Buradasınız

Ders Kataloğu


PHYS 211 Modern Fizik 3 SU Kredi
zel grecelik kuram. Kuantum mekaniinin kuramsal temelleri ve tarihsel deneyler. In kuantum kuram, kara cisim nm, fotoelektrik etkisi, Compton etkisi. Bohr atom modeli, Frank Hertz Experiment. De Broglie waves, dalga madde ikilii, Heisenberg belirsizlik ilkesi. Schrdinger denklemi. Tnelleme olay. Asal momentumun kuantumlamas, elektron spini. Pauli dlama ilkesi. statistiksel fiziin temelleri, Maxwell Boltzman dalm, ayrdedilemezlik ve quantum istatistii. Seme konular: atomsal fizik, kat hal fizii, komplex sistemler. Ders rencilerin gerekletirilmesinde ve analizinde etkin katlm salanan gsteri deneyleri ierir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2013-2014 Modern Fizik 3
Gz 2012-2013 Modern Fizik 3
Gz 2011-2012 Modern Fizik 3
Bahar 2010-2011 Modern Fizik 3
Bahar 2009-2010 Modern Fizik 3
Bahar 2008-2009 Modern Fizik 3
Gz 2007-2008 Modern Fizikte Kavramlar (PHYS322) 3
Gz 2005-2006 Modern Fizikte Kavramlar (PHYS322) 3
Gz 2004-2005 Modern Fizikte Kavramlar (PHYS322) 3
Bahar 2003-2004 Modern Fizikte Kavramlar (PHYS322) 3

Onkosul: NS 101 - Lisans - En Az D
ve MATH 101 - Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHYS 302 Kathal Fizii 3 SU Kredi
Metallerde serbest elektron modeli. Kristal rgleri ve yaplar. Katlarn enerji bant teorisi. Yariletken fizii Transport ve optik sre. p-n eklemler zerine kurulu aygtlara giri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2015-2016 Kathal Fizii 3
Bahar 2012-2013 Kathal Fizii 3
Bahar 2011-2012 Kathal Fizii 3
Bahar 2010-2011 Kathal Fizii 3
Bahar 2008-2009 Kathal Fizii 3
Bahar 2007-2008 Kathal Fizii 3
Bahar 2006-2007 Kathal Fizii 3
Bahar 2004-2005 Kathal Fizii 3
Gz 2003-2004 Kathal Fizii 3
Bahar 2002-2003 Kathal Fizii 3
Bahar 2001-2002 Kathal Fizii 3

Onkosul: PHYS 303 - Lisans - En Az D
Yankosul: PHYS 302R
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHYS 302R Kathal Fizii - Problem zm 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2015-2016 Kathal Fizii - Problem zm 0
Bahar 2012-2013 Kathal Fizii - Problem zm 0
Bahar 2011-2012 Kathal Fizii - Problem zm 0
Bahar 2010-2011 Kathal Fizii - Problem zm 0
Bahar 2008-2009 Kathal Fizii - Problem zm 0
Bahar 2007-2008 Kathal Fizii - Problem zm 0
Bahar 2006-2007 Kathal Fizii - Problem zm 0
Bahar 2004-2005 Kathal Fizii - Problem zm 0
Bahar 2001-2002 Kathal Fizii - Problem zm 0

Onkosul: __
Yankosul: PHYS 302
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHYS 303 Kuantum Mekanii I 3 SU Kredi
Klasik fiziin madde ve nmn zelliklerini aklamakta yetersiz kaldn gsteren deneyler. Kuantum mekaniinin temel nermeleri. Dalga-parack ikilii ve belirsizlik ilke Zamana bal ve zamandan bamsz Schrdinger denklemleri. Simetri ve korunum yasalar. Kuantum mekaniinin balca zelliklerinin bir boyutlu problemlerle rneklenmesi: harmonik osilatr, dik potansiyel kuyusu ve enerji ve bariyer, serbest ve bal durumlar, enerji kauntalamas. Tnelleme. Bir boyutlu periyodik potansiyeller, enerji bandlar ve bant aralklar. Bu ders ayn zamanda MAT, EL lisans programlarnn "ekirdek ders" havuzlarna dahildir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Kuantum Mekanii I 3
Gz 2016-2017 Kuantum Mekanii I 3
Gz 2015-2016 Kuantum Mekanii I 3
Gz 2014-2015 Kuantum Mekanii I 3
Gz 2013-2014 Kuantum Mekanii I 3
Gz 2012-2013 Kuantum Mekanii I 3
Gz 2011-2012 Kuantum Mekanii I 3
Gz 2010-2011 Kuantum Mekanii I 3
Gz 2009-2010 Kuantum Mekanii I 3
Gz 2008-2009 Kuantum Mekanii I 3
Gz 2007-2008 Kuantum Mekanii I 3
Gz 2006-2007 Kuantum Mekanii I 3
Gz 2005-2006 Kuantum Mekanii I 3
Gz 2004-2005 Kuantum Mekanii I 3
Gz 2003-2004 Kuantum Mekanii I 3
Gz 2002-2003 Kuantum Mekanii I 3
Bahar 2001-2002 Kuvantum Fizii (NS204) 3
Bahar 2000-2001 Kuvantum Fizii (NS204) 3

Onkosul: NS 102 - Lisans - En Az D
ve MATH 102 - Lisans - En AzD
Yankosul: PHYS 303R
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHYS 303R Kuantum Mekanii I - Problem zm 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Kuantum Mekanii I - Problem zm 0
Gz 2016-2017 Kuantum Mekanii I - Problem zm 0
Gz 2015-2016 Kuantum Mekanii I - Problem zm 0
Gz 2014-2015 Kuantum Mekanii I - Problem zm 0
Gz 2013-2014 Kuantum Mekanii I - Problem zm 0
Gz 2012-2013 Kuantum Mekanii I - Problem zm 0
Gz 2011-2012 Kuantum Mekanii I - Problem zm 0
Gz 2010-2011 Kuantum Mekanii I - Problem zm 0
Gz 2009-2010 Kuantum Mekanii I - Problem zm 0
Gz 2008-2009 Kuantum Mekanii I - Problem zm 0
Gz 2007-2008 Kuantum Mekanii I - Problem zm 0
Gz 2006-2007 Kuantum Mekanii I - Problem zm 0
Gz 2005-2006 Kuantum Mekanii I - Problem zm 0

Onkosul: __
Yankosul: PHYS 303
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHYS 304 Kuantum Mekanii II 3 SU Kredi
boyutlu problemler. Dnme simetrisi, asal momentum, asal momentumun z durumlar (l ve m kuantum saylar). Hidrojen atomu. Atom ve molekl yaps. Kuantum mekaniinin matris ifadesi. Zamana bal ve zamandan bamsz pertrbasyon kuram. Inmn madde ile etkilemesi. Kuantum istatistii: Bozonlar- lazer, stn iletkenlik ve stn akkanln temel ilkeleri. Fermionlar: Pauli lkesi. Salma. Kuantum Mekaniinin temelleri ve kuantum bilgisayar kavramna giri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Kuantum Mekanii II 3
Bahar 2016-2017 Kuantum Mekanii II 3
Bahar 2015-2016 Kuantum Mekanii II 3
Bahar 2014-2015 Kuantum Mekanii II 3
Bahar 2012-2013 Kuantum Mekanii II 3
Bahar 2011-2012 Kuantum Mekanii II 3
Bahar 2010-2011 Kuantum Mekanii II 3
Bahar 2009-2010 Kuantum Mekanii II 3
Bahar 2008-2009 Kuantum Mekanii II 3
Bahar 2007-2008 Kuantum Mekanii II 3
Bahar 2006-2007 Kuantum Mekanii II 3
Bahar 2005-2006 Kuantum Mekanii II 3
Bahar 2004-2005 Kuantum Mekanii II 3
Bahar 2003-2004 Kuantum Mekanii II 3
Bahar 2002-2003 Kuantum Mekanii II 3
Gz 2002-2003 Kuantum Mekanii II 3

Onkosul: PHYS 303 - Lisans - En Az D
Yankosul: PHYS 304R
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHYS 304R Kuantum Mekanii II - Problem zm 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Kuantum Mekanii II - Problem zm 0
Bahar 2016-2017 Kuantum Mekanii II - Problem zm 0
Bahar 2015-2016 Kuantum Mekanii II - Problem zm 0
Bahar 2014-2015 Kuantum Mekanii II - Problem zm 0
Bahar 2012-2013 Kuantum Mekanii II - Problem zm 0
Bahar 2011-2012 Kuantum Mekanii II - Problem zm 0
Bahar 2010-2011 Kuantum Mekanii II - Problem zm 0
Bahar 2009-2010 Kuantum Mekanii II - Problem zm 0
Bahar 2008-2009 Kuantum Mekanii II - Problem zm 0
Bahar 2007-2008 Kuantum Mekanii II - Problem zm 0
Bahar 2006-2007 Kuantum Mekanii II - Problem zm 0
Bahar 2005-2006 Kuantum Mekanii II - Problem zm 0

Onkosul: __
Yankosul: PHYS 304
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHYS 313 Kuvantum Mekanii Laboratuvar 3 SU Kredi
Dersin amac kuantum fiziinin temel kavramlarn laboratuvarda deneylerle vermektir. Stefan-Boltzmann yasas, hidrojenin Balmer serisi, fotoelektrik olay, electron krnm, Frank-Hertz deneyi, elektronun yk/ktle orannn lm, stniletkenlik, X-n krnm, X-n sourumu ve Moseley yasas, elektron spin rezonans, Hall etkisi, iletkenliin kuantumlanmas, atomsal tayf, Zeeman etkisi, Planck's sabitinin belirlenmesi, radioactif bozunma.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHYS 401 Klasik Mekanik 3 SU Kredi
Genellenmi koordinatlar, Hamilton prensibi, Euler- Lagrange denklemleri, korunum yasalar, hareket denklemlerinin integrasyonu, Kepler problemi, salmalar, kk titreimler, kat cisim kinematii ve dinamii, Hamilton denklemleri, kanonik dnmler ve Poisson parantezleri, Liouville teoremi, Hamilto- Jacobi denklemi, zel Grelilik teorisi.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Klasik Mekanik 3
Gz 2016-2017 Klasik Mekanik 3
Gz 2015-2016 Klasik Mekanik 3
Gz 2014-2015 Klasik Mekanik 3
Gz 2013-2014 Klasik Mekanik 3
Gz 2012-2013 Klasik Mekanik 3
Gz 2011-2012 Klasik Mekanik 3
Bahar 2009-2010 Klasik Mekanik (PHYS312) 3
Bahar 2007-2008 Klasik Mekanik (PHYS312) 3
Bahar 2004-2005 Klasik Mekanik (PHYS312) 3
Bahar 2003-2004 Klasik Mekanik (PHYS312) 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHYS 411 Elektromanyetik Teori I 3 SU Kredi
Elektromanyetizmann temelleri. Elektrostatik. Snr deer problemleri. Manyetostatik. Zamanla deien alanlar ve Maxwell denklemleri. Elektromanyetik dalga yaylmas. Dalga klavuzlar ve rezonant kaviteler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Elektromanyetik Teori I 3

Onkosul: __
Yankosul: PHYS 411R
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHYS 411R Elektromanyetik Teori Problem zme 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Elektromanyetik Teori Problem zme 0

Onkosul: __
Yankosul: PHYS 411
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHYS 412 statistik Mekanik 3 SU Kredi
Termodinamiin istatistik temelleri; statistik mekanikte ve kuantum mekaniinde olaslk kavram; basit kinetik teori; Klasik mikrokanonik, kanonik ve grand kanonik dalmlar; klasik ideal gaz; enerjinin blm; kuantum mekaniksel dalmlar; ideal Fermi-Dirac ve Bose-Einstein sistemleri, ve baka uygulamalar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 statistik Mekanik 3
Gz 2016-2017 statistik Mekanik 3
Gz 2015-2016 statistik Mekanik 3
Bahar 2014-2015 statistik Mekanik 3
Gz 2013-2014 statistik Mekanik 3
Gz 2012-2013 statistik Mekanik 3
Gz 2011-2012 statistik Mekanik 3
Gz 2010-2011 statistik Mekanik 3
Gz 2009-2010 statistik Mekanik 3
Gz 2008-2009 statistik Mekanik 3
Gz 2007-2008 statistik Mekanik 3
Gz 2005-2006 statistik Mekanik 3
Gz 2004-2005 statistik Mekanik 3
Gz 2003-2004 statistik Mekanik 3
Bahar 2002-2003 statistik Mekanik 3

Onkosul: __
Yankosul: PHYS 412R
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHYS 412R statistik Mekanik - Problem zme 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2013-2014 statistik Mekanik - Problem zme 0
Gz 2012-2013 statistik Mekanik - Problem zme 0
Gz 2011-2012 statistik Mekanik - Problem zme 0

Onkosul: __
Yankosul: PHYS 412
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHYS 438 Faz Geileri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi 3 SU Kredi
Faz deiimlerinde oluan ve evrensellik kuramyla geni alanda sistemlerde etkili, dikkate deer olgular incelenecektir. Bu olgular tretebilen, basit ve fiziksel yapl teori retilecektir. Deney ve teori arasndaki dialog; ayrca igdsel, olgusal, yaklakl, kesin ve saysal yaklamlarn zengin buluma noktalar rneklendirilecektir. Dersin sonunda, renciler gncel aratrma snrlarna ulam olacaktr: Giri: faz diagramlar, termodinamik limit, kritik olgular, evrensellik. Klasik teoriler, ztutarllk: saf ortalama alan, yaplanm ortalama alan, Landau kuramlar; Ginzburg kriteri. Ising modeli ve kesin zmler: bir boyut; iki boyut; dalite; btnsel faz diyagramlar. Kadanoff'un leklenme teorisi. Renormalizasyon grubu: Bir boyutta kesin zmler. Renormalizasyon grubu: ki boyutta yaklak zmler. Termodinamik fonksiyonlar. Birinci tr faz geileri. Momentum uzaynda renormalizasyon grubu: Gauss modeli, Landau-Wilson modeli, epsilon boyutsal alm. Varyasyonel renormalizasyon grubu; Migdal-Kadanoff dnmleri. Kesin zml hiyerarik rgleri. Dinamik olgular: stokastik modeler; ayrntl denge; dinamik evrensellik snflar. Sperakkanlk. BEG modeli. Btnsel okkritik faz diyagramlar. Yzey sistemleri. q durumlu Potts ve Potts rg gaz modelleri. Kesin kritik ve trikritik steller. Helisite ve reantrans. Kaotik renormalizasyon gruplar ve spin cam dzeni. Donmu dzensizlik ve etkileme bunalmll altnda dzen. leksiz alar ve kk dnya alar. Geometrik ortam ve korelasyonlar arasnda balant. Faz geii modelleri kullanarak: sinirsel alar, tavlama yaktrmasyla karmak sistem optimizasyonu, kodlama. Kuantum spin ve elektronik sistemlerinin renormalizasyon grubu. Yksek scaklk speriletkenlii. Elektron yerdeiiminden gelen antiferromanyetizm. Safszlklarn speriletken ve antiferromanyetik fazlara ters etkileri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2016-2017 Faz Geileri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi 3
Bahar 2012-2013 Faz Geileri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi 3
Gz 2010-2011 Faz Geileri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi 3

Onkosul: __
Yankosul: PHYS 438R
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHYS 438R Faz Geileri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi Rec. 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2016-2017 Faz Geileri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi Rec. 0
Bahar 2012-2013 Faz Geileri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi Rec. 0
Bahar 2011-2012 Faz Geileri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi Rec. 0
Gz 2010-2011 Faz Geileri ve Renormalizasyon Grubu Teorisi Rec. 0

Onkosul: __
Yankosul: PHYS 438
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHYS 484 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilii 3 SU Kredi
Kuvantum mekaniine giri, kuvantum bilii, kuvantum kriptografi, nlama, kuvantum hesaplama, kuvantum algoritmalar, hata ve hata dzeltme, kuvantum bilgisayarlar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilii 3
Bahar 2016-2017 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilii 3
Bahar 2014-2015 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilii 3
Bahar 2013-2014 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilii 3
Bahar 2012-2013 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilii 3
Bahar 2011-2012 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilii 3
Bahar 2010-2011 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilii 3
Bahar 2005-2006 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilii 3
Bahar 2004-2005 Kuvantum Hesaplama ve Kuvantum Bilii 3

Onkosul: __
Yankosul: PHYS 484R
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHYS 484R Kuantum Hesaplama ve Kuantum Bilii - Problem zm 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2014-2015 Kuantum Hesaplama ve Kuantum Bilii - Problem zm 0
Bahar 2012-2013 Kuantum Hesaplama ve Kuantum Bilii - Problem zm 0
Bahar 2011-2012 Kuantum Hesaplama ve Kuantum Bilii - Problem zm 0
Bahar 2010-2011 Kuantum Hesaplama ve Kuantum Bilii - Problem zm 0
Bahar 2005-2006 Kuantum Hesaplama ve Kuantum Bilii - Problem zm 0

Onkosul: __
Yankosul: PHYS 484
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
PHYS 492 Kat Hal Fiziinde Gncel Konular 3 SU Kredi
Nanoyap malzemeler, szde iki boyutlu sistemler ve sperrgler, kuantum telleri, kuantum noktalar. Mezoskopik elektron sistemleri, uyumlu kuantum tanm, yerelleme, evrensel iletkenlik salnmlar, Bohm-Aharonov etkisi. Tek elektron olgular. Quantum Hall etkileri. Nanoboyutlarda manyetizma, spin tanm. Taramal tnelleme mikroskopisi ve ilgili teknikler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Kat Hal Fiziinde Gncel Konular 3
Gz 2010-2011 Kat Hal Fiziinde Gncel Konular 3
Gz 2009-2010 Kat Hal Fiziinde Gncel Konular 3
Gz 2008-2009 Kat Hal Fiziinde Gncel Konular 3
Bahar 2005-2006 Kat Hal Fiziinde Gncel Konular 3
Bahar 2003-2004 Kat Hal Fiziinde Gncel Konular 3

Onkosul: PHYS 302 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :