Buradasınız

Ders Kataloğu


BIO 301 Molekler Biyolojiye Giri 4 SU Kredi
Molekler Biyolojiye Giri dersi temel molekler biyoloji ve genetik mekanizmalarnn ayrntl olarak incelenmesini iermektedir. Derste genom bilgisi ve genom organizasyonundan balayarak DNA yaps, kromozomlara paketlenmesi, genetik materyalin replikasyonu ve korunmas, DNA onarm ve rekombinasyon mekanizmalar tartlacaktr. RNA yaps, DNA?nn RNA?ya transkripsyon mekanizmalar, transkripsyon kontrol mekanizmalar ve transkripsyon faktrleri ayrntl olarak incelenecektir. RNA?dan proteine translasyon mekanizmalar ve ribozom yaps tanmlanacaktr. Protein kararll, protein ykm mekanizmalar, mikro RNA?larn ve RNA kararllnn gen ifadesindeki rol tartlacaktr. Programl hcre lm mekanizmalarna genel bir giri de yaplacaktr. Laboratuvar dersi ise, bakteri ve hayvan hcrelerinde rekombinant protein retiminin temel prensipleri zerine uygulamal bir derstir. Laboratuar almalar molekler klonlama ytemleri kullanarak nceden seilmi bir gen rnn elde etmee ynelik olacaktr. Tek bir gen veya birlemi (fzyon) protein genini ieren rekombinant plazmitler oluturulacak, E. coli hcreleri bu plazmitlerlerle transforme edilecek ve gen rnleri saflatrlarak karakterize edilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Molekler Biyolojiye Giri 4
Bahar 2016-2017 Molekler Biyolojiye Giri 4
Bahar 2015-2016 Molekler Biyolojiye Giri 4
Bahar 2014-2015 Molekler Biyolojiye Giri 4
Bahar 2013-2014 Molekler Biyolojiye Giri 4
Bahar 2012-2013 Molekler Biyolojiye Giri 4
Bahar 2011-2012 Molekler Biyolojiye Giri 4
Bahar 2010-2011 Molekler Biyolojiye Giri 4
Bahar 2009-2010 Molekler Biyolojiye Giri 4
Bahar 2008-2009 Molekler Biyolojiye Giri 4
Bahar 2007-2008 Molekler Biyolojiye Giri 4
Bahar 2006-2007 Molekler Biyolojiye Giri 4
Bahar 2005-2006 Molekler Biyolojiye Giri 4
Bahar 2004-2005 Molekler Biyolojiye Giri 4
Bahar 2003-2004 Molekler Biyolojiye Giri 4
Gz 2002-2003 Molekler Biyolojiye Giri 4
Gz 2001-2002 Molekler Biyolojiye Giri 3

Onkosul: BIO 321 - Lisans - En Az D
BIO 321 - Lisans - En AzD
Yankosul: BIO 301L
ECTS Kredi: 8 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 301L Molekler Biyolojiye Giri-Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Molekler Biyolojiye Giri-Laboratuvar 0
Bahar 2016-2017 Molekler Biyolojiye Giri-Laboratuvar 0
Bahar 2015-2016 Molekler Biyolojiye Giri-Laboratuvar 0
Bahar 2014-2015 Molekler Biyolojiye Giri-Laboratuvar 0
Bahar 2013-2014 Molekler Biyolojiye Giri-Laboratuvar 0
Bahar 2012-2013 Molekler Biyolojiye Giri-Laboratuvar 0
Bahar 2011-2012 Molekler Biyolojiye Giri-Laboratuvar 0
Bahar 2010-2011 Molekler Biyolojiye Giri-Laboratuvar 0
Bahar 2009-2010 Molekler Biyolojiye Giri-Laboratuvar 0
Bahar 2008-2009 Molekler Biyolojiye Giri-Laboratuvar 0
Bahar 2007-2008 Molekler Biyolojiye Giri-Laboratuvar 0
Bahar 2006-2007 Molekler Biyolojiye Giri-Laboratuvar 0
Bahar 2005-2006 Molekler Biyolojiye Giri-Laboratuvar 0
Bahar 2004-2005 Molekler Biyolojiye Giri-Laboratuvar 0
Bahar 2003-2004 Molekler Biyolojiye Giri-Laboratuvar 0
Gz 2002-2003 Molekler Biyolojiye Giri-Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul: BIO 301
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 303 Genetik 3 SU Kredi
Bu dersin amac, Mendel'den modern molekler biyolojiye, molekler ve evrimsel genetiin temel prensiplerinin ilenmesidir. rnekler, prokaryot ve karyot organizmalardan seilecek ve konular unlar kapsayacaktr: kaltm ve deiim prensipleri ve bunlarn evrim ve geliime uygulamalar; genin fizikokimyasal doas; rekombinasyon, gen aksiyon ve seimleriyle ilgili problemler.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Genetik 3
Bahar 2016-2017 Genetik 3
Bahar 2015-2016 Genetik 3
Bahar 2014-2015 Genetik 3
Gz 2013-2014 Genetik 3
Gz 2012-2013 Genetik 3
Gz 2011-2012 Genetik 3
Gz 2010-2011 Genetik 3
Gz 2009-2010 Genetik 3
Gz 2008-2009 Genetik 3
Gz 2007-2008 Genetik 3
Gz 2006-2007 Genetik 3
Gz 2005-2006 Genetik 3
Gz 2004-2005 Genetik 3
Gz 2003-2004 Genetik 3
Gz 2002-2003 Genetik 3

Onkosul: __
Yankosul: BIO 303L
ECTS Kredi: 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 303L Genetik - Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Genetik - Laboratuvar 0
Bahar 2016-2017 Genetik - Laboratuvar 0
Bahar 2015-2016 Genetik - Laboratuvar 0
Bahar 2014-2015 Genetik - Laboratuvar 0
Gz 2013-2014 Genetik - Laboratuvar 0
Gz 2012-2013 Genetik - Laboratuvar 0
Gz 2011-2012 Genetik - Laboratuvar 0
Gz 2010-2011 Genetik - Laboratuvar 0
Gz 2009-2010 Genetik - Laboratuvar 0
Gz 2008-2009 Genetik - Laboratuvar 0
Gz 2007-2008 Genetik - Laboratuvar 0
Gz 2006-2007 Genetik - Laboratuvar 0
Gz 2005-2006 Genetik - Laboratuvar 0
Gz 2004-2005 Genetik - Laboratuvar 0
Gz 2003-2004 Genetik - Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul: BIO 303
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 304 Biyolojik lev ve Yap 3 SU Kredi
Bu ders biyolojik molekllerin yap ve kimyalarnn allarak, bu molekllerin yap, yap-ilev ilikilerinin temellerinin anlalmasn iermektedir. Makromolekler oluumlar, bu oluumlarn birbirleriyle olan ilikileri, yapsal geiler, reaktivite, kararllk ve ilev kazanmlar neden olan yapsal deiikliklerin analizi de dersin ierdii konulardandr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Biyolojik lev ve Yap 3
Bahar 2015-2016 Biyolojik lev ve Yap 3
Bahar 2014-2015 Biyolojik lev ve Yap 3
Bahar 2013-2014 Biyolojik lev ve Yap 3
Bahar 2012-2013 Biyolojik lev ve Yap 3
Bahar 2011-2012 Biyolojik lev ve Yap 3
Bahar 2010-2011 Biyolojik lev ve Yap 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 306 Mikrobiyoloji 4 SU Kredi
Bu ders evredeki mikrobik aktiviteler ve biyolojik eitliliin anlalmasna ynelik giri bilgilerinin verilmesini amalar. Bakteri eitlilii; mikroorganizmalar ana gruplar; bakterilerin ve virslerin yap, byme ve patojeniteleri; mikroorganizmalarn doal ortamlarnda ve mikrobik ekolojideki genetik ve metabolik yeterlilikleri dersin konular arasndadr. Laboratuar deneyleri eitli mikroorganizmalarn izolasyonu, bytlmesi ve zenginletirilmeleriyle ilgili olacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Mikrobiyoloji 4
Gz 2016-2017 Mikrobiyoloji 4
Gz 2015-2016 Mikrobiyoloji 4
Gz 2014-2015 Mikrobiyoloji 4
Gz 2013-2014 Mikrobiyoloji 4
Gz 2012-2013 Mikrobiyoloji 4
Gz 2011-2012 Mikrobiyoloji 4
Gz 2010-2011 Mikrobiyoloji 4
Gz 2009-2010 Mikrobiyoloji 4
Bahar 2007-2008 Mikrobiyoloji 4
Bahar 2006-2007 Mikrobiyoloji 4
Bahar 2005-2006 Mikrobiyoloji 4
Bahar 2004-2005 Mikrobiyoloji 4
Gz 2003-2004 Mikrobiyoloji 4
Bahar 2002-2003 Mikrobiyoloji 4
Bahar 2001-2002 Mikrobiyoloji 4

Onkosul: NS 102 - Lisans - En Az D
ve BIO 301 - Lisans - En AzD
Yankosul: BIO 306L
ECTS Kredi: 8 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 306L Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Gz 2016-2017 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Gz 2015-2016 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Gz 2014-2015 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Gz 2013-2014 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Gz 2012-2013 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Gz 2011-2012 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Gz 2010-2011 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Gz 2009-2010 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Bahar 2007-2008 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Bahar 2006-2007 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Bahar 2005-2006 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Bahar 2004-2005 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Gz 2003-2004 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Bahar 2002-2003 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0
Bahar 2001-2002 Mikrobiyoloji - Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul: BIO 306
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 308 Bitki Fizyolojisi 3 SU Kredi
Dersin balklar bitki yaps ve hcre biyolojisi; fotosentez ve fotosentez-ilikili oluumlar; karanlk solunum; floem tanmas ve rn oluumu; byme ve gelime, bitki hormonlar; bitki-su ilikisi; mineral besin elemetlerinin alnmas, iletimi ve ilevleri; azot metabolizmas ve balanmas; yaprak yalanmas ve programl hcre lm; evresel stres etmenlerine kar bitkilerin reaksiyonlar; genetik mhendisliinin tarmdaki uygulamalar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Bitki Fizyolojisi 3
Gz 2016-2017 Bitki Fizyolojisi 3
Gz 2014-2015 Bitki Fizyolojisi 3
Bahar 2012-2013 Bitki Fizyolojisi 3
Bahar 2011-2012 Bitki Fizyolojisi 3
Bahar 2009-2010 Bitki Fizyolojisi 3
Bahar 2008-2009 Bitki Fizyolojisi 3
Bahar 2007-2008 Bitki Fizyolojisi 3
Bahar 2006-2007 Bitki Fizyolojisi 3
Bahar 2005-2006 Bitki Fizyolojisi 3
Bahar 2004-2005 Bitki Fizyolojisi 3
Bahar 2003-2004 Bitki Fizyolojisi 3
Bahar 2002-2003 Bitki Fizyolojisi 3

Onkosul: NS 102 - Lisans - En Az D
Yankosul: BIO 308L
ECTS Kredi: 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 308L Bitki Fizyolojisi - Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Bitki Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Gz 2016-2017 Bitki Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Gz 2014-2015 Bitki Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Bahar 2012-2013 Bitki Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Bahar 2011-2012 Bitki Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Bahar 2009-2010 Bitki Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Bahar 2008-2009 Bitki Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Bahar 2007-2008 Bitki Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Bahar 2006-2007 Bitki Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Bahar 2005-2006 Bitki Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Bahar 2004-2005 Bitki Fizyolojisi - Laboratuvar 0
Bahar 2002-2003 Bitki Fizyolojisi - Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul: BIO 308
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 310 Biyoinformatie Giri 3 SU Kredi
Protein ve gen analizleri. Gen bulma yntemleri, dizi paternleri, Hidden Markow Modeller (HMM). nternet zerinden kullanlan biyoinformatik programlar. Protein katlanma problemleri; Homoloji modellemesi ve ilmikleme algoritmalar. Gibbs serbest enerjisi ve etkileim potensiyelleri. Yaplarn kmelendirilmesi; yap bilgi- bankalar; yap genomikleri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Biyoinformatie Giri 3
Bahar 2016-2017 Biyoinformatie Giri 3
Bahar 2015-2016 Biyoinformatie Giri 3
Gz 2013-2014 Biyoinformatie Giri 3
Gz 2012-2013 Biyoinformatie Giri 3
Gz 2011-2012 Biyoinformatie Giri 3
Gz 2009-2010 Biyoinformatie Giri 3
Gz 2008-2009 Biyoinformatie Giri 3
Gz 2007-2008 Biyoinformatie Giri 3
Gz 2006-2007 Biyoinformatie Giri 3
Gz 2004-2005 Biyoinformatie Giri 3
Gz 2003-2004 Biyoinformatie Giri 3
Gz 2002-2003 Biyoinformatie Giri 3

Onkosul: __
Yankosul: BIO 310R
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 310R Biyoinformatie Giri-Problem zm 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Biyoinformatie Giri-Problem zm 0
Bahar 2016-2017 Biyoinformatie Giri-Problem zm 0
Bahar 2015-2016 Biyoinformatie Giri-Problem zm 0
Gz 2013-2014 Biyoinformatie Giri-Problem zm 0
Gz 2012-2013 Biyoinformatie Giri-Problem zm 0
Gz 2011-2012 Biyoinformatie Giri-Problem zm 0
Gz 2009-2010 Biyoinformatie Giri-Problem zm 0
Gz 2008-2009 Biyoinformatie Giri-Problem zm 0
Gz 2007-2008 Biyoinformatie Giri-Problem zm 0
Gz 2006-2007 Biyoinformatie Giri-Problem zm 0
Gz 2004-2005 Biyoinformatie Giri-Problem zm 0
Gz 2003-2004 Biyoinformatie Giri-Problem zm 0

Onkosul: __
Yankosul: BIO 310
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 321 Biyokimya I 4 SU Kredi
Hcre ieriinin kimyasal yaps; enzimler ve enzimatik aktivite mekanizmalar; enerji dnmleri ve biyosentetik reaksiyonlar ile kontrol mekanizmalarnn zellikleri. Haftalk laboratuar saatleri, modern biyolojide kullanlan belli bal deneysel yntemlerin tantlmasna hasredilmiti Bu ders ayn zamanda BIO, MAT lisans programlarnn "ekirdek ders" havuzlarna dahildir

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Biyokimya I 4
Gz 2016-2017 Biyokimya I 4
Gz 2015-2016 Biyokimya I 4
Gz 2014-2015 Biyokimya I 4
Gz 2013-2014 Biyokimya I 4
Gz 2012-2013 Biyokimya I 4
Gz 2011-2012 Biyokimya I 4
Gz 2010-2011 Biyokimya I 4
Gz 2009-2010 Biyokimya I 4
Gz 2008-2009 Biyokimya I 4
Gz 2007-2008 Biyokimya I 4
Gz 2006-2007 Biyokimya I 4
Gz 2005-2006 Biyokimya I 4
Bahar 2003-2004 Biyokimya I (NS202) 4
Bahar 2002-2003 Biyokimya I (NS202) 4
Bahar 2001-2002 Biyokimya I (NS202) 4
Bahar 2000-2001 Biyokimya I (NS202) 4

Onkosul: NS 102 - Lisans - En Az D
ve MATH 101 - Lisans - En AzD
Yankosul: BIO 321L
ECTS Kredi: 8 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 321L Biyokimya I - Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Biyokimya I - Laboratuvar 0
Gz 2016-2017 Biyokimya I - Laboratuvar 0
Gz 2015-2016 Biyokimya I - Laboratuvar 0
Gz 2014-2015 Biyokimya I - Laboratuvar 0
Gz 2013-2014 Biyokimya I - Laboratuvar 0
Gz 2012-2013 Biyokimya I - Laboratuvar 0
Gz 2011-2012 Biyokimya I - Laboratuvar 0
Gz 2010-2011 Biyokimya I - Laboratuvar 0
Gz 2009-2010 Biyokimya I - Laboratuvar 0
Gz 2008-2009 Biyokimya I - Laboratuvar 0
Gz 2007-2008 Biyokimya I - Laboratuvar 0
Gz 2006-2007 Biyokimya I - Laboratuvar 0
Gz 2005-2006 Biyokimya I - Laboratuvar 0
Bahar 2003-2004 Biyokimya I - Laboratuvar (NS202L) 0
Bahar 2002-2003 Biyokimya I - Laboratuvar (NS202L) 0
Bahar 2001-2002 Biyokimya I - Laboratuvar (NS202L) 0
Bahar 2000-2001 Biyokimya I - Laboratuvar (NS202L) 0

Onkosul: __
Yankosul: BIO 321
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 322 Biyokimya II 3 SU Kredi
Biyokimyasal sistemlerde enerji retimi ve kullanm bu dersin zerinde duraca ana konudur; ayrca biyokimyasal sistemlerin enerji ve dinamikleri de vurgulanacaktr. Metabolizmadaki kontrol mekanizmalar da bu dersin deinecei konular arasndadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Biyokimya II 3
Bahar 2016-2017 Biyokimya II 3
Bahar 2015-2016 Biyokimya II 3
Bahar 2014-2015 Biyokimya II 3
Bahar 2013-2014 Biyokimya II 3
Bahar 2012-2013 Biyokimya II 3
Bahar 2011-2012 Biyokimya II 3
Bahar 2010-2011 Biyokimya II 3
Bahar 2009-2010 Biyokimya II 3
Bahar 2008-2009 Biyokimya II 3
Bahar 2007-2008 Biyokimya II 3
Bahar 2006-2007 Biyokimya II 3
Bahar 2005-2006 Biyokimya II 3
Gz 2004-2005 Biyokimya II 3
Gz 2003-2004 Biyokimya II (BIO305) 3
Gz 2002-2003 Biyokimya II (BIO305) 3
Gz 2001-2002 Biyokimya II (BIO305) 3

Onkosul: __
Yankosul: BIO 322R
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 322R Biyokimya II-Problem zm 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Biyokimya II-Problem zm 0
Bahar 2016-2017 Biyokimya II-Problem zm 0
Bahar 2015-2016 Biyokimya II-Problem zm 0
Bahar 2014-2015 Biyokimya II-Problem zm 0
Bahar 2013-2014 Biyokimya II-Problem zm 0
Bahar 2012-2013 Biyokimya II-Problem zm 0
Bahar 2011-2012 Biyokimya II-Problem zm 0
Bahar 2010-2011 Biyokimya II-Problem zm 0
Bahar 2009-2010 Biyokimya II-Problem zm 0
Bahar 2008-2009 Biyokimya II-Problem zm 0
Bahar 2007-2008 Biyokimya II-Problem zm 0
Bahar 2006-2007 Biyokimya II-Problem zm 0
Bahar 2005-2006 Biyokimya II-Problem zm 0
Gz 2004-2005 Biyokimya II-Problem zm 0

Onkosul: __
Yankosul: BIO 322
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 330 evresel Bitki Biyolojisi 3 SU Kredi
Bitkilerin evre ile olan ilikisini ve bunun insan etkisi altnda nasl deitii anlatlmaktadr. Balang konular, ekosistem leinden global evre lee kadar, biyotik ve abiyotik faktrlerin bitkisel yaam zerindeki etkilerini kapsamaktadr. evresel kirlilik etmenlerinin bitkisel yaama etkileri, bitkisel yaama etkileri, kirliliin biyolojik yollarla temizlenmesi, kat atklarn biyolojik olarak degredasyonu ve bitkisel retim amal kullanm, zararl mcadelesi, gda gvenlii ve srdrlebilir retim dersin dier ana konu balklardr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 evresel Bitki Biyolojisi 3
Bahar 2015-2016 evresel Bitki Biyolojisi 3
Bahar 2014-2015 evresel Bitki Biyolojisi 3
Bahar 2013-2014 evresel Bitki Biyolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 332 Hcre Biyolojisi 3 SU Kredi
Hcredeki temel molekler srelerin biyokimyasal, fizyolojik ve mikroskopik analizler yardmyla incelenmesi. Dersin ierdii konular: hcre metabolizmasnn yerel ve zamana gre dzenlenmesi; hcre bileenlerinin oluumu ve ilevleri, hcre bymesi ve blnmesinin oluumu ve dzenlenmesi; hcre-evre ve hcre-hcre ilikileri. Prokaryotik, serbest-yaayan karyotik ve metazoan karyotik hcreli farkl organizmalarn karlatrlmas ve sre mekanizmalarnn genel-geerliliinin tayin edilmesi de bu dersin konular arasndadr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Hcre Biyolojisi 3
Gz 2016-2017 Hcre Biyolojisi 3
Gz 2015-2016 Hcre Biyolojisi 3
Gz 2014-2015 Hcre Biyolojisi 3
Gz 2013-2014 Hcre Biyolojisi 3
Gz 2012-2013 Hcre Biyolojisi 3
Gz 2011-2012 Hcre Biyolojisi 3
Gz 2010-2011 Hcre Biyolojisi 3
Gz 2009-2010 Hcre Biyolojisi 3
Gz 2008-2009 Hcre Biyolojisi 3
Gz 2007-2008 Hcre Biyolojisi 3
Gz 2006-2007 Hcre Biyolojisi 3
Gz 2005-2006 Hcre Biyolojisi 3
Gz 2004-2005 Hcre Biyolojisi 3
Bahar 2003-2004 Hcre Biyolojisi 3
Bahar 2002-2003 Hcre Biyolojisi 3
Bahar 2001-2002 Hcre Biyolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul: BIO 332L
ECTS Kredi: 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 332L Hcre Biyolojisi Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Hcre Biyolojisi Laboratuvar 0
Gz 2016-2017 Hcre Biyolojisi Laboratuvar 0
Gz 2015-2016 Hcre Biyolojisi Laboratuvar 0
Gz 2014-2015 Hcre Biyolojisi Laboratuvar 0
Gz 2013-2014 Hcre Biyolojisi Laboratuvar 0
Gz 2012-2013 Hcre Biyolojisi Laboratuvar 0
Gz 2011-2012 Hcre Biyolojisi Laboratuvar 0
Gz 2010-2011 Hcre Biyolojisi Laboratuvar 0
Gz 2009-2010 Hcre Biyolojisi Laboratuvar 0
Gz 2008-2009 Hcre Biyolojisi Laboratuvar 0
Gz 2007-2008 Hcre Biyolojisi Laboratuvar 0
Gz 2006-2007 Hcre Biyolojisi Laboratuvar 0
Gz 2005-2006 Hcre Biyolojisi Laboratuvar 0
Gz 2004-2005 Hcre Biyolojisi Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul: BIO 332
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 335 Analitik Teknikler 3 SU Kredi
Biyolojik sistemlerin ve molekllerin ayrtrlmasnda ve zelliklerinin belirlenmesinde kullanlan temel tekniklerle ilgili genel giri bilgilerinin verilmesi bu dersin amacdr Dersin balklar: mikroskop kullanma teknii, santrifj, likit kromatografi metodlar, spektroskopi ve elektroforez. Laboratuar uygulamalar bu tekniklerin pratikte kullanlmas olanan salayacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Analitik Teknikler 3
Bahar 2016-2017 Analitik Teknikler 3
Bahar 2015-2016 Analitik Teknikler 3
Bahar 2014-2015 Analitik Teknikler 3
Bahar 2013-2014 Analitik Teknikler 3
Bahar 2012-2013 Analitik Teknikler 3
Bahar 2011-2012 Analitik Teknikler 3
Bahar 2010-2011 Analitik Teknikler 3
Bahar 2009-2010 Analitik Teknikler 3
Bahar 2008-2009 Analitik Teknikler 3
Bahar 2007-2008 Analitik Teknikler 3
Bahar 2006-2007 Analitik Teknikler 3
Bahar 2005-2006 Analitik Teknikler 3
Gz 2004-2005 Analitik Teknikler 3
Bahar 2002-2003 Analitik Teknikler (BIO432) 3

Onkosul: __
Yankosul: BIO 335L
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 335L Analitik Teknikler - Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Bahar 2016-2017 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Bahar 2015-2016 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Bahar 2014-2015 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Bahar 2013-2014 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Bahar 2012-2013 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Bahar 2011-2012 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Bahar 2010-2011 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Bahar 2009-2010 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Bahar 2008-2009 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Bahar 2007-2008 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Bahar 2006-2007 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Bahar 2005-2006 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Gz 2004-2005 Analitik Teknikler - Laboratuvar 0
Bahar 2002-2003 Analitik Teknikler - Laboratuvar (BIO432L) 0

Onkosul: __
Yankosul: BIO 335
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 363 Ekoloji 3 SU Kredi
Birey, poplasyon ve komnite seviyelerinde organizmalarn evreleriyle olan ilikilerinin temelde anlalmasn, poplasyon genetiinin ve evrim teorisinin prensiplerinin renilmesini hedefler. Dersin balklar: fiziksel ve biyolojik evreye fizyolojik reaksiyon; fiziksel evreye ve rekabete adaptasyon; ni, poplasyon dinamikleri, ekosistem yaps ve kararll, doal kaynak kullanm.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2008-2009 Ekoloji 3
Gz 2005-2006 Ekoloji 3
Bahar 2003-2004 Evrim ve Ekoloji (BIO410) 3

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 370 Memeli Hcre Kltr 3 SU Kredi
Bu dersin amac renciye memeli hcre kltr tekniinin temel prensiplerini retmek, deiik hcre tiplerini fizyolojik ve molekler adan inceleyip bilgi vermektir. Ders genelde temel bilgilerin anlatlmas, demonstrasyon ve laboratuar uygulamas eklinde yaplacaktr. Hcerelerin molekler yaps, besi yerleri, fiziki parametrelerin hcre bymesi zerine etkisi metabolizma gibi konular incelenecektir. Ayrca gen ekspresyon reglasyonu, hcrelerin strese verdikleri cevap, enerji ve hcre canll gibi konularda incelenecektir. Laboratuar deneyleri rencinin kendi aratrmasna ynelik tasarlandndan her rencinin hcre ve molekler tekniklerde deneyim kazanmas hedeflenmektedir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Memeli Hcre Kltr 3
Gz 2011-2012 Memeli Hcre Kltr 3
Bahar 2009-2010 Memeli Hcre Kltr 3
Bahar 2004-2005 Memeli Hcre Kltr 3

Onkosul: __
Yankosul: BIO 370L
ECTS Kredi: 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 370L Memeli Hcre Kltr-Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Memeli Hcre Kltr-Laboratuvar 0
Gz 2011-2012 Memeli Hcre Kltr-Laboratuvar 0
Bahar 2009-2010 Memeli Hcre Kltr-Laboratuvar 0
Bahar 2004-2005 Memeli Hcre Kltr-Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul: BIO 370
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 403 Bitki Patolojisi 3 SU Kredi
Virs, bakteriyel ve mantarsal hastalklarn simptomlar ve tans; hastalk nleme stratejileri; hastalk etmeni-konak ilikilerinin fizyolojisi ve genetii; dayankllk mekanizmalar ve hastalk etmeni-konak interraksiyonu srasndaki gen ekspresyonu; bitki patolojisinde genetik mhendisliinden yaralanma olanaklar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2008-2009 Bitki Patolojisi 3
Bahar 2004-2005 Bitki Patolojisi 3
Gz 2003-2004 Molekler Bitki Patolojisi 3
Gz 2002-2003 Bitki Patolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 404 Bitki Biyoteknolojisi 3 SU Kredi
Bitki hcre, doku ve organ kltrlerinin prensipleri ve uygulamalar; yapay bytlen bitkilerin fizyolojileri; hcre kltrleri ve ikincil bitki metabolizmalar; bitki filizlenmesinde kullanlan molekler teknikler; RFLP, PZR (polimeraz zincir reaksiyonu, PCR) temelli teknikler; bitki genetik transformasyonlarndaki ilerlemeler; transgenik bitkilerdeki besin ve evre gvenlii; dnsel rn haklar ve biyoteknolijisi.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Bitki Biyoteknolojisi 3
Bahar 2011-2012 Bitki Biyoteknolojisi 3
Bahar 2010-2011 Bitki Biyoteknolojisi 3
Bahar 2009-2010 Bitki Biyoteknolojisi 3
Bahar 2008-2009 Bitki Biyoteknolojisi 3
Bahar 2007-2008 Bitki Biyoteknolojisi 3
Gz 2004-2005 Bitki Biyoteknolojisi 3
Gz 2003-2004 Bitki Biyoteknolojisi 3

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 406 Protein Mhendislii 4 SU Kredi
Rekombinant DNA teknolojisinin kullanlmasnda gen ekspresyonunu etkileyen faktrlerin allmas amal pratik bir derstir. Dersin balklar: gen ekspresyonunu etkileyen transkripsiyonel ve transkripsiyon sonras olaylar rekombinant proteinlerin ar ekspresyonu; byk lekli protein saflatrlmas, zgn protein ilikilerinin ynlendirilmesinde farkl stratejiler; protein yap belirlemelerinde kullanlan deneysel metodlar; bilgisayar destekli (ilemsel) ve deneysel metodlarn birlikte kullanlmasyla protein tasarm.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 8 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 407 okhcreli Organizasyon 3 SU Kredi
C. Elegans'dan insana ok hcreli organizmalarn geliiminin altnda yatan mekanizmalar incelenecektir. Hcre farkllamalar ve bu farkllamalarn genetik ve molekler kontrol; bitkilerin ve hayvanlarn dllenme, blnme ve morfonogenezi; hcre hareketi; polarite ve pozisyon bilgisi; evrimin molekler temelleri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 okhcreli Organizasyon 3
Gz 2016-2017 okhcreli Organizasyon 3
Gz 2015-2016 okhcreli Organizasyon 3
Bahar 2014-2015 okhcreli Organizasyon 3
Bahar 2013-2014 okhcreli Organizasyon 3
Bahar 2009-2010 okhcreli Organizasyon 3
Bahar 2008-2009 okhcreli Organizasyon 3
Gz 2007-2008 okhcreli Organizasyon 3
Gz 2004-2005 okhcreli Organizasyon 3
Gz 2003-2004 okhcreli Organizasyon 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 409 Biyomolekler Srelerin Simlas. ve Modellemesi: 3 SU Kredi
Dinamik biyolojik ilemlerin, zel grafik arayzler kullanlarak bilgisayar simlasyonlarnn ve modellenmelerinin gerekletirilmesi. zel bilgisayar arayzlerin kulanlmas ok az matematik veya bilgisayar deneyimi gerektirmektedir. Realistik modeller, temellerin ve tekniklerin gretilmesinde kullanlacaktr. rencilere bireysel projelerle ilgili seminerler de verilecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Biyomolekler Srelerin Simlas. ve Modellemesi: 3

Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 415 Bitki Besleme 3 SU Kredi
Mineral besin elementlerinin absorpsiyonu, ksilem ve floem iletim demetlerindeki tanm, mineral besin elementlerin verim oluumundaki rol ve fizyolojik ilevleri, mineral beslenme ile bitki hastalklar arasndaki ilikiler, beslenme bozukluklarnn tannmas, mineral beslenmede genetik varyasyon ve rizosferde besin elementlerinin yaraylln etkileyen toprak ve bitki faktrleri.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Bitki Besleme 3
Bahar 2016-2017 Bitki Besleme 3
Bahar 2015-2016 Bitki Besleme 3
Gz 2010-2011 Bitki Besleme 3
Gz 2009-2010 Bitki Besleme 3
Gz 2008-2009 Bitki Besleme 3
Gz 2007-2008 Bitki Besleme 3
Gz 2006-2007 Bitki Besleme 3

Onkosul: BIO 308 - Lisans - En Az D
Yankosul: __
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 445 Bitki Doku Kltr Teknikleri 3 SU Kredi
Bu ders bitki doku kltr tekniklerinin esaslarn ve uygulamalarn vermektedir. Bitki doku kltr laboratuvar koullar ve organizasyonu; bitki hcre, doku ve organ kltrnn esaslar; doku kltr ortamlarndaki organik ve inorganik bileenler; in vitro bitkilerin fizyolojisi ve d koullara altrlmas; meristem kltr; hcre sspansiyon kltr; somatik emriyogenesis; organogenesis; adventif srgn ve kk oluumu; ticari uygulamalar gibi konular ayrntl olarak anlatlacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Bitki Doku Kltr Teknikleri 3
Gz 2016-2017 Bitki Doku Kltr Teknikleri 3
Gz 2015-2016 Bitki Doku Kltr Teknikleri 3
Gz 2014-2015 Bitki Doku Kltr Teknikleri 3
Gz 2013-2014 Bitki Doku Kltr Teknikleri 3
Gz 2009-2010 Bitki Doku Kltr Teknikleri 3
Gz 2007-2008 Bitki Doku Kltr Teknikleri 3
Gz 2005-2006 Bitki Doku Kltr Teknikleri 3

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 6 ECTS / 7 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 445L Bitki Doku Kltr Teknikleri-Laboratuvar 0 SU Kredi

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Bitki Doku Kltr Teknikleri-Laboratuvar 0
Gz 2016-2017 Bitki Doku Kltr Teknikleri-Laboratuvar 0
Gz 2015-2016 Bitki Doku Kltr Teknikleri-Laboratuvar 0
Gz 2014-2015 Bitki Doku Kltr Teknikleri-Laboratuvar 0
Gz 2013-2014 Bitki Doku Kltr Teknikleri-Laboratuvar 0
Gz 2009-2010 Bitki Doku Kltr Teknikleri-Laboratuvar 0
Gz 2007-2008 Bitki Doku Kltr Teknikleri-Laboratuvar 0
Gz 2005-2006 Bitki Doku Kltr Teknikleri-Laboratuvar 0

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: ECTS / NONE ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 447 Bitki Islah 3 SU Kredi
rn bitkilerinin evrim ve slah; bitki genetik kaynaklarnn dalm ve korunmas; rn bitkilerinin tekrar retilmesi; sitogenetik; kendi kendine ve apraz tozlaan rnler iin slah metodlar; bitki hibridizasyonu; iaretleme yntemiyle seleksiyon ; biyotik ve abiyotik stres faktrlerine kar dayankl bitki slah; besin deeri yksek genotiplerin slah; biyoteknolojisinin tarmsal uygulamalar.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2015-2016 Bitki Islah 3
Gz 2014-2015 Bitki Islah 3
Gz 2013-2014 Bitki Islah 3
Gz 2012-2013 Bitki Islah 3
Bahar 2010-2011 Bitki Islah 3
Bahar 2007-2008 Bitki Islah 3
Bahar 2006-2007 Bitki Islah 3

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 6 ECTS / 5 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 452 mmnoloji 3 SU Kredi
mmnoljinin byk bir ksmn kapsayan bir lisans giri dersidir. mmunoloji gelimi organizmalarn enfeksiyon oluturan faktrlerle nasl mcadele ettigini aratrr. Bu dersin immn yantn oluumundaki molekler mekanizmalarn temel dzeyde anlalmasn salayacak biimde dzenlenmitir. Konu balklar: doal immnite, antikorlarn yaplar ve T hcre reseptrleri, antijen-antikor ilikisi, MHC kompleksi, eitliliin ortaya k, antijen sunumu, immn sistem reseptrleri yoluyla sinyal iletisi, immn yantn molekler temeli, immnolojik tolerans ve immn birikim eklindedir. Dersin son haftalarnda tbbi/hastaba uygulamal immnoloji balklar zamansal olanaklar elverdiince ilenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 mmnoloji 3
Gz 2016-2017 mmnoloji 3
Gz 2015-2016 mmnoloji 3
Gz 2014-2015 mmnoloji 3
Gz 2013-2014 mmnoloji 3
Bahar 2012-2013 mmnoloji 3
Gz 2011-2012 mmnoloji 3
Gz 2010-2011 mmnoloji 3
Gz 2009-2010 mmnoloji 3
Gz 2008-2009 mmnoloji 3
Gz 2007-2008 mmnoloji 3
Gz 2006-2007 mmnoloji 3
Gz 2005-2006 mmnoloji 3
Bahar 2004-2005 mmnoloji 3
Bahar 2003-2004 mmnoloji 3

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 466 Biyofizik: Molekller ve Sistemler 3 SU Kredi
Hcre ve organizmalar kendi kendilerine oalan, organize olan ve kendi kendilerini kontrol eden sistemler olarak dnebiliriz. Bu sistemlerin ilevlerini dzenli bir ekilde rtebilmeleri birbirini izleyen makromolekl etkilemelerin przsz ilerlemesine baldr. Bu ders biyolojik molekllerin davranlar ve etkilemeleri zerine younlaarak molekler dzeyde gelitiren kavramlarn sistem seviyesine nasl uygulanabileceini incelemek zere tasarlanmtr. Konular iki ana balk altnda toplanabilir: molekler biyofizie giri ve baz zgn canl ilevlerine molekler biyofizik prensiplerinin uygulanmas. Molekler biyofizie giri makromolekllerin oluumlarnda ve etkilemelerinde rol oynayan kuvvetlerin incelenmesi, etkileme kinetii, molekler tama sreleri ve enerji retimi ve korunumu konularn ierir. Molekler dzeyde gelitirilen kavramlar canl sistemlerde hareket ve grme ilevlerinin analizine uygulanacaktr.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Gz 2017-2018 Biyofizik: Molekller ve Sistemler 3
Gz 2015-2016 Biyofizik: Molekller ve Sistemler 3
Gz 2014-2015 Biyofizik: Molekller ve Sistemler 3
Bahar 2012-2013 Biyofizik: Molekller ve Sistemler 3
Gz 2011-2012 Biyofizik: Molekller ve Sistemler 3
Bahar 2010-2011 Biyofizik: Molekller ve Sistemler 3
Bahar 2008-2009 Biyofizik: Molekller ve Sistemler 3
Bahar 2007-2008 Biyofizik: Molekller ve Sistemler 3
Bahar 2005-2006 Biyofizik: Molekller ve Sistemler 3
Bahar 2004-2005 Biyofizik: Molekller ve Sistemler 3
Bahar 2003-2004 Biyofizik: Molekller ve Sistemler (BIO366) 3

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :
 
BIO 467 Sinyal letisi 3 SU Kredi
Hcre byme ve geliimini, davrann, baklk sistemini etkileyen temel molekler mekanizmalar dardan gelen sinyallerin hcreler tarafndan alglanp biyolojik cevaba dnmesi neticesinde olumaktadr ve konu gncel bir aratrma alandr. Bu derste birka prototip sinyal iletisi kaskad mekanizmas kavramsal olarak incelenecektir. Bunun yansra literatrde bulunan nemli aratrmalara deinilerek deneysel yaklamlarn retilmesi amalanmaktadr. Protein-protein etkileimi, fosforilasyon ve GTP balanan proteinler gibi sinyal iletisi balamnda nemli grlen konular incelenecektir.

Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Sinyal letisi 3
Bahar 2015-2016 Sinyal letisi 3
Bahar 2014-2015 Sinyal letisi 3
Bahar 2013-2014 Sinyal letisi 3
Bahar 2010-2011 Sinyal letisi 3
Bahar 2009-2010 Sinyal letisi 3
Bahar 2008-2009 Sinyal letisi 3
Bahar 2007-2008 Sinyal letisi 3
Bahar 2006-2007 Sinyal letisi 3
Bahar 2005-2006 Sinyal letisi 3
Gz 2004-2005 Sinyal letisi 3

Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 6 ECTS / 6 ECTS (for students admitted in the 2013-14 Academic Year or following years)
Genel Kosullar :