Buradasınız

Güz, Bahar Özel Öğrenci

Başvuru için Gerekli Belgeler

Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora diplomasına sahip ya da Sabancı Üniversitesi dışındaki bir yükseköğretim kurumunda halen kayıtlı olan öğrenciler, Sabancı Üniversitesi tarafından sunulan derslere "özel öğrenci" olarak katılmak üzere başvuruda bulunabilirler. Özel öğrenci statüsünde başvuran adayların öncelikle ilgiliFakülte/Enstitünün İngilizce seviyesine ilişkin belirlediği kıstasları yerine getirmiş olması gerekir.

 • Lisans seviyesinden ders almak için bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olmak,
 • Lisansüstü seviyesinden ders almak için bir yükseköğretim kurumunda öğrenci olmak veya bir yükseköğretim kurumu mezunu olmak gerekir.

Özel öğrenci olarak başvurunun kabul edilmesi, herhangi bir diploma programına kabul edilmek anlamına gelmemektedir. Özel öğrenciler, Sabancı Üniversitesi öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Sabancı Üniversitesi’nden özel öğrenci olarak ders alan öğrencilere talep etmeleri durumunda kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren transkript verilir.

 1. Başvuru Formu: 

  Kişisel bilgileriniz ile almak istediğiniz ders bilgilerini belirtip fotoğrafınızın eklendiği ve başvuruda bulunduğunuz ders(ler)in ilgili öğretim üyesi tarafından onaylandığı başvuru formu.

  Başvuru formunu doldurduktan ve kayıt yaptırmak istediğiniz ders bilgilerini form üzerinde belirttikten sonra derslerin öğretim üyelerine imzalatmanız gerekir. Lütfen imza almak için öğretim üyelerini önceden arayınız.

   Özel öğrenci başvuru formu

 2. Transkript: 

  Yükseköğreniminize halen devam ediyorsanız kayıtlı bulunduğunuz yükseköğretim kurumundan, mezun olduysanız mezun olduğunuz yükseköğretim kurumundan alacağınız transkript. 

  Sabancı Üniversitesi dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olup transkriptinizde mezuniyet tarihinin belirtilmemesi durumunda mezun olduğunuza dair kurumdan alacağınız bir belgeyi ya da diplomanızın noter onaylı fotokopilerini eklemeniz gereklidir.

 3. Dekont: 

  Özel öğrenci başvuru ücretinin (120 TL), Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi 30727 numaralı (IBAN: TR87 0004 6007 1388 8000 0307 27) hesaba ödendiğini gösteren isminizin de belirtildiği banka dekontu.

  Başvuru ücreti bir kez ödenir ve iadesi yoktur.

 4. Yabancı Dil Belgesi: 

  • Öğretim dili Türkçe olan programlarda öğrenim gören veya mezun adaylar için, Lisans derslerine başvuru için üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversite tarafından belirlenen düzeyde başarılı* olduğunu gösteren belge,

  • Eğitim dili tamamıyla İngilizce olan kurumlardan başvuran adaylar için, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunun Öğrenci İşleri tarafından hazırlanmış, tercihen kapalı zarf içinde, programın eğitim dilini belirtir resmi belge. Bu bilgi transkriptte belirtilmişse ayrıca belge istenmez.

  (*) İngilizce muafiyeti sağlayacak sınavlar ve puanları

Başvuru ve Ders Kaydı Sırasında Ödenecek Ücretler

Başvuru ücreti (Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi 30727 numaralı hesaba) 120 TL
Ders kayıt ücreti (Akbank Sabancı Üniversitesi Şubesi 48754 numaralı hesaba) 2.800 TL*
   

(*) Sabancı Üniversitesi'nin herhangi bir diploma programına tam veya yarı zamanlı olarak kayıtlı olmayan Sabancı Üniversitesi mezunlarına, lisans ve lisansüstü programlarında güz ve bahar dönemlerinde açılan dersler için, BT ve EMBA programlarında ise güz, bahar ve yaz dönemlerinde açılan dersler için ders başına belirlenmiş olan özel öğrenci öğrenim ücreti üzerinden %50 indirim uygulanır.Bu kapsamdaki indirimden lisans mezunları, sadece lisans dersleri için; lisansüstü mezunları ise tüm dersler için yararlanabilirler.

Mezunların ders başvuruları, dersle ilgili programın kontenjanı ve özel şartları çerçevesinde değerlendirilir.

Mezunlar zorunlu dönemlerde en fazla 2 ders, "İsteğe Bağlı Yaz Dönemi"nde ise en
fazla 1 ders alabilirler.

Ödemeler

Peşin ödeme, Abone Tahsilat Sistemi (ATS) ile yapılmaktadır. Ödeme için, herhangi bir Akbank şubesi aracılığıyla Sabancı Üniversitesi Şubesi 48754 numaralı (IBAN: TR07 0004 6007 1388 8000 0487 54) hesaba öğrenim ücreti peşin olarak ödenir. Ödeme sırasında size kolaylık sağlamak amacıyla aşağıdaki formu indirebilirsiniz:

 Ücret Ödeme Formu

Taksitli ödeme isteğinize bağlı ve 7 haftalık yaz dönemi hariç diğer dönemlerde lisans ve lisansüstü dersi alacak özel öğrenciler ve Temel Geliştirme Yılı özel öğrenci öğrenim ücretleri için geçerlidir.

 Taksitli ödeme hakkında detaylı bilgi

2016-2017 Akademik Yılı İçin Önemli Tarihler

Güz Dönemi

 

Lisans & lisansüstü

IT, DA, ETM, NANOT
MBA, MiF
EMBA MP
Son Başvuru Tarihi

 

31 Ağustos 2016

 

02 Eylül 2016 16 Ağustos 2016 16 Temmuz 2016
06 Eylül 2016
Ücret Ödeme Son Günü 05 Eylül 2016 09 Eylül 2016 19 Ağustos 2016 22 Temmuz 2016 09 Eylül 2016
Kayıt Tarihleri 09 Eylül 2016 23 Eylül 2016 09 Eylül 2016 05 Ağustos 2016 23 Eylül 2016
Derslerin Başlaması 26 Eylül 2016 01 Ekim 2016 19 Eylül 2016 23 Eylül 2016 08 Ekim 2016
Derslerin Sona Ermesi 30 Aralık 2016 14 Ocak 2017 30 Aralık 2016 28 Ocak 2017
 
Dönem Sonu Sınavları 02-13 Ocak  2017
16-21 Ocak 2017 02-07 Ocak 2017 03-04 Şubat2017 16-17 Ocak 2017

 

Bahar Dönemi

 

Lisans & lisansüstü

IT, DA, ETM MBA, MiF EMBA MP
Son Başvuru Tarihi 20 Ocak 2017 20 Ocak 2017 13 Ocak 2017 03 Şubat 2017
20 Ocak 2017
Ücret Ödeme Son Günü 20 Ocak 2017 27 Ocak 2017 20 Ocak 2017 10 Şubat 2017 27 Ocak 2017
Kayıt Tarihleri 23 Ocak 2017 03 Şubat 2017 27 Ocak 2017 13 Şubat 2017 03 Şubat 2017
Derslerin Başlaması 06 Şubat 2017 06 Şubat 2017 23 Ocak 2017 17 Şubat 2017 04 Şubat 2017
Derslerin Sona Ermesi 18 Mayıs 2017 13 Mayıs 2017 12 Ağustos 2017 19 Nisan 2017 26 Ağustos 2017
Dönem Sonu Sınavları 22 Mayıs-2 Haz. 2017 15-20 Mayıs 2017 18-19 Ağustos 2017 25-26 Ağustos 2017 14 Eylül 2017