Buradasınız

Sayılarla İnsan Kaynakları

Sayılarla Öğretim Üyeleri

Ekim 2015 sonu itibarı ile Üniversitemizde 388 Öğretim Üyesi ve Öğretim Görevlisi bulunmaktadır. Bu sayının büyük bir bölümü tam zamanlı akademisyenlerden oluşmaktadır.

Sabancı Üniversitesi'nin, bir "dünya üniversitesi" olma hedefini gerçekleştirmeye çalışırken, "akademik insan kaynakları" bağlamında nasıl bir atılım yaptığı konusunda; tam zamanlı akademik kadronun genel bir profilini veren aşağıdaki tablodan çok anlamlı sonuçlara ulaşılabilir:

Tam Zamanlı Öğretim Üyelerimiz

 

Fakülte

Öğretim Üyesi Sayısı

Ortalama Yaş

Ortalama Doktora
Sonrası Akademik Deneyim (Yıl)

Yurtdışı Doktora

Son İşi Yurtdışında Olanlar

Endüstri Deneyimliler

  (Yıl)

SSBF

50

47

15

92%

58%

4,0

MDBF

89

45

16

78%

71%

4,3

YBF

33

45

15

82%

76%

3,5

Toplam

172

46

15

84%

68%

3,9

 

Fakültelerimizdeki tam zamanlı öğretim üyelerimizin %84’ü doktorasını yurtdışında yapmıştır.

Tam zamanlı toplam 172 öğretim üyemizin %7'si yabancı uyrukludur.

"Beyin göçü" dendiğinde genelde anlaşılan, ülkemizden Batı ülkelerine doğru göç iken, Sabancı Üniversitesi, bir "tersine beyin göçü" gerçekleştirmektedir. Öğretim elemanlarımızın %62’si yurtdışından Sabancı Üniversitesi'ne katılan Türk akademisyenleridir.

Öğretim üyelerimizin yaklaşık yarısı, akademik olmayan işlerde toplam ortalama 3,9 yıl çalışmışlardır. Bu ise, üniversitemize deneyim zenginliği katmaktadır.

Doktora sonrası akademik deneyim ortalamasının 15 yıl olması, deneyim sahibi ama aynı zamanda dinamik bir akademisyen profiline işaret eder.

Diller Okulu

"Diller Okulu"nda Üniversitemizde okumaya hak kazanmış öğrencinin, Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen İngilizce Dil Ölçme Sınavı'nda yeterli başarıyı gösterememesi durumunda devam etmek zorunda olduğu genel bir hazırlık programı okutulmakta ve aynı zamanda İngilizce dışında 10 ayrı dil öğretilmektedir.

DİLLER OKULU

Sürekli Öğretim Görevlisi

Anadilinde Ders Verenlerin Oranı

Ortalama Eğitim
Deneyimi (Yıl)

İngilizce

57

%26

18

Diğer Diller

1

%100

14

 

Sayılarla İdari Çalışanlar

İdari Personel Eğitim Durumu

Lise

Ön Lisans

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

Diğer

%18

%10

%46

%21

%1

%4

 

 

 

 

 

 

İdari Personel Yaş Dağılımı

24-29 Yaş

30-39 Yaş

40-63 Yaş

 

%11

%55

%34