Buradasınız

[Edebiyat Kulübü] Fırat Akova Düşünce Atölyesi

Can Sıkıntısından Üç Labirent, Fırat Akova rehberliğinde 8, 9, 10 Mayıs 2013

 

tarihlerinde Sabancı Üniversitesi Edebiyat Kulübü’nün katkılarıyla gerçekleştirilecek.

 

“Düşünce atölyeleri” olarak tasarlanan etkinlik, felsefede tartışılagelen can alıcı konuların,

 

çelişkilerin ve entelektüel düelloların izini sürerek bilim, psikoloji ve toplumsal yaşam

 

irdelemeleriyle birbirini tamamlayacak üç dersten oluşuyor. Katılımcıların da

 

düşüncelerini dillendirebilecekleri, sorular sorabilecekleri ve yanıtlar verebilecekleri süreçte

 

olabildiğince açık ve “düşünce tasarrufu” yapılmaksızın “farklılıkların pusulasıyla”

 

ilerlenecek.

 

Labirent Bir: Gerçeklik (8 Mayıs)

Gerçeklikten ne anlıyoruz? Gerçekliğin bilgisine erişmemiz mümkün mü?

Zihin-beden sorununda algının doğruluğu ve yanlışlığı, “gösterim” (“yansıma”,

“temsil”) kavramıyla düşünüldüğünde neleri imliyor? Réne Descartes’ın cogito’su

ve Immanuel Kant’ın aşkınsal idealizmi Maurice Merleau-Ponty’nin “özneler

arasılığı”nda bir uzlaşı sağlayabilir mi? Bertrand Russell’ın ve Ludwig

Wittgenstein’ın paradoksları kanıtların (?), dilin ve anlamın gerçekliğe dokunuşunu

görünür kılabiliyor mu? “Mantıksal yanıltmacalar” gerçekliği nasıl eğip büküyor?

 

Labirent İki: Özgürlük (9 Mayıs)

Modernizmin kuruluş kütüğünde bilimsel yönteme ve özgür iradeye duyulan

güven göze çarpıyor. Bilimin getirdiği neden-sonuç ilkesiyle insanın özgürlüğüne

olan inancın birbiriyle tutarlı olduğunu söylemek kolay mı? David Hume

nedenselliği ve doğa yasalarının “değişmezliğini” ve “tamamlanmışlığını”

sorgularken, nedensellik ile özgür irade arasındaki bağa çekişme mi yoksa uzlaşma

mı olarak bakacağız? İsteme özgürlüğü ve eylem özgürlüğü arasında fark var mı?

Özgürlük ve etik, “sorumluluk” üzerinden ne şekillerde okunabilir? Philippa Foot’un

ve Judith Jarvis Thomson’ın varagele ikileminde etkenlik ile edilgenlik arasına

çizilebilecek sınırlar özgürlüğün etik sonuçlarını ne yönde etkiliyor?

 

Labirent Üç: Varoluş (10 Mayıs)

Nazi olduğu için son dönemin en tartışmalı düşünürleri arasında sayılan Martin

Heidegger’in Kara Orman’daki kulübesine girecek ve Varlık ve Zaman’ını bir sıçrama tahtası yaparak gündeliklikteki “ortalama”lığımızı keşfedip “fırlatılmışlık”

ile olan ilişkisine dalacağız. “Şeylerin kendilerine!” mottosunu görüngübilimin

anahtarı olarak gören Heidegger’e göre Dasein’ın hangi varlıkbilimsel özellikleri

onu alelade bir nesneden ayırıyor? Yaşam, bilincimizin yönelimselliği ve ruhsal

durum kiplerimiz ile kurgulanan “projeler bütünü”nden mi ibaret? Geçicilik,

varlığın zaman tarafından damgalandığı uçsuz bucaksız bir ufuk olarak karşımıza

çıkarken “Öteki”lerle ve ölümle yüzleşen Dasein nasıl bir dönüşüme uğruyor?

 

Fırat Akova Kimdir?

Fırat Akova, McGill Üniversitesi’nde felsefe ve sosyoloji alanlarında eğitimini lisans

düzeyinde Joint Honours derecesiyle tamamlıyor. Türkiye Felsefe Olimpiyatı birincisi

olarak ülkeyi temsilen katıldığı Dünya Felsefe Olimpiyatı’nda Harvard Üniversitesi’nden

onur ödülü kazandı. 2011-2013 yılları arasında Philopolis Montréal isimli felsefe

kuruluşunda yönetim kurulu üyeliği ve üniversite temsilciğinde bulundu. Yalın Ayaklar

Kulübü’nün liderliğini üstleniyor. Ayrıntılı öz geçmişe yalinayaklar.org/firatakova

adresinden ulaşılabilir.

 

Etkinlik, 3 ayrı oturum halinde 8-9-10 Mayıs tarihlerinde, her biri saat 20:00’de başlayarak,

FASS 1098’de gerçekleşecektir. Oturumlar birbirinin devamı niteliğinde olmayıp, ilginizi

çeken bir yada iki oturuma da kayıt yaptırabilmektedir.

Kayıt için son başvuru tarihi: 03.05.2013

Kayıt ve ayrıntılı bilgi için : buseyildirim@sabanciuniv.edu