Buradasınız

Ders Kataloğu

IF 200 Hayal, Gerçek, Bilim ve Toplum 3 SU Kredi
Bu ders, öğrencilerimizin Sabancı Üniversitesinde?ki zengin ve çeşitli bilgi birikiminden azami olarak yararlanabilmesini hedefliyor. Fakülteler arası bir ders olup, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi tarafından desteklenmektedir. İçeriği modülerdir, örneğin: 1. Su: Fizik, Nanofizik, Kimya ve Jeopolitiği; 2. Özel Gereksinimli Kişilere İstanbul?da Engeller; 3. Kuantum Hesaplama ve Zaman Yolculuğu; 4. Jules Verne, Edebiyat, Hayal, Gerçek; 5. Ekonomi, Finans ve Sizin Geleceğinizin Güvencesi; 6. Cinsel ve Kültürel Haklar, Çeşitlilikte Zenginlik Diversity; 7. Faz Geçişleri, Ölçeksizlik, Evrensellik, Beyin ve Hatırlamak.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2016-2017 Hayal, Gerçek, Bilim ve Toplum 3
Bahar 2015-2016 Hayal, Gerçek, Bilim ve Toplum 3
Güz 2015-2016 Hayal, Gerçek, Bilim ve Toplum 3
Bahar 2014-2015 Hayal, Gerçek, Bilim ve Toplum 3
Güz 2014-2015 Hayal, Gerçek, Bilim ve Toplum 3
Bahar 2013-2014 Hayal, Gerçek, Bilim ve Toplum 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
IF 401 Enerji: Tedarik Zinciri, Ekonomisi ve Jeopolitikası 3 SU Kredi
Enerji olgusunun/kavramının günlük yaşamda ve ekonomideki yerinden yola çıkarak üretim teknolojisi ve tüketimi, küresel ekonomi ve piyasalardaki rolü, ve küresel politikalardan çevreye, uluslararası ilişkilerden devletlere ve tüketicilere yansıyan etkileriyle birlikte ele alınması hedeflenmektedir. Enerjinin günlük yaşamdaki yeri, tüketim süreci ve mekanizmalarıyla birlikte hangi ölçeklerde ve ne şekilde ihtiyaç duyulduğu üzerinde durularak incelenir. Enerji üretimi, farklı tip enerji kaynaklarının kullanılabilir enerjiye dönüşümü süreci üzerinden teknolojik ve fiziksel bir bakış açısıyla işlenir. Enerji piyasalarının çalışma prensipleri ve mekanizmaları, enerji üretiminin endüstriyel bir faaliyet olarak ekonomideki yeri gözönünde bulundurularak irdelenir. Enerji üretimi ve tüketiminin piyasa mekanizmalarının güdümüyle enerji tedarik zincirlerini çalıştırma şekli ve piyasa aktörlerinin karar verme süreçleri ele alınır. Güncel bir bakış açısıyla enerjinin küresel, bölgesel ve yerel politikalar üzerindeki belirleyiciliği ve çevreye etkileri üzerinde durulur.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Enerji: Tedarik Zinciri, Ekonomisi ve Jeopolitikası 3
Bahar 2016-2017 Enerji: Tedarik Zinciri, Ekonomisi ve Jeopolitikası 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :