredi: 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
GER 120D Temel Dzeyde Almanca II Tartma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Temel Dzeyde Almanca II Tartma 0
Bahar 2016-2017 Temel Dzeyde Almanca II Tartma 0
Bahar 2015-2016 Temel Dzeyde Almanca II Tartma 0
Bahar 2014-2015 Temel Dzeyde Almanca II Tartma 0
Bahar 2013-2014 Orta Dzey ncesi Almanca Tartma 0
Gz 2013-2014 Orta Dzey ncesi Almanca Tartma 0

Onkosul: __
Yankosul: GER 120
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
GER 130 Orta Dzeyde Almanca I 3 SU Kredi
Bu ders, GER 120 dersinin devam niteliinde olup Alman dilindeki temel cmle yaps ve dier yaplar zerinde younlamaya ve ngilizce dili ile olan farkllklar vurgulamaya devam eder. Bu seviyede, renciler ayn zamanda gemi zamandaki olaylar ifade etmek amac ile, Perfekt kullanmn renmeye devam ederler. Dativ ve Genetiv yaplar da sistemli ve kapsaml bir ekilde uygulamal olarak grlr. Buna ilaveten, konuma becerileri dnem boyunca vurgulanr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2014-2015 Orta Dzeyde Almanca I 3
Bahar 2013-2014 Orta Dzeyde Almanca I 3
Gz 2012-2013 Orta Dzeyde Almanca (GER301) 3
Gz 2011-2012 Orta Dzeyde Almanca (GER301) 3
Gz 2010-2011 Orta Dzeyde Almanca (GER301) 3
Gz 2009-2010 Orta Dzeyde Almanca (GER301) 3
Gz 2008-2009 Orta Dzeyde Almanca (GER301) 3
Gz 2007-2008 Orta Dzeyde Almanca (GER301) 3
Gz 2006-2007 Orta Dzeyde Almanca (GER301) 3
Gz 2004-2005 Orta Dzeyde Almanca (GER301) 3
Gz 2003-2004 Orta Dzeyde Almanca (GER301) 3
Gz 2002-2003 Orta Dzeyde Almanca (GER301) 3
Gz 2001-2002 Orta Dzeyde Almanca (GER301) 3
Gz 2000-2001 Orta Dzeyde Almanca (GER301) 3

Onkosul: GER 120 - Lisans - En Az D
veya GER 201 - Lisans - En AzD
Yankosul: GER 130D
ECTS Kredi: 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
GER 130D Orta Dzeyde Almanca I Tartma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2014-2015 Orta Dzeyde Almanca I Tartma 0
Bahar 2013-2014 Orta Dzeyde Almanca I Tartma 0

Onkosul: __
Yankosul: GER 130
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
GER 140 Orta Dzeyde Almanca II 3 SU Kredi
Bu ders, rencilerin Orta dzeyde dil ve kelime bilgisi ile dil becerini gelitirmelerini hedefler. Derste; gazete makaleleri gibi okuma metinleri ile video, filmler gibi destek materyaller zerinde allr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Orta Dzeyde Almanca II 3
Gz 2013-2014 Orta Dzeyde Almanca II 4
Gz 2012-2013 leri Dzey Sonras Almanca I (GER401) 3
Gz 2010-2011 leri Dzey Sonras Almanca I (GER401) 3
Gz 2006-2007 leri Dzey Sonras Almanca I (GER401) 3
Gz 2005-2006 leri Dzey Sonras Almanca I (GER401) 3
Gz 2004-2005 leri Dzey Sonras Almanca I (GER401) 3
Gz 2003-2004 leri Dzey Sonras Almanca I (GER401) 3
Gz 2002-2003 leri Dzey Sonras Almanca I (GER401) 3
Gz 2001-2002 leri Dzey Sonras Almanca I (GER401) 3

Onkosul: GER 130 - Lisans - En Az D
veya GER 202 - Lisans - En AzD
Yankosul: GER 140D
ECTS Kredi: 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
GER 140D Orta Dzey ncesi Almanca II Tartma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Orta Dzey ncesi Almanca II Tartma 0
Gz 2013-2014 Orta Dzey ncesi Almanca II Tartma 0

Onkosul: __
Yankosul: GER 140
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
GER 150 leri Dzeyde Almanca I 3 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 leri Dzeyde Almanca I 3

Onkosul: GER 140 - Lisans - En Az D
veya GER 301 - Lisans - En AzD
Yankosul: GER 150D
ECTS Kredi: 8 ECTS / 4 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
GER 150D leri Dzeyde Almanca I Tartma 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 leri Dzeyde Almanca I Tartma 0

Onkosul: __
Yankosul: GER 150
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :