Buradasınız

YBF Lisans Programı

Yönetim Bilimleri lisans programının temel amacı, değişen dünyada giderek küreselleşen rekabetle başa çıkabilecek, bilgili, yenilikçi, sosyal sorumluluk sahibi yönetici ve girişimci adayı özelliklerine sahip bireyler yetiştirmektir. Programda, altı uzmanlık alanı mevcuttur.

 Muhasebe

Muhasebe, genellikle firmalar olmak üzere tüm organizasyonlar hakkında finansal olan ve olmayan bilgileri sunan bir bilgi sistemidir. Yöneticiler, yatırımcılar, kredi sağlayıcılar, çalışanlar, düzenleyici kurumlar, devlet vb. birçok kullanıcı grubu bu bilgileri finansal kararlar verirken kullanırlar.


 Finans

Finans, bireysel yatırımcılar, hizmet/sanayi şirketleri, bankalar ve diğer finansal kuruluşlar gibi ekonominin çeşitli oyuncuları için parasal değer yaratma bilimi olarak tanımlanabilir.
 


 İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi bir uzmanlık alanı olarak işletmelerde insan kaynaklarının planlanması, temini ve seçimi, eğitim ve geliştirme, ücretlendirme, performans değerlendirme, kariyer planlama ve endüstri ilişkileri gibi faaliyetleri kapsar.


 Pazarlama

Pazarlama, şirketlerin müşteriler için değer yaratma ve karşılığında müşterilerden değer yakalayabilmek için güçlü müşteri ilişkileri kurma süreçleri olarak tanımlanır. Pazarlama, yeni müşterileri kazanma ve/veya mevcut müşteri elde tutma ve büyütme yoluyla kârlı müşteri ilişkileri yürütmekle bağdaştırılır.


 Yönetim Bilişim Sistemleri

Yazılım mühendisleri ve programcılar organizasyonlarda yönetim bilimleri açısından donanımsal eksikliklerinden ötürü, işletme yöneticileri ise teknik açıdan eksikliklerinden ötürü birbirleriyle etkin iletişemezler. Teknoloji alanında Türkiye’de en çok ihtiyaç duyulan iş gücü bilişim teknolojileri yönetimi alanındadır.


 Operasyon Yönetimi

Operasyon yönetimi her şirketin olmazsa olmazı, değer yaratan, ürün ve hizmet üreten süreçlerinin etkin ve verimli bir şekilde çalışması amacıyla tasarlanması ve yönetilmesidir. Operasyon yönetimi herhangi bir sürecin katma değerini arttırmayı hedefler.
 

Yan Dal Programları

 Girişimcilik

Girişimcilik yan dal programı, son yıllarda işletme bilimi alanında oluşan kuramsal ve eylemli katkılardan yararlanarak öğrencilere belli düzeyde bir yapı ve yetenek kazandırır. Program, öğrencilerin girişimcilik, şirket içi girişimcilik, inovasyon, teknoloji yönetimi alanlarındaki belli başlı düşünsel akımlar ve tartışmalar konusunda bilgi ve perspektif sahibi olmalarını sağlar.

 Finans yan dal programı Finans

Finans Yan Dal Programı, Finans alanına ilgi duyan ve finans alanında uzmanlaşmak isteyen öğrencilere temel finans kavram ve yaklaşımları belirli bir yapı çerçevesinde aktarmayı hedefleyen bir programdır. Program öğrencilerin yatırımlar, portfoy yönetim, finansal türevler risk yönetimi kurumsal finans, şirket değerleme ve şirket birleşmeleri ve devralmaları gibi alanlarda pratik hayatta ortaya çıkan finansal problemleri tanımlamasına problemlerin çözümünde kullanılabilecek teorik modellerden uygun olanları seçmesine tercih edilen teorik modelleri ampirik olarak uygulayıp test etmesine bu amaç için finansal veri tabanlarından aktif olarak faydalanmasına ve bulduğu sonuçları karar verme aşamasında kullanmasına olanak sağlayacaktır.

İş Analitiği yan dal programı İş Analitiği

İş Analitiği Yan Dal Programı, İş Analitiği alanına ilgi duyan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen öğrencilere temel uygulamalı matematiksel ekonomi, niteliksel analiz ve araştırma yöntemleri, karar analizi, makro ve mikro ekonomi veri madenciliği ve analizi, rassal süreçler sistem dinamikleri gibi farklı alanlardaki birikimi bir araya getirerek mezunlarında güçlü bir "Karar Analitiği" temeli oluşturarak iş analitği veri tabanlarından aktif olarak faydalanmasına ve bulduğu sonuçları karar verme aşamasında kullanmasına olanak sağlayacaktır.