Buradasınız

Lisans

Bölümsüz Üniversite

Sabancı Üniversitesi’nde tek kampüs içinde üç fakülte vardır:

  • Mühendislik ve Doğa Bilimleri
  • Sanat ve Sosyal Bilimler
  • Yönetim Bilimleri 

Üniversitemizde öğrenim görmek isterseniz, üniversite giriş sınavı sonucuna göre tercihinizi yaparken “bölüm” değil, fakültelerdeki “program grupları” bazında seçim yaparsınız.

İngilizce Yeterlilik

Sabancı Üniversitesi'nin eğitim dili İngilizce olduğundan, öğreniminize başlamadan önce İngilizce yeterlilik sınavına girersiniz. Gerekli İngilizce yeterliliği sağlayamazsanız Temel Geliştirme Yılı'na kaydolursunuz.

Temel Geliştirme Yılı ders ve sınavları Diller Okulu tarafından verilir.

 Diller Okulu web sitesi 

Temel Geliştirme Programı

İngilizce yeterliliğinizi sağladıktan sonra, iki yıllık Temel Geliştirme Programı’na devam edersiniz. Öğrenim sistemimizin altyapısını oluşturan Temel Geliştirme Programı süresince, farklı disiplinlerden dersler alarak tüm lisans programlarını detaylı biçimde tanıma fırsatı elde edersiniz.

Temel Geliştirme Programı iki aşamadan oluşmaktadır.

  • Birinci aşamada; fen bilimleri, sosyal bilimler ve bu alanlarla ilgili diğer disiplinlerin bütünlük içinde ele alındığı üniversite derslerini,
  • İkinci aşamada; öğrenim görmek istediğiniz programın giriş derslerini alırsınız.

Diploma Programları

İkinci sınıfın sonunda fazladan herhangi bir sınava tâbi tutulmaksızın aşağıdaki 13 program arasından kendi diploma alanını belirlersiniz.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Lisans Programları

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Lisans Programları

Yönetim Bilimleri Fakültesi Lisans Programı

Sabancı Üniversitesi'ne giriş yaptığınız fakültenin içerisinde, hiçbir kısıtlama ya da ön koşul olmadan istediğiniz diploma programını seçebilirsiniz. Giriş yapmış olduğunuz fakülteden farklı fakültede bir programı seçmek isterseniz, merkezi yerleştirme puanınızın, tercih etmek istediğiniz diploma programının diğer tüm üniversitelerdeki en düşük taban puanından az olmaması gerekir.