Buradasınız

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM)

İstanbul Politikalar Merkezi (İPM), küresel uzantıları olan bağımsız bir politika araştırma merkezidir. Merkezin misyonu, sosyal bilimler alanında yapılan akademik araştırmalara ve bunların politika oluşturma süreçlerinde uygulanmasına katkıda bulunmaktır. İPM, iç ve dış politika alanlarında karar vericilere, kanaat önderlerine, akademisyenlere ve toplumun geneline yenilikçi ve nesnel analizler sunmayı amaçlamaktadır. İPM, Türkiye-AB-ABD ilişkileri, eğitim, iklim değişikliği, Türkiye’deki siyasal ve sosyal eğilimler ve bu eğilimlerin sivil toplum ve yerel yönetişime etkisi konularını da kapsayan -fakat bunlarla sınırlı kalmayan- geniş bir alanda uzmanlığa sahiptir.

Merkezin, akademiye ve kamu politikalarına sağladığı en önemli katkı, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmesi ve hızla bütünleşen dünyada Türkiye’nin küresel çıkarlarına ilişkin öngörülü değerlendirmeler sunmasıdır. Sabancı Üniversitesi’nin sahip olduğu entelektüel sermayeye ve geniş bilimsel bilgi rezervine erişimi İPM’yi diğer araştırma ve düşünce kuruluşlarından farklı kılan en önemli özelliklerinden biridir. Bu avantajlar ışığında İPM, politika yapıcılarına, akademisyenlere ve genç araştırmacılara sosyal bilimlerde yapacakları akademik araştırmalar üzerinden uygulamalı siyasa yapımı sunar.

 İstanbul Politikalar Merkezi web sitesi