Buradasınız

Kayıt Dondurma/İzin İşlemleri

 

İzin Başvurusu: İzin başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler izin gerekçesine ilişkin belgeleri de ekleyerek bir dilekçe ile, Temel Geliştirme Yılı öğrencileri derslerin başlamasını takip eden 4. haftanın son iş gününe kadar, Lisans öğrencileri derslerin başlamasını takip eden 10.haftanın son iş gününe kadar, lisans öğrencileri ilgili Fakülte Dekanlığı’na; Temel Geliştirme Yılı öğrencileri de Diller Okulu Direktörlüğü’ne izin başvurusunda bulunabilirler.

İzin Başvurusunun Değerlendirilmesi: İzin talebi Fakülte/ Diller Okulu Yönetim Kurulu tarafından yapılan inceleme ve karar ile sonuçlandırılır; öğrenciye mektupla bildirilir. İzin Süresinin Başlangıcı: İlgili kurul tarafından kararın onaylandığı tarih olarak kabul edilir.

Önemli Notlar:

1. Öğrenciler sağlık, maddi, aile, kişisel, akademik, beklenmedik ani olaylar gibi haklı ve geçerli nedenlerle dönem izni için başvurabilirler. Yeni kayıt olacak öğrencilerin izin başvurusunda bulunabilmeleri için, dosya açtırma olarak adlandırılan Üniversite’ye ilk kayıt işlemini tamamlamaları gerekir.

2. Temel Geliştirme Yılı (TGY) öğrencilerine en fazla 1 akademik yıl izin verilebilir.

3. İzin süreleri, öğrenim süreleri hesabına katılmaz.

4. Öğrencilerin izin aldıkları dönemler için ödemiş oldukları ücretler, sonraki dönem ücretlerine mahsup edilmez. Öğrenciler, izinlerinin bitimini izleyen dönemde, gerekli ücretleri ödeyerek ve ders kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine devam ederler.

5. İzni onaylanan ve Üniversite’ye karşı tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olan öğrencinin; ilgili dönemde kayıt yaptırdığı dersler dönem kaydından düşürülür.