Buradasınız

SSBF Lisans Programları

Sabancı Üniversitesi SSBF, kuvvetli bir ana müfredat etrafında disiplinlerarası canlı bir eğitim sunmayı önemsemektedir. Ana müfredat öğrencilere sağlam bir temel verirken disiplinlerarası diploma programları esnek ve yaratıcı düşünmenin temelini hazırlar.

Lisans Programları

 Ekonomi

Ekonomi lisans programı, "mükemmellik" ve "disiplinlerarası yaklaşıma uygun esnek yapı" kavramları üzerine kurulu bir biçimde, on yılı aşkın bir süredir seçkin akademik kadro ve öğrenci kitlesiyle Türkiye ve yakın bölgesinde en ileri nitelikte eğitim ve araştırma olanakları sunmaktadır.


 Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı lisans programının misyonu, öğrencilere görsellik, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı alanlarındaki uygulamalara dair derinlemesine bir anlayış kazandırmaktır. Sadece görsel alanları anlamanın ve uygulamanın ötesinde, müfredatın çeşitli yapı taşları vasıtasıyla uygulamaya geçirilen ses tasarımı, yeni medya ürünleri ve zamansal eserler gibi başka yaratıcı çalışmalar ile iç içe geçirilmesidir.


 Kültürel Çalışmalar

Kültürel Çalışmalar lisans programında, farklı disiplinlerden akademisyenler Türkiye ve dünyadaki çağdaş kültür dinamiklerini incelemek ve bunların bir parçası olmak için yeni yollar geliştirme amacıyla bir araya gelmiştir. Özellikle vurgulanan alanlar, edebiyat ve kültür kuramı, toplumsal cinsiyet ve cinsellik, uluslararası hareketlilik ve göç, etnik kimlikler ve vatandaşlık, temsil politikaları, bellek çalışmaları ve sözlü tarihtir.


 Siyaset Bilimi

Sosyal bilimlerde disiplinler arası çalışmaların artan öneminden yola çıkarak oluşturulan Siyaset Bilimi lisans programı, Sosyoloji, Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler yanında Tarih, Hukuk ve Sosyal Psikoloji bilim dallarının yöntem ve bakış açılarıyla zenginleştirilmiş bir kurguya sahiptir.


 Uluslararası Çalışmalar

Uluslararası Çalışmalar lisans programı, öğrencilere küresel ölçekte siyasal, kültürel ve ekonomik gelişmeleri derinlemesine kavrayabilecekleri ve küresel ortam ve işgücü piyasalarında aranan nitelikleri edinmelerini sağlayacak bilgi ve yetenekleri kazandırmayı amaçlar.


 Psikoloji

Psikoloji Anadal Programı yaklaşık iki yıl boyunca süren hazırlık ve program geliştirme çalışmalarının ardından 2014-2015 öğretim yılında eğitime başlıyor. Psikoloji programı öğrencileri, insan davranışlarını şekillendiren psikolojik, biyolojik, toplumsal ve kültürel etkenleri keşfederek lisans derecesine hak kazanıyorlar. Sabancı Üniversitesi’nde Psikoloji okuyan öğrenciler Psikoloji ve ilişkili disiplinler hakkında temel bilgi ve beceriler kazanmanın yanısıra bu bilgi birikimine katkıda bulunabilecekleri araştırma becerilerini de birinci elden edinme fırsatı buluyorlar.

 

Yan Dal Programları

 Sanat Kuramı ve Eleştirisi

Sanat Kuramı ve Eleştirisi yan dal onur programı, görsel sanatlar çalışmalarını değişik yönleriyle özgün bir program çerçevesinde bir araya getirerek öğrencilerin sanat tarihini, kuramını, eleştirisini ve müzeciliği kapsayacak şekilde, temel entelektüel eğilimleri ve tartışmaları anlamalarını amaçlar.


 Felsefe

Felsefe yan dal onur programı, bu alanda sağlam bir temel edinmek ve düşünce yeteneklerini geliştirmek isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Öğrencilere günümüz felsefesindeki tartışmaları takip edip katılabilmek için ihtiyaçları olacak temel bilgi ve yetenekleri kazandırmayı amaçlar.


 Psikoloji

Psikoloji yan dal onur programı, öğrencilerin bu konuda kuvvetli bir temel edinmelerini ve psikolojinin muhtelif alt alanları hakkında bilimsel bir anlayış kazanmalarını amaçlar. Psikoloji ve bilişsel bilimler alanında lisansüstü eğitime devam etmek isteyen öğrencilerin sağlam bir altyapıya sahip olmalarını sağlayan bu program çeşitli disiplinler için geçerli olan çağdaş meseleleri ve araştırma sorularını ele alır.

 


Cinsiyet Çalışmaları-Sabancı Üniversitesi

  Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları

Toplumsal cinsiyet, gerek toplum bilimleri ve beşeri bilimler alanlarında yapılan çözümlemelerde anahtar bir kategori olarak, gerekse ulusal ve uluslararası kamusal tartışmalarda merkezi bir kavram olarak önemini sürdürmektedir. Bu programın amacı, öğrencileri toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanının başlıca konularıyla tanıştırmak ve antropoloji, kültürel çalışmalar, tarih, edebiyat, medya çalışmaları, siyaset, felsefe, sosyoloji ve görsel çalışmalar gibi disiplinlere özgü çözümleme yöntemlerini kullanarak gündelik hayatta, bilimde, siyasette, ekonomide, kültürde ve toplumsal yaşamda cinsiyetin görünümlerini incelemelerini mümkün kılacak eleştirel becerileri edinmelerini sağlamaktır.